Wikipédia:Forma zápisu letopočtu na Wikipédii

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Crystal discussion philosophy 3.png Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania
Odporúčania a návody
Obsah
Správanie sa
Mazanie
Upravovanie a vytváranie stránok
Buďte smelí pri úprave stránok
Váš prvý článok
Konvencie
Názov článku
Pozri aj

Znenie odporúčania[upraviť | upraviť kód]

Redaktori slovenskej Wikipédie sa dohodli, že slovenská Wikipédia bude používať formu zápisu letopočtu v podobe Pred Kr./Po Kr..

Zdôvodnenie[upraviť | upraviť kód]

Na Slovensku sa v súčasnosti používajú dve formy zápisu letopočtu:

  • pred Kristom (v skratke pred Kr.) / po Kristovi (v skratke po Kr.; obvykle sa nepíše)
  • pred našim letopočtom (v skratke pred n. l.) / nášho letopočtu (n. l.; obvykle sa nepíše)

Voľba formy zápisu letopočtu je pre encyklopédiu akou je Wikipédia dôležitá z viacerých dôvodov; k najvýznamnejším patrí gramatická správnosť, neutralita a systematika.

Východiská[upraviť | upraviť kód]

Gramaticky správne sú obe formy zápisu letopočtu. Obe sú tiež Jazykovou poradňou Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra považované za rovnocenné.[1] Kodifikačná príručka Krátky slovník slovenského jazyka obsahuje heslo pred Kr., neobsahuje heslo pred n. l.[2]

Článok 1 Prvého oddielu Ústavy Slovenskej republiky hovorí, že „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo“. Použitie formy "pred Kristom" by mohlo evokovať možné porušenie tohto článku. Táto forma sa však všeobecne chápe ako technické označenie v súčasnosti používaného letopočtu.

Z hľadiska zachovania systematického prístupu, technického zjednodušenia a štandardizácie v článkoch a odkazoch z nich je vhodné používať v rámci jedného projektu rovnakú formu označovania letopočtu. Pre Wikipédiu, kde sú jednotlivé heslá vzájomne husto poprepájané vnútornými odkazmi a tvoria jej integrálnu súčasť, je takáto štandardizácia ešte dôležitejšia. Použitie oboch foriem súčasne by skomplikovalo odkazovanie na jednotlivé články a mohlo vyvolať zbytočné ťahanice medzi redaktormi preferujúcimi jednu alebo druhú formu.

Slovenská Wikipédia od začiatku svojej existencie používa formu zápisu letopočtu v podobe Pred Kr./(po Kr.).

Záver[upraviť | upraviť kód]

Na základe vyššie uvedeného sa redaktori slovenskej Wikipédie dohodli, že slovenská Wikipédia bude používať formu zápisu letopočtu v podobe "Pred Kr./(Po Kr.)". Formu zápisu považujú za čisto technické rozhodnutie, nepovažujú ho za formu presadzovania kresťanskej ideológie či náboženstva, ani za porušenie nestranného uhla pohľadu. Jednotný zápis výrazne zjednodušuje tvorbu odkazov, nevyžaduje žiadny rozsiahly zásah do obsahu Wikipédie a zabezpečuje homogenitu zápisu letopočtu v rámci Wikipédie.

Týmto rozhodnutím redaktori nespochybňujú všeobecnú gramatickú rovnocennosť zápisu pred n.l. / n.l.

Referencie[upraviť | upraviť kód]

  1. Bratislava : JULS SAV, [cit. 2015-01-10]. Dostupné online.
  2. Krátky slovník slovenského jazyka 4 [online]. Bratislava : JULS SAV, 2003, [cit. 2015-01-10]. Dostupné online.