INTP (MBTI)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

INTP (introverzia, intuícia, myslenie, perceptívnosť) je skratka používaná v rámci indikátora Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) pre jeden zo šestnástich osobnostných typov.[1] Hodnotenia osobnosti vytvoril popredný psychiater Carl Gustav Jung v jeho knihe Psychological Types. Jung navrhol psychologickú typológiu na základe teórie kognitívnych funkcií, ktorú vyvinul počas jeho klinických pozorovaní.

Práve z Jungovej práce sa vychádzalo pri ďalších psychologických typológiách. MBTI hodnotenie, vyvinuté Isabel Briggs Myersovou a Katharine Cook Briggsovou, ako aj osobnostné typy podľa Keirseya (KTS), vytvorené Davidom Keirsey, zahŕňajú Jungove hodnotenie osobnosti. Keirsey označuje INTP osobnosti ako Architektov, jeden zo štyroch typov prislúchajúcich temperamentu nazývaného Racionalisti. INTP typy sú jedny z najmenej sa vyskytujúcich, podľa odhadu iba 1 – 5 % populácie.[2][3][4]

Nástroj MBTI[upraviť | upraviť kód]

MBTI určuje rozdiely medzi ľudmi na základe:

 • Ako zameriavajú svoj záujem, alebo spôsob získavania energie (Extravertnosť alebo Introvertnosť)
 • Ako vnímajú, alebo prijímajú informácie (Zmysly alebo Intuícia)
 • Ako robia rozhodnutia (Myslenie alebo Cítenie)
 • Ako sa orientuju k vonkajším vplyvom (Úsudok alebo Vnímanie)

Na základe dominantných čŕt v týchto oblastiach sa človek zaradí to istého, Jungom and Myersovou nazvaného, psychologického typu. Tento základný model charakteru vyplýva z dynamickej interakcie ich štyroch vlastností, v spojení s vplyvmi prostredia a ich tendenciami. Ľudia majú sklon si vytvárať chovanie, zručnosti, a postoje na základe ich vlastného typu. Každý typ charakteru má svoje potenciálne silné stránky rovnako ako oblasti poskytujúce možnosti osobnostného rastu.

MBTI sa skladá z otázok z viac možnosťami, ktoré oddelia odpovedajúcich na základe štyroch "dichotómii" (páry psychologických opozitov). Možných je šestnásť rôznych výsledkov, každý označený svojím štvorpísmenovým kódom, zloženým zo začiatočných písmen. (N označuje iNtuíciu, nakoľko I sa používa pre Introvertnosť). Podľa príručky je MBTI zhruba na 75% presná metóda.

 • I – Introverzia prevláda nad extroverziou: Ľudia s charakterom INTP zvyknú byť tichí a zdržanliví. Vo všeobecnosti majú radšej menej blízkych kamarátov ako veľký okruh známych, vo veľkej spoločnosti energiu "spotrebovávajú" (na rozdiel od extrovertov, ktorí vtedy energiu čerpajú).[5]
 • N – iNtuícia prevláda nad zmyslami: INTP osobnostný typ ma tendenciu byť viac abstraktný než konkrétny. Zameriavajú svoju pozornosť na celkový obraz skôr než na detaily a na budúce možnosti viac ako na aktuálnu realitu.[6]
 • T – Myslenie (Thinking) prevláda nad cítením: INTP typ viac zaujímajú objektívny rámec nad individuálnymi prednosťami. Pri rozhodovaní zvyčajne dávajú väčšiu váhu logike než spoločenským aspektom.[7]
 • P – Vnímanie (Perception) prevláda nad usudzovaním: Charakter INTP zvykne nevyriecť úsudok a odďaľuje dôležité rozhodnutia, preferuje si nechať otvorené možnosti, v prípade zmeny okolností.[8]

Charakteristika INTP[upraviť | upraviť kód]

Ľudia s INTP osobnosťou sú tichí, hĺbaví, analytickí, majúci sklon k samotárstvu, hľadajúc riešenia na rôzne problémy. Zaujíma ich každé zariadenie a sú zvedaví ako pracuje. V dôsledku toho sú často zamestnaní ako vedci, filozofi, právnici alebo architekti. INTP typy zvyknú byť nesvoji v spoločenských situáciach, alebo v opatrovateľských profesiách, no napriek tomu radi trávia čas v spoločnosti ľudí, ktorí zdieľajú ich záujmy. Vedia oceniť pokiaľ je im dopriata voľnosť a doprajú ju aj ostatným. Zvyčajne sa zaprú pokiaľ sa niekto snaží ich zmeniť. Majú odpor voči byrokracii, pevnej hierarchii a voči politike zavedenej v mnohých zamestnaniach. INTP charaktery si len málo vážia tituly a medaily, ktoré obvykle považujú za nepostačujúce. Často nedôverujú autoritám, lebo im prekážajú pri prijímaní neobvyklých ideí a honbe za vedomosťami. Myšlienky a názory prijímajú na základe ich hodnoty než tradície alebo prostredníctvom autority. Nemajú pochopenie pre spoločenské zvyklosti, ktoré vyzerajú nelogické, alebo sú prekážkou v ich hone za nápadmi a znalosťami. Táto vlastnosť ich môže dostať do hádky s ľuďmi, ktorí majú SJ osobnosť, ktorá sa vyznačuje podriadenosťou autoritám, tradíciám a prispôsobovaním sa skupine.[2] S ostatnými, ktorých majú za seberovných, radi jednajú neformálne.[9]

INTP majú schopnosť pochopiť čokoľvek, spôsobom objasnením jadra problému a majú radi teoretické interpretácie. Hneď ako si vyjasnia jadro, vedia mimoriadne dobre vysvetliť ostatným komplexné myšlienky jednoduchými slovami, obzvlášť písomnou formou. Na druhej strane však ich schopnosť pochopiť komplikované, ich môže viesť k príliš zložitému výkladu jednoduchých pojmov, čím sa poslucháčom môže zdať, že robia veci zložitejšími než je nutné. Pre INTP myseľ je to ale ukázanie všetkých relevantných informácii, alebo snaha o objasnenie pojmu čo najjednoznačnejšie.[9]

Vďaka ich nezávislej povahe INTP často uprednostňujú prácu osamote pred prácou v skupine alebo vedúcimi pozíciami. Pri komunikácie s ostatnými majú sklon sústrediť sa na zhromažďovanie informácii, pričom môžu vyzerať, akoby nedávali pozor, nezúčastnene, ba dokonca odporujúco. V skutočnosti sa koncentrujú na počúvanie a porozumenie. Ich extrovertná intuícia ich obdarováva dôvtipom pri reči. Svojimi komickými postrehmi a narážkami vedia často zmierniť napätie. Vedia byť očarujúci aj napriek ich uzavretosti a sú občas prekvapení do akej miery si ich priatelia a kolegovia cenia.[9]

INTP typy majú snahu pochopiť debatu zo všetkých relevantných uhlov. Neznášajú na prvý pohľad nepodložené nápady, čo sa im môže stať osudným pri debatách.[2] Pokiaľ sa cítia dotknutí, zvyknú reagovať náhlou a prudkou kritikou. Po takom incidente sa cítia rovnako zarazene ako príjemca kritiky, pretože porušili pravidlá diskusie a odhalili svoje skutočné emócie. INTP veria, že nesprávne ovládané emócie sú jadrom problémov a dokážu len škodiť. Svoje city udržiavajú vo svojom hlbokom vnútornom svete, poprípade ich zdieľajú s najbližšími. Sú presvedčení, že v logických diskusiách nesmú hrať emócie rolu a nesmú byť vyjadrené spôsobom stavajúc ich do zlej pozície.

Významní ľudia typu INTP[upraviť | upraviť kód]

Podľa psychológa Keirseyho, na základe charakteru správania, významné osobnosti s charakterom INTP môžu byť:[3]

Referencie[upraviť | upraviť kód]

 1. Myers-Briggs Foundation: The 16 MBTI Types [online]. [Cit. 2009-05-07]. Dostupné online.
 2. a b c Keirsey, David. Please Understand Me II: Temperament, Character, Intelligence. Del Mar, CA : Prometheus Nemesis Book Company, 1998. ISBN 1-885705-02-6. S. 205.
 3. a b Portrait of the Architect [online]. [Cit. 2008-10-13]. Dostupné online.
 4. CAPT [online]. [Cit. 2008-10-13]. Dostupné online.
 5. Changing Minds: Extraversion vs. Introversion [online]. [Cit. 2009-01-10]. Dostupné online.
 6. Changing Minds: Sensing vs. Intuiting [online]. [Cit. 2009-01-10]. Dostupné online.
 7. Changing Minds: Thinking vs. Feeling [online]. [Cit. 2009-01-10]. Dostupné online.
 8. Changing Minds: Judging vs. Perceiving [online]. [Cit. 2009-01-10]. Dostupné online.
 9. a b c Barron-Tieger, Barbara; Tieger, Paul D.. Do What You Are. Boston : Little, Brown, 1995. ISBN 0-316-84522-1.