Agiovci

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Agiovci alebo Ágidovci (gréc.Δυναστεία Αγιαδών) boli jednou z dvoch kráľovských rodín, z ktorých sa volili králi v starovekej Sparte.

Pôvod Agiovcov[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa mýtov doviedol Dórov (predkov Sparťanov) do Sparty Heraklov potomok Aristodémos. Jeho synovia dvojčatá Eurysthenes a Prokles vládli spoločne, lebo ich matka Argeia vraj neprezradila ktorý z nich sa narodil prvý. V Sparte sa takto pokúšali vysvetliť vznik spartského dvojkrália.

Historici sa väčšinou domnievajú, že táto spartská inštitúcia vznikla dohodou medzi vodcami dvoch dórskych kmeňov po dobytí Lakónie, alebo vodcom dórskych dobyvateľov a vládcom achájskych starousadlíkov. Skutočné dôvody vzniku diarchie v Sparte nám však asi zostanú neznáme.

Králi Sparty[upraviť | upraviť zdroj]

Zoznam kráľov rodu Agiovcov začína Eurysthenom a jeho dvojča Prokles je prvým kráľom dynastie Eurypontovcov. Ich následníci sa volili v rámci dynastie a mal to byť vždy najbližší príbuzný. Uzatváranie manželstiev medzi týmito kráľovskými rodmi bolo zakázané. Králi v Sparte nemali absolútnu moc. Ich kontrolným orgánom boli efori, ktorí sa riadili Lykurgovými zákonmi.

Agiovci sú celkove považovaní za významnejší rod (boli obdobia, keď to tak nebolo) ako Eurypotovci. Z ich radov je možné spomenúť Kleomena I., reformátora Kleomena III. a hlavne sa do dejín zapísal Leónidas I., ktorý hrdinsky bojoval aj napriek ohromnej početnej prevahe nepriateľa až do svojho trpkého konca v bitke pri Termopylách.

Zoznam kráľov rodu Agiovcov[upraviť | upraviť zdroj]

Zoznam najstarších kráľov Sparty je uvedený v zozname historika Herodota. Králi od desiateho storočia pred Kr. do polovice siedmeho storočia pred Kr. patria skôr do oblasti mýtov, lebo nie sú známe žiadne dôkazy o ich existencii. Letopočty uvedené o dobe ich vlády sú fiktívne.

Zoznam kráľov rodu Agiovcov
Meno Obdobie vlády Rodinný pôvod
1. Eurysthenes cca 970 pred Kr. - 930 pred Kr. potomok Herakla
2. Agis I. cca 930 pred Kr. – 900 pred Kr. syn Eurysthena
3. Echestratos cca 900 pred Kr. – 870 pred Kr. syn Agida I.
4. Leóbótes cca 870 pred Kr. – 840 pred Kr. syn Echestrata
5. Doryssos cca 840 pred Kr. – 820 pred Kr. syn Leóbóta
6. Agésilaos I. cca 820 pred Kr. – 790 pred Kr. syn Doryssa
7. Archeláos cca 790 pred Kr. – 760 pred Kr. syn Agésilaa I.
8. Teleklos cca 760 pred Kr. – 740 pred Kr. syn Archeláa
9. Alkamenes cca 740 pred Kr. – 700 pred Kr. syn Télekla
10. Polydóros cca 700 pred Kr. – 665 pred Kr. syn Alkamena
11. Eurykrates cca 665 pred Kr. – 640 pred Kr. syn Polydora
12. Anaxandros cca 640 pred Kr. – 615 pred Kr. syn Eurykrata
13. Eurykratides cca 615 pred Kr. – 590 pred Kr. syn Anaxandra
14. León cca 590 pred Kr. – 560 pred Kr. syn Eurykratida
15. Anaxandridas II. cca 560 pred Kr. – 520 pred Kr. syn Leóna
16. Kleomenes I. cca 520 pred Kr. – 490 pred Kr. syn Anaxandrida II.
17. Leónidas I. cca 490 pred Kr. – 480 pred Kr. brat Kleomena I.
18. Pleistarchos 480 pred Kr. – 458 pred Kr. syn Leónida I.
19. Pleistoanax 458 pred Kr. – 446 pred Kr.
428 pred Kr. – 409 pred Kr.
prasynovec Leónida I.
20. Pausanias 446 pred Kr. – 428 pred Kr.
409 pred Kr. – 394 pred Kr.
syn Plestoanaxa
21. Agésipolis I. 394 pred Kr. – 380 pred Kr. syn Pausania
22. Kleombrotos I. 380 pred Kr. – 371 pred Kr. brat Agésipola I.
23. Agésipolis II. 371 pred Kr. – 369 pred Kr. syn Kleombrota I.
24. Kleomenes II. 369 pred Kr. – 309 pred Kr. brat Agésipola II.
25. Areus I. 309 pred Kr. – 265 pred Kr. vnuk Kleomena II.
26. Akrotatos 265 pred Kr. – 262 pred Kr. syn Area I.
27. Areus II. 262 pred Kr. – 254 pred Kr. syn Akrotata
28. Leónidas II. 254 pred Kr. – 244 pred Kr.
243 pred Kr. – 235 pred Kr.
vnuk Kleomena II.
29. Kleombrotos II. 244 pred Kr. – 243 pred Kr. zať Leónida II.
30. Kleomenes III. 235 pred Kr. – 221 pred Kr. syn Leónida II.
Sparta bola republikou 221 pred Kr. – 219 pred Kr.
31. Agésipolis III. (posledný kráľ Agiovcov) 219 pred Kr. – 215 pred Kr. vnuk Kleombrota II.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]