Paténa

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Paténa z benediktínskeho Opátstva svätého Trudperta pri Münstertale, (pozlátene striebro, nielo a drahokamy), 1230 – 1250, dnes The Metropolitan Museum of Art, New York

Paténa (z starogr. πατάνηpatane, lat. patena alebo patina) je v latinskom obrade liturgická nádoba v tvare plytkého tanierika väčšinou vyrobená z cenného kovu. Používa sa pri obradoch svätej omše, keď je na nej položená hostia (alebo viac hostií), ktorá sa počas premenenia podľa katolíckej viery premieňa na Telo Kristovo.[1][2][3]

Väčšou obdobou v byzantskom obrade je diskos.[1][2]

Materiál[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa súčasných všeobecných smerníc Rímskeho misála má byť paténa (podobne ako aj ostatné posvätné nádoby) zhotovená z cenného kovu a pozlátená, ak je z kovu menej cenného ako zlato alebo z takého, ktorý hrdzavie. Biskupská konferencia však po potvrdení od Svätej stolice môže povoliť aj iný vhodný materiál lokálne považovaný za cenný, napr. slonovinu alebo tvrdé drevo.[4]

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

V rímskokatolíckej cirkvi musia byť paténa a kalich pred použitím požehnané biskupom.[1][2][5]

V súčasnej liturgii je hostia na paténe položená od obetovania až po prijímanie.[6] V predkoncilovej liturgii však kňaz paténu od obetovania po Otčenáš podsúva pod korporál (hostiu položiac naň) a počas slávnostných omší ju počas tohto času drží subdiakon pomocou véla.[2]

História[upraviť | upraviť zdroj]

Kalich a paténa (pozlátene striebro), Múzeum mesta Bratislava, Bratislava

V prvých storočiach kresťanstva sa počas omšovej liturgie a vysluhovaní Eucharistie používali nádoby, do ktorých sa zbieral chlieb od veriacich na obetovanie a následne sa z nich rozdávala Eucharistia. Používali sa napr. strieborné nádoby nazývané patinae ministeriales, okrem toho aj nádoby zo zlata, skla, dreva i mede; v Ríme pravdepodobne i kusy ľanovej látky. Tieto nádoby museli byť väčších rozmerov, keďže na základe inventárov z Liber Pontificalis mohli vážiť aj vyše 10 kg.[1]

V neskorších časoch prax častého prijímania Eucharistie ustala a s ňou aj používanie týchto veľkých nádob, namiesto nich začali kňazi priamo na oltári používať menšie patény, aby zamedzili roztrúseniu hostie po jej lámaní.[1][2]

V stredoveku bola častá prax patény bohato zdobiť ornamentmi a drahokamami a priehlbina v strede bola hlbšia ako dnes, postupne sa však vyvinula do dnešného tvaru, keď nie je zdobenie patén časté a v mnohých ohľadoch ani povolené.[1][2]

Už približne od 9. storočia sa ustálila prax, že počas slávnostných omší drží paténu subdiakon pomocou véla od obetovania až po Otčenáš.[2] Táto prax sa zachovala až do roku 1964, keď bola zrušená počas Druhého vatikánskeho koncilu inštrukciou Inter Oecumenici o implementácii konštitúcie Sacrosanctum Concilium.[7]

Počas ostatných omší kňaz paténu už od 11. storočia podsúval od obetovania po Otčenáš pod korporál,[2] čo sa zachovalo až do roku 1967, keď sa v druhej inštrukcii Tres Abhinc Annos v rámci ďalšieho zjednodušenia obradov určuje, aby kňaz nechal hostiu na paténe počas celého kánonu.[6]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b c d e f  THURSTON, H.. Paten. In: Catholic Encyclopedia. New York : Robert Appleton Company, 1913. (angl.)
  2. a b c d e f g h BRAUN, J.. Patene. In: HÖFER, Josef; RAHNER, Karl. Lexikon für Theologie und Kirche. Freiburg : Herder, 1963. [Cit. 2023-08-26]. Zv. 8, s. 168. (nem.)
  3. §327. In: Všeobecné smernice Rímskeho misála [online]. 2002, [cit. 2023-08-26]. Dostupné online.
  4. §328 – 329. In: Všeobecné smernice Rímskeho misála [online]. 2002, [cit. 2023-08-26]. Dostupné online.
  5. §333. In: Všeobecné smernice Rímskeho misála [online]. 2002, [cit. 2023-08-26]. Dostupné online.
  6. a b Posvätná kongregácia obradov. Inštrukcia Tres Abhinc Annos [online]. Vatikán: 1967-05-04, [cit. 2023-08-26]. Dostupné online. (angl.)
  7. Posvätná kongregácia obradov. Inštrukcia Inter Oecumenici [online]. Vatikán: 1964-09-26, [cit. 2023-08-26]. Dostupné online. (slov.)

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • BRANDT, Mirjam. Die Patene im Hochmittelalter: Theologie im Bild - Bild in der Liturgie. 1. vyd. Band 9. Regensburg : Verlag Schnell & Steiner, 2019. 360 s. (Eikoniká : Kunstwissenschaftliche Beiträge.) ISBN 978-3-7954-3459-5. (po nemecky)

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

  • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Paténa