Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Rákoš (okres Revúca)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Rákoš (okres Revúca) v okrese Revúca.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Zlievareň
KÚ: Rákoš

Poloha
608-11258/1 Unifikovaný názov PO: zlievareň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dielňa i.
KÚ: Rákoš

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-11258/2 Unifikovaný názov PO: dielňa i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dielňa ii.
KÚ: Rákoš

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-11258/3 Unifikovaný názov PO: dielňa ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dielňa iii.
KÚ: Rákoš

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-11258/4 Unifikovaný názov PO: dielňa iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 1
KÚ: Rákoš

Poloha
608-547/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Trojice - stredoveká nástenná malba

Zvonica Nahrať súbor Zvonica
č. 1
KÚ: Rákoš

Poloha
608-547/2 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 111
KÚ: Rákoš

Poloha
608-11267/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla nepálená

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 111
KÚ: Rákoš

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-11267/2 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla nepálená

Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 124
KÚ: Rákoš

Poloha
608-546/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.