Wikipédia:Ázijský mesiac Wikipédie 2022

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie


Ázijský mesiac Wikipédie 2022

Ázijský mesiac Wikipédie je každoročná medzinárodná súťaž Wikipédie zameraná na skvalitnenie spracovania ázijských tém v rôznych jazykových verziách Wikipédie. V každej zapojenej komunite prebieha v novembri jednomesačný onlajnový editačný maratón (online edit-a-thon). Cieľom je vytvárať nové články týkajúce sa Ázie.

Súťaž bola spustená v roku 2015 a každým rokom sa počet vytvorených článkov zvyšuje. Rovnako narastá aj počet jej účastníkov, pričom sa do súťaže každoročne zapájajú wikipediáni z nových regiónov a komunít. Za posledných päť rokov sa pridalo vyše 2 900 wikipediánov viac ako 37 500 článkov vo vyše 60 jazykových verziách Wikipédie.

V rámci priateľstva a kultúrnej výmeny s ázijskou komunitou Wikipédie získajú všetci účastníci súťaže, ktorí vytvoria aspoň štyri články, špeciálnu pohľadnicu Wikipédie od wikipediánskej komunity z Ázie.

Pripravte sa na prekvapenie! Nikdy neviete, ktorá komunita vám pošle pohľadnice. Redaktori, ktorí vytvoria najviac článkov na každej Wikipédii, budú ocenení čestným titulom „Ázijský veľvyslanec Wikipédie“ (Wikipedia Asian Ambassador).

K súťaži sme pripravili aj jednodňový editathon 10. decembra. Viac informácií nižšie.

Regióny

Pravidlá

V skratke: V priebehu utorka 15. novembra až soboty 31. decembra 2022 vytvárajte nové články týkajúce sa Ázie (ľudia, miesta, kultúra atď.). Minimálny rozsah článku je 3 000 bajtov a 300 slov. Nezabudnite na citácie (referencie) na použité zdroje. Zoznamy sa nepočítajú.

1 Požiadavky na súťažné príspevky
1.1 Článok musíte založiť vy (nerozširujete už existujúce články) medzi 15. novembrom 2022 00:00 UTC (resp. 01:00 SEČ) a 31. decembrom 2022 23:59 UTC (resp. 1. januárom 00:59 SEČ).
1.2 Článok musí mať aspoň 3 000 bajtov a musí mať najmenej 300 slov. (Infoboxy, šablóny a pod. sa nezapočítavajú.)
1.3 Článok musí spĺňať kritériá významnosti.
1.4 Článok musí čerpať zo spoľahlivých zdrojov a musí obsahovať citácie (referencie) na použité zdroje. Sporné alebo kontroverzné tvrdenia v článku musia byť podložené aspoň dvoma od seba nezávislými overiteľnými zdrojmi citovanými v článku.
1.5 Článok nesmie byť strojovým prekladom. Pokiaľ ide o preklad z inej jazykovej verzie Wikipédie, mal by byť poriadne preložený.
1.6 Článok nesmie obsahovať žiadne väčšie nedostatky (porušenie autorských práv, spochybnenie významnosti a pod.).
1.7 Článok nesmie byť zoznamom.
1.8 Článok musí byť informatívny.
1.9 Článok musí byť o hocijakej téme týkajúcej sa akejkoľvek ázijskej krajiny alebo Ázie ako takej.
2 Vyhodnotenie súťaže a ocenenie účastníkov
2.1 Jeden alebo viacerí porotcovia z každej jazykovej verzie Wikipédie vyhodnotia, či články prihlásené do súťaže spĺňajú pravidlá súťaže v rámci ich jazykovej verzii Wikipédie. Na slovenskej Wikipédii bude články hodnotiť aspoň trojčlenná porota s vyhlásením výsledkov najneskôr 10 dní po skončení súťaže.
2.2 Články prihlásené do súťaže organizátorom (resp. porotcom) musia byť skontrolované ostatnými organizátormi (resp. porotcami).
2.3 Účastník súťaže, ktorý vytvorí štyri články, ktoré spĺňajú pravidlá súťaže, získa pohľadnicu Ázijského mesiaca Wikipédie (Wikipedia Asian Month) od jednej z ázijských komunít.
2.4 Ázijskí veľvyslanci Wikipédie (Wikipedia Asian Ambassadors) obdržia podpísaný certifikát od ázijských pobočiek Nadácie Wikimedia a dodatočnú pohľadnicu. Pre viac informácií pozri stránku Otázky a odpovede (Q&A).
3 Oznámenie výsledkov a odosielanie cien
3.1 Porota súťaže na slovenskej Wikipédii oznámi výsledky súťaže najneskôr 10 dní po skončení súťaže na tejto stránke.
3.2 Odoslanie cien podľa bodov 2.3 a 2.4 zabezpečuje príslušná ázijská komunita Wikipédie.
3.3 Odoslanie akýchkoľvek dodatočných cien zabezpečuje Wikimedia Slovensko.

Prihlásenie

Prihlásiť sa môžete počas celého trvania súťaže (pozri vyššie).


Prihlásenie článkov

Prihlasovanie článkov prebieha cez nástroj Fountain. Kliknite na tlačidlo Prihlásiť článok pre prihlásenie vašich článkov.

Predošlé ročníky