Zoznam vodných tokov v povodí Žitavy

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Zoznam vodných tokov v povodí Žitavy obsahuje abecedne zoradený zoznam všetkých oficiálne pomenovaných vodných tokov v povodí rieky Žitavy. V druhej časti zoznamu sú uvedené vodné toky v povodí Starej Žitavy. Stará Žitava je pôvodné koryto rieky, ktoré pred úpravou koryta ústilo do Nitry a v súčasnosti je konvenčne zaraďovaná do povodia dolného Váhu.

Názov toku Rád toku Hydrologické poradie Číslo recipienta
Babindolský potok VI. 4-21-13-044, -045 4-21-13-242
Bešiansky potok VI. 4-21-13-057 4-21-13-187
Blažkov potok VI. 4-21-13-008 4-21-13-445
Bocegaj VI. 4-21-13-035 4-21-13-281
Bočovka VI. 4-21-13-039 4-21-13-269, -269,01
Bolkov V. 4-21-13-023 4-21-13-382
Brezinský potok VI. 4-21-13-032 4-21-13-320
Brezový potok VI. 4-21-13-008 4-21-13-443
Čakýň VI. 4-21-13-034 4-21-13-295
Čeľadický potok VI. 4-21-13-044 4-21-13-252
Čerešňový potok V. 4-21-13-027, -029, -030 4-21-13-333
Dolinský potok V. 4-21-13-054 4-21-13-212
Domovina VI. 4-21-13-051 4-21-13-227
Drevenica V. 4-21-13-032, -034, -036 4-21-13-278
Drgačov jarok VI. 4-21-13-004 4-21-13-481
Dudocký potok VII. 4-21-13-044 4-21-13-251
Gajdy VI. 4-21-13-023 4-21-13-379
Hostiansky potok V. 4-21-13-008, -020 4-21-13-387
Hosťovský potok V. 4-21-13-044, -046 4-21-13-241
Hraničný kanál VI. 4-21-13-038 4-21-13-274
Chosniansky potok VI. 4-21-13-032 4-21-13-315
Chudý potok VI. 4-21-13-008 4-21-13-434
Chyndický potok VI. 4-21-13-044 4-21-13-249, -249,01
Jarky VI. 4-21-13-017, -019 4-21-13-388
Jarok VII. 4-21-13-022 4-21-13-367
Jelenský potok VI. 4-21-13-033 4-21-13-301
Kanál Martinová - Maňa V. 4-21-13-053 4-21-13-213
Klasovský potok VIII. 4-21-13-045 4-21-13-246
Kompanovský potok VI. 4-21-13-027 4-21-13-343, -351
Kopanický jarok V. 4-21-13-007 4-21-13-469
Košiarny potok VI. 4-21-13-012 4-21-13-419, 419,01
Kováčovský potok V. 4-21-13-051 4-21-13-230
Lazinky VI. 4-21-13-011 4-21-13-422
Lázky V. 4-21-13-047 4-21-13-240
Leveš VI. 4-21-13-013, -015 4-21-13-401
Liska V. 4-21-13-056, -060 4-21-13-183
Lúčny potok VII. 4-21-13-029 4-21-13-335
Luliansky potok VI. 4-21-13-056 4-21-13-204
Lúžtek V. 4-21-13-052 4-21-13-222
Lysecký potok VI. 4-21-13-027 4-21-13-341
Machulinský potok V. 4-21-13-007 4-21-13-470
Melecký potok V. 4-21-13-051 4-21-13-226
Močidlo V. 4-21-13-026 4-21-13-358
Modošský potok VI. 4-21-13-010 4-21-13-425
Obdokovský potok VI. 4-21-13-044 4-21-13-253
Osné V. 4-21-13-004 4-21-13-480
Pata VI. 4-21-13-049 4-21-13-233
Pelúsok V. 4-21-13-025 4-21-13-365
Podegerský potok VI. 4-21-13-042 4-21-13-260
Podhájsky potok V. 4-21-13-007 4-21-13-462
Radavský kanál VI. 4-21-13-060 4-21-13-184
Rohožnický potok VI. 4-21-13-041 4-21-13-263
Selecký potok V. 4-21-13-023 4-21-13-364,01
Silastov V. 4-21-13-053 4-21-13-220
Sľažiansky potok VI. 4-21-13-028 4-21-13-337
Stránka VI. 4-21-13-022 4-21-13-366
Suchý potok (prítok Bočovky) VII. 4-21-13-039 4-21-13-272
Suchý potok (prítok Žitavy) V. 4-21-13-007 4-21-13-467
Sviniarsky potok V. 4-21-13-006 4-21-13-475
Širočina V. 4-21-13-038, -042 4-21-13-256
Tajniansky potok VI. 4-21-13-042 4-21-13-257
Telinský potok V. 4-21-13-048, -050 4-21-13-231
Teplá VII. 4-21-13-045 4-21-13-244
Topoľnica VII. 4-21-13-014 4-21-13-403
Topoľový potok VI. 4-21-13-029 4-21-13-334
Trávnický potok VI. 4-21-13-059 4-21-13-185
Vápenný potok VII. 4-21-13-013 4-21-13-414
Világoš VI. 4-21-13-044 4-21-13-250
Zakázané V. 4-21-13-053 4-21-13-219
Zohor V. 4-21-13-053 4-21-13-215
Zorkov potok VII. 4-21-13-022 4-21-13-376
Žikavka VII. 4-21-13-018 4-21-13-389, 389,01
Žitava IV. 4-21-13-061 4-21-13-182
Žitavica V. 4-21-13-002 4-21-13-500
Žliabok VII. 4-21-13-017 4-21-13-399

Zoznam vodných tokov v povodí Starej Žitavy

Názov toku Rád toku Hydrologické poradie Číslo recipienta
Abovský kanál V. 4-21-18-014 4-21-18-78
Bohatský kanál V. 4-21-18-014 4-21-18-80
Branovský potok V. 4-21-18-010, -012 4-21-18-116
Dvorský kanál VI. 4-21-18-013 4-21-18-105, -105,01, 105,02
Hastrgáň VI. 4-21-18-010 4-21-18-124
Kuzmov jarok VI. 4-21-18-014 4-21-18-81
Lagáň VII. 4-21-18-011 4-21-18-120
Lovčiansky potok VI. 4-21-18-011 4-21-18-118
Michalovský kanál VI. 4-21-18-014 4-21-18-88
Mikulášsky kanál V. 4-21-18-013 4-21-18-104, 104,01
Mlynský kanál VII. 4-21-18-014 4-21-18-85
Pribetský kanál V. 4-21-18-014 4-21-18-83
Staničný kanál VI. 4-21-18-014 4-21-18-93
Stará Žitava IV. 4-21-18-013, -014 4-21-18-77
Šarcov potok VII. 4-21-18-011 4-21-18-119
Tehelný kanál VI. 4-21-18-014 4-21-18-92
Turecký kanál VII. 4-21-18-013 4-21-18-107, 107,01
Veterník VII. 4-21-18-014 4-21-18-87
Vlkanovský kanál V. 4-21-18-014 4-21-18-84