Prašnický potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prašnický potok
potok
Zdrojnica Javorníky
Ústie Váh
Dĺžka 6,4 km
Povodie Váh
Rád toku III.
Hydrologické poradie 4-21-07-006
Číslo recipienta 4-21-07-3965
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prašnický potok je potok na Hornom Považí, v centrálnej časti okresu Bytča. Je to pravostranný prítok Váhu, meria 6,4 km a je tokom III. rádu.

Pramení v Javorníkoch, v podcelku Nízke Javorníky, v časti Rovnianska vrchovina, na západnom svahu Palieska (665,1 m n. m.) v nadmorskej výške približne 555 m n. m. Od prameňa tečie sprvu na krátkom úseku na juhozápad, potom sa stáča severojužným smerom a zľava priberá dva prítoky z oblasti Kremeňovej na juhozápadných svahoch Palieska. Následne sa stáča juhojuhovýchodným smerom, z ľavej strany priberá dva krátke prítoky prameniace západne od lokality Švábovský, sprava krátky prítok z juhovýchodného svahu Benkovej (483,4 m n. m.) a znovu tečie severojužným smerom. Na dolnom toku sa stáča najprv na juhojuhovýchod, preteká močaristým územím, podteká Hričovský kanál a vstupuje do Bytčianskej kotliny. Tu sa najprv stáča juhovýchodným smerom, preteká cez bytčiansku mestskú časť Hliník nad Váhom, pričom vytvára oblúk smerujúci na severovýchod a napokon už tečie k ústiu severojužným smerom. Južne od mestskej časti (a východne od centra Bytče) ústi v nadmorskej výške cca 303 m n. m. do Váhu.