Leptón

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Leptón je častica, na ktorú nepôsobí silná jadrová sila. Meno leptón pochádza z gréčtiny a znamená ľahký. Ale po zavedení tohto pojmu bol objavený tauón, ktorý je takmer dvakrát tak ťažký ako protón.

Všetky leptóny majú spin ½ a sú teda fermióny. Poznáme 12 leptónov, 3 častice (elektrón, mión, tauón), 3 zodpovedajúce neutrína a 6 ich antičastíc.

Antičastice majú rovnakú hmotnosť ako častice. Hmotnosť neutrín, ak je nenulová, tak je veľmi malá. Ďalej majú leptónové čísla, sú 3: elektrónové, miónové a tauónové. Častice a neutríno príslušnej skupiny ich má 1, ich antičastice -1, zostávajúcich 8 leptónov ich má 0.

Leptóny
Častica elektrón (negatrón) mión tauón
Symbol e- μ- τ-
Hmotnosť (MeV/c2) 0,511 105,7 1777
Náboj -1 -1 -1
Antičastica pozitrón (antielektrón) antimión antitauón
Symbol e+ μ+ τ+
Náboj +1 +1 +1
Neutríno elektrónové miónové tauónové
Symbol νe νμ ντ
Náboj 0 0 0