Myers-Briggs Type Indicator

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Carl Gustav Jung, lekár, z ktorého teórii vyplýva osobnostný test MBTI.

Myers-Briggs Type Indicator (skr. MBTI, prekladá sa to ako indikátor druhov osobnosti (podľa) Myersovej a Briggsovej alebo typový indikátor (podľa) Myersovej a Briggsovej) je test osobnosti navrhnutý na určenie osobnosti. Katharine Cook Briggsová a jej dcéra Isabel Briggsová Myersová vytvorili tento test počas 2. svetovej vojny v presvedčení, že tak vôbec po prvý raz pomôžu ženám zaradiť sa do pracovného procesu na čo najefektívnejšie miesto a uspokojujúce z pohľadu zamestnávateľa aj zamestnanca. Ich začiatočné pokusy neskôr prerástli až do vývoja tzv. dotazníka Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), ktorý po prvý raz zverejnili oficiálne v roku 1962. MBTI sa vtedy už zameriaval na bežné obyvateľstvo s dôrazom na prirodzene sa vyskytujúce odlišnosti pri jednotlivých druhoch osobností.

Kritériá dotazníka vyplývajú z teórií Carla Junga a po prvý raz sa publikovali v jeho knihe Psychologické typy v roku 1921. Test sa často používa v oblasti pedagogiky, pri osobných pohovoroch a výberu zamestnancov, v manželských poradniach a na osobný rozvoj.

Hodnotiaci model MBTI vďačí za svoj ohlas tomu, že pomáha porozumieť tomu, o čo sa jednotlivci pri svojej sebarealizácii usilujú, čo pokladajú za dôležité, ako sa rozhodujú, či ako sa správajú k svojmu okoliu. Táto typológia vychádza z predpokladu, že ľudské správanie nie je náhoda a dá sa predvídať. Na základe týchto pravidelností vieme jednotlivé typy osobností a ich rozdielnosti usporiadať. Rozdielnosti sú úplne prirodzené a neznamenajú nijakú úchylku alebo osobitnosť. Výrok, že život je výsledkom pôsobenia vonkajších okolností, na ktoré nemáme vplyv, neobstojí.

Na hodnotenie slúži psychometrický dotazník navrhnutý tak, aby čo najpresnejšie odmeral psychologické preferencie ľudí s ohľadom na to, ako vnímajú svet vôkol seba a na základe čoho konajú rozhodnutia.

Kľúč na určenie typu[upraviť | upraviť kód]

Vnímanie okolitého prostredia
 • Extroverzia (E) - Extroverti intenzívne vnímajú okolie a sú zameraní na kontakt s ľuďmi a realitou, radi hovoria a vyjadrujú svoje pocity.
 • Introverzia (I) - Introverti sa dokážu sústrediť na maličkosti a hlavne na myšlienky a pocity. Nevyhľadávajú taký kontakt s okolím, ktorý pre nich môže byť niekedy aj nepríjemný a radšej počúvajú, akoby sa zapojili do rozhovoru. Radšej si rozmyslia, čo povedia, akoby zo seba chrlil nesúrodé informácie.
Získavanie informácií
 • Zmysly (S, Sensing) - Zmysly uprednostňujú fakty a súčasnú situáciu. Sú viac spriahnuté so skutočnosťou, radšej veci používajú, akoby sa zaoberali tým, prečo a ako fungujú.
 • Intuícia (N, Intuition) - Intuícia uprednostňuje myšlienky, teórie a fantáziu. Intuisti radi robia veci zakaždým ináč, skúma, čo sa prečo a ako deje a ako by sa to dalo robiť lepšie. Skôr ako prax a to, čo je, ich priťahuje budúcnosť a rôzne abstraktné teórie.
Spracovanie informácií
 • Myslenie (T, Thinking) - Lepšie pracujú s údajmi a číslami, ako s pocitmi a ľuďmi, bývajú neústupčiví a neohľaduplní. Myslenie vedie k lepšiemu riešeniu problémov a zakladá sa na číslach, faktoch a logike - pravdivý - nepravdivý, ak - potom.
 • Cítenie (F, Feeling) - Cítenie rozhoduje podľa pocitu z veci - viac alebo menej, lepšie - horšie. Citovo založení ľudia dávajú prednosť dohodám, často sú empatickí a radi robia ľuďom radosť.
Životný štýl
 • Úsudok (J, Judging) - Ľudia s dominantným usudzovaním inklinujú k postupným riešeniam a snažia sa rýchlo veci dokončiť. Radi si pred výletom naplánujú, ktoré pamiatky navštívia a vopred si zarezervujú hotel.
 • Vnímanie (P, Perceiving) - Vnímajúci ľudia sa spoliehajú na subjektívnu mienku a nechávajú si všetky možnosti otvorené. Najlepšie sa im darí pod tlakom, v časovej tiesni, keď je už posledná možnosť niečo urobiť.

Temperamenty[upraviť | upraviť kód]

Rozlišujú sa štyri temperamenty, pričom u intuitívnych ľudí (N) druhé písmeno vyjadruje prístup spracovanie informácií (T/F), zatiaľ čo u zmyslovo založených (S) vyjadruje životný štýl (P/J):

 • Idealisti (NF) - Pre idealistov je príznačné hľadanie samého seba, nájdenie ideálu. Bývajú výnimočne zdatní v práci s ľuďmi, sú empatickí a dokážu výborne uchopiť pocity. Snažia sa zlepšovať svoje okolie a spoločnosť. V ľuďoch a ich skutkoch vidia tie dobré, ostatným často skryté, stránky a motívy, občas aj na úkor objektívnosti.
 • Racionalisti (NT) - Racionalistom je vlastná túžba všetko spoznať a pochopiť. Ich myslenie je abstraktné a podobne pri idealistoch, ráta s tým, čo by sa mohlo stať. Sú objektívni a pracovití, ich hojné zastúpenie je medzi vedcami a na vysokých manažérskych pozíciách. Obdivujú myšlienky, jednoduchosť použitia a vysokú funkčnosť.
 • Hráči / remeselníci (SP) - Hráči žijú predovšetkým tým, čo je práve teraz, čo bude ich nemusí zaujímať. Rýchlo sa prispôsobujú novému prostrediu a situáciám a tak isto rýchlo sa učia nové zručnosti. Všetko si chcú ohmatať a stáva sa, že sú impulzívni a robia veci skôr, ako sa nad nimi zamyslia. Sú veľmi zruční a mávajú veľké umelecké nadanie.
 • Strážcovia / ochrancovia (SJ) - Strážcovia dozerajú na chod spoločnosti, udržujú tradície a snažia sa vo veciach udržať poriadok. Na rozdiel od idealistov a racionalistov uvažujú veľmi konkrétne a pracujú len s tým, čo majú k dispozícii. Nemajú veľmi radi prekvapenie a vývoj vecí, ktorý nebol na pláne. Spoločensky bývajú konzervatívni a neradi vybočujú z davu. Sú radi, ak môžu niekomu pomôcť, dalo by sa povedať, že potrebujú byť potrební.

16 osobnostných typov[upraviť | upraviť kód]

 • ISTJ - Správca, vojak, kontrolór
 • ISTP - Remeselník, ostreľovač
 • ISFJ - Ochranca, typická sekretárka
 • ISFP - Skladateľ
 • INFJ - Umelec
 • INFP - Rojko, poradca, tréner
 • INTJ - Analytik, stratég
 • INTP - Vedec, fotograf
 • ESTP - Dobyvateľ
 • ESTJ - Sudca, riaditeľ
 • ESFP - Zabávač, čašník
 • ESFJ - Opatrovateľ, zdravotná sestra
 • ENFP - Politik, spravodaj
 • ENFJ - Učiteľ, vodca
 • ENTJ - Strojca, tvorca, vyšší manažment
 • ENTP - Podnikateľ, advokát, vizionár

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]