Ľubomíra Kaminská

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Ľubomíra Kaminská
archeologička, univerzitná pedagogička
Dielo
Vedecké pôsobeniepaleolit, mezolit, neolit
Počet citáciícca 200[1]
Alma materUniverzita Komenského
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Osobné informácie
Narodenie1. apríl 1954 (66 rokov)
Úbrež, ČSR (dnes Slovensko)
Štátna príslušnosť1954 – 1993: česko-slovenská
od 1993: slovenská
Miesto pobytuKošice, Slovensko

Doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc. (* 1. apríl 1954, Úbrež) je slovenská archeologičkauniverzitná pedagogička. Pôsobí ako samostatná vedecká pracovníčka Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV), na detašovanom pracovisku (Oddelení pre výskum východného Slovenska) v Košiciach. Vo svojom výskume sa zameriava na kamennú dobu, predovšetkým na obdobie paleolitu.

Štúdium a profesijná kariéra[upraviť | upraviť kód]

V roku 1978 úspešne ukončila štúdium v odbore archeológia na Katedre archeológie Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK).[2] V nasledujúcich dvoch rokoch pôsobila ako pracovníčka Vlastivedného múzea Trebišov,[3] kde vykonala archeologický výskum románskej sakrálnej stavby a ranostredovekého cintorína v Trebišove.[4][5] V roku 1980 získala titul doktor filozofie v odbore archeológia na Filozofickej fakulte Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brne (od roku 1990 Masarykova univerzita). Vedecká hodnosť kandidát vied jej bola udelená v roku 1989 na Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Nitre.[3] V roku 2008 sa úspešne habilitovala v odbore archeológia na FiF UK.[2] Od roku 1979 pôsobí vo Výskumnom pracovnom stredisku Archeologického ústavu SAV v Košiciach, v súčasnosti ako samostatná vedecká pracovníčka.[3]

V rokoch 1991 – 1997 bola členkou redakčnej rady vedeckého časopisu Slovenská archeológia Nitra, od roku 1998 má členstvo v redakčnej rade vedeckého časopisu Východoslovenský pravek Košice a od roku 2000 je tiež členkou redakčnej rady maďarského vedeckého časopisu Praehistoria Miskolc (International prehistory journal of the University of Miskolc).[3] Taktiež je členkou redakčnej rady vedeckého časopisu Mesto a dejiny, založeného v roku 2012.[6] Od roku 1998 zastupuje Slovensko v medzinárodnej komisii Union international des sciences préhistoriques et protohistoriques, Commission VIII, Paléolithique supérieur, ktorá pôsobí pri UNESCO.[3]

V rámci pedagogickej činnosti pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde od roku 2006 prednáša štátnicové predmety Dejiny praveku a včasná doba dejinná (na bakalárskom stupni štúdia) a Mobilita pravekých populácií v strednej Európe, ako aj povinne voliteľný predmet Doby kamenné v slovenskom praveku (na magisterskom stupni štúdia).[7] Od roku 2004 vyučuje predmet Dejiny praveku pre študentov učiteľstva akademických predmetov na Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku a od roku 2006 prednáša paleolit a mezolit pre študentov odboru archeológia a klasická archeológia na FiF UK.[8]

Terénne výskumy[upraviť | upraviť kód]

Roky výskumu Lokalita Skúmané obdobie
1979 Trebišov stredovek[5]
1980 Červený rak, Košice neolit
1982 – 1983, 1985 Hrčeľ mladý paleolit, neolit, eneolit
1986 Slaninová jaskyňa, Háj mladý paleolit
1987 – 1992, 1995 Hôrka stredný paleolit
1996 – 1997 Nemšová mladý paleolit, neolit
1997 Horné farské pole, Banka mladý paleolit
1998 Čičarovce eneolit, doba bronzová, doba rímska
2000 Galgovec, Košice neolit, doba bronzová
2000 Nižný Hrabovec stredný a mladý paleolit
2001 Cejkov mladý paleolit
2002 jaskyňa Dzeravá skala, Plavecký Mikuláš stredný a mladý paleolit, eneolit
2005 Košice doba bronzová
2007 Trenčianska Teplá stredný a mladý paleolit
2009 Trenčianske Teplice mladý paleolit[9]
Zoznam aktuálny k roku 2009.[10][8]

Výberová personálna bibliografia[upraviť | upraviť kód]

Monografie[upraviť | upraviť kód]

 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Katalóg štiepanej kamennej industrie z Hrčeľa-Pivničiek a Veliat. Nitra : Archeologický ústav SAV, 1995. 98 s. ISBN 8088709210.
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Košice a okolie v praveku a včasnej dobe dejinnej : Stručný sprievodca po archeologických pamiatkach / Košice and its surroundings in prehistoric time and early historic era : Brief guide of archeological sites. Sečovce : Pergamen, 1995. 47 s. ISBN 8096737208. (slovensky, anglicky)
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra et al. Hôrka-Ondrej : Research of a Middle Paleolithic travertine locality. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2000. ISBN 8088709749. (anglicky)
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Hôrka-Ondrej : Osídlenie spišských travertínov v staršej dobe kamennej. Nitra : Institute of Archeology of the Slovak Academy of Sciences, 2005. ISBN 8088709741.
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra – KOZŁOWSKI, Janusz – SVOBODA, Jiří. Pleistocene environments and archaeology of the Dzeravá skala cave, Lesser Carpathians, Slovakia. Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2005. 226 s. ISBN 836018318X. (anglicky)
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Čičarovce-Veľká Moľva : Výskum polykultúrneho sídliska. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2010. 148 s. ISBN 8089315283.

Kapitoly v monografiách[upraviť | upraviť kód]

 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Románska sakrálna stavba a cintorín z 12. – 14. storočia v Trebišove. In: Tajták, Ladislav (ed.). Dejiny Trebišova. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1982. 686 s. OCLC 20802459. s. 64-70.
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Excavation at Banka-Horné farské role site. In Kozłowski, Janusz (ed.). Complex of Upper Palaeolithic sites near Moravany, Western Slovakia. Vol. III Late Gravettian shouldered points horizon sites in the Moravany-Banka area. Kraków : Jagellonian University Press, 2000. 180 s. ISBN 8088709466. s. 121-152. (anglicky)
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra – KOZŁOWSKI, Janusz. Gravettian settlement on the south and north side of the Western Carpathians. In Gancarski, Jan (ed.): Starsza i środkowa epoka kamienia w Karpatach polskich. Krosno : Mitel, 2002. 376 s. ISBN 8386634972 s. 35-58. (anglicky)
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. The Final Paleolithic in Slovakia. In Kobusiewicz, Michal (ed.). Studies in the Final settlement of the Great European Plain. Poznań : Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, 2007. 208 s. ISBN 8389959850. s. 111-128. (anglicky)
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Slovakia. In Noiret, Pierre (ed.). Le paléolithique supérieur européen bilan quinquennal 2006-2011. Liège : Université de Liège, 2013. 160 s. ISBN 2930495162. (anglicky)

Referencie[upraviť | upraviť kód]

 1. Špotáková 2008, s. [9]
 2. a b Osoby, ktoré získali titul na UK, Univerzita Komenského v Bratislave, 2011-2015, http://absolventi.uniba.sk/searchTop.do, dost. 2016-01-27 . Do vyhľadávača zadaj „Ľubomíra Kaminská“.
 3. a b c d e Špotáková 2008, s. [1]
 4. Špotáková 2008, s. [2]
 5. a b Kaminská 1982, s. 64-70
 6. Časopis Mesto a dejiny, Košice: Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015 (vyd. 2015-10-30), http://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-historie/10984/, dost. 2016-01-27 
 7. Ľubomíra Kaminská, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, http://ais-old.upjs.sk/servlet/javanet/Report?_template=pw/institucie1/detzam.html.free&instit=350000&cislo=5040835&jazyk=250112&volanie=1&str=0, dost. 2016-01-27 
 8. a b Doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc. – profesijný životopis, [Bratislava]: Slovenská akadémia vied, http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=3542&action=cv, dost. 2016-01-27 
 9. SITA 2009
 10. Špotáková 2008, s. [1]-[2]

Použitá literatúra[upraviť | upraviť kód]

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]