Kolégium Antona Neuwirtha

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Súradnice: 48°11′26″S 17°15′32″V / 48,190629°S 17,258805°V / 48.190629; 17.258805

Kolégium Antona Neuwirtha
Kaštieľ a kostol v Ivanke.JPG
Kaštieľ v Ivanke pri Dunaji – sídlo Kolégia Antona Neuwirtha
Motto
Pravda oslobodzuje, Dobro víťazí, Krása priťahuje.
Základné informácie
PolohaIvanka pri Dunaji, Slovensko
SkratkaKAN
Typnezisková organizácia (združenie; IČO 42138515)
Zameraniehumanitné – liberálne štúdiá
PatrónAnton Neuwirth
Rok založenia2009
Rok otvorenia2009
Vedenie
RektorMartin Luterán
RiaditeľMiroslava Duranková
Štatistické údaje
Počet študentov18
Rozpočet95.000€ (ak. rok 2010/2011[1])
Ďalšie informácie
Školské farby     tmavomodrá
Školský časopisListy Kolégia Antona Neuwirtha
Kontaktné údaje
MiestoIvanka pri Dunaji, Slovensko
AdresaNámestie padlých hrdinov 7
P. O. Box 51
900 28 Ivanka pri Dunaji
Telefón+421 2 40 259 228
Oficiálny webwww.kolegium.org

Kolégium Antona Neuwirtha je nezávislá vzdelávacia inštitúcia zameraná na výchovu spoločensky angažovaných mladých ľudí v duchu kresťanských hodnôt a kultúrneho odkazu západnej civilizácie. Kolégium Antona Neuwirtha funguje od septembra 2009 v barokovom kaštieli v Ivanke pri Dunaji. Bolo pomenované na počesť Antona Neuwirtha, aktívneho podporovateľa myšlienky tejto ustanovizne i jej neskorších zakladateľov.

Vznik a vízia[upraviť | upraviť zdroj]

Prvotným autorom myšlienky Kolégia je Martin Luterán, ktorý počas svojho doktorského štúdia na Oxfordskej univerzite dostal nápad vytvoriť jednoročný akademický program pre študentov vysokých škôl so zameraním na štúdium filozofie a dejín západnej civilizácie. Na rozdiel od iných slovenských vysokých škôl mal však víziu vytvoriť vzdelávací inštitút podľa vzoru stredovekých univerzitných kolégií, v ktorých študenti a profesori bývali a žili spoločne. Anton Neuwirth myšlienku intelektuálneho vzdelávania mladých ľudí veľmi podporoval, a hoci sa realizácie Kolégia nedožil, bolo po ňom pomenované a stal sa jeho patrónom.

Materským projektom Kolégia je Spoločenstvo Ladislava Hanusa. Vďaka viacerým podporovateľom aj z jeho členov bolo Kolégium Antona Neuwirtha oficiálne zapísané do registru občianskych združení dňa 6.2.2009[2]. Oficiálne otvorenie Kolégia prebehlo 22. septembra 2009 za prítomnosti arcibiskupa Stanislava Zvolenského, europoslankyne Anny Záborskej, poslanca NR SR Pavla Hrušovského a ďalších významných predstaviteľov spoločenského a akademického života.[3] Prví študenti tak nastúpili do programu v akademickom roku 2009/2010. Sídlom Kolégia sa stal kaštieľ v Ivanke pri Dunaji, poskytnutý na tento účel Spoločnosťou Ježišovou, ktorej kaštieľ patrí.

V akademickom roku 2012/2013 bolo druhé Kolégium otvorené aj v Trnave. O jeho založenie sa zaslúžil vtedajší arcibiskup Trnavskej arcidiecézy Róbert Bezák.[4] Pre nedostatočný počet študentov však bolo druhé Kolégium nasledujúci rok zavreté.

Cieľom Kolégia Antona Neuwirtha je aktívna snaha o celistvé rozvíjanie charakterov a osobností mladých ľudí pomocou systematického vzdelávania v oblasti filozofie, histórie západnej civilizácie a kresťanskej kultúry. Kolégium na svojej stránke hovorí o svojich cieľoch a víziách: „Víziou Kolégia sú stovky mužov a žien pôsobiacich v rôznych oblastiach verejného života na Slovensku a v Európe, ktorí budú svojím zdravým rozumom a cnostným životom vydávať svedectvo Pravde, Dobru a Kráse.[5] Americký inštitút pre vzdelávanie mladých leadrov, John Jay Institute for Faith, Society & Law v roku 2014 skonštatoval, že Kolégium už po krátkom období existencie významne ovplyvňuje verejné dianie.[6]

Financovanie a správa organizácie[upraviť | upraviť zdroj]

Kolégium je nezisková mimovládna organizácia, ktorej hlavná časť príjmov je tvorená donorskými darmi. V menšej miere sú potom príjmy tvorené aj školným študentov a príjmami z organizovania konferencií a seminárov.[1] Kolégium nezískava peniaze od štátu ani od Európskej únie.[7]

Na čele Kolégia je výkonný riaditeľ a za akademický program zodpovedá rektor. Ustanovená správna rada na pravidelných zasadaniach plánuje ďalšie smerovanie Kolégia a rada poradcov je tvorená odborníkmi z praxe, ktorí pomáhajú správnej rade pri špecifických rozhodnutiach. Samotnú výuku má na starosti akademická rada, tvorená internými a externými vyučujúcimi. Príprava syláb nového akademického roku podlieha hlavnému akademikovi, ktorého ustanovuje rektor.

Štruktúra formačného programu[upraviť | upraviť zdroj]

Kolégium Antona Neuwirtha je postavené na troch pilieroch: akademickom, komunitnom a duchovnom. Tieto sú v priestoroch kaštieľa zhmotnené knižnicou, kde sa študenti a profesori stretávajú na akademickej pôde; jedálňou, kde sa celé spoločenstvo spája a posilňuje; a kaplnkou, ktorá buduje duchovný rozmer človeka.

Akademická formácia[upraviť | upraviť zdroj]

V Kolégiu prebieha výučba šiestich predmetov:

 • Morálna filozofia (1 semester)
 • História (1 semester)
 • Teológia (1 semester)
 • Politická a právna filozofia (1 semester)
 • Kresťanstvo a dejiny západnej kultúry (2 semestre)
 • Umenie (1 semester)

Štúdium prebieha pomocou seminárov dvakrát týždenne. Na každý seminár majú študenti podľa syláb[8] priradenú povinnú a doplňujúcu literatúru. Študenti ešte pred seminárom odovzdávajú akademikom písomné prípravy z preberaných textov, ktoré sú hodnotené a započítavané do študijného priemeru. Hodnotí sa tiež aktivita na seminároch.

Raz do týždňa sa študenti stretávajú s akademikmi v menších skupinkách po štyroch na tzv. tutoriáloch, na ktoré si pripravujú eseje reflektujúce preberané texty a ich aplikáciu v reálnych spoločenských problémoch. Cieľom tutoriálov je riešenie komplexnejších problémov v textoch. Študenti sú hodnotení za pripravenú esej aj aktivitu na samotnom tutoriáli.

Skúšky prebiehajú na konci oboch semestrov a skladajú sa z písomnej a ústnej časti. V písomnej časti študenti odpovedajú na vopred vybranú otázku vo forme akademickej eseje, v ústnej skúška pozostáva z desaťminútovej prezentácie a rovnako dlhej diskusie na náhodne vybranú tému z preberaných textov.

Komunitný život[upraviť | upraviť zdroj]

Komunitná formácia prebieha spoločne tráveným časom počas celého roka a špeciálne počas spoločne trávených intenzívnych víkendových programov. Súčasťou života v komunite Kolégia je tiež zodpovednosť za niektoré komunitné služby (napr. upratovanie priestorov, spoločné varenie, knihovnícka služba), ktoré si študenti medzi sebou podelia, no najmä účasť na rôznych neformálnych podujatiach organizovaných samotnými študentmi.

Duchovná formácia[upraviť | upraviť zdroj]

Kolégium Antona Neuwirtha má vyhradeného kňaza, ktorý je počas celého roka k dispozícii študentom. Duchovné formovanie študentov prebieha aj pomocou každodenných (dobrovoľných) sv. omší v kaštieľnej kaplnke.

Profesionálny a osobnostný rozvoj[upraviť | upraviť zdroj]

K profesionálnemu rozvoju študentov napomáhajú kolokviá na aktuálne témy, ktoré sa uskutočňujú raz do týždňa. Študenti v rámci Kolégia tiež absolvujú jeden spoločný víkend každý mesiac zameraný na zlepšenie praktických a prezentačných zručností (mediálna prezentácia, manažérske zručnosti) a osobného duchovného života (duchovná obnova).

Súčasťou Kolégia je tiež mentoringový program. Každý študent má svojho osobného mentora, vybraného na základe vzájomných preferencií. Mentori (členovia Spoločenstva Ladislava Hanusa) študentom pomáhajú v sebapoznávaní a osobnostnom, duchovnom a profesijnom raste.

Vedenie organizácie[upraviť | upraviť zdroj]

Rektor[upraviť | upraviť zdroj]

Výkonný riaditeľ[upraviť | upraviť zdroj]

 • Ing. Miroslava Duranková

Správna rada[upraviť | upraviť zdroj]

Akademická rada[upraviť | upraviť zdroj]

Interní akademici
Externí vyučujúci

Rada poradcov[upraviť | upraviť zdroj]

Publikačná a prekladateľská činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Kolégium pod vlastným vydavateľstvom pravidelne publikuje knihy z oblasti politiky, filozofie a morálky. Kompletná publikačná činnosť členov akademickej rady je uvedená na oficiálnych stránkach.[9]

Knihy a zborníky[upraviť | upraviť zdroj]

 • David Albert Jones: Život v plnosti (prvé vydanie 2010, druhé vydanie 2013)
 • William E. Carroll: Stvorenie a veda (prvé vydanie 2011, druhé vydanie 2013)
 • Martin D'Arcy: Problém zla (2012)
 • Christopher O. Tollefsen, Hadley Arkes et al.: Malá kniha o klamstve (2013)
 • Quo vadis, Slovensko? (2013; zborník; vydané v spolupráci so Spoločenstvom Ladislava Hanusa)
 • Sherif Girgis, Ryan T. Anderson, Robert P. George: Čo je to manželstvo? Obhajoba zväzku muža a ženy (2013)
 • Odkaz Ladislava Hanusa dnes (2014; zborník; vydané v spolupráci so Spoločenstvom Ladislava Hanusa)

Periodiká a iné publikácie[upraviť | upraviť zdroj]

 • Listy Kolégia Antona Neuwirtha (pravidelný spravodaj z fungovania Kolégia)
 • K veci (týždenné autorizované preklady príspevkov z amerického servera The Catholic Thing v rovnomennej rubrike na serveri Postoy.sk[10])

Iné projekty a aktivity[upraviť | upraviť zdroj]

Medzi aktivity Kolégia patrí organizovanie rozličných (najmä akademických) programov pre študentov vysokých a stredných škôl a mladých profesionálov so záujmom o verejný život.

 • Free Society Seminar:[11] medzinárodný letný akademický program pre vysokoškolských študentov zo Slovenska a Ameriky, ktorý vznikol z iniciatívy Michaela Novaka
 • Letná univerzita Kolégia Antona Neuwirtha:[12] akadémia pre študentov stredných škôl o etike, metafyzike, politike a kultúre
 • Súťaž Sofia:[13] každoročná esejistická súťaž vo filozofii pre študentov stredných škôl
 • SALAŠ:[14] letný akademický program o etických, politických a historických témach pre Slovákov študujúcich v zahraničí
 • Svoradovské prednášky: pravidelné otvorené akademické prednášky v študovni internátu Svoradov

V roku 2010 zorganizovalo Kolégium pod záštitou primátora hlavného mesta Bratislavy Andreja Ďurkovského odbornú konferenciu o projekte megakasína v Bratislave, Hazard na Dunaji.[15][16][17]

Kolégium sa akademicky podieľalo na organizácii medzinárodného semináru Central European Summer School v rokoch 2013[18] a 2014[19] poľského inštitútu Centre for Thought of John Paul II.

Medzinárodná spolupráca[upraviť | upraviť zdroj]

Kolégium spolupracuje s viacerými zahraničnými neziskovými organizáciami, zameranými prevažne na vzdelávanie v oblasti filozofie, morálky, teológie a výchovy lídrov aktívnych vo verejnej sfére. Spolupráca prebieha vo forme stážistických pobytov, výmenných pobytov študentov, hosťujúcich prednášajúcich a spoločnej organizácii projektov.[20]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b Finančná správa [online]. Kolégium Antona Neuwirtha, 2010, [cit. 2014-08-01]. Dostupné online.
 2. REGIS - Detail [online]. Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2009-02-06, [cit. 2014-08-02]. Dostupné online.
 3. http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20090923020
 4. Róbert Bezák čestným občanom Prievidze. prievidza.sk, 2013-10-14. Dostupné online.
 5. http://www.kolegium.org/o-kolegiu/vizia-a-poslanie/
 6. HEAGEN, Jandi. Putin’s Antidote [online]. John Jay Institute, 2014-05-27, [cit. 2014-08-04]. Dostupné online. (po anglicky)
 7. DEMKO, Matúš. ROZHOVOR: Ponúkam vzdelávanie, nie kus papiera [online]. Postoy.sk, 2010-05-19, [cit. 2014-08-02]. Dostupné online.
 8. pozri Externé odkazy
 9. http://www.kolegium.org/ine-aktivity/napisali-sme/
 10. http://www.postoy.sk/categories/k-veci
 11. http://www.freesociety.sk/
 12. http://www.letnauniverzita.sk/
 13. http://www.sutazsofia.sk/
 14. http://www.kolegium.org/ine-aktivity/salas/
 15. TASR. Rentabilita megakasína môže byť ohrozená, tvrdí Martin Štochmaľ. aktuality.sk, 2010-03-25. Dostupné online.
 16. TASR. M.ŠTOCHMAĽ: Po zmenách v zákone a daniach by megakasíno nemuselo byť rentabilné. sme.sk, 2010-03-25. Dostupné online.
 17. DEMKO, Matúš. Odborná konferencia Hazard na Dunaji [online]. TK KBS, 2010-03-25, [cit. 2014-08-06]. Dostupné online.
 18. III Central European Summer School [online]. Centre for Thought of John Paul II., 2013, [cit. 2014-08-06]. Dostupné online. (en/pl)
 19. IV Central European Summer School [online]. Centre for Thought of John Paul II., 2014, [cit. 2014-08-06]. Dostupné online. (en/pl)
 20. Spolupracujúce organizácie [online]. Kolégium Antona Neuwirtha, 2014, [cit. 2014-08-01]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]