Hradnianka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Hradnianka na jar v obci Súľov-Hradná, v časti Súľov

Hradnianka je potok na území okresu Bytča, je to ľavostranný prítok Váhu s dĺžkou 14 km. Medzi obcami Súľov a Jablonové sa prerezáva cez Súľovské skaly a vytvára Súľovskú tiesňavu s početnými skalnými útvarmi a kolmými stenami.

Prameň: v Súľovských vrchoch na západných stráňach vrchu Žibrid (867,0 m n. m.) v nadmorskej výške cca 510 m n. m.

Smer toku: po obec Súľov na sever, potom prevažne na severozápad

Geomorfologické celky: 1.Súľovské vrchy, podcelky Súľovská kotlina, Súľovské skaly a Manínska vrchovina, 2.Považské podolie, podcelok Bytčianska kotlina

Prítoky: sprava spod Žibrida (867,0 m n. m.), spod Roháča (802,7 m n. m.), zľava dva prítoky z oblasti Hoľazní

Ústie: do Váhu pri obci Predmier v nadmorskej výške okolo 295 m n. m.

Obce: Hradná, Súľov, Jablonové a Predmier