Jódmetán

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jódmetán
Jódmetán
Jódmetán
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CH3I
Synonymá Metyljodid
Monojódmetán
Vzhľad Bezfarebná až svetložltá kvapalina s charakteristickou éterovou vôňou. Hnedne pri vystavení svetlu a vlhkosti
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 142,0 u
Molárna hmotnosť 141,93899 g/mol
Teplota topenia -66,5 °C
Teplota varu 41-43 °C
Kritická teplota 254,8 °C
Kritický tlak 7,68 MPa
Hustota 2,27 g/cm3
Rozpustnosť vo vode:
1,4 g/100 ml (20 °C)
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia −14,1 až −13,1 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 82.75 J K−1 mol−1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
06 - toxická látka08 - látka nebezpečná pre zdravie
Nebezpečenstvo
Vety H H301, H312, H315, H331, H335, H351
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P261, P280, P301+310, P311
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Jed
Jed
(T)
Vety R R21, R23/25, R37/38, R40
Vety S S1/2, S36/37, S38, S45
NFPA 704
NFPA 704.svg
1
3
1
Ďalšie informácie
Číslo CAS 74-88-4
Číslo UN 2644
EINECS číslo 200-819-5
Číslo RTECS PA9450000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
Model molekuly

Jódmetán (CH3I), tiež metyljodid alebo monojódmetán, skratka MeI, je organická zlúčenina patriaca medzi halogénderiváty uhľovodíkov, jeho molekula vychádza z molekuly metánu, kde je jeden atóm vodíka nahradený atómom jódu. Za bežných podmienok má jódmetán podobu hustej bezfarebnej prchavej kvapaliny miešateľnej s organickými rozpúšťadlami. V malom množstve vzniká prirodzene v rastlinách ryže.[1] Využíva sa v organickej syntéze k metylácii. Kontroverzným rozhodnutím EPA v roku 2007 bol tiež schválený ako pesticíd.[2]

Vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Jódmetán je bezfarebná kvapalina, relatívne prchavá (teplota varu 41-43 °C). Rozpúšťa sa v mnohých organických rozpúšťadlách. Podobne ako mnoho iných organojodidových zlúčenín je potrebné ho uchovávať v tmavých fľašiach, pretože sa na svetle rozkladá; uvoľňovaný jód farbí kvapalinu do hneda. Komerčné produkty môžu byť stabilizované medeným alebo strieborným drôtom.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. K. R. Redeker; N.-Y. Wang; J. C. Low, et al. Emissions of Methyl Halides and Methane from Rice Paddies. Science, 2000, roč. 290, čís. 5493, s. 966–969. DOI10.1126/science.290.5493.966. PMID 11062125. (po anglicky)
  2. ZITTO, Kelly. Methyl iodide gains state OK for use on crops. San Francisco Chronicle, 2. December 2010. Dostupné online [cit. 2015-05-03]. (po anglicky)

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • Sulikowski, G. A .; Sulikowski, M. M. (1999). in Coates, R.M .; Denmark, SE (Eds.) Handbook of Reagents for Organic Synthesis, Volume 1: Reagents, Auxiliaries and Catalysts for CC Bond Formation New York: Wiley, pp.423-26.
  • H. M. Bolt; B. Gansewendt. Mechanisms of carcinogenicity of methyl halides.. Critical Reviews in Toxicology, 1993, roč. 23, čís. 3, s. 237–253. DOI10.3109/10408449309105011. PMID 8260067. (po anglicky)

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Jodmethan na českej Wikipédii.