Diskusia:Agatha Christie

Obsah stránky není podporován v jiných jazycích.
z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Christiová?[upraviť zdroj]

Other non-Slovak, non-Czech women authors have their names changed to the Slovak and Czech style.
Like Durasová and Woolfová.
But why not Agatha?
Her character is Jane Marplová.
Varlaam (diskusia) 16:07, 19. júl 2013 (UTC)[odpovedať]

Christiová?[upraviť zdroj]

Som dlhoročný fanúšik Agathy CHRISTIE, písal o nej ročníkovú prácu, pravidelne som doplňoval slovenské vydania na tejto stránke, vytvoril som na wikipédii stránku s kompletným zoznamom jej diel, no nemám ani najmenšiu chuť ich ďalej udržiavať. Christiová?????? To ste zobrali odkiaľ? Ukážte mi knihu, ukážte mi vydavateľa, ktorý by za posledných 30 rokov vydal knihu, ktorej autorkou je Agatha Christiová? Tak nech sa páči pokračujte v trende - Angelina Jolieová, Kylie Minogueová atď atď. Poslať na vás JÚĽŠ SAV.

Ahoj, to je dielo dogmatikov, škoda reči. --Lalina (diskusia) 18:31, 3. apríl 2016 (UTC)--213.81.199.3 (diskusia) sa nepodpísal(a)[odpovedať]
@213.81.199.3: Pre každé ženské meno v slovenčine, podľa PSP platí pravidlo o prechyľovaní. --Exestosik (diskusia) 18:33, 3. apríl 2016 (UTC)[odpovedať]
Exestosik, nie je pravda.--Lalina (diskusia) 18:37, 3. apríl 2016 (UTC)[odpovedať]
Teda, pri väčšine ak sa nemýlim, (okrem umeleckých mien a ešte?). --Exestosik (diskusia) 18:40, 3. apríl 2016 (UTC)[odpovedať]
+, ešte pri Nominatíve, je ešte nejaká výnimka? Pretože som bol v tom, že nie. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom --Exestosik (diskusia) 18:42, 3. apríl 2016 (UTC)[odpovedať]
Pseudonymy neprechyľujeme, máš pravdu. Ale JÚĽŠ pripúšťa výnimky u známych žien, najmä ak priezvisko konči samohláskou. Má to logiku pretože inak vznikajú takéto paškvily. Ak sa dá preč -ová, tak nedostaneme originál, nevolá sa Christi, takže je možné minimálne u priezvisiek končiacich na samohlásky a, e, o, u neprechyľovať. Len cez našich dogmatikov to nejako nemôžeme pretlačiť. A tak máme paškvily typu Azemová, Bejová, Stonová, Fondová, či Castová, či dokonca Hawnová. --Lalina (diskusia) 18:59, 3. apríl 2016 (UTC)[odpovedať]
A aby som nezabudla keď hovoríme o Agathe Christie - v slovenských vydaniach jej kníh je Agatha Christie, nie Christiová. --Lalina (diskusia) 19:00, 3. apríl 2016 (UTC)[odpovedať]
Ahá, dobre vedieť. Vďaka za opdoveď. --Exestosik (diskusia) 19:05, 3. apríl 2016 (UTC)[odpovedať]

Priezvisko, nie pseudonym. Takže štandardné prechyľovanie. V databáze Slovenskej národnej knižnice sú aj tituly s prechýleným menom.
Čo sa týka výnimky u priezvisk končiacich na samohlásky, tak to je hlúposť, pretože nič také JÚLŠ neuvádza, naopak podrobne rozpisuje ako prechyľovať prezviská končiace na a-, o-; e, é, ä, ó, ö (ő), u, ú, ü, y, i a aj iné. Poznámka uvádza niekoľko príkladov, ale to nie je pravidlo. Vasiľ (diskusia) 06:44, 4. apríl 2016 (UTC)[odpovedať]

Vasiľ, JÚLŠ umožňuje výnimky u známych žien. To dobre vieš, odkaz som dávala viackrát. Výnimka nie je pravidlo.--Lalina (diskusia) 14:31, 4. apríl 2016 (UTC)[odpovedať]
Jsem zásadně Proti přechylování cizích jmen ve slovenštině a češtině z jiných jazyků, stejně tak naopak. Agatha Christiová příp. Jana Hlavac a podobné "paskvily" mi nejsou příjemné. -OJJ 07:14, 4. apríl 2016 (UTC)[odpovedať]

Priezvisko[upraviť zdroj]

To už komu napadlo prechyľovať na Christiová? Kto nečítal jej knihy? Všade je ako Christie.

Presun na Agatha Christie[upraviť zdroj]

Je potrebný správcovský presun na Agatha Christie, nakoľko:

  • Zoznam slovenských prekladov v Slovenskej národnej knižnici (preklady Adriany Oravcovej vydané v Slovenskom spisovateľov a Kataríny Juskovej vydané v Ikare, z obdobia 1983 – 2005) všade uvádzajú priezvisko Christie,
  • ONDREJOVIČ, Slavomír. Český slovník výslovnosti cudzích mien po druhýkrát. In Kultúra slova. 1997, roč. 31, č. 6, s. 362. uvádza: „V súvislosti s menom A. M. C. Christie treba konštatovať, že spomínaná anglická spisovateľka a autorka svetoznámych detektívnych románov je slovenským (a podľa všetkého aj českým) čitateľom známa ako Agatha Christie...“,
  • OLOŠTIAK, Martin. Ustálenosť a variantnosť anglických proprií v slovenčine. [s. l.] : [s. n.], 2011 [cit. 2016-04-15]. s. 3. Dostupné online. inštruuje: „V SAMS [Slovník anglických vlastných mien v slovenčine] odporúčame neprechyľovať napr. tieto ženské mená: [...] Agatha Christie...“,
  • Christie, Agatha (Mary Clarissa). In Encyclopaedia Beliana. 6. His – Im. Bratislava. Encyklopedický ústav SAV, 2010, s. 569. Beliane bolo kedysi navyše vytýkané prechyľovanie priezvisk umelkýň na neštandardné tvary (rozumej tvary, ktoré sa na Slovensku bežne nepoužívajú), čiže pokiaľ Beliana v tomto prípade neprechýlila, o niečom to vypovedá. Je novšia než encyklopédia, z ktorej pochádza prechýlený tvar a navyše zdrojov s neprechýleným je podstatne viac.--Lišiak (diskusia) 13:40, 6. máj 2016 (UTC)[odpovedať]
 Hotovo!--Jetam2 (diskusia) 14:00, 6. máj 2016 (UTC)[odpovedať]

Christiová je nezmysel (a celkom zásadný)[upraviť zdroj]

Hoci niektorí ľudia majú veľmi silnú potrebu prechyľovať pomocou -ová všetky cudzie ženské priezviská, tvar "Christiová" je exemplárny nezmysel, keďže e na konci nie je nemé, ale zakončenie -ie v tomto mene vytvára fonému [í] - dlhé i. Podobne to vidíme v iných anglických slovách s -ie-, napríklad "wiener" [víner] - porovnaj s wine [vajn], niece [nís] - porovnaj s nice [najs], tier [tír] - porovnaj s tire [tajr], wield [víld] - porovnaj s wild [vajld] atď. Druhým spôsobom výslovnosti osamoteného -i- je krátke i, trebárs v slovách tip, regressive, dogmatic ap. Ak by sme ale chceli chápať autorkino priezvisko štýlom Christ-i-e a nie Christ-ie, tu by potom dochádzalo k neprípustnému kvantitatívnemu zásahu do zvukovej podoby autorkinho mena, a teda výslovnosti [kristi] miesto [kristí] - a to už potom môžete náhodne škrtať a pridávať dĺžne v menách všade. Priezvisko typu Christie teda v tomto ohľade nie je porovnateľné s priezviskom typu Wilde. Argument tým, že niekto niekedy v nejakom náhodnom pradávnom vydaní urobil takúto chybu je irelevantný, rovnako, ako keby som napísal v nejakom anglickom preklade napríklad meno Vasyľ s ypsilonom a niekto celkom neznalý slovenčiny to neopravil, lebo ani netušil, ako presne daný jazyk funguje a ako prvky z neho preberať do svojho rodného jazyka. Zároveň, štatistická relevantnosť takýto lapsusov je pri celkovom množstve autorkiných vydaných titulov v slovenčine celkom jednoznačne zanedbateľná; taktiež stále platí poznámka za bodom 2.8 o menách umelkýň najmä v nominatíve (PSP 2013, s. 130), pričom Agatha Christie definitívne umelkyňou je. Čiže patvar typu "Christiová" ahoj-čau a dúfam, že to tak aj zostane. V&ltz (diskusia) 10:44, 24. august 2021 (UTC)[odpovedať]

Celý tento váš dlhý odstavec padá na tom, že PSP píše „Od mužských priezvisk anglického a francúzskeho pôvodu zakončených na -e, ktoré sa nevyslovuje, toto tzv. nemé e sa pri tvorení ženských priezvisk vynecháva aj v písme“. Nepíše sa nič o dlhom i ani nič podobné. Takže stačí jednoducho nasledovať ako to kodifikačná príručka predpisuje a uviesť to do článku. Z tohoto dôvodu vaše zmazanie vysvetľujúcej poznámky budem revertovať. Vasiľ (diskusia) 16:44, 25. august 2021 (UTC)[odpovedať]

DVONČ, Ladislav. Charlie – Charlieho, nie „Charliho". Slovenská reč, 1965, roč. 30, čís. 5, s. 313 – 314. Dostupné online [cit. 2021-08-25]. ISSN 1338-4279. : „…mená ako napr. Charlie, Eddie, Ritchie, Christie, Curie a pod. sú mená zakončené na nemé -e, ktoré sa nevyslo­vuje.“ Takže jasne ide o nemé e. Vasiľ (diskusia) 18:01, 25. august 2021 (UTC)[odpovedať]

Vasiľ, drahý Vasiľ, vy buď máte problémy s čítaním, alebo ste veľmi vtipný človek, alebo ste zvláštne zameraný demagóg, alebo všetko dokopy, prípadne ešte niečo ďalšie. Článok od p. Dvonča (Slovenská reč č. 5, 1965, s. 313 - 314) - OK, dá sa zamyslieť nad tým, či je ešte stále relevantný. V tomto prípade je to tak, k extra posunom v tejto oblasti nedošlo. Vtipná časť tejto situácie ale je, že článok, ktorý ste citovali, totižto vyvracia vašu vlastnú tézu, ba dokonca to robí už samotný nadpis. "Pre nás je tu dôležité meno Curie. Ak k menu Curie pripojíme prípony -ho, -mu, -m, dostávame formy Curieho, Curiemu, s Curiem. Takto sa toto meno skutočne aj skloňuje. Rovnako aj pri rodnom mene Charlie, ktoré je podobné menu Curie pravopisom aj výslovnosťou (Curie — vyslov Kúri), má sa ponechávať celá podoba mena bez zmeny: Charlieho, Charliemu, Charliem. Pravidlá neobsahujú nijakú poučku, v ktorej by sa predpisovalo pri skloňovaní mien ako Curie alebo Charlie odpájať koncové -e, teda tvoriť formy „Curiho", „Curimu", „Charliho", „Charlimu" a pod.", potom: "Pri slovách typu kuli bude potrebné, uviesť doplňujúcu poučku o tom, že pri podobných menách, ako sú Charlie, Ritchie, Christie, Curie a pod. s koncovým -e, ktoré sa nevyslovuje, sa toto -e ponecháva v písme vo všetkých pádoch. Koncové -e sa pritom vynecháva nielen pred príponami -ho, -mu, -m, t. j . pri zámennom skloňovaní v jednotnom čísle, ale aj pri skloňovaní v množnom čísle, kde ide o menné skloňovanie podlá vzoru hrdina, napr. Charlie — nom. pl. Charlieovia, gen. pl. Charlieov, podobne Freddie — Freddieovia, Freddieov, [...]", taktiež: "Bude vhodné zmieniť sa v rámci takéhoto výkladu aj o odvodzovaní slov od cudzích mien typu Charlie, aby sa v bežnej praxi aj tu nerobili chyby podobného druhu, na akú sme upozornili pri podobe „Charliho" (charlieovský, Curieová, curieovský, Christieová, Ritchieovci, nie „charliovský, Curiová, curiovský" atď.)." Zvýraznenia a sklon písma som pridal ja, ale inak ide o citáty presne z toho článku od Ladislava Dvonča, ktorý ste pridali. Zároveň, aby ste si nemysleli, že som si ten dĺžeň na konci mena Agathy Christie vycucal z prsta, pozrite si napríklad toho Ološtiaka, ktorý tu bol predtým zdieľaný (Ustálenosť a variantnosť anglických proprií v slovenčine) v súvislosti s presunom stránky a tam si na strane tri, ideálne na veľkej obrazovke, dobre priblížte jednoduchý fonetický prepis autorkinho mena a uvidíte tam jeden krásny dĺžeň na konci [kristí]. Ide o bežnú hláskovú skupinu -ie- v angličtine, ktorá sa číta ako dlhé i [í], uviedol som aj niekoľko príkladov v skoršom príspevku. Rovnako tak sa napríklad -oo- číta ako dlhé u [ú], ide o prirodzenú nezhodu v anglickom jazyku medzi grafémami a fonémami.

Ak mohol niekde potenciálne nastať zmätok, tak to bolo pri pojme nemé e, ktoré Dvonč použil aj pri menách typu Christie. Totižto, pri menách typu Shakespeare sa skutočne koncové -e nevyslovuje vôbec (AJ/SJ), teda je skutočne nemé [šejkspír]. Pri menách typu Christie (Richie, Charlie atď.) je v angličtine súčasťou koncového -ie, čiže je teoreticky z povrchného slovenského pohľadu nemé, lebo sa priamo nevysloví (nie je [čárlie] ale [čárlí]), lenže reálne ono splynie s predošlým i do výslovnostnej hláskovej skupiny, teda do spomenutého dlhého i [í] a teda sa "maskovane" vysloví, preto v takomto prípade nejde o najvhodnejší termín. Keďže autor mal ako východiskové zvolené meno Charlie [čárlí], zrejme pod vplyvom pravidla o rytmickom krátení ho vypustil aj pri ostatných príkladoch (ale nemôžete zasa očakávať, že jazykovedec v socialistickom Československu pred 55 rokmi bude dokonalým odborníkom na všetky nuansy anglického jazyka - tu si zasa pozrite napríklad toho Ološtiaka, ten sa týmto otázkam venuje komplexnejšie). Napriek tomuto nemému -e ale aj Dvonč samotný vytvára dve skupiny, pričom v jednej z nich (Christie) -e na konci zostáva, teda nemožno chápať každé -e na konci mena ako nemé s významom vypadávajúce. Zároveň si treba uvedomiť rozsah článku, ide primárne o jednoduchý informačný text pre širokú verejnosť reagujúci na chybu v novinách. Napokon, zakončenie -ie- sa môže síce čítať vo francúzštine teoreticky aj krátko (napr. tá spomínaná Curie [kyri]), lenže to je pre otázku o mene anglickej spisovateľky kompletne irelevantné.

Odpoveď, že o dlhom i sa v PSP nič nepíše, je buď nepochopením poslania PSP alebo hanebným pokusom o alibizmus. PSP sa nemôže venovať každej jednej hláskovej skupine na svete a musí si vybrať okruh najčastejších potenciálnych problémov, na ktoré pri používaní jazyka môžete naraziť, a pokryť základnú množinu poznatkov o správnom pravopise. Nejde o kompletnú a komplexnú príručku všetkého, čo v slovenčine existuje, s tým, že ak to v PSP explicitne nenájdem, tak to neexistuje. Nie je to ani Ústava, ani Písmo Sväté, takto sa proste s jazykovednými príručkami nenarába. Aj samotné pravidlá ale uvádzajú príklady mien, kedy je síce zakončenie -e, lenže s predchádzajúcimi hláskami vytvárajú nejakú výslovnostnú skupinu (s. 129, druhá poznámka za bodom 2.3 - zakončenia -ce, -ge, -che), teda v tomto prípade ide o obdobný mechanizmus.

Som rád, že sa zaujímate o slovenský jazyk, lenže takýmto nevhodným prístupom veľa úspechov nezožnete. Ak niečomu nerozumiete alebo máte pochybnosti, pokojne sa niekoho opýtajte (aj mňa, ak by ste veľmi chceli), prípadne sa skúste lepšie venovať odbornej literatúre, ale nemôžete si predsa vytvoriť názor o nemom -e na základe jeho nesprávneho pochopenia, napriek všetkým odborným zdrojom na ňom tvrdohlavo trvať a potom to zaklincovať ešte veľmi pofidérnou interpretáciou, priam až dezinterpretáciou článku, ktorý vami prezentované stanovisko jasne vyvracia. Nie je hanba sa mýliť alebo zmeniť názor, aj ja sa bežne dozvedám nové informácie v jazyku, ktoré ma nie vždy celkom tešia (napríklad slová typu nodbuk, fejsbúk, snoubord alebo snaha o legalizáciu tvaru "budem sa sústrediť"), lenže tento váš prístup skutočne k ničomu užitočnému nevedie. Ak už veľmi chcete prechyľovať jej priezvisko, hoci to pokladám za zbytočný údaj, keďže je definitívne a jasne známa v neprechýlenej podobe a PSP takúto možnosť u umelkýň pripúšťa, plus prípadný čitateľ by si to meno veľmi ľahko a mechanicky vedel prechýliť sám, potom sa radšej prikloňte k tvaru "Christieová". Ba dokonca aj tie pôvodné zdroje pod poznámkou uvádzali tvar Christieová. Prípadne skúste tvar Christie chápať podobe ako tvar Figuli - funguje v slovenčine dobre a hádam nikto sa nesnaží z Margity Figuli spraviť Margitu Figulovú alebo niečo podobné a napriek tomu k žiadnym komunikačným ťažkostiam nedochádza.

Vzhľadom na všetky spomenuté okolnosti, nepodloženosť tvaru "Christiová" odbornou literatúrou, úzom, ani korpusovými zdrojmi a celkovo zbytočný zásah do článku takýmito neprínosnými údajmi budem naďalej tieto nánosy (Christiová a poznámky k nemému e) odstraňovať. Zároveň sa uvedené zdroje neviazali ku žiadnej informácii v samotnom hlavnom článku, týkali len tvaru Christiová vs. Christieová v poznámke, pričom diachrónny vývoj podoby normy jazyka v tejto otázke adaptácie cudzích mien (vami, podľa všetkého, zle pochopenej, podotýkam) v jednej z kodifikačných príručiek skutočne žiadnemu čitateľovi nepomôže k oboznámeniu sa s tvorbou a osobnosťou danej autorky, maximálne to môže spôsobiť zmätok. V&ltz (diskusia) 00:46, 26. august 2021 (UTC)[odpovedať]

Uvedený článok dokazuje, že ide o nemé e. O to, akým spôsobom sa s ním narába v roku 1965 a dnes, to je už rozdiel vo vydaniach PSP. Vtedy sa to nechávalo a dnes sa (prevažne) vynecháva. Rozhodne sa vynecháva v tomto prípade, preto poznámka ide späť do článku. Takže informácia, ktorú som z článku čerpal bola v poriadku, pretože som chce dokázať, že skutočne ide o nemé e. Vasiľ (diskusia) 06:31, 26. august 2021 (UTC)[odpovedať]

@Vasiľ, V&ltz: Spory sa majú riešiť prednostne v diskusii a nie v revertovacej vojne v článku. Hlavne diskutovať o probléme a nie stoj čo stoj pretláčať svoje. Ako poznámka o tom, že ten tvar bol kedysi dávno prechýlený dobre môže byť (osobne si myslím že táto informácia čitateľa nijak zvlášť neobohatí). No, len ako si nechápem v poznámke je uvedené: Podľa prvého a druhého vydania Pravidiel slovenského jazyka (1991, 1998) Christieová, t. j. bez vynechania tzv. „nemého e“. Od tretieho vydania z roku 2000 sa tzv. „nemé e“ pri prechyľovaní priezvisk vynecháva. ale potom k citovanej poznámke je názov: Agatha Mary Clarissa Christiová? Nechápem tomu je prechýlene správne Chriestieová či Christiová? Nemali by tam byť potom oba tvary či? Pozrel som sa ešte na juls savba ohľadom Christie.--Róbert Jahoda (diskusia) 07:07, 26. august 2021 (UTC)[odpovedať]
Prechýlene je to v článku uvedené ako Christiová. To je tvar podľa PSP 2000, 2013, kde sa nemé e pri prechyľovaní vynecháva. Staršie vydania PSP nemé e nevynechávajú a preto je to Christieová (napr. ako je v knihe Encyklopédia spisovateľov sveta). Vasiľ (diskusia) 07:13, 26. august 2021 (UTC)[odpovedať]
No, ale redaktor V&ltz celkom slušne vyvrátil argumentmi že sa nejedná o nemé e. Námatkovo som sa pozrel ešte na toto a toho spomínaného Ološtiaka vyššie, alebo už len toto ma utvrdzuje v tom že Christiová je dobrý patvar. Ako našiel som na Google Books iba v jednej knihe (tu) takýto tvar aj to z roku 1981.--Róbert Jahoda (diskusia) 08:12, 26. august 2021 (UTC)[odpovedať]
V článku z roku 1965 je jasne uvedené, že o nemé e ide. Vtedy s ním pracovali inak (e ponechávali), ale to nič nemení na tom, že uviedol doklad, že aj v prípade mena Christie o nemé e ide. Toto V&ltz nevyvrátil. Vasiľ (diskusia) 08:28, 26. august 2021 (UTC)[odpovedať]
Článok z roku 1965 jasne uvádza dva prípady pri skloňovaní slov končiacich na takzvané nemé -e. Prvý druh je typ Shakespeare [šejkspír], kedy koncovému -e predchádza spoluhláska, vtedy Dvonč uvádza, že sa má koncové e vypúšťať pri skloňovaní, aj pri odvodzovaní (Shakespearov, ap.). Potom je tu druhý prípad, typ Charlie - Christie, kedy -e predchádza samohláska a Dvonč jasne hovorí, že toto -e sa má zachovávať pri skloňovaní, pri odvodzovaní a jasne uvádza aj príklad Christieová. Tvrdenie "Vtedy sa to nechávalo a dnes sa (prevažne) vynecháva." je nezmysel, keďže jasne už vtedy (1965) existuje početná množina slov, ktorá to vypúšťala (Shakespeare, Wilde ap.) a množina slov, ktorá to zachovávala. Ide o dve skupiny slov, nevhodne spojených pojmom nemé e. Ani dnes sa to prevažne nevynecháva, súčasné pravidlá jasne uvádzajú prípady vynechávania typu Shakespeare, ide o rovnakú skupinu ako Shakespeare v roku 1965. V PSP, poznámka pod bodom 2.3 máte zreteľne uvedené mená končiace na -e, kde sa toto e zachováva, lebo naznačuje výslovnosť predchádzajúceho písmena. Christie je presne taký istý prípad - -e sa zachováva, pretože v spojení s predchádzajúcou hláskou vytvára výslovnostnú skupinu -ie-, čiže [í] a to je presne to, voči čomu sa vyhraňoval Dvonč pri tvar "Charliho", to -e- tam má byť. Rovnako to máte v iných menách, ktoré končia na -ie, napríklad Sophie [sofí], Katie [kejtí], Annie [ení], Jolie [džolí] či ten Charlie [čárlí]. Nikdy nedošlo k nejakému splynutiu týchto dvoch skupín pod všeobjímajúce vypúšťanie koncového -e, tieto dva druhy slov sa aj stále zaraďujú pod iné skloňovacie vzory: Shakespeare - od Shakespeara, Wilda, Horna (vzor chlap - od chlapa), Charlie - od Charlieho, Christieho, Curieho (vzor kuli - od kuliho), rozhodne nie od Charlia, Christia, Curia, ap. Keby sa skutočne koncové -e pri menách druhého typu (Christie) vypúšťalo v ženskom prechyľovaní, potom by sa vypúšťalo aj v mužskom rode, čiže by museli existovať tvary typu: s Charlim Sheenom, hlas Hugha Lauriho, k Pietrovi Curimu atď, čo sa nedeje, lebo to e tam má byť. Napríklad stránka Angelina Jolieová by podľa takejto vašej logiky mala byť bez toho -e- v priezvisku. Teda existujú dva prípady koncového -e a v prípade Christie sa má zachovávať, nikdy nedošlo k nejakému zjednoteniu, Dvončova kategória Charlie nikdy neprešla k Wildovi. Celý váš problém spočíva v tom, že u Dvonča vidíte dve skupiny s nemým -e a v PSP len jednu, z čoho si chybne odvodzujete, že došlo k nejaké spojeniu. Nedošlo. Ak existuje niekde v knihe tvar Christiová, je to presne tá chyba, na ktorú upozorňoval už Dvonč a ktorá je chybná aj podľa súčasných pravidiel, teda sa na ňu nemožno odvolávať. V&ltz (diskusia) 16:06, 26. august 2021 (UTC)[odpovedať]
@V&ltz: prosím zdrž sa revertov nič to momentálne nevyrieši, akurát tak dostaneš blok za vandalizmus. Možno by bolo dobré kontaktovať priamo jazykovú poradňu JÚĽŠ SAV. Potom uverejniť odpoveď tu.--Róbert Jahoda (diskusia) 18:58, 26. august 2021 (UTC)[odpovedať]
Iste, dá sa písať na poradňu a márniť ich aj môj čas na jednoznačnej otázke, lenže sa obávam, že niektorí ľudia si aj potom nájdu nejaký arbitrárny dôvod, prečo odpoveď Jazykovedného ústavu neuznať. V&ltz (diskusia) 19:01, 27. august 2021 (UTC)[odpovedať]
Nie je to márnenie času, pretože to tu bude podložené autoritou a každý užívateľ wiki bude mať istotu, že to bude mať správne. Sám vidíš, že mnohé predpisy a pravidlá sa dajú vyložiť viacero spôsobmi, čo vyvoláva takéto konflikty. Ak sa nezhodujú ani encyklop. zdroje, ako inak dospejeme k preferovanej, resp. "správnej" podobe mena? Nie všetky slovenské "jedinečnosti" sú nám po vôli, no rešpektujeme ich.--Pe3kZA 19:18, 27. august 2021 (UTC)[odpovedať]
Lenže ono je to podložené autoritou aj teraz. Ten skorej citovaný Dvonč (1965) jasne hovorí, že koncové -e v mene Christie sa má zachovávať, napr. v Ološtiakovi je zreteľne fonetický prepis mená na konci s dlhým i [í], lebo skupina i + e vytvára dlhé i ako v iných anglických slovách (Charlie, Laurie, Katie, Annie, wield, tier). Zdroje, ktoré sa viažu na tú poznámku 1 v článku, uvádzajú prechýlený tvar so zachovaným -e. Nič v PSP nehovorí, že sa to -e- v tomto prípade má vypúšťať, ide len o Vasiľovu svojvoľnú a chybnú interpretáciu. Ak sa niekde uvádza tvar "Christiová", potom ide o chybu, pred ktorou varoval Dvonč už v roku 1965. A zároveň - poznámka k článku tvrdí, že podľa prvého a druhého vydania PSP sa nemé e nevynecháva, ale podľa tretieho a ďalších už áno. Lenže: Všeobecný encyklopedický slovník z roku 2002, ako jeden zo zdrojov k poznámke, uvádza tvar Christieová, hoci podľa Vasiľa sa od roku 2000 (3. vydanie PSP) má toto -e vynechávať. Žeby encyklopédia neprešla jazykovou korektúrou? Čo je pravdepodobnejšie - že sa mýli jeden používateľ Wikipédie alebo celá encyklopédia, ktorá prešla cez X vzdelaných ľudí? Jednoduchá Occamova britva.
K tomu zachovávaniu koncového e je tu napríklad aj celkom explicitný citát z iného Dvončovho článku z roku 1967: "V tejto súvislosti možno ešte pripomenúť, že koncové -e sa pri skloňovaní a odvodzovaní slov nevynecháva ani pri anglických menách zakončených na dve samohlásky a či samohláskové grafémy, ktoré sa skloňujú podľa zámen s príponami -ho, -mu atď., napr. Charlie — Charlieho, Curie — Curieho, Curieová, curieovský, Ritchie — Ritchieho, Ritchieovci a pod." (DVONČ, Ladislav: Zo skloňovania francúzskych mien na -es a anglických a francúzskych mien na -e. Slovenská reč, č. 3, roč. 32, 1967. s. 153.). Christie je presne taký istý prípad. Christie sa skloňuje podľa vzoru kuli, iné meno so skutočným nemým e ale podľa vzoru chlap, lebo sa výslovnostne končí na spoluhlásku, napr. Shakespeare [šejkspír] - od Shakespeara [šejkspíra] - Shakespearovi [šejkspírovi] ALE Christie [kristí] - od Christieho [kristího] - Christiemu [kristímu], Curieho, Laurieho, nie od Christia, Curia, Lauria, ap. Odvodzuje sa takisto od celého mena, čo jasne značí, že sa -e zachováva - porovnaj tvary shakespearovská (hra) a christieovská (stavba textu). Ak si Vasiľ vyložil zakončenie v mene Christie ako nemé e, ktoré by sa malo podľa neho vypúšťať, potom ide o chybnú interpretáciu nepodloženú žiadnymi relevantnými odbornými zdrojmi. Pokiaľ by sme aj chceli relativizovať a tvrdiť "na každom šprochu pravdy trochu", potom je drvivo viac relevantných zdrojov jednoznačne za tvar Christieová, čiže by sa malo rozhodnúť podľa prevažujúceho počtu relevantných zdrojov. Ba dokonca ich existuje značný počet, ktorý hovorí, že v tomto prípade tam to -ová ani netreba, PSP nevynímajúc. V&ltz (diskusia) 20:03, 27. august 2021 (UTC)[odpovedať]
1. Ide o nemé e per definitionem. Nemé e je jednoducho e, ktoré sa píše, ale nevyslovuje. 2. Pochopte konečne, že Vami citovaný Dvonč je irelevantný, pretože (a) nemá prednosť pred kodifikačnou príručkou (je to len názor autora), (b) bol písaný v čase, keď platila iná kodifikácia (do roku 1998 sa nemé -e zachovávalo, odvtedy sa vynecháva). 3. Text PSP v bode 2.3 (ktorý je mimochodom záväzný aj z právneho hľadiska) hovorí jasne a explicitne, že sa takéto e má vynechať a len v tam uvedených prípadoch zachovať. 4. Jediné, čo je možné, je to, že mali v úmysle v PSP -ie zachovať a iba na túto možnosť pozabudli, inými slovami teoreticky môže ísť o chybu z nepozornosti. Na to, že ide o takúto závažnú chybu v kodifikácii, treba ale nejaký veľmi dobrý doklad z posledných rokov (nie spred roku 1998) a nie vaše osobné dojmy a pocity. Ani vyjadrenie akéhokoľvek jednotlivca (aj povedzme z jazykovej poradne), ktoré protirečí tomuto jasnému zneniu PSP, nemá prednosť pred PSP, pokiaľ z neho dokázateľne nevyplynie, že ide z nejakého dôvodu o omyl. 5. Vaše vývody o anglickej výslovnosti svedčia o neznalosti problematiky: Ak chcete ísť nasilu do detailov, tak -ie- sa na konci slova vyslovuje (viac-menej) dlho, pretože ide o longiorové i, ktoré je vo finálnej pozícii, a nie preto, že sa na konci píše e. Rovnako sa (teda) na konci slova vyslovuje napísané -i-. To znamená, že -e tu výslovnosť nemení, výslovnosť tu mení poloha hlásky [i] v slove. Celá vaša konštrukcia o nejakom špeciálnom -ie- je teda nasilu vymyslená. 2A02:AB04:3140:7400:79B8:8D88:9131:7FD7 21:31, 27. august 2021 (UTC) (úprava 28. august 2021)[odpovedať]
Dodatok k bodu 5.: V slove Christie sa vyslovuje krátke i, ktoré má ale vzhľadom na polohu v slove kvázi predĺženú realizáciu. Z toho ale vyplýva, že sa tu pohybujeme na úrovni abstrakcie, kde nemožno hovoriť o dlhom i v pravom slova zmysle. Vidno to v ľubovoľnom slovníku súčasnej angličtiny, kde je uvedený prepis koncového -i- v slove Christie. Napr. tu https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/christie?q=Christie - ako vidno, je tam uvedené pre slovo Christie krátke [i] (pre britskú aj americkú angličtinu); na porovnanie: koncové -ee je v tom istom slovníku uvedené ako dlhé i (napr. v slove free), a -ey, čo je takisto tá istá hláska, je v tom istom slovníku uvedené ako krátke i (napr. v slove Sydney). Detto napríklad vo Velkom anglicko-českom slovníku a ľubovoľnom inom, ktorý je mne dostupný. Tieto príklady (ee, ey) som uviedol preto, lebo v PSP sa uvádza, že -ee sa vyslovuje [í], -ey sa vyslovuje [i] a -ie tam nie je špeciálne uvedené (a teda spadá pod tam uvedenú Poznámku). Ak si to porovnáme s výslovnosťou uvedenou pre -ee, -ey, -ie v anglických slovníkoch, tak vidíme, že text v PSP teda nie je omyl, ale jednoducho len v PSP celkom správne prebrali výslovnosť angličtiny tak, ako ju uvádzajú anglické slovníky. Inak povedané: v PSP samozrejme nemôžu kodifikovať pravopis slovenčiny, určený pre bežného Slováka, na úrovni abstrakcie, ktorá by prevyšovala tú, ktorú explicitne uvádzajú anglické slovníky, teda nemôžu kodifikovať slovenčinu na základe úrovne abstrakcie výslovnosti angličtiny, ktorú možno predpokladať len u fonetikov/fonológov ovládajúcich úplné detaily z angličtiny. Ešte inak povedané: Ak teda anglické slovníky explicitne píšu, že sa tam vyslovuje krátke i (hoci de facto je to i pri dôkladnom pohľade skoro dlhé), tak nemožno očakávať od Slovákov, že si majú napriek tomu myslieť, že sa tam vyslovuje dlhé i. Ak by sa totiž pre -ová zohľadňovali takéto detaily pri výslovnosti cudzích mien, tak by pravidlá pre -ová zabrali asi tak 50 strán (s desiatkami poznámok a výnimiek ku každému jazyku), čo by bol absurdné.2A02:AB04:3140:7400:79B8:8D88:9131:7FD7 23:40, 27. august 2021 (UTC)[odpovedať]
S ohľadom na dodatok:
Pokiaľ by sme prijali argument, že pri Agathe Christie má koncové -e vypadávať, otvára to bránu ďalším problémovým javom - potom by museli existovať tvary od Charliho Chaplina (Charlie), Hughovi Laurimu (Laurie), o Pierrovi Curim (Curie), s Lionelom Richim (Richie), ap. Neexistuje totiž situácia, kedy by sa koncové -e síce vypúšťalo pri ženskom prechyľovaní, ale nie pri mužskom skloňovaní či odvodzovaní. Ak je -e nemé, tak všade. Je buď od Feketeho - od Feketeovej - feketeovský alebo od Wilda - Wildovej - wildovský, no nie od Christieho - od Christiovej - christiovský. Pokladám za oveľa jednoduchšie povedať verejnosti, že po -ie -ová bez zmien, ak im vysvetľovať, prečo síce prechýlená Agatha -e stráca, ale skloňovaný Hugh Laurie už nie, keď sa obidvaja končia na -ie. Vzhľadom na, že pravidlá majú predstavovať príručku pre verejnosť, stačí, že daní fonetikovia/fonológovia budú tušiť, o čo ide, verejnosti stačí povedať, že pri koncovke -ie majú -e zachovávať, tak ako to píšu pri ostatných koncovkách bez nejakého väčšieho vysvetľovania. Nemusíme zaberať 50 strán, ale jazyk by mal byť čo možno najpresnejší a teda náhodne nehádzať všade -ová bez rozmyslu a zasahovať do integrity propria.
Nie som si celkom istý, či je prípad Christie skutočne geniálnym narábaním s anglickým jazykom zo strany autorského kolektívu PSP alebo len ojedinelosťou nehodnou zmienky. Koncoviek -ce, -ge, -che sa v priezviskách vyskytuje mnoho, -ie sa pri potenciálnom prechyľovaní rieši v podstate asi len pri Christie. Tento prípad teda považujem skôr za nezahrnutie pre nízky výskyt ako o implicitnú prítomnosť. Ak by chceli zahrnúť prípad typu Christie pod nemé -e v poznámke 1 k bodu 2.3, tam nasleduje -e po spoluhláskach (Shakespeare, Wilde), ale nie je využitý žiadny príklad, kedy by sa "nemé e" vyskytlo po predchádzajúcej samohláske. S ohľadom na pravidlá si tiež myslím, že sa nemé -e neviaže k danej poučke pre využitý zdroj k poznámke 1 k článku tu na Wikipédii (Paulička, Ivan, ed. (2002), „Christieová, Agatha Mary Clarissa“, Všeobecný encyklopedický slovník (G – L vyd.), Praha: Ottovo nakladatelství, str. 315, ISBN 8071816590), ktorý ju uvádza s -e-, hoci vyšiel po tretích PSP. Encyklopédia by hádam prešla jazykovou korektúrou podľa vtedy aktuálnych pravidiel.
S ohľadom na dlhšiu výslovnosť -ie si dovolím spomenúť už skôr uvádzaného Ološtiaka (Ustálenosť a variantnosť anglických proprií v slovenčine), kde nižšie na strane 3, v tej hranatej zátvorke uvádza dlhé i [kristí], teda to nie čisto môj výmysel. Taktiež napríklad Merriam-Webster slovník uvádza dlhú výslovnosť Christie (https://www.merriam-webster.com/dictionary/christie), zaznačenú rovnako ako v slove wield. Je možné, že by šlo v tomto prípade o polodlhú výslovnosť, ktorú jedni skrátili a druhí predĺžili? To by vysvetľovalo veľa vecí.
Návrh riešenia: Domnievam sa, že situáciu by bolo možné vyriešiť neuvádzaním zátvorky s prechyľovaním. Autorka je veľmi známa, autorské meno Christie si ponechala aj po rozvode a v druhom manželstve, teda už nešlo o priezvisko per se, ale malo to bližšie k pseudonymu. Tvar Christie sa využíval aj za socializmu, keď boli tlaky na prechyľovanie hádam ešte silnejšie ako dnes, a tvar sa využíva aj v súčasnej praxi. Napokon, Pravidlá slovenského pravopisu takúto situáciu v prípade známych umelkýň jasne umožňujú, teda by sme ani nešli proti zákonnej kodifikácii. Všetky jej súčasné knižné tituly ju uvádzajú v neprechýlenej podobe a pokiaľ by o nej potreboval niekto hovoriť ako o Millerovej alebo Mallowanovej, to zakončenie -ová si tam vie isto ľahko pridať sám. Taktiež, poznámka k prechýlenému priezvisku a referencie na ňu naviazané sa vyjadrujú k diachrónnemu stavu slovenského jazyka, nie priamo k údajom a faktom o autorke. Pre tých, čo sa o nej chcú niečo dozvedieť, to veľmi veľký význam nemá. Neprechýlene funguje napríklad Margita Figuli a nebýva s ňou problém, verím, že by to šlo aj tu.
Čo vy na to? V&ltz (diskusia) 03:48, 28. august 2021 (UTC)[odpovedať]
Reakcia prevažne (ale nielen) k predposlednému odseku: 1. Výmysel je tvrdenie, že sa mení výslovnosť -i-, preto, že za ním nasleduje -e-. A keďže je to výmysel, tak všetko, čo ste tu popísali, je irelevantné, pretože jediné, o čo tu ide vo vzťahu k -ová, je otázka, či to -e na konci mení výslovnosť predchádzajúceho i. A ono ho nemení. 2. Áno, je trochu divné pri skloňovaní nevynechať -e-, ale pri pridaní -ová ho vynechať. To ale nie je náš problém a nič to na veci nemení. V PSP nie je uvedené, že -ová riadi tými istými pravidlami ako skloňovanie a ani to z toho textu nijako nevyplýva (po prečítaní vyplýva skôr opak). 3. Zase sa mýlite: Merriam-Webster (a niektoré iné slovníky) používa veľmi svojský systém fonetického prepisu. Znak e s makrónom, ktorý vám ako laikovi pripadá ako dlhé i (e?), je v skutočnosti znak pre i v istých polohách (či už krátke alebo dlhé). Znak špeciálne pre dlhé i (podobne asi ostatné samohlásky) v tomto prepise neexistuje, čiže rozlišovanie dlhého a krátkeho i v tomto systéme prepisu považujú za v praxi irelevantné. Tu to máte aj s prevodom do IPA: https://www.merriam-webster.com/assets/mw/static/pdf/help/guide-to-pronunciation.pdf. Naopak to, čo som hore citoval (aj Oxford aj Velký anglicko-český slovník) rozlišuje krátke a dlhé i (porov. napr. fonetický prepis hesla free), práve preto som tu vybral tie dva ako príklad. Mohol som to skomplikovať citovaním učebníc anglickej fonetiky (ktoré tu mám), čiže je tam ešte všeličo medzi krátkym a dlhým i, ale na účely -ová to stačí takto. Ešte dodávam (ak vás to zaujíma), že v starších anglických systémoch fonetických prepisov angličtiny sa znakom [i:] (čo by bol v tradičnom slovenskom prepise a v IPA zápis pre dlhé i) prepisovalo longiorové (alebo ak chcete: zatvorené) i, a to dlhé aj krátke; to uvádzam preto, aby ste si pri hľadaní dávali veľký pozor, aký systém fonetického prepisu máte pred sebou. 2A02:AB04:3140:7400:EC68:F7DE:48CE:E263 10:48, 28. august 2021 (UTC)[odpovedať]
Ešte na uzavretie anglickej stránky veci z autoritatívneho zdroja: Podľa Routledge Dictionary of Pronunciation for Current English 2017 sa tu (keďže ide o hlásku i na konci slova) vyslovuje rovnaká hláska i ako v slovách happy, very atď., to znamená, že ide o otvorené (t.j. breviorové) i, ktoré je vyslovené so zvýšeným napätím a predĺžene (ale nie úplne dlho). Čiže zo slovenského pohľadu by sa dalo zhruba povedať, že ide o polodlhé otvorené i. To znamená, že ak má niekto na Slovensku dojem, že slovo very sa vyslovuje [verí] a nie [veri], tak potom môže mať rovnako dojem, že sa slovo Christie vyslovuje [kristí] a nie [kristi]; toto nech si posúdi každý sám (hoci správna odpoveď na túto otázku je dosť jasná a odpoveď na túto otázku veľa hovorí o odbornosti toho-ktorého "opytovaného"). Ale ako som už povedal, toto sú už veci skoro mimo témy, lebo nič nemenia vo vzťahu k písaniu -ová. 2A02:AB04:3140:7400:EC68:F7DE:48CE:E263 13:26, 28. august 2021 (UTC)[odpovedať]
"Áno, je trochu divné pri skloňovaní nevynechať -e-, ale pri pridaní -ová ho vynechať. To ale nie je náš problém a nič to na veci nemení. V PSP nie je uvedené, že -ová riadi tými istými pravidlami ako skloňovanie a ani to z toho textu nijako nevyplýva (po prečítaní vyplýva skôr opak)." Toto je veľmi zvláštne uvažovanie. PSP nemôžu explicitne vypisovať všetko a PSP nie sú jedinou kodifikačnou príručkou. Jedno slovo sa v takomto prípade v slovenčine nemôže riadiť dvoma spôsobmi. Ak by bolo koncové -e v mene Christie skutočne nemé, tak by bolo nemé všade, a to, čo k nemu pridáme, túto vlastnosť nemôže ovplyvniť. Či by to už bola skloňovacia koncovka -ho, alebo prechyľovacia koncovka -ová. Ako vám z daného textu vyplýva "skôr opak", je mi skutočne záhadou, keďže PSP jasne hovoria, že sa prechýlené ženské priezviská vytvárajú od mužských tvarov. Teda na tento mužský tvar, so všetkými jeho vlastnosťami, sa lepí koncovka -ová.
Okrem Pravidiel slovenského pravopisu je však kodifikačnou príručkou aj Morfológia slovenského jazyka (MSJ). Keď sa pozrieme, ako MSJ spracúva slová typu Christie (Curie, Charlie) a slová typu Shakespeare (Hume, Robespierre), uvidíme dva rôzne prístupy:
1A. "Osobitné skloňovanie majú mužské životné podstatné mená cudzieho pôvodu, ktoré sa v písme končia na samohláskové písmená a vyslovujú sa (v slovenskej výslovnosti) s prednými samohláskami i, í, e, é, ä. Tieto mená sa skloňujú takto:
sg. pl.
N. kuli kuli-ovia
G. kuli-ho kuli-ov
D. kuli-mu kuli-om
A. kuliho kuli-ov
L. (o) kuli-m (o) kuli-och
I. kuli-m kuli-ami
Patria sem niektoré všeobecné cudzie podstatné mená, ktoré sa u nás používajú, a najmä vlastné mená; napr.: efendi, mufti, dandy, kádi, grizly, pony, abbé, Yankee, Curie, Verdi, Rossini, Gigli, Nizámí, Machiavelli, Guerrazzi, Medici, Škultéty, Goethe, Dante, Coppé, Priestley, Kállay, Attlee, Setälä, Sillanpää, Rintenpää, Giovanni, Charlie, Harry, Stanley, Bambi, Bandy.
Takto sa skloňujú aj cudzie osobné mená zakončené na -ú, -ö, -ô; napr. Inônú — Inönüho, Köprölü — Köprölúho, Jenő — Jenôho. [...]
Podobne skloňujeme anglické priezviská na -ey (vyslovené ako i); napr.: Priestley — Priestleyho (vysl. Prístli — Prístliho), Huxley — Huxleyko (vysl. haksli — haksliho)." – Morfológia slovenského jazyka, 1966, s. 124 – 125 (zvýraznenie ja)
1B. "Od mužských priezvisk cudzieho pôvodu zakončených na samohlásky e, é, ä, ó, ö (ő), u, ú, ü, y, i, na skupiny ee [vysl. í], ey [vysl. i], ako aj od polatinčených, pôvodne domácich priezvisk na -i, -y sa ženské priezviská tvoria príponou -ová, pričom sa prípona -ová pridáva k celému mužskému priezvisku, napr. Fekete – Feketeová, Rotté – Rottéová, Sillanpää – Sillanpääová, László – Lászlóová, Szabó – Szabóová, Gerö – Geröová, Hajdu – Hajduova, Lassu – Lassuová, Laššu – Laššuová, Krčméry – Krčméryová, Dulay – Dulayová, Ládi – Ládiová, Ladányi – Ladányiová, Lévai – Lévaiová." – Pravidlá slovenského pravopisu, 2013, s. 129
2A. "Anglické a francúzske mená zakončené na -e, ktoré sa nevyslovuje, strácajú pri skloňovaní toto e aj v písme; napr.: Hume — Huma, Shakespeare — Shakespeara, Robespierre — Robespierra, Lafargue — Lafargua." – Morfológia slovenského jazyka, 1966, s. 126
2B. "Od mužských priezvisk anglického a francúzskeho pôvodu zakončených na -e, ktoré sa nevyslovuje, toto tzv. nemé e sa pri tvorení ženských priezvisk vynecháva aj v písme, napr. Stone [stoun] – Stonová [stounová], Wilde [vajld] – Wildova [vajldová]." – Pravidlá slovenského pravopisu, 2013, s. 129
Ako môžete vidieť, dve záväzné kodifikačné príručky vytvárajú dve skupiny, pričom odstraňovať koncové -e kážu len pri druhej skupine. Vzťahuje sa to aj na ženské priezviská, pretože tieto pri svojom vzniku "prechádzajú" cez mužské tvary a ich pravidlá. Máte dvojice Sillanpää - Sillanpää (od Sillanpääho - Sillanpääová), Coppé - Rotté (od Rottého - Rottéová), Škultéty - Krčméry (od Krčméryho - Krčméryová), Dante - Fekete (od Feketeho - Feketeová) a potom Shakespeare - Shakespeare (od Shakespeara - Shakespearová), Hume - Wilde (od Wilda - Wildová). Čiže pri prvej skupine (MSJ/PSP) sa koncovky všade zachovávajú. Pri druhej skupine MSJ píše, že sa -e pri mužských priezviskách stráca aj v písme, a potom PSP hovoria, že sa -e v týchto priezviskách vypúšťa aj vtedy, keď sa prechyľuje. Keď všetky ostatné slová z prvej skupiny v MSJ zostávajú v prvej skupine aj v PSP, a všetky slová v druhej skupine MSJ zostávajú v druhej skupine PSP, neexistuje dôvod domnievať sa, že práve Charlie - Curie - Christie by niekam prechádzali. Vôbec nič tomu nenasvedčuje, nie je pre to doklad. V&ltz (diskusia) 23:28, 28. august 2021 (UTC)[odpovedať]
Pokus s angličtinou teda nevyšiel a teda sa aspoň zúfalo snažíte nasilu "obkecaním" vybabrať s úplne jednoznačným textom v PSP a tým zmiasť ľudí, ktorí problematike nerozumejú (podľa hesla, toľko toho popísal(a), tak asi na to niečo bude). Musím vás ale sklamať a preto stručne zopakujem fakty: 1. Do roku 1998 sa písalo Christieová, lebo príslušný text v PSP nebol uvedený, takže logicky ostávali všetky cudzie mená bez akejkoľvek zmeny. Od roku 1998 platí to, čo platí dnes, čiže sa má to -e- vynechať. Vy tu citujete text z roku 1966, čiže z obdobia dávno pred touto zmenou v PSP, čo je samé o sebe nezmysel (v pravopise aj skloňovaní sa za tie desaťročia zmenila kopa vecí, a v prípade sporu medzi kodifikačnými príručkami teda samozrejme platia novšie, teda tie, v ktorých sú tieto zmeny zahrnuté, a nie staršie len preto, že zatiaľ nemajú novšie vydanie). Ale aj keby to tak nebolo, tak tu nejde o skloňovanie, ale špeciálne o tvorbu slov s koncovkou -ová. Slovotvorba nerovná sa skloňovanie (čo je v našom prípade pekne vidieť aj na tom, že je rozdiel medzi -ová a -ova). Akokoľvek to zdanlivo alebo nezdanlivo súvisí, sú to rôzne témy a my tu riešime len -ová podľa kapitoly v PSP, nič iné. A zopakujem ešte, že jediný spôsob, ako môžete mať -e- je taký, že nejako doložíte, že ide o nepozornosť v PSP; netuším ale ako by sa také niečo dalo doložiť, snáď len keby sa vyjadril autor konkrétne tohto textu v PSP. Po vecnej stránke totiž v našom prípade ide o úplne obyčajné nemé e, ktoré nemá vplyv na výslovnosť predchádzajúcej hlásky, a teda sa podľa textu PSP má vynechať. Ešte aby bolo jasné: Keby to záviselo odo mňa, tak by sa jednoducho -e- nevynechávalo nikdy; ja ale viem odlíšiť svoje osobné preferencie od kodifikácie (alebo všeobecnejšie od stanovených prepisov), čo je niečo s čím má očividne veľa ľudí (najmä na Slovensku) značný problém. 2A02:AB04:3140:7400:ADCC:5D32:A743:26DB 15:32, 30. august 2021 (UTC)[odpovedať]
Z mojej strany som rozhodne za ponechanie Agatha Christie. Dohady o tom či uprednostniť ponechanie alebo vypustie takzvaného nemého e môžu síce do istej miery byť zaujímavým diskusnám nánosom, ale pri tvorbe encyklopédie nie sú smerodatné. Poukazujú skôr na to ako je prechyľovanie problematické: argumentami upravovať niekomu vlastné meno (!). Treba uvádzať reálnu (neprechýlenú) podobu autorkinho mena. Presne tak ako to umožňujú PSP.--Jetam2 (diskusia) 05:57, 28. august 2021 (UTC)[odpovedať]