Lekcionár

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Lekcionár je liturgická kniha rímskokatolíckej cirkvi, ktorá obsahuje všetky čítania (tzv. lekcie), ktoré sa používajú počas celého liturgického roka pri sv. omšiach [1] [2]. Delí sa na 5 častí (zväzkov), tie sa číslujú rímskymi číslicami I-V. Pôvodne sa počas bohoslužieb čítali vybrané texty priamo z Biblie, ale od 5. storočia sa perikopy začali zapisovať do samostatných kníh; poradie úryvkov zodpovedalo ich poradiu v cirkevnom roku. Lekcionár sa skladá z epištolára (obsahuje texty z neevanjeliových kníh) a evanjeliára alebo evangelistára (obsahuje úryvky z evanjelií).

Koncept Lekcionára[upraviť | upraviť zdroj]

V prvej časti Lekcionár obsahuje lekcie pre za sebou nasledujúce dni. Pre každý deň je určené jedno čítanie, responzóriový žalm, verš pred Evanjeliom a samotné Evanjelium. Slávnosti a sviatky obsahujú ešte druhé čítanie, ktoré nasleduje medzi žalmom a veršom pred evanjeliom. Niekoľko slávnosti obsahuje aj sekvenciu, ktorá nasleduje po druhom čítaní. Pre špeciálne dni, ako napr. Veľkonočná Vigília, sa v Lekcionári nachádza všetkých 9 čítaní so žalmami. Rovnako Lekcionár obsahuje aj Pašie, ktoré sú určené na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok.

V druhej časti sa nachádzajú tzv. spoločné čítania, žalmy a Evanjelia, ktoré sú určené na menej významné spomienky svätcov, Panny Márie a iných príležitosti. Túto časť nazývame "Spoločná časť", napr. spoločná časť mučeníkov, spoločná časť panien, spoločná časť Panny Márie. Kňaz je oprávnený z týchto spoločných častí vyberať príslušné lekcie na daný deň.

V tretej časti obsahuje Lekcionár zhudobnené žalmy a verše pred Evanjeliom. Z praktických príčin sa však dnes už nepoužívajú, pretože tieto spevy sú zhudobnené v Liturgickom spevníku II.

Rozdelenie zväzkov[upraviť | upraviť zdroj]

Lekcionár I[upraviť | upraviť zdroj]

Obsahuje lekcie na nedele, slávnosti a významnejšie sviatky. Nedeľné čítania sú rozdelené na tri perikopy, podľa liturgického roku, označujú sa písmenami A,B a C (rovnako ako liturgický rok). Jednotlivé nedele sú zoradené podľa liturgického roka a podľa časovej následnosti od Adventu po 34. nedeľu v období Cez rok, pričom sú popretkávané lekciami jednotlivých významných slávnosti a sviatkov (napr. slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slávnosť Nanebovstúpenia Pána a pod.)

Lekcionár II[upraviť | upraviť zdroj]

Obsahuje lekcie na všedné dni a menej významné spomienky pre liturgické obdobia Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc.

Lekcionár III a IV[upraviť | upraviť zdroj]

Obsahujú lekcie na všedné dni (tzv. férie) a menej významné spomienky pre Cezročné liturgické obdobie. Kým nedeľné perikopy sa riadia aktuálnym liturgickým rokom A, B, alebo C, feriálne lekcie sa opakujú len v dvoch perikopách. V jeden liturgický rok sa teda používa Lekcionár III a ďalší rok Lekcionár IV. Potom znova Lekcionár III a zasa Lekcionár IV. Takto sa perikopy cyklicky opakujú, bez ohľadu na liturgický rok [3] .

Lekcionár V[upraviť | upraviť zdroj]

Obsahuje lekcie na špeciálne príležitosti a používa sa podľa potreby. Okrem iného tu nájdeme lekcie:

- Pri vysluhovaní Sviatosti, najmä Sviatosť manželstva, krstu, birmovania

- Pri posviacke chrámu

- Pri pohrebe

- Na rozličné výročia (Výročie kňazskej vysviacky, výročie manželstva,...)

- Pri večných sľuboch rehoľných rádov

- Pri vysviacke diakona, kňaza, biskupa

- Pri ustanovení nižších liturgických služieb (lektor, akolyta)

- Lekcie pre prosebné omše (omša za mier, za odvrátenie chorôb, za úrodu)

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Lektori [online]. Farnosť Žemberovce. Dostupné online.
  2. Príprava liturgických kníh [online]. Farnosť Oslany. Dostupné online.
  3. DIAN, Daniel. Liturgické texty sa riadia pravidlami [online]. Katolícke noviny, 2019-10-24. Dostupné online.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

  • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Lekcionár