Kyselina nitrilotrioctová

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kyselina nitrilotrioctová
Kyselina nitrilotrioctová
Kyselina nitrilotrioctová
Kyselina nitrilotrioctová
Kyselina nitrilotrioctová
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C6H9NO6
Synonymá
  • Chelaton 1
  • Aminotriacetic acid
  • Versene NTA acid
  • N,N-Bis(carboxymethyl)glycine
  • Titriplex I
Vzhľad Biely kryštalická prášok
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 191,142  g/mol
Teplota topenia 242 °C
Teplota varu 498 °C
Hustota 1,67 g/cm3 (pri 20 °C)
Rozpustnosť 0,13 g/100 ml (pri 23 °C)
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka 08 - látka nebezpečná pre zdravie
Nebezpečenstvo
Vety H H302, H319, H351
Vety P P281, P305+351+338
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Škodlivá látka
Škodlivá
látka
(Xn)
Vety R R22, R36, R40
Vety S S26, S36/37/39, S45
Ďalšie informácie
Číslo CAS 139-13-9
Číslo UN 2811
EINECS číslo 205-355-7
Číslo RTECS AJ0175000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Kyselina nitrilotrioctová, skratkou NTA, je derivát kyseliny octovej, je to polykarboxylová kyselina s názvom podľa IUPAC: 2,2,2-Nitrilotriacetic acid. Je to biely kryštalický prášok. Vo vode je veľmi málo rozpustná. Využíva sa ako titračné činidlo v analytickej chémii a ako chelatačné činidlo.

Vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Roztoky jej solí páchnu mierne po amoniaku, NTA sa neprejavuje zápachom. Je to látka jedovatá, LD50 pre potkana je približne 1 470 mg/kg živej váhy.[1] Vo vysokých koncentráciách je toxická pre obličky, v ešte vyšších množstvách u pokusných zvierat vyvoláva nádorové bujnenie (karcinogénita).[1]

Využitie[upraviť | upraviť zdroj]

Tvorí veľmi ľahko soli, ktoré sú veľmi často využívané v praxi. NTA je účinným chelatačným činidlom (s kovmi tvorí chelátové komplexy – cheláty). Používa sa v analytickej chémii ako komplexačné činidlo, rovnako ako jej soli a kovové komplexy. Má veľké priemyselné využitie, hlavne v pracích prostriedkoch alebo ako koncentrovaný roztok. Tekuté zmäkčovadlá vody obsahujú nitrilotrioctan sodný.

Používanie NTA sa v súčasnosti obmedzuje, v kozmetike už skoro nie je využívaná,[2] obmedzujú sa jej emisie do prírody. Vo väčšine prípravkov je nahradzovaná bezpečnejším chelatačným činidlom, kyselinou etylédiamíntetraoctovou.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b http://healthycanadians.gc.ca/publications/healthy-living-vie-saine/water-nitrilotriacetic-nitrilotriacetique-eau/index-eng.php
  2. http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_046.pdf

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]