Preskočiť na obsah

Karol Ľudovít Doležal

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Karol Ľudovít Doležal alebo Carl Ludwig Doleschall (* 15. júl 1827, Nové Mesto nad Váhom, Slovensko – † 1859, ostrov Amboin, východná India - Indonézia) bol slovenský lekár, cestovateľ a entomológ - hlavne dipterológ, lepidopterológ a arachnológ.

Životopis[upraviť | upraviť zdroj]

Karol Ľudovít Doležal sa narodil v rodine evanjelického kňaza. Otec Michal Dionýz Doležal, matka zemianskeho pôvodu Jana, rodená Lačná (Lacsny de Folkusfalva). Po skončení základnej školy v rodisku pokračoval v ďalšom štúdiu na gymnáziach v Modre a v Bratislave. V rokoch 1845 - 1851 pokračoval v štúdiu medicíny na univerzite v Bratislave a potom vo Viedni. Vysokú školu ukončil v roku 1851 s titulom doktora medicíny. Ihneď po svojej promócii zostal spočiatku vo Viedni, kde pracoval ako vychovávateľ u mešťanostu Feldera. V roku 1853 odcestoval do holandského Utrechtu, kde sa prihlásil za vojenského lekára do služieb holandskej armády. V tom istom roku bol nalodený na vojenskú plachetnicu, ktorou sa plavil takmer tri mesiace okolo Afriky - do Indonézie na ostrov Jávu. Popri práci lekára sa zaoberal i výskumom ľudového liečiteľstva, o čom napísal i niekoľko prác. V roku 1857 bol preložený na malý ostrov Amboin v Bandskom mori. Karol Ľudovít Doležal sa už do svojej vlasti nevrátil, lebo zomrel ešte veľmi mladý na ostrove Amboin na následky tropickej choroby, vo veku 31 rokov.

Entomologické aktivity[upraviť | upraviť zdroj]

Entomológii, najmä štúdiu motýľov, sa začal venovať už počas gymnaziálnych rokov v Modre, hlavne pod vplyvom svojho spolužiaka Dionýza Štúra. Ešte počas svojich vysokoškolských štúdií sa vo Viedni zoznámil so správcom Prírodovedného múzea a významným entomológom Ludwikom Redtenbacherom. Počas plavby v prístavoch Afriky a na Madagaskare robil zoologické výskumy, o čom písal v svojich listoch Dionýzovi Štúrovi. Pri pobyte v Indonézii sa popri lekárskych povinnostiach venoval štúdiu dvojkrídlovcov, motýľov a pavúkov. V roku 1852 vydal svoju prácu: Systematisches Verzeichniß der im Kaiserthum Österreich vorkommenden Spinnen. V ďalších rokoch napísal viacero entomologických a arachnologických prác, ktoré sú uvedené v priloženej bibliografii. Po svojom preložení na ostrov Amboin robil i tu entomologické výskumy.

Jeho zbierka hmyzu sa nachádza v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti.

Zdroje informácií o autorovi[upraviť | upraviť zdroj]

 • P. Rainer Rudolf SDS, Eduard Ulreich: Karpatendeutsches Biographisches Lexikon. Stuttgart, 1988
 • Bestuutsvergaderin gehouden den 24n Augustus 1859, ten huize van den heer Reiche. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie. 20, 1859 - 1860: p. 225 - 243.
 • Heslo "Doleschall Lajos" (p. 658 - 659). In: Révai nagy lexikona. V. kötet. Budapest, Révai testvérek irodalmi intézet részvénytarsasag, 1912, 787 s.
 • Heslo "Doležal Ľudovít" (s. 537). In: Encyklopédia Slovenska I., Bratislava, Veda, 1977, 624 s.
 • Heslo "Doleschall Lajos" (s. 387). In: Magyar életrajzi lexikon. Elsö kötet A - K. Budapest, Akadémiai kiadó, 1967, 1039 s.
 • Heslo "Doležal Ľudovít Karol" (s. 488 - 489). In: Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990). I. zväzok A - D. Martin, Matica slovenská, 1986, 544 s.
 • Abafi-Aigner, L.: 1898, A lepkészet története Magyarországon. Budapest, Kir. Magyar természettudományi társulat, VI + 230 s.
 • Csiki, E.: 1903, Százlábuak és pókfélék a M. N. Muzeum gyüjteményében. Rovartani Lapok, 10: p. 55 - 58.
 • Daday, J.: 1903, Rákfélek a M. N. Muzeum gyüjteményében. Rovartani Lapok, 10: p. 70 - 71.
 • Felder, R: Lepidopterorum Amboinensium a Dre L. Doleschall annis 1856 - 1868 collectorum species novae, diagnostibus collustratae. Sitzungsberichten der k. Akademie der Wissenschaften zu Wien, Jahr. 1860 u. 1861.
 • Groll, E. K. [ed.]: 2006, Entomologen der Welt (Biografien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im ZALF e. V.: „Doleschall, Carl Ludwig“: (internet).
 • Hagen, H. A.: 1862, Bibliotheca entomologica. Bd. I. A - M, Leipzig, W. Engelmann, 566 s.
 • Horn, W., Kahle, I., Friese, G., Gaedike, R.: 1990, Collectiones entomologicae. Ein Kompendium über den Verbleib entomologischer Sammlungen der Welt bis 1960. Teil I: A bis K. Berlin, Akademie der Landwirtschaftenswissenschaften der Deutschen Demokratischen Republik, 221 s.
 • Horváth, G.: 1903, A M. N. Muzeum lepke - gyüjteménye. Rovartani Lapok, 10: p. 10 - 13.
 • Horváth, P.: 1960, Ľudovít Doležal (1827 - 1859) zabudnutý slovenský prírodovedec a cestovateľ. Biológia, 15: p. 304 - 329.
 • Ivan, Ľ.: 1981, Z korešpondencie významných prírodovedcov XIX.storočia s D. Štúrom. Dějiny věd a techniky, 14: 14 - 24.
 • Ivan, Ľ., Nový, J. M.: 1954, Dionýz Štúr - život a dielo. Martin, Vydavateľstvo Osveta, 87 s.
 • Kertész, K.: 1903, A M. N. Muzeum Diptera - gyüjteménye. Rovartani Lapok, 10: p. 14 - 15.
 • Kuthy, D.: 1903, A M. N. Muzeum Orthopterai. Rovartani Lapok, 10: p. 35 - 36.
 • Mikuš, M. & Strohnerová, Ľ.: 2003, Osobnosti vedy trenčianského región: biobibliografický slovník lekárov, prírodovedcov, poľnohospodárov a banských odborníkov od najstarších čias po súčasnosť. Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne. p. 65 - 66.
 • Mocsáry, S.: 1903, A M. N. Muzeum Neuropterái. Rovartani Lapok, 10: p. 36 - 38.
 • Okáli, I.: 1988, Ľudovít Doležal (p. 495 - 497). In: Tibenský, J. a kol.: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku. 2. Bratislava, Vydavateľstvo Obzor, 1088 s.
 • Okáli, I.: 1996, Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska. Stimul, Bratislava, p. 30.
 • Osten-Sacken, C. R.: 1881 - 1882, A brief notice of Carl Ludwig Doleschall, the Dipterologist. Entomologisťs Monthly Magazine, 18: p. 114 - 116.
 • Sachtleben, H.: 1961, Nachträge zu "Walter Horn und Ilse Kahle: Über entomologische Sammlungen". Beiträge zur Entomologie, 11: p. 481 - 540.
 • Schiner, J. R.:, 1872, Rudolph Felder. Ein Nachruf. Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, 22: p. 41 - 50.
 • Szilády, Z.: 1922, A magyar állattani irodalom repertóriuma I. A legrégibb idöktöl 1870 - ig. Budapest, Kir. M. Természettumanyi társulat, 23 s.
 • Szilády, Z.: 1927, Die Geschichte der Zoologie in Ungarn. Debrecen, Joseph Kertész, 115 s.
 • Szinnyei, J.: 1893, Magyar írok és munkai. II. Köttet (Caban - Exner). Budapest, Hornyánszky Viktor, 1474 s.
 • Szinnyei, J., Szinnyei jr., J.: 1878, Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete 1472 - 1875. Budapest, Kir. Magyar Természettudományi társulát, VIII + 1008 s.
 • Zubácka, I., b. r.: Slovenský ústav v Modre. Národnovýchovná prípravovňa gymnaziálnej mládeže. Modra, Múzeum Ľ. Štúra, 184 s.

Bibliografia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Doležal, K. L.: 1852, Systematisches Verzeichniss der im Kaiserthum Österreich vorkommenden Spinnen. Sitzungsber. der mathem.-naturw. Classe der kais. Academie der Wissenschaften in Wien, 9: p. 622 - 651.
 • Doležal, K. L.: 1854, Auszüge aus Briefen von L. Dolleschal aus Java. Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien, 4 (Sitzungsberichte): p. 51 - 58.
 • Doležal, K. L.: 1855, Over het stemorgaan van Platijdactijlus guttatus. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, 8 (N.S.5): p. 147 - 150.
 • Doležal, K. L.: Brief aus Java und über dortige Volksarzneiwissenschaft. Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien, 5 (Sitzungsberichte): p. 111 - 116.
 • Doležal, K. L.: 1856, Eerste bijdrage tot de kennis der dipterologische fauna van Nederlandsch Indie. Natuur. Tijdschr. voor Nederlandsch Indie, 10 (N.S.7): p. 403 - 414, 12 tab.
 • Doležal, K. L.: Iets over de aan den indigobouw schadelijke dieren. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, 12: 282 - 290, 1856 - 1857.
 • Doležal, K. L.: Iets over Mygale javanica. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, 12: 507, 1856 -1857.
 • Doležal, K. L.: 1857, Tweede bijdrage tot de kennis der dipterologische fauna van Nederlandsch Indie. Natuurk. Tijdschr. voor Nederlandsch Indie, 14: p. 377 - 418, 10 tab.
 • Doležal, K. L.: Iets over het karakter der Insekten -- fauna van Amboina. Natuurk. Tijdschr. voor Ned. Indie, 13: p. 287 - 290.
 • Doležal, K. L.: Bijdrage tot de kennis der Arachniden van den Indischen Archipel. Natuurk. Tijdschr. voor Ned. Indie, 13: 399 - 434, 2 tab.
 • Doležal, K. L.: Tweede bijdrage tot de kennis der Arachniden van den Indischen Archipel. Verhandelingen der Natuurkundige Vereiniging in Nederlandsch Indie, 5: 1 - 60, 17 tab.
 • Doležal, K. L.: Zeevischen van Karangbollong, aan Java´s Zuidkunst. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, 14: p. 139 - 144.
 • Doležal, K. L.: Korte karakterschets der flora van Amboina. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, 14: p. 139 - 144.
 • Doležal, K. L.: 1858 - 1859, Derde bijdrage tot de kennis der Dipteren - fauna van Nederlandsch Indie. Natuurk. Tijdschr. Ned. Indie, 17: p. 73 - 128. (Evenhuis (1989) udáva pri tejto práci rok 1858.)
 • Doležal, K. L.: Over Oxybeles gracilis Blkr. Natuurk. Tijschr. Ned. Indie, 15: p. 162 - 168.
 • Doležal, K. L.: 1860, Ueber Oxybels gracilis Blkr. Archiv für Naturgeschichte, 26: p. 319 - 323. (preklad z holandčiny).
 • Doležal, K. L.: 1861, Über das Vorkommen von Fischen in der Magenhöhle von Seesternen. Frorieps Notiz.
 • Doležal, K. L.: On Oxybeles gracilis Bleeker. The Annals and Magazine of Natural History, 7: p. 340 - 342. (preklad z holandčiny).
 • Doležal, K. L.: 1862, Auszüge aus Briefen des in Amboina verstorbenen Dr. L. Doleschall. Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, 12: p. 801 - 808.
 • Doležal, K. L.: 1863, Die Seegärten von Amboina. Leopoldina, 4, Halle a. S.

 Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]