Preskočiť na obsah

Malá Aňala

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Malá Aňala
kanál
Štát Slovensko Slovensko
kraj Nitriansky kraj
Okres Komárno
Obec Nesvady
začiatok Nesvady
 - poloha Hospodársky dvor
 - výška 108 m
 - súradnice 47°57′14″S 18°05′19″V / 47,9540°S 18,0887°V / 47.9540; 18.0887
Ústie Martovský kanál
 - poloha Nesvady
 - výška 107 m
 - súradnice 47°55′24″S 18°05′25″V / 47,9232°S 18,0904°V / 47.9232; 18.0904
Dĺžka 3,5 km
Rád toku VI.
Číslo hydronyma 4-21-18-65
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Malá Aňala[1] je kanál v regióne Podunajsko, na území obce Nesvady v okrese Komárno v Nitrianskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Podunajská rovina. Ústi do vodného toku Martovský kanál. Má dĺžku 3,5 km. Rád toku VI.

Začiatok[upraviť | upraviť zdroj]

Začína sa v 108 m n. m. v severozápadnej časti územia obce Nesvady v okrese Komárno v Nitrianskom kraji, tesne pri obecnej (aj okresnej) hranici medzi obcou Nesvady a mestom Nové Zámky, v poľnohospodárskom extraviláne mesta Nesvady, na pravom brehu Starej Nitry.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Malá Aňala tečie od začiatku južným smerom cez poľnohospodársky extravilán v Nesvadoch, v 108 m n. m. priberá bezmenný pravostranný prítok, preteká cez pole rovnakého názvu Malá Aňala, v 107 m n. m. priberá ľavostranný prítok Rašelinový kanál, vo vzdialenosti 500 m pravým brehom obmýva čiastočne zdevastovaný Hospodársky dvor, ľavým brehom obmýva pole Opar, v 107 m n. m. priberá ľavostranný prítok Červený kanál, mení smer na juhozápadozápad, ľavým brehom obmýva pole Pri teplej vode, v 107 m n. m. na území Nesvád ústi do Martovského kanála ako jeho ľavostranný prítok[2].

Malá Aňala patrí do okresu Komárno v Nitrianskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickej oblasti Podunajská nížina v geomorfologickom celku Podunajská rovina.[3][4]. Má prítoky: Rašelinový kanál a Červený kanál.[5]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Dvojslovný názov vodného toku Malá Aňala má pôvod v názve poľa rovnakého názvu Malá Aňala na území obce Nesvady, cez ktoré preteká. Toponymum Malá Aňala bolo bez zmeny prenesené na vodný tok [6].

Názov poľa Malá Aňala vznikol z osadného názvu Aňala (dnes názov mestskej časti - časti obce Nesvady) a ten pravdepodobne z osobného mena *Aněla[7][8]. Názov vodného toku bol štandardizovaný v roku 1978[9]. V priestore slovenskej hydronymie vodných tokov hydronymum Malá Aňala je jedinečným hydronymom (december 2022).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-11-28.
  2. Geografické názvy okresu Komárno A20 Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-380/1991 z 26.7.1991. 74 s. S. 35, 36, 58, 60. ISBN 80-900509-3-X.
  3. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-12-01
  4. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 14, 141. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
  5. Priebeh Malej Aňaly v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-12-02]
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 22, 24, 25, 57, 61, 127, 142.
  7. STANISLAV, Ján. Slovenský juh v stredoveku II. 1. vyd. Turčiansky Sv. Martin : Matica slovenská, 1948. 673 s. (Spisy Jazykového odboru Matice slovenskej; ser. B; zv. 2.) S. 10.
  8. Juraj Hladký. Hydronymia povodia Nitry. 1. vyd. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta, 2004. 291 s. (Hydronymia Slovaciae.) ISBN 80-8082-008-2. S. 36, 129.
  9. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Západoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-108/1978 z 30.3.1978, Kartografické informácie 10. 122 s. S. 62. Bratislava 1979. 79-904-79 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).