Viachriadeľový piestový spaľovací motor

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Viachriadeľový motor je typ piestového spaľovacieho motora, ktorý má viac kľukových hriadeľov. Podľa počtu hriadeľov sa presnejšie nazýva dvojhriadeľový motor, trojhriadeľový motor, atď. Viachriadeľová konštrukcia umožňuje realízáciu jednopiestových, dvojpiestových (motor s protibežnými piestami) aj viacpiestových motorov.

Dvojhriadeľové motory[upraviť | upraviť zdroj]

Dvojhriadeľové motory môžu mať dva kľukové hriadele umiestnené:

  1. Pri sebe s valcami umiestnenými okolo nich, väčšinou rovnobežne. Typické sú konštrukcie:
  2. Z opačných strán valca pri dvojpiestovom prevedení - motor s protibežnými piestami.

Trojhriadeľové motory[upraviť | upraviť zdroj]

Trojhriadeľové motory majú kľukové hriadele umiestnené vzdialene od seba v troch rohoch pravidelného útvaru. Podľa usporiadania valcov môžu byť:

Štvorhriadeľové motory[upraviť | upraviť zdroj]

Štvorhriadeľové motory majú kľukové hriadele umiestnené vzdialene od seba v štyroch rohoch štvoruholníka. Podľa toho sa nazývajú aj štvoruholníkové -ide o dvojpiestové motory, keď medzi každou dvojicou hriadeľov pracujú protibežne oproti sebe dva piesty so spoločným spaľovacím priestorom.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • STN 09 0022. Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov. Dátum vydania 19.01.1972.