Pozitrónium

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Pozitrónium (Ps) je sústava zložená z elektrónu a jeho antičastice, pozitrónu, ktoré sú spojené do exotického atómu. Orbitály týchto dvoch častíc a zloženie energetických hladín sú podobné ako v atóme vodíka zloženého z elektrónu a protónu. Z dôvodu menšej redukovanej hmotnosti sú frekvencie spojené s spektrálnymi čiarami menšie ako polovičné v porovnaní so zodpovedajúcimi čiarami vodíka.