Redaktor:14nu5/Work page 2

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zoznam staroegyptských božstiev

Zoznam A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zoznam[upraviť | upraviť kód]

A[upraviť | upraviť kód]

  Meno v hieroglyfoch transliterácia v antických jazykoch Charakteristika ďalšie formy mena
  Abdžu          
  Ad       „Besnivec“, nepriateľské božstvo, ktoré ohrozovalo Reovu bárku pri plavbe oblohou;  
  Agebuer          
  Ahajet          
  Achu          
  Aken          
  Aker       personifikácia podsvetia, jeho strážca a ochranca mŕtvych;  
  Akit          
  Amaunet       ženský aspekt boha Amona, s ktorým tvorila v hermopoliskom Osmore božský pár;  
  Amemait          
  Amenhotep, Hapuov syn          
  Amheh          
  Amon     (Ammon) „Skrytý“, jedno z najvýznamnejších staroegyptských božstiev, v hermopoliskom Osmore boh všetkého skrytého a nezjaveného;  
  Amset       ochranca kanopy v ktorej bola uložená pečeň mumifikovaného;  
  Anat       bohyňa vojny a plodnosti, ochrankyňa bojujúceho panovníka, liečiteľka zaháňajúca démonov;  
  Andžtej       starý, možno líbyjský lokálny boh;  
  Anuket     (Anukis) bohyňa južnej časti Egypta a nílskych kataraktov, ochrankyňa rieky, jej vôd a záplav;  
  Anup     (Anubis) celonárodný boh pohrebísk, mumifikácie, smrti a vzkriesenia, ochranca mŕtvych;  
  Apedamak          
  Aperetiset          
  Apis (Hapi)       posvätný býk z Mennoferu (Memfis, D01), vtelenie boha Ptaha, pôvodne možno samostatné býčie božstvo plodnosti a sily;  
  Apop     (Apofis) nepriateľský boh, predstaviteľ a vykonávateľ chaosu ako protikladu poriadku (maat), ohrozoval Reovu bárku pri plavbe oblohou;  
  Arensnufis       pôvodne merojské božstvo, núbijská forma boha Šua alebo Inhereta;  
  Aseb          
  Asbet          
  Astarte       pôvodne semitské božstvo, bohyňa lásky, plodnosti a vojny, liečiteľka a pani koní a vojnových vozov, patrónka mennoferského prístavu;  
        starý boh západnej púšte a jej oáz;  
  Aton       manifestácia boha slnka, neskôr samostatné božstvo, nakoniec jediný štátny boh v období panovania faraóna Achnatona;  
  Atum       jedno z najdôležitejších staroegyptských božstiev, starý boh, stvoriteľ všetkého, otec bohov a ľudí, panovníkov predok alebo otec; hlavný boh heliopoliského Devätora;  

B[upraviť | upraviť kód]

  Meno v hieroglyfoch transliterácia v antických jazykoch Charakteristika ďalšie formy mena
  Baal          
  Banebdžedet       „Ba, pán Džedetu“, boh slnka a plodnosti, prejav bohov Geba, Šua, Rea a Usira;  
  Bapef
bAp
f
b3-pf   božstvo podsvetia trestajúce zatratených;  
  Bastet
bsbAbAst
t
b3-stjt (Bubastis) „Tá z Bastu“, jedna z najpopulárnejších a najznámejších bohýň, bohyňa ženskosti, materstva a ochrankyňa detí a tehotných žien proti zlým vplyvom;  
  Bat
bAAt
b3t   staré božstvo, bohyňa nebeskej klenby v podobe kravy; kultové miesto mala v Hutsešešete (Diospolis Parva, H07);  
  Bata
bAZ1t
X2
iw
Z2s
b3t3   lokálny boh mesta Inepute (Kynopolis, H17), „pastier býkov“;  
  Bebon (Babi)
bbAN33bii
b3bj   boh podsvetia, zabraňujúci zatrateným začleniť sa medzi blažených; spájaný s nebom a prechodom cez podsvetie;  
  Behdetej
Hw
d
t
niwt
bḥ-dtj      
  Benu       boh viditeľného prejavu slnka, života a zmŕtvychvstania;  
  Bes
bsF28
bs (Besos) populárna ochranná bytosť, boloboh zaháňajúci zlo a nebezpečenstvo, hlavne od tehotných a rodiacich žien a malých detí; patrón tanca;  
  Beset          
  Buchis (Baach)
bXE1
bẖ   posvätný býk z Iunumoncu (Hermonthis, H04), živý prejav bohov Moncua a Rea, posol bohov Usira, Mina a Amona, mohol uzdravovať a predpovedať;  

C[upraviť | upraviť kód]

  Meno v hieroglyfoch transliterácia v antických jazykoch Charakteristika ďalšie formy mena
  Cenem          
  Cenemit
T
n
nmmiit
W24
B1
ṯnmjt      
  Cenenet
T
n
n
t
F45
ṯnnt   „Pozdvihnutá“, lokálne ožstvo mesta Iunumoncu (Hermonthis, H04), bohyňa pôrodu, materstva a starostlivosti o potomstvo (najmä v súvislosti s panovníkom);  

D[upraviť | upraviť kód]

  Meno v hieroglyfoch transliterácia v antických jazykoch Charakteristika ďalšie formy mena
  Dedun
d
d
M42
n
G7
ddwn   boh juhu;  
  Denuen          
  Dua          
  Duamutef
dwAmwtt
f
dw3-mwt=f   jeden zo štyroch Horovych synov s hlavou šakala, ktorý chránil žalúdok mumifikovaného uložený v kanope;  
  Dunanuej
d
wA
a
n
nwwG7
dwn-ˁnwj      
  Dunhat          
  Džet          

E[upraviť | upraviť kód]

  Meno v hieroglyfoch transliterácia v antických jazykoch Charakteristika ďalšie formy mena
  Eset
stt
H8
3st Ἶσις jedno z najvýznamnejších staroegyptských božstiev, bohyňa mágie, materstva a plodnosti; Aset, Iset, Izis

F[upraviť | upraviť kód]

  Meno v hieroglyfoch transliterácia v antických jazykoch Charakteristika ďalšie formy mena
  Fetektej       „Podávajúci chlieb“, stolník boha Rea;  

G[upraviť | upraviť kód]

  Meno v hieroglyfoch transliterácia v antických jazykoch Charakteristika ďalšie formy mena
  Geb
gbb
gb Κηβ boh zeme; Keb
  Gengenuer          
  Gerh          
  Gerhet       ženský aspekt boha Gerha, s ktorým v hermopoliskom Osmore tvorila božský pár;  

H[upraviť | upraviť kód]

  Meno v hieroglyfoch transliterácia v antických jazykoch Charakteristika ďalšie formy mena
  Ha
HAxAst
R12
A40
ḥ3   boh západnej púšte a možno aj plodnosti, ochranca pred nebezpečenstvom, niekedy upresnený ako ochranca pred líbyjskými kmeňmi;  
  Hapi
Ha
p
y
N36
N35B
ḥ3pj   boh každoročných nílskych záplav, ich plodivej sily, darca hojnosti; Hapej
  Hapi
HHp
p
ii
ḥpj   jeden zo štyroch Horovych synov s hlavou opice, ktorý chránil pľúca mumifikovaného, uložené v kanope;  
  Harachtej
G5Axt
t y
ḥrw-3ḫtj   „Najvyšší oblohy“, boh ranného a denného slnka, vládnutia a pohybu po oblohe; Hor-Achti
  Hathor
O10
ḥt-ḥrw   „Príbytok Hora“, jedno z najpopulárnejších a najdôležitejších starých božstiev, bohyňa neba a nebeskej klenby, hojnosti, materstva, hudby a sexuality, ochrankyňa mŕtvych, obchodu a ciest;  
  Hatmehit
HAt
mH
HiitB1
ḥ3.t-mḥ.jt   „Prvá z rýb“, bohyňa nílskej delty;  
  Hauhet
HHtw
ḥḥt   ženský aspekt boha Heha, s ktorým tvorila v hermopoliskom Osmore božský pár;  
  Hedžedžet
Hd
d
w&t
    „Žiarivá“, ochranná bohyňa materstva;  
  Hedžhotep
HDHtp
t p
A40
ḥḏ-ḥtp   boh spájaný s výrobou a obetovaním rituálnej tkaniny;  
  Hedžuer       „Veľký biely“, starý boh kráľovských predkov;  
  Heh
HH
ḥḥ   boh stelesňujúci v hermopoliskom Osmore nekonečnosť pred stvorením sveta, emanácia boha Šua;  
  Heka
HkA
ḥk3      
  Heket
Hq
t
I7
ḥqt   bohyňa tehotenstva, pôrodu, materstva, tiež života;  
  Hemen
Hmn
D39
n
G11
ḥmn   boh harpúny a ničenia nepriateľov;  
  Hemuset   ḥmwst   bohyňa kráľovskej moci a plodnosti, tiež nositeľka blahobytu a spokojnosti;  
  Henet       ochranná bohyňa zosnulého podsvetím;  
  Heretkaus          
  Herišef
Hr
Z1
S
f
ḥr.j-sj=f   „Ten ktorý je pri svojom jazere“, starý boh plodnosti a darca obetí; boh mesta Henennesu (Herakleopolis Magna, H20); Harsafas
  Hesat
Hz
zA
tG7
ḥs3t      
  Hor
G5
ḥr.w Ὧρος, Horus „Vzdialený“, starý boh neba, kráľov, vojny a ochranca, jedno z najdôležitejších staroegyptských božstiev; prvý boh s celoštátnym významom a jeden z najvýznamnejších počas celých dejín starovekého Egypta; Horos, Hór, Hórus
  Hu
HwG7
ḥw      
  Hurun       pôvodne sýrsko-palestínske božstvo, slnečný boh Veľkej sfingy, patrón pastierov;  

Ch[upraviť | upraviť kód]

  Meno v hieroglyfoch transliterácia v antických jazykoch Charakteristika ďalšie formy mena
  Chajtau          
  Chensit
xn
z
wt
ḫnswt      
  Chentechetej
xntX
t
y
ḫntj-ẖtj   staré lokálne božstvo mesta Hutheribu (Atribis, D10), bol chápaný ako božstvo ranného slnka, príp. ako božstvo Slnka vo vzťahu s Mesiacom;  
  Chentiirtej
xntn
t
D35
N33 N33
ḫntj-jrtj   staré lokálne božstvo mesta Sechem (Letopolis, D02), slepý boh liečiteľ, ochranca mŕtveho a patrón hudobníkov;  
  Cheprer
x p
r
L1
ḫpr(r)   „Zo seba vznikajúci“, jedno z hlavných slnečných božstiev už od Starej ríše, boh vlastného stvorenia;  
  Chertej
Xr
t
i
ẖrtj      
  Chnum
Xnmw
ẖnmw (Chnumis) starý boh plodnosti, stvoriteľ bohov a ľudí, darca Nílu a jeho záplav;  
  Chonsu
x
n
sww
ḫnsw   „Cestujúci“, boh mladosti a Mesiaca;  
  Chontamentej
xntn
t
imnttywG7
ḫntj-jmntjw   staré lokálne božstvo mesta Abdžu (Abydos, H08), ochranca miestneho pohrebiska;  

I[upraviť | upraviť kód]

  Meno v hieroglyfoch transliterácia v antických jazykoch Charakteristika ďalšie formy mena
  Iabet       personifikácia východu;  
  Ihej       „Teliatko“ alebo „Hudobník“, boh hudby;  
  Ihet          
  Imentet       „Západná“, personifikácia západu ako ríše mŕtvych a ich ochrankyňa;  
  Imhotep          
  Inheret     (Onuris) „Ten čo priviedol vzdialenú“, boh lovu a vojny, pôvodne miestny boh mesta Cenej (Tinis, H08);  
  Ipet          
  Ir          
  Irta          
  Isden          
  Iunit          
  Iusaas       „Prichádza veľká“, ženský apekt boha Atuma;  

J[upraviť | upraviť kód]

  Meno v hieroglyfoch transliterácia v antických jazykoch Charakteristika ďalšie formy mena
  Jah
iaHN12
jˁḥ   „Mesiac“, personifikácia Mesiaca; Jahdžehutej, Yah, Joh
  Jatet          

K[upraviť | upraviť kód]

  Meno v hieroglyfoch transliterácia v antických jazykoch Charakteristika ďalšie formy mena
  Kádeš       predoázijské božstvo posvätnej extázy a plodnosti, bohyňa erotiky;  
  Kauket       ženský aspekt boha Kuka, s ktorým v hermopoliskom Osmore tvorila božský pár;  
  Kebehsenuf       jeden zo štyroch Horovych synov so sokolou hlavou, ktorý chránil črevá mumifikovaného, uložené v kanope;  
  Kamutef          
  Kebhut          
  Kematef     (Knefis) „Ten čo dokončil svoj čas“, boh stvoriteľ obývajúci praoceán;  
  Kemuer       „Veľký čierny“, posvätný býk z Hutheribu (Atribis, D10);  
  Kolantes          
  Kuk       boh prvopočiatku, predstavujúci v hermopoliskom Osmore personifikáciu počiatočnej temnoty;  

M[upraviť | upraviť kód]

  Meno v hieroglyfoch transliterácia v antických jazykoch Charakteristika ďalšie formy mena
  Maat       jedno z najvýznamnejších celospoločenských božstiev, personifikácia poriadku, ktorý usporadúva vesmír a prostredie, univerzálny princíp chodu prírody a spoločnosti;  
  Mafdet       stará bohyňa, ochraňujúca pred jedovatými a nebezpečnými tvormi, ochrankyňa boha Rea;  
  Mahaf          
  Mahes     (Mios) „Divý lev“, bojové a ochranné božstvo, boh náhlych prírodných javov;  
  Mandulis (Menrul)       lokálne, pôvodne asi núbijske božstvo, spájané so slnkom na horizonte;  
  Matit          
  Mehen       boh, ochranca boha Rea v bárke, pri každodennej plavbe oblohou;  
  Mehetueret       „Veľká záplava“, personifikácia pravodstva, z ktorého vyšiel boh Re, bohyňa nebies a znovuzrodenia;  
  Mehit       lokálne božstvo mesta Cenej (This, H08), bohyňa Slnka a Mesiaca;  
  Menet          
  Menhit       personifikácia božskej moci nachádzajúcej sa v kráľovskej korune;  
  Menkeret          
  Meret       „Milovaná“, bohyňa hudby, spevu a radosti z nich plynúcej;  
  Meretseger       „Tá čo miluje ticho“, lokálna bohyňa, ochrankyňa pohrebísk západného Vesetu, Údolia kráľov a okolia;  
  Merhit          
  Meruer     (Mnevis) posvätný býk z Iunu (Heliopolis, D13), vtelenie slnečného božstva;  
  Mescet          
  Meschenet       „Miesto odpočinku“, personifikácia pôrodného sedadla;  
  Miket          
  Min       starý boh ľudskej a zvieracej plodnosti;  
  Moncu       boh vojny, darca víťazstva a ochranca panovníka;  
  Mut       „Matka“, bohyňa materstva, matka vládnuceho panovníka;  

N[upraviť | upraviť kód]

  Meno v hieroglyfoch transliterácia v antických jazykoch Charakteristika ďalšie formy mena
  Naunet       ženský aspekt boha Nuna, s ktorým tvorila božský pár;  
  Nebthet     (Neftys) „Pani príbytku“, bohyňa západu, tmy a noci;  
  Nebthetepet       „Pani spokojnosti“, ženský stvoriteľský princíp boha Atuma;  
  Neferhotep     (Nefotes) lokálne božstvo mesta Hiu (Diospolis Parva, H07), božské dieťa, boh plodnosti a sexuality;  
  Nefertem       boh slnečného svetla a mladosti, zdravia a krásy;  
  Nehebkau       „Ten ktorý púta duše ka“, ochranné božstvo zosnulého kráľa s veľkou magickou mocou;  
  Nehmetauej       „Tá ktorá chráni okradnutého“, bohyňa práva;  
  Nechbet       staré božstvo celonárodného významu, bohyňa a ochrankyňa Horného Egypta;  
  Neit       jedno z najstarších božstiev, stvoriteľské božstvo, bohyňa vojny, lovu, materstva, tkáčstva a ochrankyňa mŕtvych v podsvet;  
  Nemtej       „Pútnik“, starý boh, spájaný s oblohou, neskôr nebeský prievozník;  
  Neper       „Zrno“, personifikácia obilia, zrna, úrody a znovuzrodenia, boh vegetačného cyklu a obnovy;  
  Nun       „Nehybné vodstvo“, boh pravodstva, personifikácia stavu pred stvorením sveta, z ktorého vznikli bohovia stvoritelia;  
  Nut     (Neut) personifikácia oblohy, bohyňa neba;  

P[upraviť | upraviť kód]

  Meno v hieroglyfoch transliterácia v antických jazykoch Charakteristika ďalšie formy mena
  Padieset a Pihor          
  Padisobek     (Petesuchos)    
  Pachet       „Tá ktorá trhá“, bohyňa lovu a ochrankyňa pred nepriateľmi, strážkyňa púštnej hranice;  
  Panebtauej          
  Pataikos          
  Petbe       „Odplata“, personifikácia spravodlivej odplaty už na tomto svete;  
  Pega          
  Ptah     (Fta) staré božstvo, jedno z najvýznamnejších s celonárodným významom, boh stvoriteľ, patrón remesiel a umenia;  

R[upraviť | upraviť kód]

  Meno v hieroglyfoch transliterácia v antických jazykoch Charakteristika ďalšie formy mena
  Rat
r
a
iit
H8
G7tiit
H8
I12
rˁt   „Slnečná“, bohyňa slnka, manželka boha Rea, pravdepodobne jeho ženský protipól;  
  Re
hrw
Z1
(Re) „Slnko“, jedno z najznámejších a najdôležitejších celonárodných božstiev, personifikácia sily a moci Slnka, kráľovský boh stvoriteľ, pán sveta, otec bohov a panovníkov, stelesnenie poriadku maat;  
  Renenutet
r
n nw
wt
t
rnnwt.t (Hermutis) „Živiteľka“, bohyňa úrody, darkyňa potravy a ochrankyňa, neskôr bohyňa osudu a materskej starostlivosti;  
  Renpet          
  Reret       „Prasnica“, bohyňa ochrankyňa pri pôrode, rodičiek a novorodencov, personifikácia súhvezdia Draka;  
  Rešep
r
S p
wA40
ršp   pôvodne semitské božstvo, boh zničujúcich prírodných síl a ochranca proti nim, boh vojny a podsvetia, ochranca panovníka;
  Rutej
l
l
t
y
rwtj   „Dvojica levov“, pôvodne starý lokálny leví božský pár mesta Natchu (Leontopolis, D11), strážcovia tajných a dôležitých záležitostí, ochrancovia zosnulého, personifikácia súhvezdia Blížencov;  

S[upraviť | upraviť kód]

  Meno v hieroglyfoch transliterácia v antických jazykoch Charakteristika ďalšie formy mena
  Sah       personifikácia súhvezdia Orión, boh smrti a zmŕtvychvstania;  
  Sachmet     (Sachmis) „Mocná“, bojovné a liečivé božstvo, bohyňa matka panovníka;  
  Satet     (Satis) lokálna bohyňa rieky Nílu a mesta Abu (Elefantine, H01), darkyňa čistej vody a záplav, ochrankyňa južnej hranice;  
  Sebiumeker          
  Sed       staré božstvo, personifikácia slávnosti sed, boh kráľovského úradu, panovníkovou mocou a kozmickým poriadkom maat;  
  Sedžem       „Sluch“, personifikácia sluchu;  
  Sefchetabuej          
  Sechathor       „Tá ktorá myslí na Hora“, bohyňa ochraňujúca dobytok, dojka bohov, kráľov a ľudí;  
  Sechet       personifikácia úrodného poľa zavlažovaného nílskymi záplavami, bohyňa lovu rýb a vodného vtáctva;  
  Selket     (Selkis) „Tá, ktorá dáva dych“, bohyňa ochrankyňa pred hadmi a škorpiónmi, ochrankyňa a pestúnka panovníka, neskôr aj zosnulého a jeho mumifikovaného tela;  
  Sematauej       „Zjednotiteľ oboch zemí“, boh zjednotenia Egytpa a stvoriteľa;  
  Sentneferet       lokálne božstvo mesta Nubt (Ombos, D01), bohyňa radosti, personifikácia urea;  
  Sepa       boh ochranca proti plazom a hadom;  
  Serapis          
  Sešat       „Pisárka“, bohyňa písma, pisárstva, merania a mierok, architektúry a archívnictva;  
  Sia       „Myslenie“, personifikácia myslenia a vnímania;  
  Sobek     (Suchos) boh a pán rieky Níl;  
  Sokar       boh podsvetia, vzkriesenia a ochranca mŕtvych, božstvo znovuzrodeného slnka a posmrtnej tvorivej činnosti;  
  Sopdet     (Sotis) personifikácia hviezdy Sírius, bohyňa zvestovateľka zrodu nového života;  
  Sopdu       personifikácia hviezdy Canopus, strážca východu, boh nebies;  
  Sutech     (Set) staré božstvo, jedno z najvýznamnejších, celonárodný boh protikladu, púšte, chaosu, neporiadku a zmätku;  
  Šai       „Ten, ktorý určuje“, personifikácia osudu, dĺžky a kvality života, neskôr ochranné božstvo a praboh;  
  Šed       „Záchranca“, personifikácia magickej ochrany božstiev;  
  Šentait       „Vdova“, božstvo ochraňujúce zosnulého;  
  Šepsej          
  Šesemtet     (Smitis) slnečná ochranná bohyňa, pani starého kráľovského opasku šesmet, matka a ochrankyňa panovníka;  
  Šesemu       boh lisovania hrozna, výroby olivového oleja a vonných a balzamovacích mastí, ich darca, ale aj boh mučenia a popráv;  
  Šu     (Sos) boh svetla, vzduchu a života, pán priestoru a atmosférických javov;  

T[upraviť | upraviť kód]

  Meno v hieroglyfoch transliterácia v antických jazykoch Charakteristika ďalšie formy mena
  Tabicet
tAbiT
t
H8
t3-bjṯt   bohyňa, ochrankyňa proti jedovatým tvorom;  
  Tait
t
U30
Ait
t
F39
t3jt.t   bohyňa a ochrankyňa textílií a tkania;  
  Tasenetneferet
tAsnt
F39
nfr
t3-snt-nfrt      
  Tatenen
tA
T
M22M22C18
t3-ṯnn   „Zdvíhajúca sa zem“, boh prvotného zemského pahorku, ktorý vystúpil z vôd pri stvorení sveta, boh zeme a minerálov, podsvetia, Egypta;  
  Tefnut
t
f
nw
t
B1
tfnt (Tfenis) slnečná bohyňa vlhkosti a vlhkého vzduchu, spájaná s kráľovskou korunou a ureom;  
  Tenemu          
  Tenemut       ženský aspekt boha Tenemua, s ktorým v hermopoliskom Osmore tvorila božský pár;  
  Thovt
DHwt
y
DHwty
ḏḥwtj (Tot) staré božstvo, jedno z najvýznamnejších, pôvodne boh mesiaca, potom aj boh múdrosti, učenosti a mágie, vynálezca písma, božský pisár;  
  Tueret
tAwr
r
tI12
t3wrt   ochranná celonárodná bohyňa matiek, tehotných žien a rodičiek, pani súhvezdia;  
  Tutu
t
W
t
W
E22
twtw (Totoes)    

U[upraviť | upraviť kód]

  Meno v hieroglyfoch transliterácia v antických jazykoch Charakteristika ďalšie formy mena
  Usir
st
ir
wsjr Ὄσῑρις jedno z najvýznamnejších staroegyptských božstiev, bohyňa mágie, materstva a plodnosti; Osiris, Usire, Usirev, Vesir, Asar

V[upraviť | upraviť kód]

  Meno v hieroglyfoch transliterácia v antických jazykoch Charakteristika ďalšie formy mena
  Vadžet
wADtI12
w3ḏj.t (Uto) „Zelená“, bohyňa celoštátneho významu a ochrankyňa Dolného Egypta, jeho symbol; Vadžit, Uto, Edžo, Buto
  Vadžuer
wADwrN35B
w3ḏwr   „Veľký zelený“, personifikácia Stredozemného mora a pravdepodobne aj jazier nílskej delty, boh hojnosti;  
  Veneg
wn
n
g
wng   boh stotožnený so zosnulým panovníkom, Reov syn a strážca kozmického poriadku, opora nebeskej klenby; Uneg
  Venut
wn
n
nw
t
I12
wnw.t   „Tá z Venu“ alebo „Hbytá“, ochranná bohyňa; Unut
  Vepset       „Spaľujúca“, bohyňa sily slnečných lúčov, Reovo oko, personifikácia urea;  
  Vepuauet
wpN31t
Z2ss
E18
wp-w3wt Οφόις, Ophois „Otvárač ciest“, starý boh, spájaný s mocou kráľovského úradu, skôr aj s vládcami Horného Egypta a s Horným Egyptom vôbec; Ofois, Uouaut, Vepvavet
  Verethekau
wr
r
tHkA
Z2ss
I12
wrt-ḥk3w   „Kúzlom mocná“, bohyňa so vzťahom ku kráľovskému úradu; Urt-hekau
  Veset       „Mocná“, personifikácia mesta Veset (Téby, H04);  

Zdroj[upraviť | upraviť kód]

Literatúra[upraviť | upraviť kód]

  • Allen, James P. (2010), Middle Egyptian: An introduction to the language and culture of hieroglyphs, New York: Cambridge University Press, ISBN 9780521653121 
  • Janák, Jiří (2005) (česky), Brána nebes: Bohové a démoni starého Egypta, Praha: Libri, ISBN 9788072772353 
  • Verner, Miroslav; Bareš, Ladislav; Vachala, Břetislav (2007), Encyklopedie starověkého Egypta, Praha: Libri, ISBN 9788072773060 
  • Wilkinson, Richard H. (2003), The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, Thames & Hudson, ISBN 9780500051207