Preskočiť na obsah

Gerhard Ebeling

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Gerhard Ebeling
nemecký protestantský teológ
Narodenie6. júl 1912
Berlín, Nemecké cisárstvo
Úmrtie30. september 2001 (89 rokov)
Zürich, Švajčiarsko

Gerhard Ebeling (* 6. júl 1912, Berlín, Nemecké cisárstvo – † 30. september 2001, Zürich, Švajčiarsko) bol nemecký protestantský teológ a – spolu s Ernstom Fuchsom (1903 – 1983) – jeden z hlavných predstaviteľov tzv. novej hermeneutiky v 20. storočí.

Životopis

[upraviť | upraviť zdroj]

Ebeling študoval protestantskú teológiu na univerzitách v Berlíne, Marburgu (pod vedením Rudolfa Bultmanna a Wilhelma Maurera) a Zürichu (pod vedením Emila Brunnera). Výrazne ho ovplyvnilo aj stretnutie s Dietrichom Bonhoefferom (1906 – 1945) v postgraduálnom seminári Vyznávajúcej cirkvi (Bekennende Kirche) vo Finkenwalde.

V roku 1938 obhájil na univerzite v Zürichu pod vedením Fritza Blankeho (1900 – 1967) dizertačnú prácu tému Evangelische Evangelienauslegung (Luteránsky výklad evanjelií) a získal akademický titul Dr. theol.

V máji 1939 sa v Zürichu oženil s Kometou rod. Richner. Ich dcérou je švajčiarska spisovateľka Charitas Jenny-Ebeling.

Po návrate do rodného Nemecka pôsobil Ebeling až do roku 1945 ako farár berlínskej Vyznávajúcej cirkvi. Od augusta 1945 začal pracovať – predovšetkým vďaka Helmutovi Thielickovi (1908 – 1986) – na evanjelickej teologickej fakulte Eberhard Karls Universität v Tübingene ako vedecký asistent profesora Hannsa Rückerta (1901 – 1974). V roku 1947 sa tu aj habilitoval a stal sa profesorom cirkevných dejín. V roku 1954 prebral po Helmutovi Thielickovi, ktorý sa stal rektorom univerzity v Hamburgu, katedru systematickej teológie.

Od roku 1956 prednášal na katedre dogmatiky, dejín dogiem a symboliky univerzity v Zürichu. Od roku 1965 pôsobil opäť v Tübingene.

V rokoch 19681979 bol riadnym profesorom fundamentálnej teológie a hermeneutiky na univerzite v Zürichu.

V rokoch 19851997 bol predsedom dozornej rady Luther-Akademie v Ratzeburgu.

Ebeling bol spoluvydavateľom kritickej edície zobraných spisov Martina Luthera (tzv. Weimarské vydanie) a Friedricha Schleiermachera.

Ebeling sa vo svojej vedeckej práci venoval predovšetkým hermeneutike, kristológii a štúdiu života a diela Martina Luthera (1483 – 1546). Kresťanská teológia podľa neho odvodzuje svoju legitimitu z poslania cirkvi hlásať evanjelium. Teológia objasňuje a prehlbuje obsah kresťanského posolstva, teda je jednou z foriem kerygmy.

Ďalšou oblasťou jeho záujmu bola problematika nenáboženského kresťanstva (nem. religionsloses Christentum), ktorú svojho času načrtol už Dietrich Bonhoeffer. Ebeling, ktorý nadviazal na názory Dietricha Bonhoeffera a Karla Bartha, ďalej rozvíjal myšlienku o zásadnej odlišnosti viery a náboženstva.

Podobne ako Friedrich Gogarten (1887 – 1967), aj Ebeling tvrdil, že Luther – v rámci svojej náuky o Zákone a Evanjeliu – rozlišoval medzi ohlasovaním posolstva o ospravodlivení a konkrétnou skutočnosťou, konkrétnymi životnými podmienkami konkrétneho človeka. Ebeling v Lutherovej teológii objavil koncept relacionálnej ontológie, ktorá definitívne kryštalizuje až v ľudskom svedomí na základe vzájomného prelínania sa relácií coram Deo a coram mundo.

Gerhard Ebeling bol od roku 1977 korešpondentom Heidelberskej akadémie vied (Heidelberger Akademie der Wissenschaften). Viaceré významné univerzity mu ako prejav uznania udelili čestné doktoráty, za všetky možno spomenúť napríklad Universität Bonn, Uppsala universitet, University of Edinburgh, Université de Neuchâtel alebo Eberhard Karls Universität Tübingen.

Výber z diela

[upraviť | upraviť zdroj]
 • Evangelische Evangelienauslegung. Eine Untersuchung zu Luthers Hermeneutik.
 • Das Wesen des christlichen Glaubens.
 • Wort und Glaube. (4 zväzky)
 • Wort Gottes und Tradition. Studien zu einer Hermeneutik der Konfessionen.
 • Luther. Einführung in sein Denken.
 • Lutherstudien. (5 zväzkov)
 • Einführung in theologische Sprachlehre.
 • Dogmatik des christlichen Glaubens. (3 zväzky)
 • Predigten eines „Illegalen“ aus den Jahren 1939 – 1945.
 • Luthers Seelsorge. Theologie in der Vielfalt der Lebenssituationen an seinen Briefen dargestellt.

Literatúra

[upraviť | upraviť zdroj]
 • WERBICK, Jürgen. Die Aporetik des Ethischen und der christliche Glaube. Studien zur Fundamentaltheologie Gerhard Ebelings. München / Paderborn / Wien: Verlag Schöningh, 1976. ISBN 978-3-506-70762-8.
 • BÜHLER, Pierre – STOELLGER, Philipp – MAUZ, Andreas (ed.). Gerhard Ebeling. Mein theologischer Weg. Zürich: Institut für Hermeneutik und Religionsphilosophie, 2006 (Hermeneutische Blätter, Sonderheft). (Spomienky na Gerharda Ebelinga pri príležitosti 5. výročia jeho smrti. Okrem iného obsahuje Ebelingov autobiografický text Mein theologischer Weg z roku 1999 a článok Paula Ricœura Gerhard Ebeling. Rückwendung zur Reformation und Wortgeschehen z roku 1967.)
 • GMAINER-PRANZL, Franz. Glaube und Geschichte bei Karl Rahner und Gerhard Ebeling: ein Vergleich transzendentaler und hermeneutischer Theologie. Innsbruck / Wien: Tyrolia, 1996. ISBN 3-7022-2044-5
 • BEUTEL, Albrecht. Gerhard Ebeling. Eine Biographie. Tübingen: Mohr Siebeck, 2012. ISBN 978-3-16-150447-1.
 • KNUTH, Hans Christian – KRAUSE, Winfrid. Dank und bleibende Verpflichtung – eine kurze Würdigung des Lutherforschers und ehemaligen wissenschaftlichen Leiters der Luther-Akademie. In: RAUSCH, Rainer Rausch (ed.). Glaube und Vernunft. Wie vernünftig ist die Vernunft? Hannover: Lutherisches Verlagshaus, 2014. s. 167 – 170. ISBN 978-3-7859-1167-9.

Externé odkazy

[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Gerhard Ebeling na nemeckej Wikipédii.