Zoznam vlád Slovenskej republiky (1939 – 1945)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

V priebehu existencie vojnovej Slovenskej republiky (SR; do prijatia Ústavy Slovenskej republiky z 21. júla 1939 oficiálny názov Slovenský štát) pôsobili celkom tri vlády.[1]

Prehľad vlád[upraviť | upraviť kód]

# Pomenovanie Dátum vymenovania Dátum demisie Predseda vlády Personálne zmeny
1. vláda Slovenskej republiky od 14. marca 1939 do 27. októbra 1939 (štvrtá vláda Jozefa Tisa) 14. marec 1939 27. október 1939 Jozef Tiso 18. apríl 1939 skončil Karol Sidor vo funkcii ministra vnútra. Výkon funkcie prebral J. Tiso.
2. vláda Slovenskej republiky od 27. októbra 1939 do 5. septembra 1944 (vláda Vojtecha Tuku) 27. október 1939 5. september 1944 Vojtech Tuka K výraznej personálnej zmene došlo v dôsledku výsledkov salzburských rokovaní – na nátlak Nemecka vo funkcii ministra zahraničných vecí a ministra vnútra skončil Ferdinand Ďurčanský. Príčinou boli snahy vlády, reprezentované najmä aktivitami F. Ďurčanského, sondovať možnosti zblíženia so Sovietskym zväzom či západnými veľmocami.[2] Za ministra vnútra bol vymenovaný prívrženec radikálneho krídla HSĽS-SSNJ Alexander Mach. Výkon funkcie ministra zahraničných vecí prevzal predseda vlády V. Tuka. Dejiny Slovenského národného povstania 1944 (5. zv., 1984) pokladajú tieto personálne zmeny vo vláde za vznik novej vlády,[3] hoci osoba predsedu vlády ostala nezmenená.
3. vláda Slovenskej republiky od 5. septembra 1944 do 8. mája 1945 (vláda Štefana Tisa) 5. september 1944 8. máj 1945 Štefan Tiso

Prehľad personálneho zloženia vlád[upraviť | upraviť kód]

Rezort vláda od 14. marca do 27. októbra 1939 vláda od 27. októbra 1939 do 5. septembra 1944 vláda od 5. septembra 1944 do 8. mája 1945
predseda vlády Jozef Tiso Vojtech Tuka Štefan Tiso
zástupca predsedu vlády Vojtech Tuka Štefan Haššík
minister zahraničných vecí Ferdinand Ďurčanský Ferdinand Ďurčanský
Vojtech Tuka (od 29. júla 1940)
Štefan Tiso
minister vnútra Karol Sidor
Jozef Tiso (od 18. apríla 1939)
Ferdinand Ďurčanský
Alexander Mach (od 29. júla 1940)
Alexander Mach
minister národnej obrany Ferdinand Čatloš Štefan Haššík
minister financií Mikuláš Pružinský
minister pravosúdia Gejza Fritz Štefan Tiso
minister hospodárstva Gejza Medrický
minister dopravy a verejných prác Július Stano Ľudovít Lednár
minister školstva a národnej osvety Jozef Sivák Aladár Kočiš

Referencie[upraviť | upraviť kód]

  1. Pekár, Martin (2015), „Ústavný zákon č. 185/1939 Sl. z. zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky“, Komentované pramene k dejinám Slovenska 1939 – 1945 (1. vyd.), Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, str. 26, ISBN 978-80-8152-268-0, http://www.academia.edu/18389719/Komentované_pramene_k_dejinám_Slovenska_1939_-_1945 , pozn. 47
  2. Pekár, Martin (2007), „Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami“, in Pekár, Martin; Pavlovič, Richard, Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami, Acta Facultatis philosophicae Universitatis Prešoviensis, Historický zborník 9, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta; UNIVERSUM, str. 13, ISBN 978-80-8068-669-7 
  3. Plevza, Viliam, ed. (1984), „Slovenská republika“, Dejiny Slovenského národného povstania 1944, 5. zväzok, Encyklopédia odboja a SNP (1. vyd.), Bratislava: Nakladateľstvo Pravda, str. 487