Svetové združenie bývalých politických väzňov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Svetové združenie bývalých československých politických väzňov
Szcpv.jpg

Základné údaje
Právna formaobčianske združenie
SídloNám. sv. Egídia 102/14, 05801 Poprad, Slovenská republika
Vznik6. august 2001
IČO37796542
Ďalšie odkazy
Webhttp://www.szcpv.org/

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov (skrátene SZČPV) je občianske združenie na Slovensku so sídlom v Poprade, ktorého oblasťou záujmu sú ľudské práva,[1] vrátenie spoločenskej autority politickým väzňom, hájenie oprávnených požiadaviek obetí komunizmu a pripomínanie si zločinov totalitných režimov organizovaním pietných akcií a vydávaním publikácii.

Je to jedna z troch organizácií politických väzňov, ktoré sú registrované v Slovenskej republike po novembri 1989 a zastupujú bývalých politických väzňov a obete stalinizmu. Organizácia združuje vyše 1200 členov na Slovensku a v zahraničí. Pôvodný názov organizácie je Světové sdružení bývalých československých politických vězňů v exilu.

História a organizácia združenia

Združenie založili v Kanade bývalí politickí väzni, ktorí po okupácii Česko-Slovenska 21. augusta 1968 emigrovali do zahraničia. Jedným zo zakladajúcich členov bol dlhoročný politický väzeň a účastník protifašistického a protikomunistického odboja, letecký akrobat Milo Komínek. Neskôr bola organizácia registrovaná vo švajčiarskom Zürichu.

V roku 1988 organizácia odhalila v rakúskom Altnagelbergu Pamätník obetiam komunistického teroru, umiestený symbolicky v blízkosti bývalej hranice, ktorá tvorila do roku 1989 železnú oponu medzi Východom a Západom.

Po páde komunizmu činnosť organizácie pokračovala v Českej republike a po smrti predsedu Mons.ThDr. Antonína Huvara, pápežského preláta, sa v roku 2001 organizácia registrovala v Slovenskej republike.

Okrem bývalých politických väzňov združenie ako v súčasnosti jediná organizácia na Slovensku[chýba zdroj] zastupuje aj osoby násilne odvlečené NKVD do pracovných táborov v bývalom ZSSR (gulagy). Po integračnom sneme 6. decembra 2006 sa členmi Sekcie násilne odvlečených stali aj bývalí členovia už nečinnej Slovenskej asociácie násilne odvlečených (SANO). Táto najpočetnejšia sekcia SZČPV má v súčasností vyše 800 členov.

Súčasťou SZČPV je aj Sekcia American POWs, ktorá pátra po vyše 25 000 nezvestných amerických občanoch, ktorí sa stali obeťami studenej vojny a skončili v sovietskych zajateckých táboroch.

Treťou sekciou je Sekcia bývalých príslušníkov francúzskej cudzineckej légie v rokoch 1946 – 1954 a ich príbuzných. Zaoberá sa dosiaľ nevyplatenými žoldmi po padlých a nezvestných Čechoch a Slovákoch, ktorí ako príslušníci Légie bojovali proti komunizmu v Indočíne.

Čestní členovia a funkcionári SZČPV

Znak Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov
 • Zosnulý Ján Košút, čestný predseda Sekcie násilne odvlečených 2006-2013
 • Zosnulý Emil Švec, podpredseda SZČPV, prepadnutý a unesený ŠtB z Rakúska 2001-2010
 • Zosnulý Marián Dudinský, podpredseda SZČPV, predseda Sekcie násilne odvlečených 2006-2008
 • Zosnulý Štefan Pazdera, predseda Sekcie bývalých príslušníkov francúzskej cudzineckej légie v rokoch 1946 – 1954 a ich príbuzných 2001-2010
 • Čestný člen in memoriam Izidor Frostig, popravený zlatník židovského pôvodu [2]
 • Čestný člen in memoriam Cyril Bystrík Janík, OFM tajne vysvätený kňaz františkánskej rehole
 • Zosnulý Juraj Fischer, účastník západného odboja a bývalý politický väzeň
 • František Bednár, predseda SZČPV 2001 – 2008
 • Elena Bačkorová, predsedníčka SZČPV 2008 – 2012
 • František Bednár, predseda SZČPV od 6. 10. 2012

Činnosť SZČPV

Pamätníky
Pamätník obetiam okupácie 21. augusta 1968 v Poprade
Pamätník usmrtených na hraniciach v r. 1948 – 1989 v Kežmarku-text
Pamätník usmrtených na hraniciach v r. 1948 – 1989 v Kežmarku
 • 2002 – odhalenie prvého pamätníka na Slovensku so štatistikou obetí okupácie 21. augusta 1968 na námestí v Poprade, kde sa každoročne konajú pietne akcie [3]
 • 2004 – odhalenie Pamätníka usmrtených na hraniciach v rokoch 1948 – 1989 v Kežmarku, spojené s prevozom dvoch obetí usmrtených v roku 1980 z Rakúska na Slovensko [4]
 • 2010 – odhalenie pamätnej tabule nebohému pátrovi františkánskej rehole Cyrilovi Bystríkovi Janíkovi, odsúdenému v roku 1986 v rámci proticirkevnej akcie ŠtB s názvom „Vír“[5]
 • združenie spolupracuje na medzinárodnom projekte (Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina) Centrálny pamätník násilne odvlečeným v Turni nad Bodvou – Kristov kríž na úpätí turnianskeho skalného štítu v údolí Bodvy
Publikácie
 • Marián Dudinský – Kmotrou mi bola ŠtB [6]
 • Mikuláš Zseitlik – Sibírske utrpenie [7]
 • Jozef Tekely – Novodobé galeje prežité v rokoch 1945 – 1953 [8]
 • Alica Hovancová – Spoveď odvlečeného, krížová cesta gulagom [9]
 • Anton Halko – CESTA ZA SLOBODOU 17,5 roka v leopoldovskom väzení [10]
Legislatívna činnosť – požiadavky a práva účastníkov III. protikomunistického odboja a obetí komunizmu
 • Žiadosť o podanie návrhu zákona na odškodnenie obetí okupácie Československa [11]
 • Žiadosť o prijatie zákonných opatrení v sociálnej oblasti odstraňujúcich diskrimináciu a zmierňujúcich krivdy spôsobené komunistickým režimom [12]
 • Žiadosť o priznanie výhod pre účastníkov odboja a účastníkov súdnych a mimosúdnych rehabilitácii (oprávnené osoby [13]
 • Žiadosť o doplnenie návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela Rafaja a Jána Slotu na vydanie zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom (č. PT 224) [14]
 • Žiadosť o vetovanie zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela Rafaja a Jána Slotu o príplatku k dôchodku politickým väzňom (č. PT 224) [15]
 • Žiadosť o prijatie zákonov na odstránenie diskriminácie občanov násilne odvlečených do pracovných táborov v býv. ZSSR [16]
 • Žiadosť o podanie návrhu novely zákona o príplatku k dôchodku pre politických väzňov č. 274/2007 Z.z. [17]
 • Návrh na odvolanie Generálneho prokurátora SR Dobroslava Trnku [18]
 • Otvorený list predsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Štefanovi Harabinovi [19]
 • Návrh na založenie Občianskeho tribunálu, ktorý by pripravil verejnú obžalobu na ponovembrových slovenských politikov za zločiny proti ľudskosti a ekonomické zločiny páchané na vlastných občanoch [20]
 • Návrh na prijatie zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a novelizáciu Zákona o preukazovaní pôvodu majetku č. 101/2010 Z. z. [21]

Referencie

 1. Register občianskych združení [online]. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, [cit. 2012-09-15]. Dostupné online.
 2. POCTA IZIDOROVI FROSTIGOVI [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 3. Nezabúdame na okupáciu v roku 1968 [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 4. Rekapitulácia zbierky na Pamätník usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989 [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 5. Odhalenie pamätnej tabule pátrovi Cyrilovi Bystríkovi Janíkovi OFM v Liptovskej Tepličke - 6. jún .2010 [online]. szcpv.org. Dostupné online.
 6. MARIÁN DUDINSKÝ-Kmotrou mi bola ŠtB [online]. szcpv.org. Dostupné online.
 7. Mikuláš Zseitlik - Sibírske utrpenie [online]. szcpv.org. Dostupné online.
 8. Jozef Tekeli - Novodobé galeje prežité v rokoch 1945-1953 [online]. szcpv.org. Dostupné online.
 9. Alica Hovancová - SPOVEĎ ODVLEČENÉHO krížová cesta gulagom [online]. szcpv.org. Dostupné online.
 10. ANTON HALKO-Cesta za slobodou [online]. szcpv.org. Dostupné online.
 11. Žiadosť o podanie návrhu zákona na odškodnenie obetí okupácie Československa [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 12. Žiadosť o prijatie zákonných opatrení v sociálnej oblasti odstraňujúcich diskrimináciu a zmierňujúcich krivdy spôsobené komunistickým režimom [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 13. Žiadosť o priznanie výhod pre účastníkov odboja a účastníkov súdnych a mimosúdnych rehabilitácii (oprávnené osoby) [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 14. Žiadosť o doplnenie návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela Rafaja a Jána Slotu na vydanie zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom (č. PT 224) [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 15. Žiadosť o vetovanie zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela Rafaja a Jána Slotu o príplatku k dôchodku politickým väzňom (č. PT 224) [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 16. Žiadosť o prijatie zákonov na odstránenie diskriminácie občanov násilne odvlečených do pracovných táborov v býv. ZSSR [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 17. Žiadosť o podanie návrhu novely zákona o príplatku k dôchodku pre politických väzňov č. 274/2007 Z.z. [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 18. Návrh na odvolanie Generálneho prokurátora SR Dobroslava Trnku [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 19. Otvorený list predsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Štefanovi Harabinovi [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 20. Návrh na založenie Občianskeho tribunálu [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.
 21. Návrh na prijatie zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a novelizáciu Zákona o preukazovaní pôvodu majetku č. 101/2010 Z. z. [online]. www.szcpv.org. Dostupné online.

Externé odkazy