Nomenklatúra slnečnej sústavy

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Mapa Mesiaca z knihy Andrees Allgemeiner Handatlas, prvé vydanie z roku 1881, antendatovanie IAU konvertibility

Nomenklatúra slnečnej sústavy, podobne ako pozemská (terestriálna) nomenklatúra, sa používa na jednoznačnú identifikáciu útvarov na povrchu planét a ich prirodzených satelitov z dôvodu jednoduchšej lokalizácie, rozpoznania a prípadného prejednávania. Úlohu oficiálneho pomenovávania má Medzinárodná astronomická únia (IAU) od jej vzniku roku 1919.

Ako sa odsúhlasujú IAU mená a názvy[upraviť | upraviť kód]

Keď sú získané prvé fotografie povrchu planét a satelitov, je zvolený námet pre pomenovanie štruktúr a niektoré dôležité útvary sú pomenované zvyčajne príslušnými členmi príslušnej IAU skupiny (skupina pomenúvajúca planéty). Neskôr, keď sa získajú fotografie s vysokých rozlíšením a mapy, ďalšie štruktúry sú pomenované na požiadavku výskumníkov popisujúcich špecifické povrchy, útvary a geologické formácie. Každý môže navrhnúť názov na prerokovanie pomenúvajúcej skupine. Ak členovia skupiny súhlasia s vhodným názvom, môže byť využité na pomenovanie ak o to niektorý člen skupiny požiada. Úspešne vyhodnotené názvy sú predložené pracovnej skupine IAU pre Nomenklatúru slnečnej sústavy (WGPSN – z angl. Working Group for Planetary System Nomenclature). Po úspešnom posúdení členmi pracovnej skupiny WGPSN sú názvy považované za dočasne odsúhlasené a môžu byť použité v mapách a publikáciach až do doby, kým nie je status "dočasný" zrušený. Provizórne názvy sú predstavené na IAU Generálnej schôdzi kvôli osvojeniu. Názov nie je považovaný za oficiálny pokiaľ na IAU Generálnej schôdzi nie je odsúhlasený.

Pravidlá a dohody IAU[upraviť | upraviť kód]

Mená odsúhlasované IAU musia podliehať rôznym pravidlám a dohodám ustanovených a upravovaných počas existencie Únie. Tieto pravidlá zahŕňajú:

 • Nomenklatúra je nástroj a prvým hľadiskom musí byť jednoduchosť, jasnosť a jednoznačnosť.
 • Rozľahlejšie útvary nedostávajú oficiálne mená až pokiaľ nezískajú dostatočný vedecký záujem.
 • Počet mien zvolený pre každý útvar musí byť čo najnižší, a ich využívanie musí mať dôvody využitia vo vedeckej komunite.
 • Duplicita jedného mena pre dva rôzne útvary musí byť zrušená.
 • Individuálne názvy telies musia byť vyjadrené v pôvodnom jazyku. Prepisovanie z jednej abecedy do druhej je povolené ale preklad z jedného jazyka do druhého nie je.
 • Ak je to možné, témy názvov v počiatočnej nomenklatúre Slnečnej sústavy majú byť používané a rozširované.
 • Nomenklatúra Slnečnej sústavy má byť medzinárodná vo voľbe názvov. Odporúčania podporované národnými IAU komisiami budú zvažované, ale výsledná voľba názvov je zodpovednosťou týkajúcou sa Medzinárodnej astronomickej únie. WGPSN spravodlivo podporuje voľbu mien etnických skupín a krajín na všetkých máp. Ale, vyššie percento mien je z krajín vytvárajúcich mapy.
 • žiadne mená nenesú politické vojenské alebo náboženské znaky, z výnimkou politických postáv z 19. storočia. (Poznámka: Podľa všetkého ide iba o náboženstvá, ktoré sú široko praktizované dodnes, nakoľko mená bohov a bohýň zo starovekých náboženstiev sú v nomenklatúre bežne akceptované).
 • Zachovanie mena určitej osoby/bytosti vďaka pomenovaniu planetárnych telies nie je cieľom, ale môže byť vyhradené pre osoby s vysokým medzinárodným postavením. Osoby takto poctené musia byť zosnulé minimálne tri roky.
 • Ak je hláskovanie názvu alebo mena možné viacerými spôsobmi, hláskovanie preferované osobou alebo použité v spoľahlivej referencii bude používané. Diakritické značky sú nevyhnutnou súčasťou mien a budú používané.
 • Prstencová nomenklatúra a názvy pre novoobjavené satelity sú vytvárané medzi WGPSN a IAU Komisiou 20. Mená nebudú priradené satelitom pokiaľ ich obežné prvky nie sú dobre známe alebo identifikácia útvarov na nich nebola dokončená.

Ako doplnok k týmto základným pravidlám, každá pracovná skupina dotvára dodatočné dohody kvôli tvorbe zaujímavej a zmysluplnej nomenklatúry pre jednotlivé planetárne telesá.

Dohody pri pomenovaniach[upraviť | upraviť kód]

Názvy pre všetky planetárne útvary zahŕňajú kľúčové slovo, s výnimkou dvoch typov útvarov. Pre krátery, kľúčové slovo je implicitné. Niektoré útvary pomenované na Io a Tritone nenesú znaky kľúčového slova pretože nie sú trvalé (tie útvary).

V zásade, dohody pri pomenovaní útvarov podľa veľkosti ostávajú rovnaké bez ohľadu na veľkosť. Výnimky v tomto pravidle platia pre údolia a krátery na Marse a Venuši. Dohody v pomenovaní pre tieto útvary sa líšia v závislosti od veľkosti týchto útvarov.

Klasifikácia typu útvaru, Regio, bola pôvodne používaná v skorých mapách Mesiaca a Merkúru na vykreslenie neurčitých albedo štruktúr. Dnes sa používa na zobrazovanie širokých geografických regiónov.

Pomenované útvary na telesách tak malých, že ich súradnice ešte neboli identifikované sú identifikované v nákresoch telies, ktoré sú zahrnuté v IAU Operačných vestníkoch roka, v ktorom boli mená prevzaté. Prstence satelitov a medzery v prstencoch sú pomenovávané vedcami, ktorí tieto útvary študujú. Nákresy, ktoré zobrazujú tieto názvy sú tiež zahrnuté v relevantnom operačnom vestníku. Názvy pre atmosférické štruktúry sú v súčasnosti neformálne, formálny systém bude vytvorený v budúcnosti.

Hranice viacerých veľkých štruktúr (ako sú terrae, regio, planitia a plana) nie sú topograficky ani geomorfologicky jasné. Súradnice týchto štruktúr sú určované z ľubovoľne určeného centrálneho bodu. Hranice (na týchto súradniciach) môžu byť presnejšie zistené z geochemických a geofyzikálnych dát získaných pri budúcich misiách.

Kľúčové slová (typy útvarov)[upraviť | upraviť kód]

Útvar Opis Označenie
Albedo štruktúra Oblasť, ktorá vykazuje kontrast medzi svetelnosťou a tieňom (albedo) s priľahlými oblasťami. Tento názov je implicitný. AL
Arcus, arcūs Arc: zvrásnený útvar AR
Astrum, astra Lúčovo-vzorkovaný útvar na Venuši AS
Catena, catenae Reťaz kráterov, Enki Catena. CA
Cavus, cavi Dutiny, nepravidelné depresie zvyčajne v zhlukoch CB
Chaos Charakteristická oblasť zničeného alebo neusporiadaného terénu, Iani Chaos. CH
Chasma, chasmata Hlboká, pretiahnutá, depresia, Eos Chasma. CM
Colles Zoskupenie malých kopcov CO
Corona, coronae Oválny útvar. Videný iba na Venuši a mesiaci Miranda. CR
Krater, krátery Kruhová depresia najčastejšie vytvorená pri dopade telesa. Toto označenie je implicitné. AA
Dorsum, dorsa Hrebeň, niekedy nazývaný vráskavý hrebeň Dorsum Buckland. DO
Erupčné centrum Vulkanizmus na mesiaci Io. Tento názov je implicitný. ER
Facula, faculae Svetlé miesta FA
Farrum, farra Zlisované alebo rovné štruktúry FR
Flexus, flexūs Veľmi nízke nelineárne hrebene s vrúbkovaným vzorom FE
Fluctus, fluctūs Terén pokrytý vyvrhnutým materiálom zo sopky. FL
Flumen, flumina Kanál na mesiaci Titan ktorý môže obsahovať tekutinu. FM
Fossa, fossae Dlhá, úzka, plytká depresia FO
Insula, insulae Ostrov (ostrovy), izolovaná časť povrchu (alebo skupina takýchto oblastí) obklopená, alebo takmer obklopená tekutou oblasťou (jazero alebo more). Jediný útvar s týmto označením je Mayda Insula. IN
Labes, labēs krajinný odpad, Využité iba na Marse. LA
Labyrint Komplex prelínajúcich sa údolí a horských chrbátov. LB
Lacus "Jazero" alebo malá planina. Použité na Mesiaci, Marse a Titane. LC
Názov miesta pristátia Mesačné útvary kde pristál Apollo. LF
Veľké krúžkovité útvary Kryptické krúžkovité útvary. LG
Lenticula, lenticulae Malé čierne miesta na mesiaci Europa LE
Linea, lineae Tmavé alebo svetlé pretiahnuté znaky, môžu byť priame alebo zakrivené. LI
Macula, maculae Tmavé miesta, môžu byť nesúmerné. MA
More, maria "More" alebo veľká oblúková planina Mare Erythraeum. Použité na Mesiaci, Marse a Titane. ME
Mensa, mensae Ploché vyvýšeniny s útesmi ako okraje, Mesa. MN
Mons, montes Mons známa hora. Montes znamená horský pás. MO
Oceanus Veľmi veľká tmavá oblasť, Použité iba na Mesiaci. OC
Palus, paludes "Močiar"; malá planina. Použité iba na Mesiaci a Marse. PA
Patera, paterae Nepravidelný kráter, Ah Peku Patera. PE
Planitia, planitiae Nízka planina Amazonis Planitia. PL
Planum, plana Planina alebo vysoká planina, Planum Boreum. PM
Plume Kryovulkán na mesiaci Triton. Toto označenie sa v súčasnosti nepoužíva. PU
Promontorium, promontoria "Plášť"; predhorie. Použité iba na Mesiaci. PR
Regio, regiones Veľké oblasti zvýraznené odrazom alebo farebným odlíšením od okolitých oblastí. RE
Reticulum, reticula Sieťovitý vzor na Venuši RT
Rima, rimae Štrbina. Použité iba na Mesiaci. RI
Rupes, rupēes Ryha. RU
Satelitový útvar Útvar, ktorý zdieľa svoje meno s pridruženým útvarom. SF
Scopulus, scopuli Laločnatá alebo nepravidelná ryha. SC
Sinus „Zátoka“; malá planina Sinus Meridiani. SI
Sulcus, sulci Brázda a chrbát. SU
Terra, terrae Rozsiahla masa oblasti Arabia Terra. TA
Tessera, tesserae Polygonálny terén. Použité iba na Venuši. TE
Tholus, tholi Malá kupolovitá hora alebo kopec Hecates Tholus. TH
Undae Oblasť dún. UN
Vallis, valles Údolie Valles Marineris. VA
Vastitas, vastitates Rozsiahla planina. Jediný útvar s týmto označením je Vastitas Borealis. VS
Virga, virgae pruh farieb VI

Kategórie pre pomenovanie útvarov planét a satelitov[upraviť | upraviť kód]

Merkúr[upraviť | upraviť kód]

Príklady názvoslovia Merkúru
Typ útvaru Aktuálny zoznam Názvoslovná konvertibilita
Krátery Zoznam [1] Známi zosnulí umelci, hudobníci, maliari, spisovatelia.
Dorsa Zoznam [2] Astronómovia, ktorí detailne študovali planéty.
Priekopy Zoznam [3] Významné architektonické stavby.
Vrchy Zoznam [4] Slovo „horúci“ v rôznych jazykoch. Iba jedno pohorie je v súčasnosti pomenované: Caloris Montes, z latinského slova horúci.
Planitiae Zoznam [5] Názvy pre Merkúr (oba, planéta a boh) v rôznych jazykoch
Rupēs nie je Gazetteer of Planetary Nomenclature - Mercury Nomenclature: Rupes, rupēs(po anglicky) Podľa vesmírnych lodí a vedeckých expedícií
Údolia Zoznam Gazetteer of Planetary Nomenclature - Mercury Nomenclature: Vallis, valles(po anglicky) Podľa rádio-teleskopických zariadení

Venuša[upraviť | upraviť kód]

Okrem troch sú všetky útvary na Venuši pomenované podľa žien. Tieto tri výnimky boli pomenované pred vytvorením tohto pravidla. Sú to Alpha Regio, Beta Regio a Maxwell Montes.

Typ útvaru Aktuálny zoznam Názvoslovná konvertibilita
Astra nie je [1] Rôzne bohyne.
Chasmata nie je [2] Bohyne lovu, mesačné bohyne.
Colles nie je [3] Morské bohyne.
Koróny Zoznam [4] Bohyne plodnosti a zeme.
Krátery Zoznam [5] Nad 20 km, známe ženy; pod 20 km, ženské krstné mená.
Dorsa Zoznam [6] Bohyne nebies.
Farra Nie je [7] Bohyne vody.
Fluctūs Nie je [8] Rôzne bohyne.
Fossae Zoznam [9] Bohyne vojny.
Labyrinty Zoznam [10] Rôzne bohyne.
Roviny Zoznam [11] Bohyne vojny.
Pohoria Zoznam [12] Rôzne bohyne a radaroví vedci.
Paterae Nie je [13] Známe ženy.
Planitiae Zoznam [14] Mytologické hrdinky.
Plana Zoznam [15] Bohyne blahobytu.
Regióny Zoznam [16] Obryne a Titánky, tiež dve grécke alfanumeristky.
Rupēs Nie je [17] Bohyne srdca a domova.
Terrae Nie je [18] Bohyne lásky.
Tesserae Nie je [19] Bohyne viery a osudu.
Tholi Nie je [20] Rôzne bohyne.
Undae Nie je [21] Bohyne púští.
Údolia Zoznam [22] Slovo Venuša v rôznych svetových jazykoch (400 km a viac); bohyne riek (menej ako 400 km na dĺžku).

Mesiac[upraviť | upraviť kód]

Typ útvaru Názvoslovná konvertibilita
Krátery Krátery sú vo všeobecnosti pomenované po zosnulých vedcoch, učencoch, športovcoch a výskumníkoch, ktorí vniesli významný pokrok do svojho oboru. Dodatočne, krátery v alebo okolo Mare Moscoviense sú pomenované po zosnulých ruských kozmonautoch a krátery v alebo okolo kráteru Apollo po zosnulých amerických astronautoch (pozri: Kozmické havárie). Táto konverzia môže byť rozšírená o ďalšie krajiny, ktoré utrpeli straty na životoch kvôli výskumu vesmíru.
Lacūs, Maria, Paludes, Sinūs Tieto útvary dostávajú názvy podľa latinských názvov popisujúcich počasie.
Montes Hory sú pomenované podľa pozemských horských chrbátov a blízkych kráterov.
Rupēs Rupēs sú pomenované podľa horských chrbátov (pozri vyššie).
Valles Údolia sú pomenované podľa blízkych útvarov.
Ďalšie Útvary, ktoré nepatria do žiadnej z vyššie uvedených kategórií, sú pomenované podľa blízkych kráterov

Mars a marťanské satelity[upraviť | upraviť kód]

Mars[upraviť | upraviť kód]

Skorá mapa Marsu od Giovanniho Schiaparelliho, ktorá zobrazuje klasické albedo štruktúry
Typ útvaru Názvoslovná konvertibilita
Veľké krátery Zosnulí vedci, ktorí prispeli k štúdiu Marsu; spisovatelia a ďalší, ktorí prispeli k náuke o Marse.
Malé krátery Svetové mestá a dediny, ktorých populácia je menšia ako 100 000 obyvateľov.
Veľké údolia Názvy „Mars“ a „hviezda“ v rôznych jazykoch.
Malé údolia Klasické a moderné mená riek.
Ďalšie útvary Z najbližších pomenovaných albedo štruktúr z máp od Giovanniho Schiaparelliho alebo Eugène Michel Antoniadiho.

Keď kozmické sondy pristáli na Marse, jednotlivým malým objektom ako sú kamene, duny, dutiny boli dané neformálne názvy. Množstvo z nich bolo úplne nedôležitých: útvary boli pomenované po zmrzline, postavičkách z rozprávok a hudobníkoch 70-tych rokov (napríklad ABBA).

Deimos[upraviť | upraviť kód]

Útvary na Deimose sú pomenované po spisovateľoch, ktorí písali o marťanských satelitoch. V súčasnosti sú na Deimose pomenované dve štruktúry kráter Swift a kráter Voltaire – sú pomenované po Jonathanovi Swiftovi a Voltaireovi, ktorí predvídali prítomnosť marťanských satelitov.

Fobos[upraviť | upraviť kód]

Všetky útvary na Fobose sú pomenované po vedcoch, ktorí boli zainteresovaní v objaveniach, dymamikách, údajoch o marťanských satelitoch a po ľuďoch a miestach z knihy Gulliverove cesty od Jonathana Swifta.

Satelity Jupiteru[upraviť | upraviť kód]

Amalthea[upraviť | upraviť kód]

Ľudia a miesta týkajúce sa mýtov o Amalthee.

Thebe[upraviť | upraviť kód]

Útvary na Thebe sú pomenované po ľuďoch a miestach týkajúcich sa mýtov o Thebe. Je tu pomenovaná iba jedna štruktúra – kráter Zethus.

Io[upraviť | upraviť kód]

Typ útvaru Názvoslovná konvertibilita
Aktívne erupčné centrá Aktívne sopky na Io sú pomenované podľa ohňa, slnka, bohoch hromu a hrdinoch.
Catenae Reťazové krátery sú pomenované podľa bohov Slnka.
Fluctūs Názvy fluctūs odvodené od blízkych pomenovaných štruktúr, ohňa, Slnka, hromu alebo sopečných bohov, bohýň a hrdinov alebo mytologických kováčov.
Mensae, hory, Plana, Regióny a Tholi Tieto štruktúry môžu byť pomenované mytológie Io, názvy môžu byť odvodené od mien blízkych pomenovaných štruktúr, alebo miest z Danteho Božskej komédie.
Paterae Paterae sú pomenované po ohni, Slnku, hrome a sopečných bohoch, bohyniach a hrdinoch alebo mytologických kováčoch.
Údolia Názvy údolí sú prevzaté z blízkych pomenovaných štruktúr.

Európa[upraviť | upraviť kód]

Typ útvaru Názvoslovná konvertibilita
Chaos Miesta z keltskej mytológie.
Krátery Keltskí bohovia a hrdinovia.
Flexūs Miesta z mytológie o Europe.
Veľké kruhové útvary Keltské kamenné kruhy.
Lenticulae Keltskí bohovia a hrdinovia.
Lineae Ľudia z mytológie o Europe.
Maculae Miesta z mytológie o Europe.
Regiones Miesta z keltskej mytológie.

Ganymedes[upraviť | upraviť kód]

Typ útvaru Názvoslovná konvertibilita
Catenae, krátery Bohovia a hrdinovia starovekého Úrodného polmesiaca.
Faculae Miesta v egyptskej mytológii.
Fossae Bohovia a hrdinovia starovekého Úrodného polmesiaca.
Paterae Pomenované po Vádí Úrodného polmesiaca.
Regióny Astronómovia, ktorí objavili Joviálne asteroidy.
Sulci Miesta z mýtoch o starovekých ľuďoch.

Kallisto[upraviť | upraviť kód]

Typ útvaru Názvoslovná konvertibilita
Veľké kruhové štruktúry Domovy bohov a hrdinov.
Krátery Hrdinovia a hrdinky zo severských mýtov.
Catenae Mytologické miesta s veľkou zemepisnou šírkou.

Satelity Saturnu[upraviť | upraviť kód]

Janus[upraviť | upraviť kód]

Ľudia z mýtov o Castorovi a Polluxovi (dvojičky).

Epimetheus[upraviť | upraviť kód]

Ľudia z mýtov o Castorovi a Polluxovi (dvojičky).

Mimas[upraviť | upraviť kód]

Ľudia a miesta z Maloryho Artušovej smrti.

Enceladus[upraviť | upraviť kód]

ľudia a miesta z Burtonovych Arabských nocí.

Tethys[upraviť | upraviť kód]

ľudia a miesta z Homérovej Odysey.

Dione[upraviť | upraviť kód]

Ľudia a miesta z Virgilovej Aeneid.

Rhea[upraviť | upraviť kód]

Ľudia a miesta z mýtov o stvorení.

Titan[upraviť | upraviť kód]

Typ útvaru Názvoslovná konvertibilita
Hlavné svetlé albedo štruktúry Posvätné alebo čarovné miesta z legiend, mýtov, príbehov, a básní zo všetkých kultúr sveta.
Hlavné tmavé albedo štruktúry Legendárne/mýtické prvotné moria alebo čarovné vody zo všetkých kultúr sveta.
Krátery (a jazerá ak sú prítomné) Jazerá zo všetkých kontinentov Zeme.
Riečne kanály Rieky zo všetkých kontinentov Zeme.
Ďalšie útvary Božstvá radosti, mieru a harmónie celého sveta.

Hyperion[upraviť | upraviť kód]

Božstvá Slnka a Mesiaca.

Iapetus[upraviť | upraviť kód]

Ľudia a miesta zo Sayersov prekladu Chanson de Roland.

Phoebe[upraviť | upraviť kód]

Príklady nomenklatúry kráterov na Phoebe
Typ útvaru Názvoslovná konvertibilita
krátery Krátery na Phoebe sú pomenované po ľuďoch z mytológie o Phoebe alebo ľuďoch z Argonautiky od Apolloniusa Rhodiusa alebo Gaiusa Valeriusa Flaccusa.
Ďalšie Všetky ostatné útvary okrem kráterov sú pomenované po miestach z Argonautiky.

Satelity Uránu[upraviť | upraviť kód]

Puck[upraviť | upraviť kód]

Škodliví duchovia.

Miranda[upraviť | upraviť kód]

Postavy a miesta zo Shakespearových hier.

Ariel[upraviť | upraviť kód]

Dobrí duchovia.

Umbriel[upraviť | upraviť kód]

Zlí duchovia

Titania[upraviť | upraviť kód]

Ženské Shakespearové charaktery a miesta.

Oberon[upraviť | upraviť kód]

Shakespearoví tragickí hrdinovia a miesta.

Malé satelity[upraviť | upraviť kód]

V súčasnosti nie je pomenovaná žiadna štruktúra na malých Uránových satelitoch, ale sú na to rezervované mená z hier od Shakespeara a Popeho.

Satelity Neptúnu[upraviť | upraviť kód]

Proteus[upraviť | upraviť kód]

Štruktúry na Proteuse sú pomenované podľa vodných duchov, bohoch a bohyniach, ktorí nie sú ani grécki ani rímski. Jediná pomenovaná štruktúra je kráter Pharos.

Triton[upraviť | upraviť kód]

Geologickým útvarom na Tritone sa dávajú vodné názvy, okrem originálnych gréckych a rímskych mien. Možné témy pre jednotlivé kľúčové slová svetových vodných duchov, známe pozemské fontány a umiestnenia fontán, pozemské vodné útvary alebo miesta gejzírov a pozemské ostrovy.

Nereid[upraviť | upraviť kód]

V súčasnosti sú pomenované dva útvary na Nereide. Ak je objavená nová štruktúra, je pomenovaná po jednotlivých nereidoch.

Malé satelity[upraviť | upraviť kód]

Ak budú objavené útvary na malých satelitoch Neptúnu, budú pomenované po bohoch a bohyniach z Poseidónovej mytológie alebo spoločných mytologických vodných stvoreniach.

Pluto[upraviť | upraviť kód]

V súčasnosti nie sú pomenované žiadne štruktúry na Plute, pretože je extrémne náročné rozlíšiť povrchové útvary s dnešnými teleskopmi. Ak budú objavené, budú pomenované po božstvách podsvetia.

Asteroidy[upraviť | upraviť kód]

243 Ida[upraviť | upraviť kód]

Typ útvaru Názvoslovná konvertibilita
Krátery Jaskyne a groty sveta.
Dorsa Účastníci projektu Galileo.
Regióny Objaviteľ 243 Idy a miesta spojené z jeho objavom.

(243) Ida I Dactyl[upraviť | upraviť kód]

Typu útvaru Názvoslovná konvertibilita
Krátery Ideálne daktyly.

951 Gaspra[upraviť | upraviť kód]

Typ útvaru Názvoslovná konvertibilita
Krátery Kúpele/pramene sveta.
Regióny Objaviteľ 951 Gaspry, and účastníci projektu Galileo.

253 Mathilde[upraviť | upraviť kód]

Typ útvaru Názvoslovná konvertibilita
Krátery Uhľové polia a ložiská sveta.

433 Eros[upraviť | upraviť kód]

Typ útvaru Názvoslovná konvertibilita
Krátery Mytologické a legendárne mená erotického pôvodu.
Regióny Objavitelia 433 Erosu.
Dorsa Vedci, ktorí prispeli k štúdiu a výskumu 433 Erosu.

25143 Itokawa[upraviť | upraviť kód]

IAU pomenovala krátery a regióny na 25143 Itokawe bez nejakého pravidla.

Referencie[upraviť | upraviť kód]

 • Tento článok bol upravený z verejnej domény Geologického inštitútu Spojených Štátov Amerických Zoznam planetárnych názvosloví
 • Mapping and Naming the Moon: A History of Lunar Cartography and Nomenclature, E. A. Whitaker, 1999, ISBN 0-521-62248-4.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Planetary nomenclature na anglickej Wikipédii.

Pozri aj[upraviť | upraviť kód]

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]