Ivan Pecháň

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Ivan Pecháň
profesor, vedec, biochemik, pedagóg, lekár
Narodenie29. apríl 1932
Trnava
Úmrtie12. október 2010 (78 rokov)
Bratislava

Prof. MUDr. Ivan Pecháň DrSc. (* 29. apríl 1932, Trnava – † 12. október 2010, Bratislava), bol slovenský vedec, biochemik, pedagóg a lekár.

Život[upraviť | upraviť zdroj]

Narodil sa v Trnave v rodine MUDr. Alojza Pecháňa, lekára-internistu, primára a neskôr riaditeľa trnavskej nemocnice. Veľkú časť svojho detstva trávil v Modre u svojho starého otca, lekára Dr. Ivana Bodického, známeho modranského ľudomila, ktorý mu od ranného detstva vštepoval humanistické, panslavistické a národnobuditeľské tradície rodiny Bodických. Základné a gymnaziálne vzdelanie nadobudol vo svojom rodisku v Trnave. Po maturite v roku 1950 začal študovať všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Túžba po vedeckých poznatkoch ho doviedla hneď po promócii v roku 1956 na vtedajší Ústav pre biochémiu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (neskôr Katedra biochémie LFUK. Vtedajší prednosta ústavu Prof. Dr.T.Niederland mu umožnil externú ašpirantúru na Ústave organickej chémie a biochémie ČSAV v Prahe u školiteľa J. Římana, neskoršieho akademika a predsedu ČSAV. Externú ašpirantúru úspešne dokončil a obhájil roku 1963 na školiacom pracovisku v Prahe titulom kandidáta chemických vied (CSc.). Jeho vedecký rast pokračoval absolvovaním dlhodobého pobytu v Spolkovej republike Nemecko v rokoch 1966 – 1968 na Fyziologickom ústave Univerzity Alberta Ludwiga vo Freiburgu u Prof.Dr.A.Fleckensteina a vyvrchollil habilitáciou v roku 1968 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde ho menovali za docenta odboru biochémie. Doktorskú dizertačnú prácu obhájil pred celoštátnou komisiou v Prahe roku 1982 a stal sa doktorom chemických vied v odbore biochémia (DrSc.).
Normalizačné obdobie po roku 1968, kedy bol spoločensky, organizačne a vedecky diskriminovaný, ho nezlomilo a dokázal sa vďaka svojim morálnym a etickým zásadám odborne a občiansky uplatniť. Roku 1986 opustil Katedru biochemie LFUK, kde pracoval plných tridsať rokov a prešiel na post primára Oddelenia klinickej biochémie (OKB) na Ústave kardiovaskulárnych chorôb (neskôr Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, teraz Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.) v Bratislave, kde sa pustil do zvyšovania diagnostickej úrovne OKB a do vedecko-výskumnej práce, zameranej na problematiku metabolizmu myokardu: protekcia srdca pri kardiochirurgii (antioxidačné látky, kreatínfosfát, karnitín).
Roku 1991 sa s viacročným odstupom realizovalo jeho menovanie profesorom biochémie a klinickej biochémie na Univerzite Komenského. Na OKB Ústavu kardiovaskulárnych chorôb (teraz Oddelenie laboratórnej medicíny Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s.) v Bratislave pôsobil ako primár do roku 1999. Láska k práci mu nedovolila odísť do dôchodku a preto ďalej intezivne pracoval na Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb ako vedec a samostatný lekár – špecialista až do konca svojho života.

Vzdelanie, akademicko-vedecké hodnosti a tituly[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1950 – 1956: MUDr. – Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • 1963: Kandidát chemických vied (CSc.), Praha
 • 1968: Docent odboru biochémie, Bratislava
 • 1982: Doktor chemických vied v odbore biochémia (DrSc.), Praha
 • 1991: Profesor Univerzity Komenského v odbore biochémie a klinickej biochémie

Odborná kariéra[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1956 – 1968: odborný asistent Katedry biochémie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • 1968 – 1986: docent Katedry biochémie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 • 1986 – 1998: primár Oddelenia klinickej biochémie (OKB) na Ústave kardiovaskulárnych chorôb (neskôr Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, teraz Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.) v Bratislave
 • 1991 – 2000: externý vedúci Katedry klinickej biochémie Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave (teraz Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave)
 • 1999 – 2010: samostatný lekár – špecialista na Oddelení laboratórnej medicíny Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. v Bratislave

Pedagogická činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Študijné pobyty[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1958 – 1963: externý ašpirant Ústavu organickej chémie a biochémie ČSAV v Prahe
 • 1966 – 1968: na Fyziologickom ústave Univerzity Alberta Ludwiga vo Freiburgu (SRN) (prof.Dr.A.Fleckenstein) v rámci štipendia nadácie Alexander von Humboldta
 • 1985: Fyziologicky ústav Univerzity v Mníchove (prof.Dr E.Gerlach)
 • 1992: Fyziologicky ústav Univerzity v Mníchove (prof.Dr E.Gerlach)

Zameranie vedeckej práce[upraviť | upraviť zdroj]

 • metabolizmus a funkcia voľných nukleotidov v mozgu, srdci a v obličke na zvieracích modeloch a v klinických experimentoch (experimentálna alergická encefalomyelitída, skleróza multiplex, ischemicko-reperfúzne poškodenie)
 • ochrana srdca počas kardio- a angiochirurgického výkonu (modelové zvieracie experimenty a klinické experimenty)
 • sledovanie biochemických a imunologických parametrov u pacientov pred, počas a po transplantácii srdca (tvorba reaktívnych foriem kyslíka, antioxidačná kapacita, oxidácia lipoproteínov, vazoaktívne látky: endotelín-1, atriový a mozgový natriuretický peptid, pro- a anti-inflamačné cytokíny)

Vedecko-publikačná činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

 • odborné monografie a učebnice (autor a spoluautor)................... 24
 • publikácie v odborných časopisoch a zborníkoch (in extenso)..........230
 • odborné prednášky a postery......................................... viac ako 500
 • ocenenia: Ceny Literárneho fondu, Cena prof. Kostlivého, Cena rektora UK, ocenenia Slovenskej kardiologickej spoločnosti za publikačnú činnosť

Iné odborné aktivity[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1971 – 1984: vedecký tajomnik Slovenskej biochemickej spoločnosti
 • 1994: predseda Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie; čestný člen
 • člen Vedeckej rady Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave
 • člen Komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác z odboru biochémia a molekulárna biológia
 • člen redakčných rád 4 odborných časopisov (1 zahraničný – Klin.biochemia a metabolizmus)
 • čestný člen Českej spoločnosti klinickej biochémie
 • čestný člen Slovenskej kardiologickej spoločnosti
 • čestný člen Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu
 • člen Rakúskej spoločnosti klinickej chémie
 • člen Humboltovho klubu v Slovenskej republike.
 • expert Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v Bratislave


Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]