Trijódmetán

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Trijódmetán
Trijódmetán
Trijódmetán
Trijódmetán
Trijódmetán
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CHI3
Synonymá Jodoform
Vzhľad Žltý až žltozelený prášok alebo kryštalická pevná látka, s prenikavou až nepríjemnou vôňou
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 393,8 u
Molárna hmotnosť 393,73 g/mol
Teplota topenia 123 °C
Teplota rozkladu 217 °C (výbuch)
Hustota 4,008 g/cm3
Rozpustnosť vo vode:
0,01 g/100 ml (20 °C)
Teplota vzplanutia 204 °C
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka
Vety H H302, H312, H315, H319, H332, H335
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P261, P280, P305+351+338
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Škodlivá látka
Škodlivá
látka
(Xn)
Vety R R20/21/22, R36/37/38
Vety S S26, S36/37
NFPA 704
0
2
1
Ďalšie informácie
Číslo CAS 75-47-8
EINECS číslo 200-874-5
Číslo RTECS PB7000000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
Model molekuly

Trijódmetán alebo jodoform (CHI3) je žltý až žltozelený prášok alebo kryštalická pevná látka, s prenikavou až nepríjemnou vôňou, ktorá sa hojne používa v lekárstve. Vzniká napríklad reakciou etanolu s jódom v prítomnosti zásady. Má antiseptické (dezinfekčné) vlastnosti.

Syntéza a reakcie[upraviť | upraviť zdroj]

Syntéza trijódmetánu bola prvýkrát popísaná v roku 1822 Georgesom Serrulasom, ako reakcia par jódu s vodnou parou cez rozžeravené uhlie, a tiež reakciu etoxidu draselného s jódom za prítomnosti vody. Súčasne a nezávisle od neho tím Johna Thomasa Coopera syntetizoval trijódmetán haloformovou reakciou jódu a hydroxidu sodného s jednou z týchto štyroch druhov organických zlúčenín: metylketónu (CH3COR), acetaldehydu (CH3CHO), etanolu (CH3CH2OH), a určitých sekundárnych alkoholov (CH3CHROH, kde R je alkylová alebo arylová skupina).

Reakcia jódu zo základnými metylketónmi je spoľahlivý test trijódmetánu (objaví sa žltá zrazenina) na prítomnosť metylketónu v zlúčenine. Trijódmetán sa používa aj na testovanie prítomnosti sekundárnych alkoholov ako sú metylalkoholy.

Niektoré reagencie (napr. jodovodík) dokážu previesť trijódmetán, na dijódmetán. Konverziou s oxidom uhličitým, je umožnené trijódmetánu reagovať s vodným roztokom dusičnanu strieborného za vzniku oxidu uhoľnatého. Ak sa nechá reagovať práškové elementárne striebro s trijódmetánom, je znížená produkcia acetylénu. Pri zahrievaní sa trijódmetán rozkladá za vzniku molekúl jódu, uhlíka a plynného jodovodíka.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článkov Jodoform na českej Wikipédii a Iodoform na anglickej Wikipédii.