Preskočiť na obsah

Diskusia s redaktorkou:Nelliette

Obsah stránky není podporován v jiných jazycích.
z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Ahoj, Nelliette. Vítame Ťa v slovenskej Wikipédii! / Welcome to the Slovak Wikipedia!
Slovenská Wikipédia je slovenská jazyková verzia Wikipédie, ktorá vznikla v októbri 2003 a k dnešnému dňu má 249 104 článkov.

Začal(a) si dobre a si na najlepšej ceste začať prispievať a pridávať množstvo dobrých článkov. Ďakujeme za Tvoj prínos k tvorbe encyklopédie a tešíme sa na spoluprácu. Veríme, že sa nám bude dobre spolu pracovať a že sa tu budeš medzi ostatnými cítiť príjemne.

Odporúčame Ti, aby si si prečítal/a nasledujúce stránky, ktoré Ti uľahčia prácu pri Tvojom upravovaní:

Príručka Pieskovisko
(miesto pre experimenty)

Obsah Pomocníka Kaviareň
(diskusia redaktorov)
Často kladené otázky Päť pilierov Wikipédie
Wikitext Čo Wikipédia nie je

Na diskusných stránkach sa vždy podpisuj: stačí napísať 4 vlnovky ~~~~ alebo ich vložiť kliknutím na ikonu lište nad oknom na úpravu.

Naopak články sa nikdy nepodpisujú.

Tak ešte raz vitaj a ďakujeme za Tvoje príspevky. Dúfame, že sa tu uvidíme často.
Za uvítací výbor: Marián_2


If you have questions, comments, or something is not clear to you, or if you would like to know something about the Slovak Wikipedia, look at the Slovak Wikiembassy, where someone might even help you in your language :).

Archív

Portál:Umenie[upraviť zdroj]

Ahoj. Ak sa téma týka umenia, neboj sa (na svojich stránkach) použiť novo vytvorený portál Portál:Umenie. Nechám na tvoje rozhodnutie. --Fillos X. (diskusia) 21:44, 10. január 2024 (UTC)[odpovedať]

Vďaka za info, nevedela som. Momentálne robím článok o literatúre...Nelliette (diskusia) 22:34, 10. január 2024 (UTC)[odpovedať]
Oki, informáciu som bral všeobecne. --Fillos X. (diskusia) 22:39, 10. január 2024 (UTC)[odpovedať]

Dátumy v citáciách[upraviť zdroj]

Nazdar. Ad [1]: všetky dátumy v citáciách je žiadúce zadávať v ISO formáte (viď aj doc.), tzn. 2024-01-21, nie 21.1.2024. Ako dátum prístupu nie je až tak zásadný, ten si šablóna upraví na ISO pri zobrazení, no napr. pri dátumoch vydania to tak nefunguje, tam je potrebné ISO už na vstupe. --Teslaton (diskusia) 20:35, 21. január 2024 (UTC)[odpovedať]

Dávam tam dátum prístupu aspoň, keďže dátum vydania je najčastejšie neuvedený.Nelliette (diskusia) 20:40, 21. január 2024 (UTC)[odpovedať]
JJ, len teda v tvare RRRR-MM-DD to tam patrí. --Teslaton (diskusia) 20:43, 21. január 2024 (UTC)[odpovedať]
Šablóna nevyžaduje žiadne RRRR-MM-DD, takže tam dávam slovenský dátum a nič v nej nesignalizuje, že je to zleNelliette (diskusia) 20:52, 21. január 2024 (UTC)[odpovedať]
Viď vyššie odkazovaná dokumentácia. Dávaj tam pls. ISO formát, slovenský zvádza nepoučených editujúcich používať slovenské aj pri ostatných parametroch, kde už automatická konverzia nefunguje. Plus je to potom nekonzistentné s automaticky generovanými cit. --Teslaton (diskusia) 20:54, 21. január 2024 (UTC)[odpovedať]
Ako myslíš. Ale možno by si mal radšej prispôsobiť tú šablónu a bolo by to bez vypisovania sem. Uviesť tam do kolónky dátum prístupu v ISO formáte teda.Nelliette (diskusia) 21:39, 21. január 2024 (UTC)[odpovedať]
Hej, to ev. môže pomôcť, doplnil som zatiaľ do popisov položiek a ukážkových hodnôt v š. {{Citácia elektronického dokumentu}}, [2]. --Teslaton (diskusia) 22:35, 21. január 2024 (UTC)[odpovedať]
OK!Nelliette (diskusia) 12:42, 22. január 2024 (UTC)[odpovedať]

IABot v čl. Slovenská literatúra[upraviť zdroj]

Nazdar. Na margo [3]: tam bol dôvod asi forma uvedenia toho URL, viď fix [4], tá medzera tam nemá byť cez HTML entitu ( ), ale cez escapovanie platné pre URL (tzn. buď %20 alebo +). Tamten tvar vedie k tomu, že robot dotazuje URL, ktoré je neplatné a tým pádom naň nedostane ani platný response a interpretuje ho ako deadlink. --Teslaton (diskusia) 07:47, 24. február 2024 (UTC)[odpovedať]

Skúsim opraviť .@Teslaton --Nelliette (diskusia) 11:32, 24. február 2024 (UTC)[odpovedať]
Tamten výskyt som opravil, žiadne ďalšie s takýmto problémom (a z tejto domény) tu nateraz nie sú, [5]. --Teslaton (diskusia) 11:36, 24. február 2024 (UTC)[odpovedať]

Ahoj! Chýbajú ti tam nezávislé zdroje.--Jetam2 (diskusia) 16:52, 3. apríl 2024 (UTC)[odpovedať]

Ahoj, v prvom rade chcem oceniť tvoj záujem o rôzne oblasti, ktoré sú iným slovenským redaktorom pomerne cudzie, teda najmä o oblasť francúzskej literatúry. Rovnako by som rád ocenil aj tvoj prínos v tejto oblasti pre slovenskú Wikipédiu.

Nedá mi však sa zároveň neozvať s pomerne zásadnými výhradami, ktoré mám voči tvojmu najnovšiemu článku Henri Pourrat, a ktoré verím, že sa podarí odstrániť. Nazdávam sa, že niektoré moje pripomienky sa viac či menej môžu týkať aj niektorých tvojich starších článkov.

Začal by som asi výčitkou veľmi zlej „čitateľnosti“ daného článku.

Každý autor má vlastný štýl písania, a je to dobré a obohacujúce akékoľvek spoločné dielo. Všimol som si však, že používaš veľmi dlhé súvetia s veľmi zložitými slovnými tvarmi či vetnými konštrukciami: prechodníky, trpné rody a príčastia, nezhodné prívlastky a pod.
To všetko sťažuje čítanie, nakoľko čitateľ musí hľadať/zvažovať už len to, kto je nositeľom deja či o aký dej vlastne ide. Často sa ti potom stane, že sa aj ty „stratíš“ a nesedia ti ani len gramatické kategórie.
Príklad: „Ako zdôrazňuje Sylvia Mittler, jeho vývoj sa stával významnejším v rokoch, ktoré predchádzali Veľkú vojnu nazývanými "Čas meteorov" samotným Pourratom:“.
Tento problém je niekedy ešte zreteľnejší v dôsledku tvojho až príliš „kvetnatého“ (prípadne populárno-náučného) tónu vyjadrovania sa: „Zvláštne varovný príbeh o blízkej vojne vnesenej do srdca Francúzska, v ktorom spisovateľ „ukáže, ako problém morálky, teda moci, ktorú musí človek nad sebou znovu získať, bude čoraz viac ťažiť“. Na to bolo potrebné vidieť bytosti, ktoré zápasia s veľmi ťažkým osudom, a preto predpokladajú vojnu, únavu, úzkosť a blížiacu sa katastrofu.“ Jedna vec je, že vety sú úplne bez zdroja, ale zároveň v nich nečítame ani žiadne prísudok k rozvíjanému podmetu (názvu diela spomenutému v predchádzajúcom texte). Slovák prísudok vo väčšine viet očakáva. Aby som bol úprimný, aj ja niekedy napíšem vetu bez slovesa, ale snažím sa vždy dbať na to, aby nebola rušivá a dlhá (často napríklad v úvode, ak chcem vydeliť nejakú charakterovú črtu/prívlastok).
Príkladom kvetnatého jazyka je aj používanie historického prézentu. V odbornom (encyklopedickom) texte to nie je vhodné a vytvára to mnoho priestoru na vznik gramatických chýb. Svojou neprirodzenosťou navyše historický prézent rozbíja odborný text, keďže po sebe nasledujú vety s rôznymi časmi, ktoré čitateľ v zásade nepredpokladá (najprv klasická veta v minulom čase a zrazu historický prézent). Netvrdím, že tento jazykový tvar nemožno nikdy použiť, ale treba to podľa môjho názoru vždy dobre zvážiť (ja osobne sa mu vyhýbam). Problematické to je najmä pri dlhších súvetiach.
Skús sa preto možno vyjadrovať jednoduchšie – viem, že sa to ľahko hovorí/píše :) – používaj kratšie vety a najmä vety menej bohaté na „nepravidelné“ prvky slovenského jazyka. Hlavným cieľom wikipedického článku je sprostredkovať informácie čitateľom, nie umelecký zážitok z čítania. Niekedy sa možno pokús viac vyjadriť myšlienku nejakého spojenia než zvoliť doslovnejší preklad.

Používanie zložitých/nevšedných/odborných slov, keď to nie je nevyhnutné a používanie pôvodných názvov diel.

Toto je aj môj problém, obzvlášť pri písaní právnických textov mimo Wikipédiu. V zásade čím dlhšia veta a čím nezvyčajnejšie slová, tým je text pre jeho adresáta nečitateľnejší (pr. „boli determinovaní“). Ak vo vete uvádzaš pôvodný text či slovné spojenia v zmysle: „Všimnite si, že výraz il était une fois sa systematicky nahrádza výrazom il y avait une fois.“, je vhodné spojenia v zátvorke a v úvodzovkách preložiť do slovenčiny. V tomto prípade sa navyše ako autor obraciaš na čitateľa, čo je opäť pre Wikipédiu nevhodné (a zaváňa to tu aj vlastným výskumom).
Text môže znepriehľadňovať aj uvádzanie iba cudzojazyčných názvov diel v texte (zvlášť ak ich je moc pri sebe). Bolo by napr. vhodné uviesť v zátvorke aj slovenský názov alebo tvoj doslovný preklad názvu. V tejto súvislosti tiež upozorňujem, že je vhodné uvádzať názvy literárnych diel, periodík, filmov a pod. kurzívou a nie úvodzovkami (navyše nesprávnymi anglickými úvodzovkami).
Bacha tiež na písanie spojovníkov (-) a pomlčiek ( – ).

Celková štruktúra článku

Pri životopisoch tvorcov je myslím vhodné dodržiavať približne schému „Životopis“ a „ostatné kapitoly“. V tomto článku je napríklad kapitola Životopis, no má len jednu podkapitolu. Ostatné kapitoly sú potom také, „vcelku zmiešané“: aj životopis, aj akási snaha o zhrnutie ocenení aj (niekedy pomerne rozsiahly) opis diel. Opäť ide z hľadiska čitateľnosti o pomerne veľkú prekážku.

Nesklonné slová

Všimol som si, že uvádzaš niektoré nesklonné slová vyskloňované: „avenuám“. V prípade akýchkoľvek jazykových pochybností neváhaj prosím použiť slovenské slovníky (https://slovnik.juls.savba.sk/).

Pozri si prosím článok, keď budeš mať čas. Skús si ho možno nahlas predčítať, či sa ti bude čítať dobre a či ti jeho vety budú znieť prirodzene. Ešte raz vďaka za tvoj prínos pre Wikipédiu a za čas strávený pri písaní článkov. Všetko dobré.--ScholastikosSVK (diskusia) 20:02, 19. jún 2024 (UTC)[odpovedať]

Scholastikos: Beriem do úvahy niektoré tvoje pripomienky a opravím ich. Musím však pripomenúť, že menenie dĺžky viet tieto úpravy celkom zmenia originálnu formu fr. verzie a bude z toho suchopárny text, ak budem neúprosne postupovať podľa tvojho návodu. Ak zbor adminov chce mať z tejto jazykovej mutácie wiki len informatívne médium, môže byť. Zámerom wikipédie však nie je vyzerať ako lexikon. Povolené sú dlhé texty formátované do kapitol, povolený je aj do určitej miery špecifický štýl. Redaktor originálnej fr.verzie je autor, ktorý je osoba a nie robot, čo je v dnešnej dobe už dôležitá charakteristika. Tento článok upravím do takej podoby, aby nebol celkom narušený jeho pôvodný charakter.--Nelliette (diskusia) 09:22, 20. jún 2024 (UTC)[odpovedať]
Vďaka za ochotu! Písanie je podobné vareniu. Každý má trochu iné chute a neexistuje jediný správny štýl. Verím ale, že primerané uplatnenie mojich rád článku pomôže. Niektorým tvojim tvrdeniam úplne nerozumiem, keďže ja nie som ani správca, ani som nenamietal, že wikipedický článok môže mať mnoho textu usporiadaného do kapitol. Namietal som zlú čitateľnosť niektorých viet a (aj v porovaní s francúzskou Wikipédiou) odlišné usporiadanie kapitol, kde „kapitola prvej úrovne“ Životopis mala len jednu krátku podkapitolu (teraz dve...pričom opis jeho života badať aj v mnohých ďalších kapitolách). Na margo originálneho francúzskeho znenia: domnievam sa, že pri akomkoľvek preklade nemožno uplatňovať striktný preklad, pretože niečo znie v jednom jazyku vhodne, ale pri doslovnom či doslovnejšom preklade už úplne nie (a treba zvoliť vhodnejšie synonymum či inú vetnú skladbu). Pre niektoré jazyky je napríklad bežnejšie používanie pasív, ale v bežnej slovenčine by sa daná veta povedala iným (pre slovenčinu prirodzenejším) štýlom: napríklad v činnom rode, či v prípade potreby aj dvomi vetami namiesto jednej. --ScholastikosSVK (diskusia) 12:05, 20. jún 2024 (UTC)[odpovedať]
Budem na to myslieť, lebo chcem urobiť článok ešte o jednom regionalistovi. Čo sa týka doslovných prekladov: ja sa vždy bojím, že ma niekto obviní z vlastného výskumu, ak tam nie je všetko to, čo je v originálnom znení. Nechce sa mi hádať o tom, že si vymýšľam. To je asi tak všetko zatiaľ. --Nelliette (diskusia) 15:17, 20. jún 2024 (UTC)[odpovedať]