Tauón

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Antitauón)
Tauón
Zatriedenie
Subatomárne častice
Elementárne častice
Fermión
Leptón
Tauón
Vlastnosti
Hmotnosť: 1777 MeV/c2
Elektrický náboj: -1.6 × 10−19 C
Spin: 1/2

Tauón (iné názvy: leptón tau, častica tau, tau) je záporne nabitá elementárna častica s polčasom rozpadu 3x10−13 a hmotnosťou 1777 MeV. Jeho antičastica je antitauón. Takisto je párom ku neutrínu.

Tautón patrí do tretej rodiny častíc. Má v nej postavenie ako elektrón v prvej a mión v druhej. Podobne ako elektrón a mión sa tauón zdá byť bodový. Nebola však pozorovaná žiadna vnútorná štruktúra a ak existuje musí byť menšia ako 10−18 m. Taktiež rovnako ako elektrón a mión má spin ½ a záporný elektrický elementárny náboj.

Aj keď leptónové číslo zostáva zachované (vzhľadom na osciláciu neutrín), tauónové neutríno vznikne pri rozpade tauónu na mión alebo elektrón.

Tauón je jediný leptón, ktorý sa môže rozpadať na hadróny. Ostatné leptóny nemajú dostatočnú hmotnosť. Tak isto ako ostané rozpady, je i tento sprostredkovaný slabou interakciou.