Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Lutherova ruža

Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku (SEAVC) je jedna z luteránskych cirkví (evanjelických cirkví augsburského vyznania).

Medzi protestantmi, ktorých je dnes v 2,2 miliónovej Vojvodine o niečo viac ako 8 %, je SEAVC najväčšou cirkvou. Má okolo 40 000 členov.[1] Rozdelená je na senioráty: Báčsky, Banátsky, Sriemsky a od 2008 roku aj novozaložený Nemecký seniorát so seniórmi v čele.

Začiatky evanjelickej cirkvi augsburského vyznania[upraviť | upraviť kód]

Bližšie informácie v článkoch: Reformácia a Martin Luther

Evanjelická cirkev vznikla z reformačného hnutia pred takmer pol tisícročím, keď Martin Luther (1483 - 1546) zistil, že je veľký rozdiel medzi tým, čo sa píše v Biblii a tým, ako vyzerá náboženský život v Rímskokatolíckej cirkvi tých čias.

Dňa 31. októbra 1517 na dvere chrámu Božieho vo Wittenbergu pribil 95 výpovedí proti odpustkom. Jeho prianím bolo, aby sa cirkev zreformovala a konala v súlade s Božím slovom obsiahnutým v Biblii. Dodnes evanjelici svätia 31. október ako Deň reformácie.

Myšlienky Dr. Martina Luthera sa veľmi rýchlo šírili. Roku 1610 na synode v Žiline boli položené základy samostatnej právnej cirkevnej organizácie evanjelikov na území dnešného Slovenska. Do roku 1670 väčšina obyvateľov Uhorska boli evanjelici.

V sedemdesiatych rokoch 17. storočia evanjelická cirkev začala byť kruto prenasledovaná štátnymi vrchnosťami. Určité uvoľnenie nastalo až roku 1781 vydaním Tolerančného patentu cisára Jozefa II., no úplná rovnosť s ostatnými vierovyznaniami nastala až od roku 1848.

Slováci - evanjelici vo Vojvodine[upraviť | upraviť kód]

Evanjelický kostol v B. Petrovci

Prví Slováci - evanjelici prišli do Vojvodiny v roku 1745. V priebehu 18. a začiatkom 19. storočia prišli ešte v niekoľkých vlnách. Hneď po svojom príchode organizovali sa aj cirkevne. V každej novozaloženej osade bol hneď v prvých rokoch vystavaný kostol alebo modlitebnica a škola. Ich predkovia prišli z Hornej zeme (dnešné Slovensko) na Dolnú zem s dvomi pokladmi: Kralickou Bibliou a Tranovského kancionálom. Roku 1921 na Synode v Starej Pazove sa cirkev osamostatnila. Roku 1929 za prvého biskupa SEAVC bol zvolený Adam Vereš.

Slováci - evanjelici si dodnes zachovali jazyk a kultúru, isteže vďaka svojej cirkvi a tolerantnosti národov, s ktorými žijú na pôde dnešnej Vojvodiny.

Učenie a vierovyznanie[upraviť | upraviť kód]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Luteranizmus (náboženstvo)

Evanjelici augsburského vyznania sa držia hlavných zásad Lutherovho učenia, ktoré sú heslovite vyjadrené v známych päť "sola":

  • Sola gratia (jedine milosťou)
  • Sola fide (jedine vierou)
  • Sola redemptione Christi (vykúpený jedine Ježišom Kristom)
  • Sola scriptura (jedine Písmom Svätým)
  • Soli Deo gloria (jedine Bohu sláva)

Veria v Trojjediného Pána Boha: Otca Stvoriteľa, Syna Ježiša Krista Vykupiteľa a Ducha Svätého Posvätiteľa. Uznávajú historické kréda, ako čo sú Apoštolské, Nicejské a Atanáziovo. Pokladajú Bibliu za Slovo Božie a Augsburské vyznanie za dôveryhodné vysvetlenie Svätého Písma.

Cirkev dnes[upraviť | upraviť kód]

Titulný list cirkevného časopisu (1972)

Medzi protestantmi, ktorých je dnes v 2,2 miliónovej Vojvodine o niečo viac ako 8 %, SEAVC je najväčšou cirkvou. Má okolo 50 000 členov. Rozdelená je na senioráty: Báčsky, Banátsky, Sriemsky a od 2008 roku aj novozaložený Nemecký seniorát so seniórmi v čele.

V pomerne rozsiahlej diecéze má 28 cirkevných zborov a 13 filiálnych zborov. V súčasnosti má v službe 24 farárov (z toho 6 farárok) s biskupom Dr. Jaroslavom Javorníkom v čele. Farári SEAVC nadobúdajú vzdelávanie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, Slovensko.

Najvyššia spravujúca a zákonodarná vrchnosť SEAVC je Synoda. Synoda zasadá raz ročne.

Roku 1946 boli cirkvi odobrané majetky. Niektoré cirkevné obce vlastnia obrábaciu zem s maximálnou plochou do 10ha. Cirkev je dodnes vydržiavaná dobrovoľnými príspevkámi a milodarmi svojich členov.

Evanjelický a.v. kostol v Kysáči

SEAVC pravidelne vydáva mesačník Evanjelický hlásnik, Úsvit, Ročenku a Evanjelický Kalendár. Každú nedeľu má vysielanie relácie Pohľady k výšinám v Rádio Nový Sad. Taktiež aj relácie Quo Vadis a Manna na vlnách Rádia Kysáč.

SEAVC ma partnerské vzťahy s ECAV na Slovensku, ECAV v Slovinsku, EKD v Nemecku a ELCA v Spojených štátoch amerických. Je členom Svetového luteránskeho zväzu (SLZ), Konferencie európskych cirkví (KEC), Svetovej rady cirkví (SRC) a Ekumenickej rady cirkví v Srbsku.

Cirkevné zbory sa nachádzajú v nasledujúcich mestách: Belehrad, Binguľa, Boľovce, Erdevík, Lug, Stará Pazova, Šíd, Aradáč, Biele Blato, Hajdušica, Jánošík, Kovačica, Ostojićevo, Padina, Vojlovica, Zrenjanin, Báčska Palanka, Báčsky Petrovec, Bajša, Hložany, Kulpín, Kysáč, Laliť, Nový Sad, Pivnica, Selenča, Silbaš.

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]

  1. LWF Statistics - Serbia The Lutheran World Federation