Preskočiť na obsah

Moderné umenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Moderné umenie je pojem, ktorý:

  • v temporálnom zmysle označuje nové, súčasné, posledné umenie, teda je opakom „starého umenia“,
  • z hľadiska moderny druhej polovice 19. storočia a prvej polovice 20. storočia označuje umenie, ktoré stálo v protiklade ku klasickému alebo akademickému umeniu (tzn. umeniu, ktoré vychádza z antických vzorov, hlavne vo vzťahu k chápaniu mimézis).[1]

Moderné umenie sa vyvinulo z náuky o estetike Immanuela Kanta, ktorý v diele Kritika súdnosti (1790) tvrdil, že „vznešenosť netreba hľadať vo veciach prírody, ale len v našich ideách“[2]. Kantova kritika estetiky sa rozvinula v impresionizme, ktorý začal uprednostňovať formálny jazyk použitého média pred čisto mimetickým zobrazovaním reality. Prinajmenšom od expresionizmu je moderné umenie zároveň avantgardným umením, tzn. že jednotlivé umelecké smery sa snažia posúvať kvalitu umenia dopredu negáciou všetkého starého a vytváraním radikálne nového.[3] Od impresionizmu po vznik kubizmu (teda ca po roky 1907 – 1909) prešlo moderné umenie závratným formálnym vývojom. Od snahy verne napodobňovať, kopírovať realitu avantgardní umelci prešli k slobode tvorby, ktorou vyjadrovali vlastný, subjektívny postoj k realite a░k umeniu. Podnetom pre tento vývoj v umení bola zmena vedeckej a kultúrnej paradigmy, spôsobená objavmi na poli fyziky (kvantová teória Maxa Plancka, teória relativity Alberta Einsteina atď.) a psychológie (teória o nevedomí Sigmunda Freuda).[4]

Na moderné umenie v období poslednej tretiny 20. storočia nadviazalo postmoderné umenie, ktoré sa ho snažilo kriticky prehodnotiť a v nových podmienkach dokončiť jeho idey.[5]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. moderné umenie. In Štofko 2007, s. 167
  2. „...vznešenost není třeba hledat ve věcech přírody, nýbrž jen v našich ideách“. Citované podľa: Kant, Immanuel (1975), Kritika soudnosti (1. vyd.), Praha: Odeon, str. 88 . Preklad Vladimír Špalek a Walter Hansel.
  3. moderné umenie. In Štofko 2007, s. 168
  4. kubizmus. In Štofko 2007, s. 143
  5. postmoderné umenie. In Štofko 2007, s. 167

Použitá literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • Štofko, Miloš (2007), Od abstrakcie po živé umenie : Slovník pojmov moderného a postmoderného umenia, Bratislava: Vydavateľstvo SLOVART, ISBN 978-80-8085-108-8 

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]