Kvark b

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kvark b (iné názvy: spodný kvark, kvark bottom, krásny kvark, kvark s krásou; po angl. bottom quark) je kvark tretej generácie s elektrickým nábojom -(1/3) e. Hoci všetky ostatné kvarky sú opísané podobným spôsobom teóriou kvantovej chromodynamiky, kvark b má vysokú hmotnosť (okolo 4 GeV, približne 4x viac ako hmotnosť protónu) v kombinácii s nízkymi hodnotami z CKM matice, konkrétne Vub a Vcb, vďaka čomu ho možno relatívne jednoducho identifikovať experimentálne použitím techniky B-tagging. Pretože na zachovanie CP symetrie sú potrebné tri generácie kvarkov, mezóny obsahujúce kvark b sú častice, ktoré sú najvhodnejšie na vyšetrenie fenoménu, čo sa deje v experimentoch BaBar a Belle. Kvark b je tiež významný tým, pretože je produktom skoro všetkých rozpadov kvarkov t a častý rozpadový produkt hypotetickej častice, Higgsovho bozónu, ak je dostatočne ľahký.

Kvark b bol objavený vo Fermilabe v roku 1977. Pri jeho objave bolo vynaložené značné úsilie mnohými fyzikmi častíc pomenovať ho "krásny" a druhý kvark ako "pravdivý". Kvarky boli nakoniec pomenované ako "top" a "bottom".

Kvark b sa môže rozpadnúť na kvark u alebo kvark c pomocou slabej interakcie. Oba tieto rozpady sú zakázané CKM maticou, čo určuje čas životnosti väčšiny častíc b (~10−12 s) o niečo vyšší ako čas životnosti častíc c (~10−15 s), ale nižší, ako pri časticiach s (10−10 – 10−8 s).