Antineutrón

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Antineutrón je antičastica neutrónu. Objavil ju Bruce Cork v roku 1956, rok po objave antiprotónu. Antineutrón má rovnakú hmotnosť ako neutrón a žiadny elektrický náboj. Od neutrónu sa líši tým, že je zložený z antikvarkov a nie z kvarkov. Antineutrón pozostáva z dvoch antikvarkov d a jedného antikvarku u.

Magnetický moment antineutrónu je opačný ako v neutróne. Je to +1,91 µN v antineutróne a −1,91 µN v neutróne. µN je jadrový magnetón.

Pretože je elektricky neutrálny, nie je možné ho pozorovať priamo. Je možné pozorovať iba jeho anihiláciu s obyčajnou hmotou.

Existujú teoretické odhady, že môžu existovať neutrónovo-antineutrónové oscilácie, čo je proces, ktorý by mohol nastať v prípade, že by existoval fyzikálny proces, ktorý by narušil zachovanie baryónových čísel.