Otto Slabý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Otto Slabý
český lekár, histológ, embryológ, vedec, pedagóg a entomológ – lepidopterológ
Narodenie26. máj 1913
Havlíčkův Brod, Česko
Úmrtie18. október 1993 (80 rokov)
Plzeň, Česko
Alma materKarlova univerzita
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Otto Slabý

Prof. MUDr. a RNDr. Otto Slabý, DrSc. (* 26. máj 1913, Havlíčkův Brod – † 18. október 1993, Plzeň) bol významný český lekár, histológ a embryológ, vedecký pracovník, vysokoškolský profesor a významný prírodovedec, entomológ – prevažne lepidopterológ.

Životopis[upraviť | upraviť zdroj]

V rokoch 19241932 navštevoval štátne reálne gymnázium v Beroune, kde v roku 1932 maturoval. Následne študoval na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, ktorú úspešne ukončil v roku 1939, kedy bol promovaný za doktora medicíny. Krátko po ukončení lekárskej fakulty sa v roku 1939 zapísal na štúdium na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity, do čoho mu zasiahla druhá svetová vojna a Protektorát Čechy a Morava.
Počas druhej svetovej vojny pracoval ako lekár v nemocniciach v Prahe a Kladne. Roku 1945 sa vrátil do Prahy a v roku 1946 ukončil prírodovedné štúdium. V roku 1947 bol promovaný za doktora prírodných vied – RNDr.

Od roku 1947 pracoval ako pedagogický pracovník a asistent na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Plzni u významného morfológa, embryológa a zoológa – entomológa profesora MUDr. Zdeňka Frankenbergera, za ktorého žiaka sa celý život hlásil. Hlavne vplyvom tohto vedca sa vypracoval postupne na významného morfológa, ktorý prispel tiež k rozvoju tradície česko-slovenskej morfologickej školy. Roku 1947 odišiel na Lekársku fakultu do Plzne, kde prednášal histológiu a embryológiu až do svojho odchodu do dôchodku s výnimkou rokov 19671973, kedy prednášal histológiu a embryológiu na univerzite v meste Oran.

Entomologické aktivity[upraviť | upraviť zdroj]

Ako entomológ sa venoval hlavne motýľom. Jeho práca má pre slovenskú entomológiu veľký význam, lebo prispel k poznaniu slovenskej entomofauny. Najskôr sa venoval faunistike, ale v ďalšom období sa venuje hlavne problematike druhu jasoňa červenookého na Slovensku (Parnassius apollo L., 1758.). Zaoberal sa zoogeografiou, vertikálnym rozšírením, bionómiou i taxonómiou tohto druhu a to nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európy. Pre Slovensko má význam ako autor opisu nového poddruhu jasoňa červenookého z územia Pienin: Parnassius apollo ssp. frankenbergeri Slabý, 1955. Neskôr sa venuje tiež čeľadi vretienôčiek (Zygaenidae), kde sa vypracoval na významného a uznávaného odborníka v tejto problematike, kde sa venoval hlavne ekológii, zoogeografii a taxonómii tejto čeľade.

Počas svojho života podnikol viacero zberateľských ciest. V rokoch 19551963 navštívil opakovane územie Balkánu, v rokoch 19631967 zbieral v Zakaukazsku a počas svojho pobytu v Alžírsku sa venoval výskumu i zberu motýľov i na tomto území.

Jeho zbierka motýľov čeľadí Noctuidae, Geometridae, ako aj špecializovaná zbierka druhu Parnassius apollo L., 1758 a Parnassius mnemosyne L., 1758 vrátane typového materiálu je v zbierkach Prírodovedného oddelenia Slovenského národného múzea v Bratislave. Jej rozsah je asi 6363 jedincov. Druhá časť jeho zbierky motýľov hlavne z čeľadí Geometridae, Sphingidae, Lasiocampidae, Notodontidae, Saturniidae, Hepialidae, Psychidae sa nachádza v zbierkach Slezského muzea v Opave v Česku v počte asi 6500 jedincov. Ďalšia časť jeho zbierky motýľov z okolia Fiľakova v počte asi 445 kusov je uložená v Novohradskom múzeu vo Fiľakove. Celkovo má jeho osobná študijná zbierka motýľov počet asi 40 000 kusov.

Dr. Otto Slabý bol členom České společnosti entomologické, od roku 1942 tiež členom Čs. zoolog. spol., čestný člen Čs. lékařské spol. J. E. Purkyně, čestný člen Čs. anatomické spol., Nositeľ Zlatej pamätnej medaily Karlovej univerzity, ako i nositeľ medailí: Karola Linného, Jan Evangelisty Purkyně a Čestnej plakety Gregora Johanna Mendela.

Bibliografia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Slabý, O., 1944: Některé zajímavosti z kladenských sbírek. (Macrolepidoptera). 3 pp.
 • Slabý, O., 1947: Zástupci rodu Erebia Dalm. ve Vys. Tatrách. (Lep. Satyridae). 19 pp.
 • Slabý, O.: 1948, Quelques dates faunistiques sur les Rhopaloceres des Montagnes de Orlické hory. (Boheme du nord – est). (Lep.). 5 pp. (česky).
 • Slabý, O.: 1949, Cidaria flavicintata Hbn. ex Slovakia. (Lep. Geometridae.). 4 pp. (česky).
 • Slabý, O.: 1949, Faunistiques Lépidopterologiques de la Boheme. 8 pp. (česky).
 • Slabý, O.: 1950, Erebia medusa Fabr. from Eastern Slovakia. (Lep. Satyr.). 5 pp. (česky).
 • Slabý, O.: 1950, The copulatory organs of a gynandromorphous Argynnis paphia L. and discussion about its development. (Lep. Rhop.). 15 pp. (česky).
 • Slabý, O.: 1951, Concerning the dependence of the Lepidoptera fauna of on climatic cycles. 13 pp. (česky).
 • Slabý, O.: 1951, Le probleme du dimorphisme sexuel de l'espece Xylomania conspicillaris L. et l'appartion de sa forme typique dans la Boheme de l'Ouest. (Lep. Noct.). 4 pp. (česky).
 • Slabý, O.: 1951, Quelques problemes concernant l'apparition de la Poecilopsis isabellae Harr. (Lep. Geometr.). 5 pp. (česky).
 • Slabý, O.: 1952, Sur la répartition verticale de l’espéce Parnassius apollo (L.) dans les Carpathes de la Slovaquie. (Lep. Rhop.). 26 pp. (česky).
 • Slabý, O.: 1953, Über neue fundorte de Zygaena brizae esp. im slovakischen Karpathengebiete und über ihr Verbreiten in neue Areale. (Lep., Zygaenidae). 11 pp.
 • Slabý, O.: 1954, Parastichtis illyria Frr. v západních Čechách a problém jejího výskytu a původu (Lep., Noctuidae). 4 pp.
 • Slabý, O.: 1954, Nová zajímavá naleziště pontomediterránního druhu Zygaena brizae Esp. ve slovenských Karpatech. Roč. Čs. spol. ent., 50(1953): 67 – 77, Praha.
 • Slabý, O.: 1954, O původu jasoňe červenookého (Parnassius apollo L.) ve slovenských Karpatech. Biológia, 9, 398 – 411, Bratislava.
 • Slabý, O.: 1955, Parnassius apollo (L.) v Pieninách. Biológia, 10, 179 – 188, Bratislava.
 • Slabý, O.: 1955, Parnassius apollo (L.) v západní oblasti Vysokých Tater. Čas. Slez. mus. v Opavě, 4, 1 – 13, Opava.
 • Slabý, O.: 1957, K problému, výskytu a životního prostředí Parnassius apollo interversus Bryk. Roč. Čs. spol. ent., 53(1956): 203 – 216, Praha.
 • Slabý, O.: 1963, Ueber analoge Verhältnisse des verschiedenen Ursprungs der Fauna der Art Parnassius apollo (L.) in Nord- und Mitteleuropa. Entomologisk Tidskrift, 84(1-2): 5 - 8.
 • Slabý, O.: 1964, Parnassius apollo L. dans les Carpathes. 13 pp.
 • Slabý, O.: 1967, Ökologie, Faunistik und Variabilität von Zygaena fraxini slabyiana Reiss 1965 (Lepidoptera, Zygaenidae). 9 pp.
 • Slabý, O.: 1967, Zygaena haberhaueri Lederer in der Umgebung von Tbilisi, Grusinische SSR (Lepidoptera, Zygaenidae). 9 pp.
 • Slabý, O.: 1979, Erebia medusa botevi n. subsp. und Erebia oeme in den Gebirgen von Bulgarien (Lep.: Satyridae). Ent. Z., Frankf. a. M. 89(8): 81 – 88.
 • Slabý, O.: 1985, Prof. Dr. med., Dr. rer. nat. Otto Slabý, Dr. Sc.; Autobiographie und Autobibliographie, Nota lepid., 8(2): 91 - 96.

Zdroje informácií o autorovi[upraviť | upraviť zdroj]

 • Smetana, O.: 1969, Entomologická bibliografie Československa 1951 – 1960. (bibliografia O. Slabého: 43, 130 – 131, 285, 288), Nakl. Academia, Praha.
 • Slípka, J.: 1973, Prof. dr. O. Slabý šedesátnikem. Časopis lékařů českých, 112, 672.
 • Slípka, J.: 1973, Šedesát let prof. MUDr. et RNDr. Otta Slabého, DrSc. Plzeňský lékařský sborník, 39, 265 – 269 + portrét + bibliografia.
 • Slípka, J.: 1973, Commemoration of 60 th Birthday Anniversary of Professor MUDr. et RNDr. Otto Slabý, DrSc. Zoologické listy, 22(3), 283 + portrét.
 • Slípka, J.: 1973, A Birthday Tribute Paid to Professor Otto Slabý, DrSc. Folia morphologica, 21(4), 321 – 323 + portrét.
 • Slípka, J.: 1974, 60 th Birthday of Professor MUDr. et RNDr. Otto Slabý, DrSc. Acta entomologica Bohemoslovaca, 71, 60 – 62 + portrét + bibliografia.
 • Slípka, J.: 1983, 70 th Birthday of Professor Otto Slabý, DrSc. Acta entomologica Bohemoslovaca, 80, 400 + (bibliografia).
 • JaS: 1983, Životní jubileum prof. MUDr. RNDr. Otto Slabého, DrSc. In: Plzeňský lékařský sborník, 51, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 128 – 129.
 • Kolektiv: 1992, Československý biografický slovník. (Slabý, O., p. 636). Vyd. Encyklopedický institut ČSAV, Academia, Praha.
 • Okali, I.: 1993, Univ. prof. MUDr. et RNDr. Otto Slabý, DrSc. (26. 5. 1913 – 18. 10. 1993). Entomofauna Carpatica, 8, 59.
 • Okali, I. et kol.: 1996, Slovník slovenských zoológov a zoológov zo vzťahmi k územiu Slovenska. (Slabý O., 108.), Bratislava.
 • Koleška, Z.: 1998, SLABÝ Otto, Prof., MUDr., RNDr., DrSc. p. 211 – 213, In: Seznam biografií československých entomologů (entomologové nežijíci) – II. Dodatky, doplňky a opravy biografických hesel „Seznamu biografií čs. entomologů (entomologové nežijíci) – I“ ve svazcích 1 – 15 z let 1979 – 1995, Klapalekiana, 34 (Suppl.): 1 – 238.
 • Tomeš, J. & kol.: 1999, Český biografický slovník XX. století. (Slabý, O.: p. 139 – 140), III. díl, Paseka, Petr Meissner.