Zoznam kultúrnych pamiatok v Košiciach – mestskej časti Sever

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v Košiciach, mestskej časti Sever v okrese Košice I.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vodáreň
č. 3133,3134
KÚ: Čermeľ

Poloha
802-10059/0 Unifikovaný názov PO: vodáreň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; vodárnička

Veža hradná
Nahrať súbor
Veža hradná
KÚ: Čermeľ

Poloha
802-1048/1 Unifikovaný názov PO: veža hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hlavná veža,valcová,obytná?

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový
KÚ: Čermeľ

Poloha
802-1048/2 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: fragmenty hradby

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža obranná
KÚ: Čermeľ

Poloha
802-1048/3 Unifikovaný názov PO: veža obranná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: trojboká veža

Cintorín
Nahrať súbor
Cintorín
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/1 Unifikovaný názov PO: cintorín

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.; Cintorín sv.Rozálie

Kaplnka
Nahrať súbor
Kaplnka
č. 3359
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Rozálie; Morová kaplnka

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/3 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kríž; Náhrobok s krížom

Mauzóleum Nahrať súbor Mauzóleum
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/4 Unifikovaný názov PO: mauzóleum

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Répászky Július s manž.; 1870-1925,architekt

Hrobka Nahrať súbor Hrobka
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/5 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Korányi Károly s manželkou; 1838-1911,advokát

Hrobka Nahrať súbor Hrobka
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/6 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Aranyossy de Forbász; advokát,maliar a grafik

Náhrobok so súsoším Nahrať súbor Náhrobok so súsoším
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/7 Unifikovaný názov PO: náhrobok so súsoším

Bližšie určenie; zaužívaný názov: smútiaci manželia; Fiedler Szilárd s manželkou

Hrobka Nahrať súbor Hrobka
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/8 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Jakab; 1834-1903,staviteľ

Hrobka Nahrať súbor Hrobka
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/9 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Pürstinger Károly; lekár

Hrobka s reliéfmi Nahrať súbor Hrobka s reliéfmi
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/10 Unifikovaný názov PO: hrobka s reliéfmi

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Tordásy András s manželkou; 1811-1894,člen mests.zastup

Náhrobok s krížom Nahrať súbor Náhrobok s krížom
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/11 Unifikovaný názov PO: náhrobok s krížom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Münster Teodor; právnik

Náhrobok s fiálou Nahrať súbor Náhrobok s fiálou
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/12 Unifikovaný názov PO: náhrobok s fiálou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; náhr. manželky Loosza Jozsefa

Hrobka s reliéfmi Nahrať súbor Hrobka s reliéfmi
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/13 Unifikovaný názov PO: hrobka s reliéfmi

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Csubernáth; rodina Csubernáth

Hrobka Nahrať súbor Hrobka
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/14 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Mihalszky István; Mihalszky István

Hrobka s reliéfmi Nahrať súbor Hrobka s reliéfmi
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/15 Unifikovaný názov PO: hrobka s reliéfmi

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Alth József s manželkou; 1821-1890,žup.úrad.,kráľ.radca

Náhrobok so sochou Nahrať súbor Náhrobok so sochou
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/16 Unifikovaný názov PO: náhrobok so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: anjel s krížom; anjel s krížom

Hrobka Nahrať súbor Hrobka
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/17 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Wagner a Kriegler; stavitelia,hl.mests.notár

Hrobka Nahrať súbor Hrobka
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/18 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Mildner; rodina Mildner

Pohrebná kaplnka Nahrať súbor Pohrebná kaplnka
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/19 Unifikovaný názov PO: pohrebná kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod. Várady-Szakmáry; rod. Várady-Szakmáry

Hrobka Nahrať súbor Hrobka
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/20 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Wandracsek; 1854-1914,lekár

Náhrobky Nahrať súbor Náhrobky
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/21 Unifikovaný názov PO: náhrobky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zlomené stĺpy; rodina Novelly a Marko

Kaplnka pohrebná Nahrať súbor Kaplnka pohrebná
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/22 Unifikovaný názov PO: kaplnka pohrebná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Dessewffy; rodina Dessewffy

Náhrobky Nahrať súbor Náhrobky
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/23 Unifikovaný názov PO: náhrobky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: náhrobky rehoľníkov; prepošt Medveczki,opát Krajnik

Hrobka Nahrať súbor Hrobka
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/24 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Martoncsik; staviteľ,člen mests.zastup.

Náhrobok so sochou Nahrať súbor Náhrobok so sochou
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/25 Unifikovaný názov PO: náhrobok so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: smútiace dievčatko; Marzso Berta

Hrobka s vázou Nahrať súbor Hrobka s vázou
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/26 Unifikovaný názov PO: hrobka s vázou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Strasser; rodina Strasser

Hrobka Nahrať súbor Hrobka
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/27 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Gurdélyi; 1816-1901,1861-1926,lekári

Hrobka s reliéfmi Nahrať súbor Hrobka s reliéfmi
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/28 Unifikovaný názov PO: hrobka s reliéfmi

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Haltenberger; podnikatelia

Hrobka Nahrať súbor Hrobka
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/29 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Gurszky; rodina Gurszky

Hrobka Nahrať súbor Hrobka
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/30 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Schvartz János; Schvartz János s rodinou

Náhrobok so sochou Nahrať súbor Náhrobok so sochou
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/31 Unifikovaný názov PO: náhrobok so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Megay Adolf s manželkou; 1831-1910,podnikateľ

Náhrobok so sochou Nahrať súbor Náhrobok so sochou
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/32 Unifikovaný názov PO: náhrobok so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Fiedler Károly s manželkou; 1833-1909,podnik.,kráľ.radca

Náhrobok Nahrať súbor Náhrobok
KÚ: Severné Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
802-1131/33 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Melczer Georgine a Malvini; mecenášky umenia

Hrobka s reliéfmi Nahrať súbor Hrobka s reliéfmi
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/34 Unifikovaný názov PO: hrobka s reliéfmi

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Biegel; rodina Biegel

Hrobka Nahrať súbor Hrobka
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/35 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Girsik; rodina Girsik

Hrobka Nahrať súbor Hrobka
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/36 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Polinszky; 1835-1910,inžinier

Hrobka Nahrať súbor Hrobka
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/37 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Hegedüsa Lajosa; 1833-1913,člen mests.zastup.

Náhrobok so sochou Nahrať súbor Náhrobok so sochou
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/38 Unifikovaný názov PO: náhrobok so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: anjel; Laszgallner Dóra

Hrobka s vázou Nahrať súbor Hrobka s vázou
KÚ: Severné Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
802-1131/39 Unifikovaný názov PO: hrobka s vázou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Novelly; 1827-1897,obchodnník,podnikat.

Náhrobky so sochami Nahrať súbor Náhrobky so sochami
KÚ: Severné Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
802-1131/40 Unifikovaný názov PO: náhrobky so sochami

Bližšie určenie; zaužívaný názov: anjeli strážcovia; Szárosy István a Klempay Mária

Kaplnka pohrebná Nahrať súbor Kaplnka pohrebná
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/41 Unifikovaný názov PO: kaplnka pohrebná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Bayer; 1804-?,zakl.priemys.pivovar.

Hrobka s pomníkom Nahrať súbor Hrobka s pomníkom
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/42 Unifikovaný názov PO: hrobka s pomníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Schirger; 1840-1892,obchodník

Náhrobok so súsoším Nahrať súbor Náhrobok so súsoším
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/43 Unifikovaný názov PO: náhrobok so súsoším

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Oelschläger Lajos s manželkou; architekt

Pomník s bustou a reliéfom Nahrať súbor Pomník s bustou a reliéfom
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/44 Unifikovaný názov PO: pomník s bustou a reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Rumann Ján Dr.; 1876-1923,mestský župan

Kaplnka pohrebná Nahrať súbor Kaplnka pohrebná
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/45 Unifikovaný názov PO: kaplnka pohrebná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Déri; rodina Déri

Náhrobok so sochou Nahrať súbor Náhrobok so sochou
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/46 Unifikovaný názov PO: náhrobok so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: anjelik s krížom; Orban Klarika

Hrobka Nahrať súbor Hrobka
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/47 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Burger; rodina Burger

Hrobka Nahrať súbor Hrobka
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/48 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Vaskor; rodina Vaskor

Hrobka Nahrať súbor Hrobka
KÚ: Severné Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
802-1131/49 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Mózer; Mózer Rudolf s rodinou

Hrobka Nahrať súbor Hrobka
KÚ: Severné Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
802-1131/50 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Kühlmann; obchodníci

Hrobka s erbom Nahrať súbor Hrobka s erbom
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/51 Unifikovaný názov PO: hrobka s erbom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Parcher; rodina Parcher

Hrobka s kartušou Nahrať súbor Hrobka s kartušou
KÚ: Severné Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
802-1131/52 Unifikovaný názov PO: hrobka s kartušou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Martonova; rodina Martonova

Hrobka Nahrať súbor Hrobka
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/53 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Krčméry; rodina Krčméry

Hrobka Nahrať súbor Hrobka
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/54 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Dorner; 1808-?,advokát,statkár

Hrobka Nahrať súbor Hrobka
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/55 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hollmann Gusztav s manž.; Hollmann Gusztav s manželkou

Hrobka so sochou Nahrať súbor Hrobka so sochou
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/56 Unifikovaný názov PO: hrobka so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Czitó; rodina Czitó

Hrobka Nahrať súbor Hrobka
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/57 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Nedelco a Klimko; rodina Nedelco a Klimko

Hrobka s erbom Nahrať súbor Hrobka s erbom
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1131/58 Unifikovaný názov PO: hrobka s erbom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Zsigmond-Fülop; advokát,štátny prokurátor

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pamätník Čermeľské údolie 0
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-4547/0 Unifikovaný názov PO: pamätník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: obete fašizmu; Pamätník obetí fašizmu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vila Horolezecká ul. 1
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-12148/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vila rodiny Mathé s umeleckým ateliérom sochára Jána Mathé

Škola Nahrať súbor Škola Komenského ul. 2,4
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1157/1 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Katedra,aula fyziky TU Košice

Škola vojenská Nahrať súbor Škola vojenská Komenského ul. 39
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-3665/0 Unifikovaný názov PO: škola vojenská

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér,chodbová; Kadetka

Škola i. Nahrať súbor Škola i. Komenského ul. 73
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1158/1 Unifikovaný názov PO: škola i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová,solitér; kancelárie,laborator.,č.8,č.9

Škola ii. Nahrať súbor Škola ii. Komenského ul. 73
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1158/2 Unifikovaný názov PO: škola ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová,solitér; kancelárie,objekt č.11

Škola iii. Nahrať súbor Škola iii. Komenského ul. 73
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1158/3 Unifikovaný názov PO: škola iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová,solitér; kancelárie,objekt č.10

Dielne Nahrať súbor Dielne Komenského ul. 73
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1158/4 Unifikovaný názov PO: dielne

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; kancelárie,posluchár.,č.39

Internát i. Nahrať súbor Internát i. Komenského ul. 73
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1158/5 Unifikovaný názov PO: internát i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový,solitér; kancelárie,laborator.,č.4

Internát ii. Nahrať súbor Internát ii. Komenského ul. 73
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1158/6 Unifikovaný názov PO: internát ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový,solitér; kancelárie,laborator.,č.5

Internát iii. Nahrať súbor Internát iii. Komenského ul. 73
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1158/7 Unifikovaný názov PO: internát iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový,solitér; kancelárie,posluchár.,č.6

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Komenského ul. 73
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1158/8 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová,solitér; kancelária,cvičebňa,č.7

Stavba hospodárska Nahrať súbor Stavba hospodárska Komenského ul. 73
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1158/9 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; skleník.hospod. a kotolňa,č.25

Zbrojnica požiarna Nahrať súbor Zbrojnica požiarna Komenského ul. 73
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1158/10 Unifikovaný názov PO: zbrojnica požiarna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; garáž,objekt č.21

Úprava sadovnícka Nahrať súbor Úprava sadovnícka Komenského ul. 73
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1158/11 Unifikovaný názov PO: úprava sadovnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Zeleň v areáli ústavu

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Na kalvárii ul.
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1128/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.P.M.Sedembolestnej; kalvársky,pútnický,saleziánsky

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska Na kalvárii ul.
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1128/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 1.zastavenie; Kristus na hore Olivovej

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska Na kalvárii ul.
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1128/3 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 2.zastavenie; Judášova zrada

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska Na kalvárii ul.
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1128/4 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 3.zastavenie; Kristus pred Kaifášom

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska Na kalvárii ul.
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1128/5 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 4.zastavenie; Pilát odsudzuje Krista

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska Na kalvárii ul.
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1128/6 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 5.zastavenie; Bičovanie Krista

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska Na kalvárii ul.
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1128/7 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 6.zastavenie; Korunovanie Krista tŕním

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska Na kalvárii ul.
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1128/8 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 7.zastavenie; Ecce Homo

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska Na kalvárii ul.
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1128/9 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mariánska; Immaculata

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska Na kalvárii ul.
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1128/10 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mariánska; kaplnka Nanebovzat.Panny Márie

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska Na kalvárii ul.
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1128/11 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 8.zastavenie; Kristus napomína plačúce ženy

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska Na kalvárii ul.
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1128/12 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 9.zastavenie; 3.pád Krista pod krížom

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska Na kalvárii ul.
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1128/13 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 10.zastavenie; Kristus a Veronika

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska Na kalvárii ul.
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1128/14 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 11.zastavenie; Pribíjanie Krista na kríž

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska Na kalvárii ul.
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1128/15 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 12.zastavenie; Ukrižovanie Krista

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska Na kalvárii ul.
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1128/16 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 13.zastavenie; Snímanie Krista z kríža

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska Na kalvárii ul.
KÚ: Severné Mesto

Poloha
802-1128/17 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 14.zastavenie kríž.cesty; Ukladanie Krista do hrobu

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty