Rénium

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Rénium
(rhenium)
volfrám ← rénium → osmium
Tc

Re

Bh
75
Periodická tabuľka
6. perióda, 7. skupina, blok d
prechodné prvky, kovy
Vzhľad
šedobiely kov
rénium
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť 186,207 g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Xe] 4f14 5d5 6s2
Atómový polomer 137 pm
Kovalentný polomer 151 pm
Kovový polomer 137 pm
Iónový polomer
pre: Re7+
56 pm
Chemické vlastnosti
Elektronegativita 1,9 (podľa Paulinga)
Ionizačná energia(e) 1: 760 kJ.mol−1
2: 1 260 kJ.mol−1
3: 2 510 kJ.mol−1
Oxidačné číslo(a) III, IV, V, VI, VII
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo pevné
Hustota 21,02 kg·dm−3
Hustota kvapaliny
(pri 3 459 K)
18,9 kg·dm−3
Teplota topenia 3 459 K (3 185,85 °C)
Teplota varu 5 869 K (5 595,85 °C)
Sk. teplo topenia 60,43 kJ·mol−1
Sk. teplo varu 704 kJ·mol−1
Tepelná kapacita 25,48 J·mol−1·K−1
Tlak pary
p(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pri T(K) 3 303 3 614 4 009 4 500 5 127 5 954
Iné
Kryštálová sústava hexagonálna
Magnetizmus paramagnetický
Elektrický odpor 193 nΩ·m
Tep. vodivosť 48,0 W·m−1·K−1
Tep. rozťažnosť 6,2 µm·m−1·K−1
Rýchl. zvuku 4 700 m·s−1
Youngov modul 463 GPa
Pružnosť v šmyku 178 GPa
Objemová pružnosť 370 GPa
Poissonovo č. 0,30
Tvrdosť (Mohs) 7,0
Tvrdosť (Brinell) 1 320 MPa
Reg. číslo CAS 7440-15-5
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
185Re 37,4 % stabilný s 110 neutrónmi
 187Re 62,6 % 4,12x1010 r. β- 0,0026 187Os
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému rénium.

Rénium Rhenium je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Re, protónové číslo 75 a ktorý sa vyznačuje mimoriadne nízkym výskytom na Zemi aj vo vesmíre. V zemskej kôre je priemerný obsah rénia okolo 1 – 5 ng (nanogramov)/kg. V morskej vode je jeho koncentrácia nemerateľne nízka aj najcitlivejšími technikami. Predpokladá sa, že vo vesmíre pripadá na jeden atóm rénia okolo 1 bilión atómov vodíka.

V prírode sa nevyskytujú minerály alebo rudy z čistého rénia. Získava sa obyčajne rafináciou prachov, vznikajúcich pri úprave molybdénových koncentrátov, získavaných z pôvodných sulfidických medených rúd. Veľké zásoby rénia sú na ostrove Iturup.

Vysoko čisté rénium sa pripravuje termickým rozkladom renistanu amónneho (NH4)ReO7.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

  • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému rénium