Preskočiť na obsah

Šablóna:Infobox Synagóga

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie


Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Použitie

[upraviť zdroj]

Infobox sa používa v článkoch o synagógach. Ak chcete šablónu použiť, prosím, skopírujte si a vyplňte nasledujúci čistý vzor. Nekopírujte do článku zdrojový kód šablóny. Prázdne parametre nevymazávajte, niekto iný ich môže neskôr doplniť.

{{Infobox Synagóga
 | Názov          = 
 | Druh synagógy      = 
 | Celé meno        = 
 | Iné meno1        = 
 | Iné meno2        = 
 | Obrázok         = 
 | Popis obrázka      = 
 | Predchádzajúci názov   = 
 | Štát typ         = 
 | Štát           = 
 | Spolkový štát typ    = 
 | Spolkový štát      = 
 | Kraj typ         = 
 | Kraj           = 
 | Okres typ        = 
 | Okres          = 
 | Mesto typ        = 
 | Mesto          =
 | Obec           = 
 | Mestská časť typ     = 
 | Mestská časť       = 
 | Historický región typ  = 
 | Historický región    = 
 | Je súčasťou       = 
 | Adresa          = 
 | Zemepisná šírka     = 
 | Zemepisná dĺžka     = 
 | Náboženstvo typ     =
 | Náboženstvo       = 
 | Kongres         = 
 | Kongregácia       =
 | Židovská náboženská obec dnes  = 
 | Židovská náboženská obec pôvodná = 
 | Židovská komunita        =
 | Dĺžka          = 
 | Šírka          = 
 | Výška          = 
 | Dĺžka hlavnej lode    = 
 | Dĺžka svätyne      = 
 | Dĺžka3 typ        = 
 | Dĺžka3          = 
 | Šírka hlavnej lode    = 
 | Šírka svätyne      = 
 | Šírka4 typ        = 
 | Šírka4          = 
 | Výška hlavnej lode    = 
 | Výška svätyne      = 
 | Výška najvyššej veže   = 
 | Výška v kupole      = 
 | Výška v kupole typ    = 
 | Počet lodí        = 
 | Počet veží        = 
 | Počet kupol typ     = 
 | Počet kupol       = 
 | Počet4 typ        = 
 | Počet4          = 
 | Kapacita         = 
 | Kapacita jednotka    = 
 | Plocha typ        = 
 | Plocha          = 
 | Plocha1 typ       = 
 | Plocha1         = 
 | Architekt        = 
 | Architekt poznámka    = 
 | Architekt1        = 
 | Architekt1 poznámka   = 
 | Staviteľ         = 
 | Staviteľ poznámka    = 
 | Sloh           = 
 | Sloh1          = 
 | Materiál         = 
 | Materiál1        = 
 | Výstavba         = 
 | Dokončenie        = 
 | Rekonštrukcia      = 
 | Rekonštrukcia typ    = 
 | Objavenie        = 
 | Objavenie typ      = 
 | Dátum posvätenia     = 
 | Svätiteľ         = 
 | Dátum zániku       = 
 | Dátum odsvätenia     = 
 | Správa          = 
 | Vlastník         = 
 | Náklady na výstavbu   = 
 | Umiestnenie Aron ha-kodeš   = 
 | Autor Aron ha-kodeš       =

 | Mapa1 popis       = 
 | Mapa1          = 
 | Mapa1 lokátor      = 

 | nkp pred rokom 2002   = 
 | súčasť nkp        = 
 | názov nkp pred 2002   = 
 | dátum nkp        = 
 | číslo nkp        = 
 | dátum uzpf        = 
 | číslo uzpf        = 
 | názov UNESCO       = 
 | dátum UNESCO       = 
 | kategorizovať      = 
 | PUSR web url       = 
 | PUSR web id objekt    = 
 | PUSR web dátum citovania = 

 | Web           = 
 | Commons         = 
 | Portál          =
}}
 • názov synagógy
 • napr. neologická, ortodoxná synagóga etc.
 • celé meno synagógy
 • iné meno synagógy (resp. zaužívaný [ľudový] názov)
 • iné meno synagógy (ak je známy hebrejský názov, tak sa uvedie spolu s prepisom)
 • obrázok na commons, v tvare "nazov_suboru.pripona"
 • popis obrázka
 • názov (typ) pre premennú "Štát", ak sa nezadá, tak sa napíše slovo "Štát"
 • štát, kde sa synagóga nachádza
 • názov (typ) pre premennú "Spolkový štát", napr. Spolková krajina, Federálny štát, Gubernia
 • spolkový štát
 • názov (typ) pre premennú "Kraj", napr. provincia, kraj, ak sa nezadá, tak sa napíše "Kraj"
 • meno kraja
 • názov (typ) pre premennú "Okres", napr. okres, dištrikt, ak sa nezadá, tak sa napíše "Okres"
 • meno okresu
 • názov (typ) pre premennú "Mesto", napr. obec, dedina, ak sa nezadá, tak sa napíše "Mesto"
 • mesto, obec kde sa synagóga nachádza (má prednosť pred parametrom obec)
 • názov obce, kde sa synagóga nachádza, ak nie je zadaný parameter Mesto typ, tak vypíše "Obec"
 • názov pre premennú "Mestská časť", napr. časť obce, osada, samota, ak sa nezadá, tak sa napíše "Mestská časť"
 • meno mestskej časti, prípadne inej územnej časti mesta
 • názov (typ) pre premennú "Historický región", napr. župa, región, ak sa nezadá, tak sa napíše "Historický región"
 • meno historického regiónu
 • ak sa jedná napr. o kaplnku, ktorá je súčasťou synagóga, alebo synagóga je súčasťou iného súboru stavieb
 • adresa synagógy
 • v desatinnom tvare s desatinnou bodkou (ak sa nezadá, tak sa prevezme z wikidata)
 • v desatinnom tvare s desatinnou bodkou (ak sa nezadá, tak sa prevezme z wikidata)
 • názov (typ) pre premennú "Náboženstvo"
 • náboženstvo (ak nedošlo k zmene konfesie, tak sa uvedie pôvodne)
 • kongres, napr. Svetový židovský kongres, Európsky židovský kongres a Americký židovský kongres
 • kongregácia (prevažne v anglo-americkom okruhu)
 • židovská náboženská obec dnes
 • židovská náboženská obec pôvodná
 • židovská komunita
 • dĺžka v metroch
 • šírka v metroch
 • výška v metroch
 • výška najvyššej veže v metroch
 • výška synagógy v kupole v metroch
 • názov (typ) pre premennú "Výška v kupole", ak sa nezadá, tak sa napíše "v kupole"
 • počet lodí
 • počet veží
 • názov (typ) počtu pre premennú "Počet kupol", ak sa nezadá, tak sa napíše "Počet kupol"
 • počet kupol
 • názov (typ) počtu pre premennú "Počet3"
 • počet
 • kapacita
 • ak sa nezadá, tak sa napíše "osôb"
 • názov (typ) pre premennú "Plocha"
 • plocha v m2
 • názov (typ) pre premennú "Plocha1"
 • plocha v m2
 • architekt (ak existuje článok o osobe, tak sa vytvorí automaticky wikilink)
 • staviteľ (ak existuje článok o osobe, tak sa vytvorí automaticky wikilink)
 • poznámka k architektovi (napr. hlavný, prestavby, veže, ...)
 • ďalší architekt (dá sa zadať až po "Architekt5")
 • poznámka k ďalšiemu architektovi (dá sa zadať až po "Architekt5 poznámka")
 • architektonický sloh (ak existuje článok, tak sa vytvorí automaticky wikilink)
 • ďalší sloh (dá sa zadať až po "Sloh5")
 • materiál (ak existuje článok, tak sa vytvorí automaticky wikilink)
 • ďalší materiál (dá sa zadať až po "Materiál5")
 • dátum, obdobie výstavby
 • dátum, obdobie dokončenia
 • dátum, obdobie rekonštrukcie
 • názov (typ) pre premennú "Rekonštrukcia"
 • dátum, obdobie objavenia (napr. počas archeologických vykopávok)
 • názov (typ) pre premennú "Objavenie"
 • dátum posvätenia
 • osoba, ktorá posvätila synagógu
 • dátum zániku
 • dátum odsvätenia (sekularizáce) synagógy
 • správa synagógy, resp. využitie/stav, napr. v správe múzea, nepoužívaný...
 • vlastník
 • náklady na výstavbu
 • umiestnenie aron ha-kodešu
 • autor aron ha-kodešu
 • popis pri druhej mape
 • názov druhej mapy,
 • druhý lokátor, ak sa nezadá, tak na Slovensku sa automaticky zobrazí lokátor kraja
 • vyplniť ak sa jedná o NKP vyhlásenú pred rokom 2002
 • vyplniť ak je súčasťou inej NKP pred rokom 2002
 • názov NKP pred rokom 2002
 • dátum vyhlásenia za nkp
 • číslo NKP podľa v zozname
 • dátum zápisu do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (UZPF)
 • číslo v UZPF
 • názov UNESCO súboru, ktorého je synagóga súčasťou
 • dátum zápisu do UNESCO
 • zadať NIE len vtedy, ak je o jednej pamiatke viac článkov, ktoré sú v jednej kategórii
 • úplná url na web pamiatkového úradu
 • číslo v url na stránke Pamiatkový objekt – podrobnosti
 • dátum pre citovanie
 • webová stránka
 • kategória na commons (ak sa nezadá, tak sa prevezme z wikidata)
 • portál

Príklady použitia

[upraviť zdroj]

Príklad infoboxu pre Synagógu v Malackách:

Synagóga v Malackách
neologická synagóga
Pohľad na synagógu
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Bratislavský kraj
Okres Malacky
Mesto Malacky
Historický región Záhorie
Náboženstvo judaizmus, neológia
 - Židovská náboženská
obec pôvodná
Židovská náboženská obec Malacky
Adresa Na brehu 2
 - súradnice 48°26′15″S 17°01′14″V / 48,4374066°S 17,0204929°V / 48.4374066; 17.0204929
Ďalšie údaje  
 - počet veží 2
 - počet poschodí 2
Architekti Wilhelm Stiassny, Ján Terebessy
Štýl historizmus
Výstavba  
 - dokončenie 1887
 - rekonštrukcia 1899, 2. pol. 20. storočia, 2005, 2017
Vlastník Základná umelecká škola v Malackách
Štátny znak SRNárodná kultúrna pamiatka SR
Pred r. 2002[1]
 - názov synagóga
ÚZPF[2]
 - číslo 10733/1
 - dátum zápisu 22. 07. 1993
Poloha na Slovensku
Poloha na Slovensku
Map
Interaktívna mapa synagógy
Mapový portál GKÚ: katastrálna mapa
Freemap Slovakia: mapa
OpenStreetMap: mapa
Portály, ktorých súčasťou je táto stránka:
{{Infobox Synagóga
 | Názov          = Synagóga v Malackách
 | Druh synagógy      = neologická synagóga
 | Celé meno        = 
 | Iné meno1        = 
 | Iné meno2        = 
 | Obrázok         = Malacky-synagoga02.jpg
 | Popis obrázka      = Pohľad na synagógu
 | Predchádzajúci názov   = 
 | Štát typ         = 
 | Štát           = Slovensko
 | Spolkový štát typ    = 
 | Spolkový štát      = 
 | Kraj typ         = 
 | Kraj           = Bratislavský kraj
 | Okres typ        = 
 | Okres          = Malacky
 | Mesto typ        = 
 | Mesto          = Malacky
 | Obec           = 
 | Mestská časť typ     = 
 | Mestská časť       = 
 | Historický región typ  = 
 | Historický región    = [[Záhorie]]
 | Je súčasťou       = 
 | Adresa          = Na brehu 2
 | Zemepisná šírka     = 48.4374066
 | Zemepisná dĺžka     = 17.0204929
 | Náboženstvo typ     =
 | Náboženstvo       = [[judaizmus]], [[Neológia (judaizmus)|neológia]]
 | Kongres         = 
 | Kongregácia       =
 | Židovská náboženská obec dnes  = 
 | Židovská náboženská obec pôvodná = Židovská náboženská obec Malacky
 | Židovská komunita        =
 | Dĺžka          = 
 | Šírka          = 
 | Výška          = 
 | Dĺžka hlavnej lode    = 
 | Dĺžka svätyne      = 
 | Dĺžka3 typ        = 
 | Dĺžka3          = 
 | Šírka hlavnej lode    = 
 | Šírka svätyne      = 
 | Šírka4 typ        = 
 | Šírka4          = 
 | Výška hlavnej lode    = 
 | Výška svätyne      = 
 | Výška najvyššej veže   = 
 | Výška v kupole      = 
 | Výška v kupole typ    = 
 | Počet lodí        = 1
 | Počet veží        = 2
 | Počet kupol typ     = 
 | Počet kupol       = 
 | Počet4 typ        = počet poschodí
 | Počet4          = 2
 | Kapacita         = 
 | Kapacita jednotka    = 
 | Plocha typ        = 
 | Plocha          = 
 | Plocha1 typ       = 
 | Plocha1         = 
 | Architekt        = Wilhelm Stiassny
 | Architekt poznámka    = 
 | Architekt1        = Ján Terebessy
 | Architekt1 poznámka   = 
 | Sloh           = [[Historizmus (umenie)|historizmus]]
 | Sloh1          = 
 | Materiál         = 
 | Materiál1        = 
 | Výstavba         = 
 | Dokončenie        = [[1887]]
 | Rekonštrukcia      = [[1899]], 2. pol. [[20. storočie|20. storočia]], [[2005]], [[2017]]
 | Rekonštrukcia typ    = 
 | Objavenie        = 
 | Objavenie typ      = 
 | Dátum posvätenia     = 
 | Svätiteľ         = 
 | Dátum zániku       = 
 | Dátum odsvätenia     = 
 | Správa          = 
 | Vlastník         = Základná umelecká škola v Malackách
 | Náklady na výstavbu   = 

 | Mapa1 popis       = 
 | Mapa1          = 
 | Mapa1 lokátor      = 

 | nkp pred rokom 2002   = 
 | súčasť nkp        = 
 | názov nkp pred 2002   = synagóga
 | dátum nkp        = 
 | číslo nkp        = 
 | dátum uzpf        = 22. 07. 1993 
 | číslo uzpf        = 10733/1
 | názov UNESCO       = 
 | dátum UNESCO       = 
 | kategorizovať NKP    =
 | PUSR web url       = [http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=1685][Http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=1685 http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=1685]
 | PUSR web id objekt    = 1685
 | PUSR web dátum citovania = 

 | Web           = 
 | Commons         = 
 | Portál          =
}}

 1. Zoznam vybraných národných kultúrnych pamiatok [online]. Bratislava: Pamiatkový úrad SR. Dostupné online.
 2. Pamiatkový objekt – podrobnosti [online]. Bratislava: Pamiatkový úrad SR. [[1]http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=1685 Dostupné online.]

Pozri aj

[upraviť zdroj]

Pomôcky

[upraviť zdroj]

Externé odkazy

[upraviť zdroj]

Ak máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.