Svetové združenie bývalých politických väzňov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Svetové združenie bývalých politických väzňov

Základné údaje
Právna formaobčianske združenie
SídloNám. sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad, Slovensko
Vznik6. august 2001
IČO37796542
PredsedaFrantišek Bednár
Ďalšie odkazy
Webszcpv.org

Svetové združenie bývalých politických väzňov (skrátene SZBPV) do 12. septembra 2015 s pôvodným názvom Svetové združenie bývalých československých politických väzňov je občianske združenie na Slovensku so sídlom v Poprade, ktorého oblasťou záujmu sú ľudské práva,[1] vrátenie spoločenskej autority politickým väzňom, hájenie oprávnených požiadaviek obetí komunizmu a pripomínanie si zločinov totalitných režimov organizovaním pietných akcií a vydávaním publikácii.

Je to jedna z troch organizácií politických väzňov, ktoré sú registrované na Slovensku po novembri 1989 a zastupujú bývalých politických väzňov a obete stalinizmu. Organizácia združuje vyše 1 000 členov na Slovensku a v zahraničí. Pôvodný názov organizácie je Světové sdružení bývalých československých politických vězňů v exilu.

História a organizácia združenia[upraviť | upraviť zdroj]

Združenie je nástupníckou organizáciou  K 231 a Združenia bývalých politických väzňov založených na jar v roku 1968 v čase snahy Alexandra Dubčeka o reformu komunistického režimu.  Po okupácii 21. augusta 1968 vtedajšie ministerstvo vnútra  označilo  tieto združenia za nástroj západných tajných služieb na rozbitie komunizmu a ich  činnosť zakázalo čo potvrdzuje Správa ministerstva vnútra ČSSR o bezpečnostnej situácii z apríla 1968 s označením "Prísne tajné" str. č. 3.

V čase normalizácie združenie pôsobilo v Kanade a vo Švajčiarsku. Vydávalo časopis Svědomí a Mukl.  SZBPV principiálne háji odkaz svojich predchodcov a ideí  demokratických hodnôt a slobody za ktoré priniesli najväčšie obete politickí väzni. Preukázateľne je jediným združením v ktorom vo vedení nepôsobil žiadny  evidovaný spolupracovník ŠtB. Zakladajúcimi členmi boli bývalí politickí väzni, ktorí po okupácii Česko-Slovenska 21. augusta 1968 emigrovali do zahraničia. Jedným z nich bol dlhoročný politický väzeň a účastník protifašistického a protikomunistického odboja, letecký akrobat Milo Komínek. Neskôr bola organizácia registrovaná vo švajčiarskom Zürichu.

V roku 1988 organizácia odhalila v rakúskom Alt-Nagelbergu Pamätník obetiam komunistického teroru, umiestený symbolicky v blízkosti bývalej hranice, ktorá tvorila do roku 1989 železnú oponu medzi Východom a Západom.

Po páde komunizmu činnosť organizácie pokračovala v Česku a na Slovensku kde bola jej pobočka registrovaná v roku 2001. Po smrti predsedu Mons. ThDr. Antonína Huvara pápežského preláta a zrušení registrácie vo Švajčiarsku sa združenie registrované na Slovensku stalo nástupníckou organizáciou Svetového združenia bývalých politických väzňov. Okrem bývalých politických väzňov, príslušníkov Vojenských pracovných táborov a odporcov komunizmu združenie zastupuje aj osoby násilne odvlečené NKVD do pracovných táborov v bývalom Sovietskom zväze (gulagy). Po integračnom sneme 6. decembra 2006 sa členmi Sekcie násilne odvlečených stali aj bývalí členovia už nečinnej Slovenskej asociácie násilne odvlečených (SANO). Táto najpočetnejšia sekcia SZČPV má v súčasností vyše 800 členov.

Súčasťou SZČPV je aj Sekcia American POWs, ktorá pátra po vyše 25 000 nezvestných amerických občanoch, ktorí sa stali obeťami studenej vojny a skončili v sovietskych zajateckých táboroch.

Treťou sekciou je Sekcia bývalých príslušníkov francúzskej cudzineckej légie v rokoch 1946 – 1954 a ich príbuzných. Zaoberá sa dosiaľ nevyplatenými žoldmi po padlých a nezvestných Čechoch a Slovákoch, ktorí ako príslušníci Légie bojovali proti komunizmu v Indočíne.

Čestní členovia a funkcionári SZBPV[upraviť | upraviť zdroj]

Znak Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov
 • Zosnulý Ján Košút, čestný predseda Sekcie násilne odvlečených (2006 – 2013)
 • Zosnulý Emil Švec, podpredseda SZČPV, prepadnutý a unesený ŠtB z Rakúska (2001 – 2010)
 • Zosnulý Marián Dudinský, podpredseda SZČPV, predseda Sekcie násilne odvlečených (2006 – 2008)
 • Zosnulý Štefan Pazdera, predseda Sekcie bývalých príslušníkov francúzskej cudzineckej légie v rokoch 1946 – 1954 a ich príbuzných (2001 – 2010)
 • Čestný člen in memoriam Izidor Frostig, popravený zlatník židovského pôvodu[2]
 • Čestný člen in memoriam Cyril Bystrík Janík, OFM tajne vysvätený kňaz františkánskej rehole
 • Zosnulý Juraj Fischer, účastník západného odboja a bývalý politický väzeň
 • František Bednár, predseda SZČPV (2001 – 2008)
 • Elena Bačkorová, predsedníčka SZČPV (2008 – 2012)
 • František Bednár, predseda SZČPV (2012 – 2015)
 • Ing. Imrich Body, predseda SZBPV (12. september 2015 – 22. jún 2017; Zmena názvu združenia na Svetové združenie bývalých politických väzňov)
 • František Bednár, predseda SZBPV (22. jún 2017 – )

Činnosť SZBPV[upraviť | upraviť zdroj]

Pamätníky
Pamätník obetiam okupácie 21. augusta 1968 v Poprade
Pamätník usmrtených na hraniciach v r. 1948 – 1989 v Kežmarku
Pamätník usmrtených na hraniciach v r. 1948 – 1989 v Kežmarku
Pamätná tabuľa väznenému františkánovi C. B. Janíkovi v Liptovskej Tepličke
Pamätná tabuľa na budove Zimného štadióna v Poprade
Pamätná tabuľa na budove Pedagogickej fakulty - Inštitútu Štefana Náhalku na Nábreží Jána Pavla II. č. 15 v Poprade
Pamätná tabuľa na budove Okresného úradu v Poprade
 • 2002 – odhalenie prvého pamätníka na Slovensku so štatistikou obetí okupácie 21. augusta 1968 na námestí v Poprade, kde sa každoročne konajú pietne akcie[3]
 • 2004 – odhalenie Pamätníka usmrtených na hraniciach v rokoch 1948 – 1989 v Kežmarku, spojené s prevozom dvoch obetí usmrtených v roku 1980 z Rakúska na Slovensko[4]
 • 2010 – odhalenie pamätnej tabule nebohému pátrovi františkánskej rehole Cyrilovi Bystríkovi Janíkovi, odsúdenému v roku 1986 v rámci proticirkevnej akcie ŠtB s názvom „Vír“[5]
 • 2016 – odhalenie pamätnej tabule hokejistovi a príslušníkovi 1. Československej armády na Slovensku Antonovi Babobymu, ktorý bojoval v SNP, bol zajatý a väznený v nacistických koncentračných táboroch, na budove Zimného štadióna v Poprade.“[6]
 • 2019 – Odhalenie pamätnej tabule Antonovi Mačugovi a saleziánovi Dr. Alojzovi Žemlovi na budove Pedagogickej fakulty - Inštitútu Štefana Náhalku na Nábreží Jána Pavla II. v Poprade. Pamätná tabuľa bola venovaná dvom z mnohých obetí bývalého komunistického režimu, Popradčanovi Antonovi Mačugovi, ktorý zomrel ako 30 ročný na následky brutálnych výsluchov komunistickej Štátnej bezpečnosti v rokoch 1949-1952 a Saleziánovi Dr. Alojzovi Žemlovi, ktorý ako správca farnosti v Poprade, napriek zákazu vystúpil s príhovorom na jeho pohrebe. V roku 1954 bol zatknutý pri pokuse o útek a odsúdený k 15 rokom väzenia. Odhalenie pamätnej tabule pripravilo Svetové združenie bývalých politických väzňov v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou v Poprade a mestom Poprad pri príležitosti 30. výročia „Dňa boja za slobodu a demokraciu“.[7]
 • 2020 – Odhalenie pamätnej tabule politikovi Demokratickej strany, povojnovému predsedovi Okresného národného výboru a politickému väzňovi Jánovi Bendíkovi pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu. [8]
 • združenie spolupracuje na medzinárodnom projekte (Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina) Centrálny pamätník násilne odvlečeným v Turni nad Bodvou – Kristov kríž na úpätí turnianskeho skalného štítu v údolí Bodvy.
Publikácie
 • Marián Dudinský – Kmotrou mi bola ŠtB[9]
 • Mikuláš Zseitlik – Sibírske utrpenie[10]
 • Jozef Tekely – Novodobé galeje prežité v rokoch 1945 – 1953[11]
 • Alica Hovancová – Spoveď odvlečeného, krížová cesta gulagom[12]
 • Anton Halko – Cesta za slobodou – 17,5 roka v leopoldovskom väzení[13]
 • Juraj Radziwill-Anoškin – Melancholické fragmenty[14]
 • Štefan Lazorišák, Tibor Kočík – AUGUST 1968 a KOŠICE Okupácia Košíc a východného Slovenska-august 1968[15] Publikácia bola ocenená vo svojej kategórii v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2021.
 • Štefan Lazorišák – OSUD SKRYTÝ V KUFRÍKU Literálny profil zabudnutého autora [16]


Legislatívna činnosť – požiadavky a práva účastníkov III. protikomunistického odboja a obetí komunizmu
 • Žiadosť o ukončenie necitlivého prístupu ÚPN k prejednávaniu žiadostí obetí komunistického režimu a iniciovanie novelizácie zákona o protikomunistickom odboji [17]
 • POLITICKÍ VÄZNI A ICH RODINY SA STALI OBEŤAMI SNAHY VLÁDY O VYSPORIADANIE SA S BÝVALÝM KOMUNISTICKÝM REŽIMOM Stanovisko Svetového združenia bývalých politických väzňov k svojvoľnému výkladu zákona o protikomunistickom odboji a prekračovaniu právomoci Ministerstvom spravodlivosti a Ústavom pamäti národa [18]
 • Politickí väzni podali antidiskriminačnú žalobu proti štátu pre porušovanie zásady rovnakého zaobchádzania [19]
 • Dokedy bude Generálna prokuratúra SR zakrývať zločiny komunizmu? Otvorený list -výzva politických väzňov na zrušenie embarga spisu dodnes neobjasnenej smrti kňaza Přemysla Coufala [20]
 • Žiadosť Svetového združenia bývalých politických väzňov o doplnenie návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému [21]
 • Výzva politických väzňov Správnej rade Ústavu pamäti národa a poslancom NR SR [22]
 • PROTEST SVETOVÉHO ZDRUŽENIA BÝVALÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV PROTI NÁVRHU NA ZMENU ZÁKONA O ÚSTAVE PAMÄTI NÁRODA [23]
 • Otvorený list – výzva politických väzňov na zrušenie embarga spisu dodnes neobjasnenej smrti kňaza Přemysla Coufala[24]
 • Kauza Gorila – oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu „Zneužívania právomoci verejného činiteľa“ podľa § 326, trestného činu „Nadržovania“ podľa § 339, trestného činu „Neoznámenia trestného činu“ podľa § 340 a trestného činu „Neprekazenia trestného činu“ podľa § 341 trestného zákona z.[25]
 • Návrh na prijatie zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a novelizáciu Zákona o preukazovaní pôvodu majetku č. 101/2010 Z. z.[26]
 • Otvorený list predsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Štefanovi Harabinovi [27]
 • Žiadosť o prijatie zákonných opatrení v sociálnej oblasti odstraňujúcich diskrimináciu a zmierňujúcich krivdy spôsobené komunistickým režimom [28]
 • Žiadosť o priznanie výhod pre účastníkov odboja a účastníkov súdnych a mimosúdnych rehabilitácii (oprávnené osoby) [29]
 • Žiadosť o doplnenie návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela Rafaja a Jána Slotu na vydanie zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom (č. PT 224)[30]
 • Žiadosť o podanie návrhu novely zákona o príplatku k dôchodku pre politických väzňov č. 274/2007 Z.z.[31]
 • Žiadosť o prijatie zákonov na odstránenie diskriminácie občanov násilne odvlečených do pracovných táborov v býv. ZSSR[32]
 • Žiadosť o podanie návrhu zákona na odškodnenie obetí okupácie Československa[33]
 • Návrh na odvolanie Generálneho prokurátora SR Dobroslava Trnku[34]
 • Návrh na založenie Občianskeho tribunálu, ktorý by pripravil verejnú obžalobu na ponovembrových slovenských politikov za zločiny proti ľudskosti a ekonomické zločiny páchané na vlastných občanoch[35]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Register občianskych združení [online]. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, [cit. 2012-09-15]. Dostupné online.
 2. POCTA IZIDOROVI FROSTIGOVI [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 3. Nezabúdame na okupáciu v roku 1968 [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 4. Rekapitulácia zbierky na Pamätník usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989 [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 5. Odhalenie pamätnej tabule pátrovi Cyrilovi Bystríkovi Janíkovi OFM v Liptovskej Tepličke - 6. jún .2010 [online]. szcpv.org. Dostupné online. Archivované 2011-07-18 z originálu.
 6. Odhalenie pamätnej tabule hokejistovi a príslušníkovi 1. Československej armády na Slovensku Antonovi Babobymu- 7. október 2016 [online]. szcpv.org. Dostupné online.
 7. Odhalenie pamätnej tabule Antonovi Mačugovi a saleziánovi Dr. Alojzovi Žemlovi- 14. november 2019 [online]. szcpv.org. Dostupné online.
 8. Odhalenie pamätnej tabule Jánovo Bendíkovi- 17. november 2020 [online]. szcpv.org. Dostupné online.
 9. MARIÁN DUDINSKÝ-Kmotrou mi bola ŠtB [online]. szcpv.org. Dostupné online.
 10. Mikuláš Zseitlik - Sibírske utrpenie [online]. szcpv.org. Dostupné online.
 11. Jozef Tekeli - Novodobé galeje prežité v rokoch 1945-1953 [online]. szcpv.org. Dostupné online.
 12. Alica Hovancová - SPOVEĎ ODVLEČENÉHO krížová cesta gulagom [online]. szcpv.org. Dostupné online.
 13. ANTON HALKO-Cesta za slobodou [online]. szcpv.org. Dostupné online.
 14. Juraj Radziwill-Anoškin – Melancholické fragmenty [online]. szcpv.org. Dostupné online.
 15. Štefan Lazorišák, Tibor Kočík – AUGUST 1968 a KOŠICE Okupácia Košíc a východného Slovenska-august 1968 [online]. szcpv.org. Dostupné online.
 16. Štefan Lazorišák – SUD SKRYTÝ V KUFRÍKU Literálny profil zabudnutého autora [online]. szcpv.org, 2022. Dostupné online.
 17. Žiadosť o ukončenie necitlivého prístupu ÚPN k prejednávaniu žiadostí obetí komunistického režimu a iniciovanie novelizácie zákona o protikomunistickom odboji [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 18. POLITICKÍ VÄZNI A ICH RODINY SA STALI OBEŤAMI SNAHY VLÁDY O VYSPORIADANIE SA S BÝVALÝM KOMUNISTICKÝM REŽIMOM Stanovisko Svetového združenia bývalých politických väzňov k svojvoľnému výkladu zákona o protikomunistickom odboji a prekračovaniu právomoci Ministerstvom spravodlivosti a Ústavom pamäti národa [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 19. Politickí väzni podali antidiskriminačnú žalobu proti štátu pre porušovanie zásady rovnakého zaobchádzania [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 20. Dokedy bude Generálna prokuratúra SR zakrývať zločiny komunizmu? Otvorený list -výzva politických väzňov na zrušenie embarga spisu dodnes neobjasnenej smrti kňaza Přemysla Coufala [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 21. Žiadosť Svetového združenia bývalých politických väzňov o doplnenie návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 22. Výzva politických väzňov Správnej rade Ústavu pamäti národa a poslancom NR SR [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 23. PROTEST SVETOVÉHO ZDRUŽENIA BÝVALÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV PROTI NÁVRHU NA ZMENU ZÁKONA O ÚSTAVE PAMÄTI NÁRODA [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 24. Otvorený list-výzva politických väzňov na zrušenie embarga spisu dodnes neobjasnenej smrti kňaza Přemysla Coufala [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 25. Kauza Gorila-oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu „Zneužívania právomoci verejného činiteľa“ podľa § 326, trestného činu „Nadržovania“ podľa § 339, trestného činu „Neoznámenia trestného činu“ podľa § 340 a trestného činu „Neprekazenia trestného činu“ podľa § 341 trestného zákona [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 26. Návrh na prijatie zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a novelizáciu Zákona o preukazovaní pôvodu majetku č. 101/2010 Z. z. [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 27. Otvorený list predsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Štefanovi Harabinovi [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 28. Žiadosť o prijatie zákonných opatrení v sociálnej oblasti odstraňujúcich diskrimináciu a zmierňujúcich krivdy spôsobené komunistickým režimom [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 29. Žiadosť o priznanie výhod pre účastníkov odboja a účastníkov súdnych a mimosúdnych rehabilitácii (oprávnené osoby) [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 30. Žiadosť o doplnenie návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela Rafaja a Jána Slotu na vydanie zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom (č. PT 224) [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 31. Žiadosť o podanie návrhu novely zákona o príplatku k dôchodku pre politických väzňov č. 274/2007 Z.z. [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 32. Žiadosť o prijatie zákonov na odstránenie diskriminácie občanov násilne odvlečených do pracovných táborov v býv. ZSSR [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 33. Žiadosť o podanie návrhu zákona na odškodnenie obetí okupácie Československa [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 34. Návrh na odvolanie Generálneho prokurátora SR Dobroslava Trnku [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 35. Návrh na založenie Občianskeho tribunálu [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]