Kvark t

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kvark t alebo kvark top alebo vrchný kvark (po angl. top quark) je kvark tretej generácie s elektrickým nábojom +(2/3)e. Bol objavený v roku 1995 v kolíznom detektore Fermilab a experimentom D0 a je to najťažší zo všetkých známych elementárnych častíc. Jeho hmotnosť je 174,2±3,3 GeV, čo je približne rovnaká hodnota ako hmotnosť jadra atómu zlata.

Kvark t interaguje primárne silnou interakciou, ale rozložiť sa môže iba pomocou slabej interakcie. Takmer výlučne sa rozkladá na bozón W a kvark b. Štandardný model predpovedá jeho životnosť na okolo 1×10−25 sekúnd, čo je asi 20x rýchlejšie ako čas trvania silných interakcií a preto nehadrónizuje, čím umožňuje fyzikom jedinečnú príležitosť študovať "čistý" kvark.