Kolégium Antona Neuwirtha

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Súradnice: 48°11′26″S 17°15′32″V / 48,190629°S 17,258805°V / 48.190629; 17.258805

Kolégium Antona Neuwirtha
Kolégium Antona Newuirtha.png
Motto
Pravda oslobodzuje, Dobro víťazí, Krása priťahuje.
Základné informácie
PolohaIvanka pri Dunaji, Slovensko
Typnezisková organizácia (združenie; IČO 42138515)
Zameraniehumanitné štúdiá
PatrónAnton Neuwirth
Rok založenia2009
Rok otvorenia2009
Vedenie
RektorMartin Luterán
Kontaktné údaje
MiestoIvanka pri Dunaji, Slovensko
AdresaNámestie padlých hrdinov 7
P. O. Box 51
900 28 Ivanka pri Dunaji
Oficiálny webwww.kolegium.org
Oficiálny e-mailinfo@kolegium.org

Kolégium Antona Neuwirtha je nezávislá vzdelávacia inštitúcia zameraná na výchovu spoločensky angažovaných mladých ľudí v duchu kresťanských hodnôt a kultúrneho odkazu západnej civilizácie. Kolégium Antona Neuwirtha bolo založené v roku 2009 a sídli v kaštieli v Ivanke pri Dunaji. Bolo pomenované na počesť Antona Neuwirtha, slovenského intelektuála, lekára, politického väzňa, politika a diplomata.

Vznik a vízia[upraviť | upraviť zdroj]

Prvotným autorom myšlienky Kolégia je Martin Luterán, ktorý počas svojho štúdia na Oxfordskej univerzite dostal nápad vytvoriť akademický program pre študentov vysokých škôl so zameraním na štúdium filozofie a dejín západnej civilizácie. Za vzor si zobral stredoveké univerzitné kolégiá, v ktorých študenti a profesori bývali a žili spoločne. Rozhodol sa ho pomenovať po, vtedy už nebohom, Antonovi Neuwirthovi, ktorý kládol na výchovu a vzdelávanie veľký dôraz a sníval o tom, že aj na Slovensku bude stabilný vzdelávací inštitút. Kolégium s hrdosťou nesie meno tohto významného slovenského intelektuála 20. storočia, ktorého životným mottom bolo „Liečiť zlo láskou”[1].

Kolégium Antona Neuwirtha bolo oficiálne zapísané do registru občianskych združení dňa 6.2.2009[2]. Oficiálne otvorenie Kolégia prebehlo 21. septembra 2009 za prítomnosti arcibiskupa Stanislava Zvolenského, europoslankyne Anny Záborskej (dcéry Antona Neuwirtha) a ďalších významných predstaviteľov spoločenského a akademického života.[3] Prví študenti nastúpili do programu v akademickom roku 2009/2010. Sídlom Kolégia sa stal kaštieľ v Ivanke pri Dunaji, prenajatý na tento účel Spoločnosťou Ježišovou, ktorej kaštieľ patrí.

Cieľom Kolégia Antona Neuwirtha je aktívna snaha o celistvé rozvíjanie charakterov a osobností mladých ľudí pomocou systematického vzdelávania v oblasti filozofie, histórie západnej civilizácie a kresťanskej kultúry. Kolégium na svojej stránke hovorí o svojich cieľoch a víziách: „Víziou Kolégia sú stovky mužov a žien pôsobiacich v rôznych oblastiach verejného života na Slovensku a v Európe, ktorí budú svojím zdravým rozumom a cnostným životom vydávať svedectvo Pravde, Dobru a Kráse. Poslaním Kolégia Antona Neuwirtha je formovať mysle a charaktery mladých ľudí systematickým vzdelávaním o kresťanskom kultúrnom dedičstve a jeho vplyve na západnú civilizáciu.“[4] Americký inštitút pre vzdelávanie mladých leadrov, John Jay Institute for Faith, Society & Law v roku 2014 skonštatoval, že Kolégium už po krátkom období existencie významne ovplyvňuje verejné dianie.[5]

Vzdelávacie programy Kolégia Antona Neuwirtha[upraviť | upraviť zdroj]

Od svojho vzniku v roku 2009 sa Kolégium rozrástlo a tvoria ho vzdelávacie programy pre deti, mládež aj dospelých, dostupné na celom Slovensku.

Vlajkovým programom je vysokoškolské Kolégium. Na stredných školách ho kopíruje Stredoškolské Kolégium, ktoré funguje od roku 2015. V roku 2019 vznikla Akadémia veľkých diel, voľnočasový program pre stredoškolákov. Diela Kolégia Antona Neuwirtha sa v roku 2020 rozšírili o Citadelu, vzdelávaciu skupinu pre deti na 1. stupni ZŠ. Na jeseň v roku 2020 Kolégium spustilo online diskusné semináre na rôzne témy, od filozofie, cez umenie a teológiu až po vzdelávanie, ktoré sú dostupné pre kohokoľvek.

Vysokoškolský program Kolégia[upraviť | upraviť zdroj]

Vysokoškolské Kolégium je študijno-formačný program internátneho typu. Vznikol ako prvý spomedzi všetkých diel Kolégia a dodnes je jeho vlajkovou loďou. Podľa pôvodnej predstavy jeho zakladateľa Martina Luterána je vysokoškolské Kolégium postavené na troch pilieroch: akademickom, komunitnom a duchovnom. Tie sú zhmotnené knižnicou, kde sa študenti a profesori stretávajú na akademickej pôde; jedálňou, kde sa celé spoločenstvo spája a posilňuje; a kaplnkou, ktorá buduje duchovný rozmer človeka.

Akademický pillier je postavený na čítaní pôvodných textov, diskusných seminároch, písaní argumentačných esejí a tutoriáloch, na ktorých študenti spolu s akademikmi hlbšie preberajú jednotlivé otázky. Akademický rok je rozdelený na zimný a letný semester, na konci ktorých sú skúšky. Sylaby tvoria 4 hlavné a 3 doplnkové predmety. Hlavné predmety sú Morálna filozofia, História, Teológia a Politická filozofia. Doplnkové predmety tvoria Kresťanstvo a kultúra, Metafyzika a Umenie.

Komunitný pilier je založený na spoločnom bývaní v kaštieli, vďaka ktorému študenti spolu trávia mnoho času. Posilňujú to intenzívne víkendové programy, komunitné služby, ktoré si študenti medzi sebou podelia, no najmä účasť na rôznych neformálnych podujatiach organizovaných samotnými študentmi.

Duchovný pilier je do vysokoškolského programu zaradený preto, že Kolégium nazerá na človeka ako na celistvú bytosť a snaží sa rozvíjať jeho myseľ aj charakter. Na to, aby sa získané vedomosti stali súčasťou myslenia a života študentov, aby formovali ich postoje a konanie, je potrebné ich konfrontovať s vlastným vnútrom, s duchovným rozmerom. Príležitosti na to poskytuje prítomnosť kaplnky v kaštieli, sväté omše pred seminármi aj duchovné obnovy počas semestra.

Dôležitou súčasťou vysokoškolského programu sú aj víkendové formačné programy a každotýždenné kolokviá s osobnosťami spoločenského a politického života.

Akadémia veľkých diel[upraviť | upraviť zdroj]

Akadémia veľkých diel je voľnočasový program pre stredoškolákov na Slovensku zameraný na rozvoj charakteru, kritického myslenia, čítania s porozumením a sústredenosti. Nasleduje princípy klasického a charakterového vzdelávania používané na tých najlepších svetových univerzitách.Vznikla v roku 2019 ako nový program Kolégia Antona Neuwirtha. Autormi jej myšlienky sú Martin Luterán a Miroslava Duranková, absolventka Kolégia Antona Neuwirtha a súčasná riaditeľka Akadémie veľkých diel. Poslaním Akadémie je: „hľadaním odpovedí na dôležité životné otázky a študovaním veľkých diel západnej civilizácie umožniť stredoškolákom, aby lepšie porozumeli sebe a svetu a stali sa tak hrdinami svojho vlastného príbehu.”

Vďaka stredoškolským učiteľom, ktorí s Akadémiou spolupracujú, je program rozšírený na desiatkach stredných škôl po celom Slovensku. Učitelia spolu so študentmi vytvárajú jednotlivé kluby, v ktorých sa raz do týždňa stretávajú a spoločne diskutujú o veľkých dielach. Študenti sa na semináre pripravujú pomocou materiálov v online knižnici. Na jednom seminári je 7-15 študentov, ktorí spolu diskutujú o konkrétnych dielach a o dôležitých témach, ktoré otvárajú. Učiteľ posúva diskusiu študentov pomocou metodiky Akadémie. Na záver programu sú študenti odmenení certifikátom. Veľké diela, ktoré tvoria sylaby Akadémie, sú výberom toho najlepšieho z literatúry, hudby, filmu a výtvarného umenia.

Jej cieľom je rozšíriť pozitívnu skúsenosť študentov zo vzdelávania z programov Kolégia pre čo najväčší počet mladých ľudí na celom Slovensku a obohatiť vzdelávací systém o prvky klasického a charakterového vzdelávania.

Citadela[upraviť | upraviť zdroj]

Citadela je vzdelávacia skupina pre deti na 1. stupni ZŠ, ktorá prebieha ako organizovaná forma domáceho vzdelávania s dôrazom na klasické vzdelávanie. Triedy sa v súčasnosti nachádzajú v Bratislave a v Ivanke pri Dunaji.

Citadela ponúka hodnotové ukotvenie, stáročiami overený vzdelávací model, ale aj prijímajúcu komunitu a rešpektujúci prístup k deťom. Vzdelávanie v nej je založené na koncepte katolíckeho klasického vzdelávania, ktoré rozvíja dieťa celistvo: myseľ, telo aj dušu.

Katolícke klasické vzdelávanie je vzdelávanie, v ktorom sa žiaci stretávajú s „klasikou“ – s dejinami, literatúrou, umením, latinčinou, ale aj gramatikou, matematikou a prírodnými vedami. Organizačným princípom štúdia sú dejiny. Deti sa ponárajú do príbehu sveta cez štúdium dôležitých kníh, udalostí a umeleckých diel, ako za sebou nasledovali v základných dejinných epochách.

Kolégium ONLINE[upraviť | upraviť zdroj]

Kolégium ONLINE je najnovší projekt Kolégia Antona Neuwirtha. Ide o e-learningovú platformu, ktorá poskytuje živé diskusné semináre v kurzoch na rôzne témy dostupné všetkým, ktorí túžia po kvalitnom vzdelávaní. Kurzy sú zamerané na témy z oblasti filozofie, teológie, umenia, psychológie a výchovy a vzdelávania.

Iné projekty a aktivity[upraviť | upraviť zdroj]

Medzi ďalšie aktivity Kolégia patrí organizovanie rozličných (najmä akademických) programov pre študentov vysokých a stredných škôl a mladých profesionálov so záujmom o verejný život:

V roku 2010 zorganizovalo Kolégium pod záštitou primátora hlavného mesta Bratislavy Andreja Ďurkovského odbornú konferenciu o projekte megakasína v Bratislave, Hazard na Dunaji.[6][7][8]

Kolégium sa akademicky podieľalo na organizácii medzinárodného semináru Central European Summer School v rokoch 2013[9] až 2019 poľského inštitútu Centre for Thought of John Paul II.

Vedenie organizácie[upraviť | upraviť zdroj]

Správna rada[upraviť | upraviť zdroj]

 • Mgr. Martin Luterán, M.Jur., M.Phil., D.Phil.
 • Mgr. Michal Považan, PhD.
 • Mgr. Daniela Horváthová
 • Mgr. Martin Kolesár
 • Ing. Lucia Krčméry
 • Ing. Mária Leitnerová
 • Mgr. ICLic. Pavol Poláček, LL.M., M.A.

Rektorát[upraviť | upraviť zdroj]

 • Mgr. Martin Luterán, M.Jur., M.Phil., D.Phil.
 • Milena Dudášová, MA, prorektorka

Riaditelia programov[upraviť | upraviť zdroj]

 • Branislav Kuljovský, PhD. (S.T.D.) - riaditeľ vysokoškolského programu Kolégia Antona Neuwirtha
 • Ing. Miroslava Duranková, MA - riaditeľka Akadémie veľkých diel
 • Ing. Slávka Kubíková - riaditeľka Citadely

Akademici[upraviť | upraviť zdroj]

Interní akademici
Externí vyučujúci
 • Dr. William E. Carroll, PhD. (Senior Research Fellow, Collegium of Anton Neuwirth, Ivanka pri Dunaji, Slovakia; Visiting Professor of Philosophy, Zhongnan University, Wuhan, China; Visiting Professor, Hongyi Honor College, Wuhan University, China)
 • Mgr. Michal Považan, PhD. (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
 • Samuel Trizuljak, MA, MSt. (Politológia na Cambridgeskej univerzite, Moderná európska história na Oxfordskej univerzite, Moderná európska história na Karlovej univerzite)
 • Ing. Róbert Toth, MLitt (Informačné systémy na Vysokom učení technickom v Brne, Filozofia na University of St Andrews, Filozofia na Trinity College Dublin)

Publikačná a prekladateľská činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Kolégium pod vlastným vydavateľstvom pravidelne publikuje knihy z oblasti politiky, filozofie a morálky. Kompletná publikačná činnosť členov akademickej rady je uvedená na oficiálnych stránkach.[10]

Knihy a zborníky[upraviť | upraviť zdroj]

 • David Albert Jones: Život v plnosti (prvé vydanie 2010, druhé vydanie 2013)
 • William E. Carroll: Stvorenie a veda (prvé vydanie 2011, druhé vydanie 2013)
 • Martin D'Arcy: Problém zla (2012)
 • Christopher O. Tollefsen, Hadley Arkes et al.: Malá kniha o klamstve (2013)
 • Quo vadis, Slovensko? (2013; zborník; vydané v spolupráci so Spoločenstvom Ladislava Hanusa)
 • Sherif Girgis, Ryan T. Anderson, Robert P. George: Čo je to manželstvo? Obhajoba zväzku muža a ženy (2013)
 • Odkaz Ladislava Hanusa dnes (2014; zborník; vydané v spolupráci so Spoločenstvom Ladislava Hanusa)
 • John Henry Newman: Idea univerzity (2015)
 • C. S. Lewis: Štúdium v čase vojny (2016)
 • Príhovory: 10 rokov Kolégia Antona Neuwirtha (2020; ed. Matúš Sitár)
 • Branislav Kuljovský, Martin Luterán, Matúš Sitár (ed.): Malá kniha o eutanázii (2020)

Periodiká a iné publikácie[upraviť | upraviť zdroj]

 • Listy Kolégia Antona Neuwirtha (pravidelný spravodaj z fungovania Kolégia)
 • K veci (týždenné autorizované preklady príspevkov z amerického servera The Catholic Thing v rovnomennej rubrike na serveri Postoj.sk[11])
 • Blog Kolégia Antona Neuwirtha (obsahujúci okrem aktuálnych správ aj rubriku akademických textov s názvom 52 veľkých ideí)

Medzinárodná spolupráca[upraviť | upraviť zdroj]

Kolégium spolupracuje s viacerými zahraničnými neziskovými organizáciami, zameranými prevažne na vzdelávanie v oblasti filozofie, morálky, teológie a výchovy lídrov aktívnych vo verejnej sfére. Spolupráca prebieha vo forme stážistických pobytov, výmenných pobytov študentov, hosťujúcich prednášajúcich a spoločnej organizácii projektov.[12]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Liečiť zlo láskou [online]. [Cit. 2021-11-12]. Dostupné online.
 2. REGIS - Detail [online]. Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2009-02-06, [cit. 2014-08-02]. Dostupné online.
 3. http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20090923020
 4. http://www.kolegium.org/o-kolegiu/vizia-a-poslanie/
 5. HEAGEN, Jandi. Putin’s Antidote [online]. John Jay Institute, 2014-05-27, [cit. 2014-08-04]. Dostupné online. (po anglicky)
 6. TASR. Rentabilita megakasína môže byť ohrozená, tvrdí Martin Štochmaľ. aktuality.sk, 2010-03-25. Dostupné online.
 7. TASR. M.ŠTOCHMAĽ: Po zmenách v zákone a daniach by megakasíno nemuselo byť rentabilné. sme.sk, 2010-03-25. Dostupné online.
 8. DEMKO, Matúš. Odborná konferencia Hazard na Dunaji [online]. TK KBS, 2010-03-25, [cit. 2014-08-06]. Dostupné online.
 9. III Central European Summer School [online]. Centre for Thought of John Paul II., 2013, [cit. 2014-08-06]. Dostupné online. (en/pl)
 10. http://www.kolegium.org/ine-aktivity/napisali-sme/
 11. http://www.postoy.sk/categories/k-veci
 12. Spolupracujúce organizácie [online]. Kolégium Antona Neuwirtha, 2014, [cit. 2014-08-01]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]