Triedenie odpadu

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kontajnery na triedenie odpadu

Triedenie odpadu je proces, pri ktorom sa rôzne druhy odpadu separovane zbierajú s cieľom následnej recyklácie podľa príslušného zloženia odpadu. Triedenie odpadu je zoskupovanie odpadu do rôznych kategórií. Správne roztriedený komunálny odpad podľa svojej materiálnej podstaty je možné následne opätovne recyklovať a znovu začleniť do výroby. Triedenie odpadu prebieha v špeciálnych kontajneroch, označených konkrétnym zberným materiálom. Základom označenia je farba kontajnera, ktorá je funkčná ako z hľadiska rýchlej orientácie, tak aj z hľadiska medzinárodnej komunikácie. Odpad sa triedi, aby ho bolo možné recyklovať, a tým sa šetria prírodné zdroje. Triedenie odpadu má veľký ekologický význam.

Papier[upraviť | upraviť zdroj]

Papier sa môže recyklovať v závislosti od jeho kvality 6-krát niekedy až 7-krát. Tenké vlákna, z ktorých pozostáva papier, sa skracujú pri každej recyklácii, čím sa znižuje ich kvalita a možnosť opakovanej recyklácie. Škatule pred vyhodením je potrebné stlačiť na plocho, aby nezaberali veľký priestor v kontajneri.

Modrý kontajner na papier
 • Do modrého kontajnera patria noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom napr. hliník, celofán), kartóny, papierové vrecúška, obálky, papierová lepenka, knihy bez väzby, obaly s recyklačným symbolom a kódom PAP 20, 21 a 22.
 • Do kontajnera na papier nepatrí mokrý, mastný a znečistený papier, uhlový a voskovaný papier, knihy v tvrdej väzbe, nápojové kartóny, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, kopírovací a samoprepisovací celofán.
Zelený kontajner na sklo

Sklo[upraviť | upraviť zdroj]

Sklo je možné recyklovať prakticky donekonečna. Odpad zo skla patrí do zeleného kontajnera a pred vyhodením je potrebné obal zbaviť zvyškov jedla resp. tekutín.

 • Do zelených zberných nádob patria sklenené obaly od nápojov či potravín, poháre, predmety zo skla, fľaštičky od kozmetiky, okenné sklo, sklenené črepy, obaly s recyklačným symbolom a kódom GL 70, 71 a 72.
 • Sem nepatrí: porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, fľaše od chemikálií, veľmi znečistené fľaše a sklenené obaly (najmä pieskom), fľaštičky od liečiv, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo).

Čím ďalej, tým viac je praktizovaný oddelený zber číreho a farebného skla. Najčastejšie sa používa delený kontajner, kde je jedna polovica pre číre a druhá pre farebné sklo. Niekde sa môžu nachádzať dva samostatné kontajnery pre číre a farebné sklo, namiesto deleného kontajnera.

 • Číre sklo: iba číre fľaše, poháre a iné číre sklo bez sfarbenia.
 • Farebné (zmesné) sklo: hnedé, zelené, šedé, modré fľaše, fľaštičky od liekov, tabuľové sklo (aj číre kvôli jeho chemickému zloženiu), biele (mliečne) sklo.

Pokiaľ je iba jeden kontajner na sklo, tak sa nerozlišuje na číre a farebné sklo, ale všetko sa separuje do jedného kontajnera.

Plasty[upraviť | upraviť zdroj]

Plasty sa vyrábajú z ropy a sú najčastejšie vyskytujúci sa odpad v domácností. Plasty tvoria asi najväčší podiel triedeného odpadu. Spätne spracovať sa dajú najmä termoplasty, z ktorých je väčšina obalových systémov. Plasty sú rovnako ďalej dotrieďované.

žltý kontajner
 • Do žltého kontajnera partia PET fľaše od nápojov (ich objem je potrebné najskôr znížiť napríklad zošliapnutím, stlačením), tégliky, obaly od sladkostí, igelitové vrecká (aj mikroténové), číre a farebné fólie, polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky a obaly s recyklačným symbolom a kódom PET (1), LDPE (2), HDPE (4), PP (5), PS (6).
 • Sem nepatria PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky obaly od nebezpečných látok (motorový olej, chemikálie, farby a pod.), nádobky od liečiv, textil z umelých vlákien, podlahové krytiny, linoleá, guma, molitan, pneumatiky, vrstvené obaly.

V niektorých mestách je do kontajnerov na plasty možné hádzať aj nápojové kartóny, čo je na smetiaku poznamenané.

Kov[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 2024 boli kovové obaly od nápojov stále zálohované iba na Slovensku, nie v Česku

Kovy môžu byť nekonečne recyklované a patria do červených kontajnerov. Niekde sa zbierajú v kombinácii s plastami, či s viacvrstvovými kombinovanými materiálmi (VKM).

 • Sem patria kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, hliníkové plechovky od nápojov, železné a neželezné kovové súčiastky a všetky kovy so symbolom FE 40 a ALU 41.
Hnedý kontajner na bioodpad
 • Do tohto kontajnera nepatria kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. obaly zo zubnej pasty, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými a toxickými látkami.

Bioodpad[upraviť | upraviť zdroj]

Nádoba na bioodpad má hnedú farbu a je označená ako biologicky rozložiteľný odpad.

 • Do hnedého kontajnera patrí biologicky rozložiteľný odpad, ako sú zvyšky ovocia, zeleniny, šupky, zvyšky kávy a čaju, tráva, malé konáre zo stromov, kvety, lístie.
 • Nepatria sem vlasy, popol, zvyšky jedla a mäsa, kosti, plastové sáčky, kamene, škrupiny z vajec a ostatný nerozložiteľný odpad.

Viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky)[upraviť | upraviť zdroj]

Najčastejšie sa jedná o nápojové kartóny. Na tieto obaly sú vyhradené zberné nádoby oranžovej farby.

Patrí sem:

 • nápojové kartóny - viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM/ kompozitný obal na báze lepenky) - obaly od mliečnych výrobkov (mlieko, trvanlivá smotana na šľahanie, ), džúsov, vína a iných nápojov zložené z vrstiev (prázdne, s dôrazom na minimalizáciu objemu stlačené, neznečistené, ak obsahujú plastový vrchnák je dobré ho uzatvoriť, aby nevytekal obsah)
 • nápojové kartóny na báze lepenky označené symbolmi: C/PAP (číslo 81, 84)
Oranžový kontajner na viacvrstvové kombinované materiály

Nepatrí sem:

 • znečistené nápojové kartóny alebo nápojové kartóny so zvyškami
 • obaly znečistené nebezpečnými látkami (od farieb, benzínu, lepidla, olejov či sprejov)
 • jednorazové poháre na nápoje
 • iné kombinované materiály
 • plast, kov, sklo, papier, bioodpad

Špeciálne druhy odpadu[upraviť | upraviť zdroj]

Vedľa uvedených základných kategórií sú triedené i ďalšie špeciálne druhy odpadov, ktoré sú obvykle vytvárané nárazovo, ale bývajú objemovo náročnejšie. Takýto odpad predstavuje napr. starý nábytok, elektroniku (televízory či notebooky), vianočné stromčeky, stavebný odpad, spotrebný elektronický materiál (batérie, žiarovky) či oleje, ktorý je nevyhnutné likvidovať zodpovedajúcim spôsobom. K tomuto účelu slúžia dedikované zberné miesta alebo zberné dvory pre veľkoobjemový odpad. Niektoré obce túto problematiku avšak riešia aj pravidelným sprístupnením zberných kontajnerov na sídliskách, resp. iných obytných zónach.

Triedenie odpadu na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Na Slovensku majú mestá a obce povinnosť zabezpečiť triedenie papiera, skla, plastov, kovov a bioodpadu. Presný postup sa môže líšiť v závislosti od obce, jej nariadení a možností.

Napríklad do žltej nádoby, do ktorej primárne patria plasty, v niektorých mestách sa môžu separovať aj nápojové kartóny a kov. Dôležité je aby na prednej strane kontajnera písali informácie. Na niektorých nádobách určených pre plasty je napríklad napísané, že sa v nich dá separovať kov, v niektorých len nápojové kovové obaly a hliník. Niektoré obce nepoužívajú pre účely separovania červené nádoby určené pre kovy a v tom prípade sa kovy separujú v žltých nádobách spoločne s plastami.

Na Slovensku sú možnosti triedenia odpadu, ale všade to vyzerá inak. Na rozdiel od väčších miest, v menších obciach je k dispozícii menej zberných kontajnerov.

Čo sa týka zberných dvorov, v súčasnosti je na Slovensku viac ako 60 zberných miest.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]