INFJ

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
INFJ
PomenovanieAdvokát, Obhájca, Poradca
TemperamentIdealista
Poznávacie funkcie
DominantnáIntrovertná intuícia
PomocnáExtrovertné cítenie
ÚľavnáIntrovertné rozmýšľanie
PodradenáExtrovertné snímanie
Štatistika
Výskyt1,5 %

INFJ (introverzia, intuícia, cítenie, usudzovanie), nazývaný taktiež Advokát[1][2], Obhajca[3] alebo Poradca[4] je jeden zo šestnástich osobnostných typov podľa Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Ľudia tohto typu sú kreatívni, nežní, starostliví a zvyčajne tichí no citliví na pocity ostatných. Sú idealisti, silne zameraní na budúcnosť a majú vysoké morálne štandardy.[5] Patria do temperamentu idealistov (NF). INFJ je najvzácnejší typ osobnosti, objavujúci sa iba v 1,5 % populácie, z toho dve tretiny sú ženy.[6]

INFJ využívajú ako primárne poznávacie funkcie introvertnú intuíciu a extrovertné cítenie (Ni-Fe). INFJ je ekvivalentom sociotypu IEI-INFp (intuitívno-etický introtim).[7][8][9]

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Ľudia s osobnosťou typu INFJ sú tichí, idealistickí a citliví na potreby ostatných. Oddaní, sympatickí a kreatívni, majú dobrý zmysel na čítanie pocitov ostatných ľudí. Napriek ich citlivosti sú taktiež veľmi mlčanliví a súkromní - neradi, a veľmi zriedka hovoria o svojich pocitoch, myšlienkach či záležitostiach. Priateľstvá formujú pomaly, na základe emocionálnej blízkosti a dôvery. Majú rozmanitý vnútorný svet a vždy si dokážu predstaviť lepšiu budúcnosť. Radi rozmýšľajú nad životom a jeho zmyslom do veľkej hĺbky, čo najviac motivujú nepríjemnosti skutočného života - tak často spochybnujú veci, ktoré sa iným môžu zdať zjavné, a cítia sa často odcudzene od sveta. Ich cieľom je prežitie plnohodnotného života a zmenenie sveta k lepšiemu.[10] Napriek ich introvertnosti sú zameraní na ľudí a majú snahu im pomôcť zlepšiť sa. Majú silnú empatiu a sú pozitivisti, v malých skupinách s ľudmi podobných záujmov a ideálov môžu byť považovaní za extrovertov. Pre tieto vlastnosti sú často zamestnaní ako psychológovia, poradcovia, konzultanti alebo učitelia.[11] Potrebujú však veľa času pre seba a je im nepohodlne vo veľkých sociálnych akciách.[12] Sú často nepochopení, pri pocitoch neporozumenia alebo pocitu zbytočnosti ľahko prepadajú do depresie. Aj v prítomnosti iných sa veľa krát cítia osamotení a oddelení. Štatisticky sú najmenej spokojný so svojím manželstvom.[12][13] Pre ich zložitú povahu majú často problém začlenenia do spoločnosti. INFJ typ je jeden z najúzkostlivejších typov, spolu s INFP.[5]

INFJ majú dobré organizačné schopnosti a vnútornú motiváciu k veciam ich záujmov. Radi vymýšľajú nové, kreatívne spôsoby práce, majú radi inteligentný humor, slovné hračky, metafory a skryté významy.[10] Svet a koncepty vidia vo veľkých súvislostiach, dokážu ľahko pochopiť komplexné koncepty. Radi plánujú dopredu, ťažko znášajú stresové situácie či zmeny plánov. Jednotvárne každodenné koncepty ich naopak zväčša vyčerpávajú a často krát sa kvôli tomu javia neflexibilný.[11] Pri správnom výbere zamerania však majú štatisticky najväčšie predpoklady dokončenia vysokých škôl.[12][13] Majú radi hudbu s hlbším významom textu a dobrou myšlienkou. Radi rozprávajú o ich postrehoch a nápadoch, majú radi zmysluplné konverzácie.[14]

Vo vzťahoch si vážia najmä úprimnosť, čestnosť, autenticitu a vzájomné emocionálne puto. Ako partner je INFJ starostlivý, podporujúci a oddaný. Dokáže ľahko odhaliť neúprimnosť a úpadok vzťahu. Ako rodič je zhovievavý a starostlivý, snaží sa vždy vybudovať silný vzťah s dieťaťom. Máva však veľké očakávania, najmä v správaní, čo môže byť pre rodičov aj dieťa stresujúce. Podporujú svoje deti v ich vlastných záujmoch na objavenie individuálneho potenciálu.[5]

Vývoj[upraviť | upraviť zdroj]

Deti tohoto typu napriek veľkému rozvoju ich dominantnej funkcie dávajú intenzívnejšie najavo ich pomocnú funkciu - extrovertné cítenie. Napriek otvorenejšiemu správaniu radi pomáhajú kamarátom v problémoch ako poradca, od mala dokážu čítať emócie či úmysly ostatných a poskytovať hodnotné rady. Môžu pripadať melodramatický, mienkotvorný a neústupný vo svojich úsudkoch, ktoré dávajú najavo aj v nevhodných dobách. Kvôli komplexnosti a vplyvu ich tretej funkcie - introvertného rozmýšľania - majú ich myšlienky často logickú úroveň ťažko pochopiteľnú pre rovesníkov. V puberte sa učia lepšie využívať svoju intuíciu a zúžitkovať ju. Počas puberty pri veľkých očakávaniach rodičov nesúhlasiace s ich osobnými hodnotami sú často pasívne agresívny, málo však inklinujú k násilnostiam alebo užívaniu drôg či alkoholu. Aj v neskoršom veku je pre nich ťažké sa začleniť do spoločnosti. INFJ má často v tejto fázy sebadeštrukčné myšlienky.[14]

Známe osobnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Mahátmá Gándhí, jeden z najznámejších osobností s osobnostným indikátorom INFJ

Fiktívne postavy[upraviť | upraviť zdroj]

Poznávacie funkcie[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Myers-Briggs Type Indicator#Poznávacie funkcie
Dominantná funkcia Pomocná funkcia Úľavná funkcia Podradená funkcia
Introvertá intuícia
(Ni)
Extrovertné cítenie
(Fe)
Introvertné rozmýšľanie
(Ti)
Extrovertné snímanie
(Se)

Dominantná funkcia INFJ je introvertná intuícia (Ni). Jedna z hlavných schopností tejto funkcie sú nové originálne nápady a tvorba spojení, ktoré si napokon spája do väčších súvislostí. INFJ kvôli tejto funkcií radšej premyslia svoje myšlienky a nápady, a otestujú ich zo všetkých uhlov v ich hlave skôr, ako ich dajú najavo. Sústredia sa viac na správu, podtext, podvedomé správy a kontext, ako na to, čo je dané presne. Sú zameraní na budúcnosť a vidia možnosti ako ju zlepšiť. Ich pomocnou funkciou je extrovertné cítenie (Fe), pomocou ktorého INFJ dokážu posudzovať emócie ostatných. Spolu s dominantnou funkciou, INFJ dokážu premyslieť a podať informácie tak, aby zlepšili, alebo aspoň nenarušili náladu skupiny, a aby boli pochopiteľné a zrozumiteľné. Dokážu sa vcítiť do situácie iného, spojením obidvoch funkcií emócie ostatných absorbujú (nezrkadlia, ako ostatné typy s Fe). Z toho dôvodu dokážu lepšie pochopiť situáciu druhého, no môžu si tým sami navodiť smútok. Takto dokážu čítať emócie ostatných a dokážu odhaliť klamstvo ľahšie ako ostatné typy.

Ich úľavná funkcia, introvertné rozmýšľanie (Ti) tvorí kritické a analytické rozmýšľanie, dávajúce logiku do primárneho páru Ni-Fe. Okrem toho majú väčšiu šancu mať logicky-orientované záľuby, ktoré rozvýjajú najmä na ukľudnenie, a sú taktiež často perfekcionistmi. Ich podradená funkcia - extrovertné snímanie (Se) sa zameriava na zmyslové vnímanie sveta a žitie "na plno". INFJ teda môžu mať problémy s reálnymi záležitosťami mimo ich vnútorný svet či intuíciu, čo ich činí menej praktickými. Zjavné nedostatky Se môžu spôsobovať náladovosť a problémy so sebadôverou.[14]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. REDOBLANTO, Vince Shaira. ADVOCATE PERSONALITY (INFJ, -A/-T) [online]. Academia.edu, 29.7.2018, [cit. 2021-03-12]. Dostupné online. (angličtina)
 2. a b Advocate (INFJ) Personality [online]. 16Personalities, [cit. 2021-03-12]. Dostupné online. (angličtina)
 3. a b "Obhajca" osobnosť (INFJ) [online]. 16Personalities, [cit. 2021-03-12]. Dostupné online. (angličtina)
 4. KIRSEY, David. Please Understand Me II: Temperament, Character, Intelligence. 2. vyd. Del Mar, California : Prometheus Nemesis Book Co., 1998. Dostupné online. ISBN 978-1885705020. S. 8, 152. (angličtina)
 5. a b c CHERRY, Kendra; MORIN, Amy. An Overview of the INFJ Personality Type [online]. Verywell Mind, 28.1.2020, [cit. 2021-03-12]. Dostupné online. (angličtina)
 6. Myers Briggs Statistics [online]. Statistic Brain, 24.9.2017, [cit. 2021-03-10]. Dostupné online. Archivované 2021-03-03 z originálu. (angličtina)
 7. GANIN, Sergei. How to convert MBTI® type to Socionics type [online]. Socionics.com, 14.4.2007, [cit. 2021-03-12]. Dostupné online. (angličtina)
 8. BUKALOV, Aleksandr. Соционика, типологииюнга и майерс-бриггс:сходства и различия [online]. Международный институт соционики, 1998, [cit. 2021-03-10]. Dostupné online. (ruština)[nefunkčný odkaz]
 9. LYTOV, Dmitri; LYTOVA, Marianna. Introduction into Socionics (draft): Part 1 [online]. 01-2005, [cit. 2021-03-10]. Dostupné online. (angličtina)
 10. a b SARWAR, Sufiyan. Myers-Briggs Type Indicator MBTI REPORT [online]. Academia.edu, 2020, [cit. 2021-03-12]. S. 9. Dostupné online. (angličtina)
 11. a b INFJ [online]. California State Polytechnic University, [cit. 2021-03-13]. Dostupné online. Archivované 2018-08-14 z originálu. (angličtina)
 12. a b c OWENS, Molly. The INFJ Personality Type [online]. Truity, [cit. 2021-03-12]. Dostupné online. (angličtina)
 13. a b BRIGGS-MYERS, Isabel; MCCAULLEY, Mary H.; QUENK, Naomi. MBTI Manual: A Guide to the Development and Use of the Myers-Briggs Type Indicator. 3rd Edition. vyd. [s.l.] : Consulting Psychologists Press, 1998. ISBN 978-0891061304. (angličtina)
 14. a b c DRENTH, Andrew. The 16 Personality Types: Profiles, Theory, & Type Development. [s.l.] : [s.n.], 2017. ISBN 978-0979216831. S. 17 - 32. (angličtina)
 15. KIRSEY, David. Portrait of the Idealist Counselor INFJ [online]. [Cit. 2021-03-13]. Dostupné online. (angličtina)
 16. Fyodor Dostoevsky Personality Type [online]. Personality Database, [cit. 2021-03-13]. Dostupné online. (angličtina)
 17. Movie Characters MBTI [online]. Personality Database, [cit. 2021-03-13]. Dostupné online. (angličtina)