Kostol Najsvätejšej Trojice (Liptovská Lúžna)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kostol Najsvätejšej Trojice
(farský kostol)
pohľad na kostol
Patrocínium: Najsvätejšia Trojica
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Žilinský
Obec Liptovská Lúžna
Kresťanstvo Rímskokatolícke
 - cirkev rímskokatolícka
 - diecéza Spišská diecéza
 - dekanát Ružomberský
 - farnosť Liptovská Lúžna
Adresa Liptovská Lúžna 609
Štýl klasicistický
Materiál kameň
Výstavba 1843 – 1848
Dátum  
 - posvätenia (svätiteľ) 27.9. 1992 (Mons.Andrej Imrich )
Správa Farnosť Liptovská Lúžna
Vlastník Rímskokatolícka cirkev farnosť Liptovská Lúžna
Wikimedia Commons: Kostol Najsvätejšej Trojice (Liptovská Lúžna)
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:
Veža kostola

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice v obci Liptovská Lúžna bol postavený v rokoch 1843 – 1848 v klasicistickom štýle. Patrí farnosti Liptovská Lúžna a je situovaný v strede obce na vyvýšenom návrší nad miestnym potokom Lúžňanka a tvorí významnú dominantu obce. V blízkosti kostola na západnej strane je najnovší cintorín a z východnej strany je dom smútku. Južnú stranu kostola v diali lemuje začínajúce pohorie Nízkych Tatier.

Jedná sa o jednoľoďovú stavbu s pôdorysom jednoramenného kríža, so vstavanou nízkou vežou. Stavba spočíva symbolicky na 12 stĺpoch (12 apoštolov). Kostol je orientovaný v smere sever-juh, z východnej strany pri svätyni je sakristia. Hlavný vchod do kostola je zo severnej strany, pod vežou kostola.

História kostola[upraviť | upraviť zdroj]

S prípravou stavby kostola sa začalo počas pôsobenia farára Antona Hubančíka. K schváleniu projektu kostola došlo 24. augusta 1824. Návrh projektu nového farského kostola v Lúžnej schválil spišský biskup Jozef Bélik (spišský biskup v rokoch 1824 – 1847). V druhej polovici roka 1824 sa začala materiálno technická príprava stavby, ktorá napredovala veľmi pomaly. V roku 1826 bol v prítomnosti komisie a župného geometra zameraný stavebný pozemok. V roku 1827 epidémia úplavice a v roku 1828 odchod farára Antona Hubančíka z Lúžnej pozastavili práce. V roku 1829 prišiel do farnosti Eduard Milovič, ktorý opäť započal zastavené práce okolo stavby nového kostola. Aj v tomto období bola stavba kostola sprevádzaná problémami. Začiatkom tridsiatych rokov vypukla epidémia cholery. Do roku 1843 prebiehali v rámci stavebných prác hlavne prípravy materiálu a terénne úpravy na kopci, kde mal kostol stáť.

Po smrti farára Eduarda Miloviča v máji roku 1843, sa za pôsobenia nového farára Jána Samuelyho začal stavať kostol. Základný kameň kostola bol požehnaný 24. septembra 1843 ružomberským farárom Jánom Nepomuk Záhorom a obradu sa zúčastnili všetci kňazi z okolitých farností.

Stavba postupovala rýchlo a počas roka 1848 boli dokončené stavebné práce. Slávnostné požehnanie nového kostola bola 1. októbra 1848. Požehnanie vykonal J. Moyš, kanonik a vicediakon pre Liptov a zároveň farár v Liskovej.

Z príležitosti požehnania kostola, panovník Ferdinand V. daroval oltárny obraz Najsvätejšej Trojice. Organár František Finkler vytvoril nový organ s dvanástimi registrami a pedálmi.

Na prelome 19. a 20. storočia interiér kostola vymaľoval maliar Bartolomej Szekely a namiesto podpisu sa zvečnil do podoby svätého Bartolomeja. Bočné oltáre Božského srdca a Panny Márie boli v roku 1900 nadobudnuté z tirolských dielní. Hlavný oltár Najsvätejšej Trojice bol kúpený z rovnakých dielní v roku 1910. Na bočných stenách svätyne kostola sa nachádzajú obrazy svätého Cyrila a Metoda a Nanebovzatia Panny Márie pochádzajúce z roku 1863, ktoré dal namaľovať vtedajší farár Ľudovít Čurjak.

Interiér kostola[upraviť | upraviť zdroj]

Hlavný oltár

Na hlavnom oltári sa nachádza ústredný obraz Najsvätejšej Trojice. Na obraze je zobrazená najsvätejšia Trojica: Otec, Syn a Duch Svätý. Pod nimi sú dvaja anjeli nesúci kríž. Po stranách oltárneho obrazu sú sochy svätých apoštolov Petra a Pavla. Nad oltárným obrazom sú sochy dvoch svätíc – kráľovien, pravdepodovne sv. Alžbety Uhoskej a svätej Margity Uhorskej. Pod oltárnym obrazom je bohostánok. Spodná časť oltára, menza, je ozdobená malými reliéfmi, na ktorých sú zobrazené scény z Ježišovho života.

Bočný oltár Božského Srdca Ježišovho má po stranách sochy dvoch svätíc: sv. Margity Márie Alacoque a sv. Kataríny Sienskej. Pri tomto oltári sa nachádza kamenná krstiteľnica neznámeho datovania. Bočný oltár Panny Márie Kráľovnej ruženca má po bokoch sochy svätých uhorských kráľov: Ladislava a Štefana. Na obidvoch bočných oltároch sa nachádzajú menšie bohostánky.

Na chrámových klenbách sú namaľované výjavy zo života Ježiša Krista: krst v rieke Jordán, pokúšanie Ježiša na púšti, búrka na jazere, agónia Krista v Olivovej záhrade. V rohoch klenieb sú namaľované výjavy 8 apoštolov. Obrazy sú lemované ornamentálnou výzdobou. Výmaľba klenby vo svätyni je z novšieho obdobia. Modernejším spôsobom je zobrazené zostúpenie Ducha Svätého na Pannu Máriu, V rohoch klenby sú výjavy štyroch evanjelistov.

Na chóre sa nachádza jednomanuálový organ z ôsmimi manuálovými registrami a dvoma pedálovými registrami. Vytvorený bol približne v prvých desaťročiach 20. storočia v dielni organára Sándora Országha v Budapešti.

Pod chórom sa nachádza menší oltár Sedembolestnej Panny Márie, v menze ktorého sa nachádza Boží hrob.

Steny chrámovej lode sú v spodnej časti lemenované 14 výjavmi krížovej cesty.

Sedem polkruhových okien kostola je zdobených vitrážami so symbolickým zobrazením siedmych sviatostí.

Zaujímavosti[upraviť | upraviť zdroj]

  • Zvon vo veži kostola z hradu Likava z roku 1653
  • Pápežský indult (odpustky) z roku 1784 udelený pápežom Piom VI. kostolu v Liptovskej Lúžnej
  • Obraz Najsvätejšej Trojice darovaný cisárom Ferdinadom V. na bočnej stene vo svätyni.

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis
  • Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis, 1825.
  • Schematizmus venarabilis cleri almae Scepusiensis pro Anno a christo nato 1854