Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Lúka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Lúka v okrese Nové Mesto nad Váhom.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Veža obranná Nahrať súbor Veža obranná
KÚ: Lúka

Poloha
304-1226/1 Unifikovaný názov PO: veža obranná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro; veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový i.
KÚ: Lúka

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1226/2 Unifikovaný názov PO: múr hradbový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro; hradbový múr

Veža bránová Nahrať súbor Veža bránová
KÚ: Lúka

Poloha
304-1226/3 Unifikovaný názov PO: veža bránová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro; Vstupná veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Palác hradný i.
KÚ: Lúka

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1226/4 Unifikovaný názov PO: palác hradný i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro; východný palác

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Palác hradný ii.
KÚ: Lúka

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1226/5 Unifikovaný názov PO: palác hradný ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro; južný palác,kaplnka

Bastión Nahrať súbor Bastión
KÚ: Lúka

Poloha
304-1226/6 Unifikovaný názov PO: bastión

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro; bastión

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta delová i.
KÚ: Lúka

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1226/7 Unifikovaný názov PO: bašta delová i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro; bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Palác hradný iii.
KÚ: Lúka

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1226/8 Unifikovaný názov PO: palác hradný iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro; Gotický palác,Severný palác

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné i.
KÚ: Lúka

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1226/9 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro; hradné nádvorie I.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový ii.
KÚ: Lúka

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1226/10 Unifikovaný názov PO: múr hradbový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predbránie; hradbový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta bránová
KÚ: Lúka

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1226/11 Unifikovaný názov PO: bašta bránová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predbránie; bránová bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta delová ii.
KÚ: Lúka

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1226/12 Unifikovaný názov PO: bašta delová ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predbránie; bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné ii.
KÚ: Lúka

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1226/13 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predbránie; hradné nádvorie II.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový iii.
KÚ: Lúka

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1226/14 Unifikovaný názov PO: múr hradbový iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.; hradbový múr

Bolverk Nahrať súbor Bolverk
KÚ: Lúka

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1226/15 Unifikovaný názov PO: bolverk

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.; bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné iii.
KÚ: Lúka

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1226/16 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.; Dolné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový iv.
KÚ: Lúka

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1226/17 Unifikovaný názov PO: múr hradbový iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.; hradbový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné iv.
KÚ: Lúka

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1226/18 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.; hradné nádvorie IV.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Val
KÚ: Lúka

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1226/19 Unifikovaný názov PO: val

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie III.; val

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné v.
KÚ: Lúka

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
304-1226/20 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie III.; hradné nádvorie V.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ
KÚ: Lúka

Poloha
304-1250/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park
KÚ: Lúka

Poloha
304-1250/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty