Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Čachtice

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Čachtice v okrese Nové Mesto nad Váhom.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník
KÚ: Čachtice

Poloha
304-1199/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v I.+II.sv.v.

Veža i.
Nahrať súbor
Veža i.
KÚ: Čachtice

Poloha
304-1200/1 Unifikovaný názov PO: veža i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Čachtický hrad,veža obytná

Palác hradný i.
Nahrať súbor
Palác hradný i.
KÚ: Čachtice

Poloha
304-1200/2 Unifikovaný názov PO: palác hradný i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: palác východný

Palác hradný ii.
Nahrať súbor
Palác hradný ii.
KÚ: Čachtice

Poloha
304-1200/3 Unifikovaný názov PO: palác hradný ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: palác západný

Koridor
Nahrať súbor
Koridor
KÚ: Čachtice

Poloha
304-1200/4 Unifikovaný názov PO: koridor

Bližšie určenie; zaužívaný názov: koridor

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr parkanový i.
KÚ: Čachtice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1200/5 Unifikovaný názov PO: múr parkanový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vnútorný parkánový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža obranná s kaplnkou
KÚ: Čachtice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1200/6 Unifikovaný názov PO: veža obranná s kaplnkou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: veža obranná s kaplnkou S

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta i.
KÚ: Čachtice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1200/7 Unifikovaný názov PO: bašta i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bašta severozápadná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta ii.
KÚ: Čachtice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1200/8 Unifikovaný názov PO: bašta ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bašta juhozápadná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr parkanový ii.
KÚ: Čachtice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1200/9 Unifikovaný názov PO: múr parkanový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: múr parkánový vonkajší

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Parkan
KÚ: Čachtice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1200/10 Unifikovaný názov PO: parkan

Bližšie určenie; zaužívaný názov: parkán vonkajší

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta iii.
KÚ: Čachtice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1200/11 Unifikovaný názov PO: bašta iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bašta južná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné i.
KÚ: Čachtice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1200/12 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: horné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba i.
KÚ: Čachtice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1200/13 Unifikovaný názov PO: stavba i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stavba vstupná východná

Múr hradbový i.
Nahrať súbor
Múr hradbový i.
KÚ: Čachtice

Poloha
304-1200/14 Unifikovaný názov PO: múr hradbový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: múr hradbový severný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta iv.
KÚ: Čachtice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1200/15 Unifikovaný názov PO: bašta iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bašta severovýchodná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba hospodárska i.
KÚ: Čachtice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1200/16 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stavba hospodárska východná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba hospodárska ii.
KÚ: Čachtice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1200/17 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stavba hospodárska západná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba ii.
KÚ: Čachtice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1200/18 Unifikovaný názov PO: stavba ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stavba vstupná západná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné ii.
KÚ: Čachtice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1200/19 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stredné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bastión
KÚ: Čachtice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1200/20 Unifikovaný názov PO: bastión

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bastión

Múr hradbový ii.
Nahrať súbor
Múr hradbový ii.
KÚ: Čachtice

Poloha
304-1200/21 Unifikovaný názov PO: múr hradbový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: múr hrad. s J štítovým múrom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta v.
KÚ: Čachtice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1200/22 Unifikovaný názov PO: bašta v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bašta východná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné iii.
KÚ: Čachtice

Poloha
304-1200/23 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dolné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Priekopa
KÚ: Čachtice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1200/24 Unifikovaný názov PO: priekopa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priekopa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Kaštieľ
KÚ: Čachtice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1204/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmané

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Božia muka
KÚ: Čachtice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1210/0 Unifikovaný názov PO: božia muka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prícestná

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ
č. 245
KÚ: Čachtice

Poloha
304-1202/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ;Draškovičovský kašti

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky 316
KÚ: Čachtice

Poloha
304-2467/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky 317
KÚ: Čachtice

Poloha
304-2468/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky
č. 320
KÚ: Čachtice

Poloha
304-2469/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Kúria Nahrať súbor Kúria 806
KÚ: Čachtice

Poloha
304-1201/0 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ;Kúria drugethovská

Podstavec
Nahrať súbor
Podstavec Malinovského ul. 0
KÚ: Čachtice

Poloha
304-1208/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: trojdielny podstavec pod súsoším

Kríž s korpusom
Nahrať súbor
Kríž s korpusom Malinovského ul. 0
KÚ: Čachtice

Poloha
304-1208/2 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha Krista na kríži

Socha
Nahrať súbor
Socha Malinovského ul. 0
KÚ: Čachtice

Poloha
304-1208/3 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha sv. Márie Magdalény

Socha
Nahrať súbor
Socha Malinovského ul. 0
KÚ: Čachtice

Poloha
304-1208/4 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha Panny Márie

Socha
Nahrať súbor
Socha Malinovského ul. 0
KÚ: Čachtice

Poloha
304-1208/5 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha sv. Jána Evanjelistu

Podstavec
Nahrať súbor
Podstavec Malinovského ul.
KÚ: Čachtice

Poloha
304-1209/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hranolový podstavec-originál

Stĺp-kópia
Nahrať súbor
Stĺp-kópia Malinovského ul.
KÚ: Čachtice

Poloha
304-1209/2 Unifikovaný názov PO: stĺp-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: valcový stĺp-kópia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha Malinovského ul.
KÚ: Čachtice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1209/3 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha P.M. Immaculaty-originál

Socha-kópia
Nahrať súbor
Socha-kópia Malinovského ul.
KÚ: Čachtice

Poloha
304-1209/4 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha P.M. Immaculaty-kópia

Podstavec
Nahrať súbor
Podstavec Osloboditeľov ul. 0
KÚ: Čachtice

Poloha
304-1211/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec sochy sv. Floriána

Socha
Nahrať súbor
Socha Osloboditeľov ul. 0
KÚ: Čachtice

Poloha
304-1211/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha sv. Floriána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kúria Slnečná ul. 180
KÚ: Čachtice

Poloha
304-10746/1 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Konzulovec

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr Slnečná ul. 0
KÚ: Čachtice

Poloha
304-10746/2 Unifikovaný názov PO: múr

Bližšie určenie; zaužívaný názov: torzo kaštieľa; Országovský kaštieľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park Slnečná ul. 0
KÚ: Čachtice

Poloha
304-10746/3 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fara pamätná Nahrať súbor Fara pamätná Urbanovského J. ul. 940
KÚ: Čachtice

Poloha
304-1197/1 Unifikovaný názov PO: fara pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: spolok Tatrín; Pam. dom "Tatrína"

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Urbanovského J. ul. 940
KÚ: Čachtice

Poloha
304-1197/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: spolok Tatrín

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Urbanovského J. ul. 941
KÚ: Čachtice

Poloha
304-1205/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. sv. Ladislava

Kaplnka
Nahrať súbor
Kaplnka Urbanovského J. ul. 941
KÚ: Čachtice

Poloha
304-1205/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. sv. Antona Paduánskeho

Opevnenie kostola
Nahrať súbor
Opevnenie kostola Urbanovského J. ul. 0
KÚ: Čachtice

Poloha
304-1205/3 Unifikovaný názov PO: opevnenie kostola

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Zvonica
Nahrať súbor
Zvonica Urbanovského J. ul. 0
KÚ: Čachtice

Poloha
304-1205/4 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ;Umieráčik

Cintorín príkostolný
Nahrať súbor
Cintorín príkostolný Urbanovského J. ul.
KÚ: Čachtice

Poloha
304-1205/5 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmané

Brána s mostom a schodiskom
Nahrať súbor
Brána s mostom a schodiskom Urbanovského J. ul.
KÚ: Čachtice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1205/6 Unifikovaný názov PO: brána s mostom a schodiskom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: brána s mostom a schodiskom

Brána so schodiskom
Nahrať súbor
Brána so schodiskom Urbanovského J. ul.
KÚ: Čachtice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1205/7 Unifikovaný názov PO: brána so schodiskom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: brána so schodiskom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Brána Urbanovského J. ul.
KÚ: Čachtice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1205/8 Unifikovaný názov PO: brána

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vstupná brána

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty