Vladimír Ďurišin

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

RNDr. Vladimír Ďurišin (* 1958) je slovenský kynológ, zakladajúci riaditeľ odboru kynológie Prezídia Policajného zboru (v súčasnosti odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru), vysokoškolský učiteľ, autor odborných kníh, publicista, bývalý športový kynológ a medzinárodný rozhodca.[1] Na Slovensku vytvoril systém policajnej kynológie v policajných činnostiach, v policajných službách a v policajných vedách. Bol národný koordinátor UNDCPprogramu OSN v boji proti drogám a zakladateľ Stredoeurópskeho výcvikového centra Canispol - Slovakia v Bratislave. Je autorom vysokoškolskej učebnice Policajná kynológia, teória a prax (2016).

Zaoberá sa problematikou policajnej kynológie. Pozornosť venuje samostatnej kynologickej metodológii a výsledkom kriminalistického skúmania v trestnom konaní.

V profesionálnej kariére dosiahol v roku 2004 hodnosť plukovník. Je držiteľom viacerých rezortných, mimorezortných a medzinárodných medailí a ocenení.

Životopis[upraviť | upraviť kód]

Narodil sa 25. apríla 1958 v Bratislave. Je absolvent Gymnázia na Vazovovej č. 6 a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecná biológia (1984). Po absolvovaní vojenskej prezenčnej služby v Mikulove pracoval vo Virologickom ústave Slovenskej akadémie vied.

V rokoch 1991 až 2010 pôsobil vo funkcii riaditeľa odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru.[1] V roku 1994 založil Stredisko klasického výcviku služobných psov odboru kynológie Prezídia Policajného zboru v Malých Levároch. V súčasnosti prednáša na Akadémii Policajného zboru v Bratislave a na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Na akadémii učí od roku 2000 predmet „Policajná kynológia“ a od roku 2010 aj problematiku policajnej hipológie v rámci predmetu „Policajná kynológia a hipológia“. Na univerzite v Košiciach začal prednášať v bakalárskom študijnom programe „Kynológia“ v roku 2008. V súčasnosti sa venuje kriminalistickej odorológii a metóde mantrailingu.

Pedagogická činnosť[upraviť | upraviť kód]

V súčasnosti prednáša na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Na univerzite je odborným garantom predmetu "Služobné zvieratá v praxi" v študijnom programe "Vzťah človek – zviera, jeho využitie v canisterapii a v hipoterapii". Ako vysokoškolský učiteľ bol na akadémii školiteľom a oponentom pätnástim poslucháčom pri ich záverečných diplomových a bakalárskych prácach. Na košickej univerzite je členom komisie pre štátne záverečné skúšky.


Policajná kynológia[upraviť | upraviť kód]

Bol dlhoročný riaditeľ odboru kynológie Prezídia Policajného zboru (v súčasnosti odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru), ktorý zakladal v roku 1991. V tejto funkcii pôsobil až do roku 2010. Prispel k rozvoju policajnej kynológie na Slovensku uplatnením viacerých koncepčných projektov v systéme policajných činností, policajných služieb a policajných vied. Zaslúžil sa o založenie strediska klasického výcviku služobných psov v Malých Levároch a zriadenie strediska špecializovaného výcviku služobných psov v Bratislave. Inicioval systemizáciu funkcií psovodov na obvodných oddeleniach Policajného zboru, zriadenie oddelení služobnej kynológie na okresných a krajských riaditeľstvách Policajného zboru a znovuzriadenie skupín metódy pachových konzerv v Bratislave a v Košiciach. Prispel k založeniu oddelenia jazdnej polície v Košiciach. Súčasne mal zásluhu na etablovaní samostatného vyučovacieho predmetu "Policajná kynológia a hipológia" v bakalárskom štúdiu na Akadémii Policajného zboru v Bratislave.

Zorganizoval viacero národných a medzinárodných kynologických konferencii a medzinárodných zvodov chovných psov a sučiek plemena nemecký ovčiak. Usporiadal v Európe prvú medzinárodnú súťaž policajných psov na vyhľadávanie výbušnín, prvé Majstrovstvá Európy policajných psov vo vyhľadávaní omamných a psychotropných látok (drog) a Majstrovstvá Európy policajných psov vo vyhľadávaní výbušnín.

Športová kynológia[upraviť | upraviť kód]

Vladimír Ďurišin sa v mladosti úspešne venoval športovej kynológii a získal mnohé ocenenia. Stal sa dvojnásobným majstrom Slovenska v brannom viacboji kynológov, vicemajstrom Slovenska vo výkone psov služobných plemien v kategórii „stopárov“, vyhral Justitzov memoriál v Prahe (neoficiálne majstrovstvá Československa plemena nemecký boxer), Memoriál Jána Magála v Bratislave, Cenu oslobodenia Bratislavy a iné. Športovej kynológii sa aktívne venoval vo Zväze drobnochovateľov už v roku 1975 a vo Zväzarme od roku 1976. Dlhé roky pôsobil vo funkcii medzinárodného a národného rozhodcu s aprobáciou pre výkon služobnej kynológie. Pracoval v kynologických organizáciách ako figurant, inštruktor, hlavný inštruktor, podpredseda a predseda kynologickej organizácie. Bol členom Ústrednej rady kynológie Ústredného výboru Zväzarmu v Prahe a členom výcvikovej komisie Mestskej rady kynológie Mestského výboru Zväzarmu v Bratislave.

V súčasnosti je členom Slovenskej policajno-historickej spoločnosti.

Súťažná činnosť[upraviť | upraviť kód]

 • 7 x Majstrovstvá Slovenska vo výkone psov služobných plemien;
 • 1 x Majstrovstvá Československa vo výkone psov služobných plemien;
 • Vicemajster Slovenska vo výkone psov služobných plemien v kategórii „stopárov“;
 • Dvojnásobný Majster Slovenska v brannom viacboji kynológov;
 • Vicemajster Československa (2. miesto) na 1. majstrovstvách Československa v brannom viacboji kynológov;
 • 4. miesto na 1. majstrovstvách Slovenska psov záchranárov v Kežmarku;
 • 4. miesto na 1. majstrovstvách Slovenska podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPO;
 • Víťaz Justitzovho memoriálu v Prahe (víťazstvo považované za neoficiálny titul Majstra Československa vo výkone boxerov);
 • Dvojnásobný víťaz Memoriálu Jána Magála;
 • Víťaz súťaže Cena oslobodenia Bratislava.

Vykonané skúšky z výkonu psov[upraviť | upraviť kód]

ZM, SVV-1 až SVV-3, SPO, IPO-1 až IPO-3, SZP1-SZP2

Rozhodcovská činnosť[upraviť | upraviť kód]

 • 1 x hlavný rozhodca - Majstrovstvá Slovenska vo výkone psov služobných plemien;
 • 1 x hlavný rozhodca - I. majstrovstvá Slovenska záchranárskych psov;
 • 5 x rozhodca - Majstrovstvá Slovenska vo výkone psov služobných plemien;
 • 1 x rozhodca - Majstrovstvá Slovenska mládeže vo výkone psov služobných plemien;
 • 1 x rozhodca - Majstrovstvá Slovenska Zboru nápravnej výchovy (ZVJS);
 • 1 x rozhodca - Majstrovstvá Slovenska Zboru ozbrojenej ochrany železníc (ŽP);
 • 1x rozhodca - Majstrovstvá Československa Zboru ozbrojenej ochrany železníc (ŽP);
 • 1x rozhodca - prvý CACIT na Slovensku (Trnava);
 • Rozhodca výkonu na bonitáciách plemien nemecký ovčiak, boxer a briard

Publikačná činnosť – monografie[upraviť | upraviť kód]

 • ĎURIŠIN, V., Policajná kynológia, teória a prax, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice 2016, 500 s. ISBN 978-80-8077-510-0.
 • ĎURIŠIN, V., GALLOVÁ, Ľ.,: Policajná kynológia na Slovensku. Bratislava, 2004, ISBN 80-969216-5-7;
 • ĎURIŠIN, V., GALLOVÁ, Ľ.,: Police kynology in Slovakia. Kynology Department of the Presidium of the Police Force, Bratislava, 2004, ISBN 80-969426-0-3;
 • ĎURIŠIN, V., GALLOVÁ, Ľ.,: Policajná kynológia na Slovensku. Bratislava: Kynologický klub Polícia - Slovakia, 2009, ISBN 978-80-970144-1-4;
 • KRAJNÍK, V., ĎURIŠIN, V., KOZÁK, M., BOHRN, F.,: Policajná kynológia, 1. vydanie, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2009, ISBN 978-80-8054-476-8;
 • ĎURIŠIN, V., GALLOVÁ, Ľ.,: Police kynology in Slovakia. Academy of the Police Force, Bratislava, 2014, 218 s. ISBN 978-80-8054-586-4, EAN 9788080545864;

Skriptá[upraviť | upraviť kód]

 • STACHO, P., ĎURIŠIN, V.,: Riadenie a výkon služobnej kynológie v Policajnom zbore 1. časť, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Bratislava 2001, 89 s. ISBN 80-8054-166-3.
 • STACHO, P., ĎURIŠIN, V., Riadenie a výkon služobnej kynológie v Policajnom zbore. 2. časť, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Bratislava 2001, 81 s. ISBN 80-8054-166-3;
 • ČURLÍK, J., LAZAR, P., KAROLOVÁ, R., SOROKA, J., ĎURIŠIN, V., BRODŇANSKÁ, L.,: Výkon a výcvik psov I diel, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2011, 171 s. ISBN 978-80-8077-224-6;
 • ČURLÍK, J., LAZAR, P., KAROLOVÁ, R., SOROKA, J., ĎURIŠIN,V., BRODŇANSKÁ, L.,: Výkon a výcvik psov II. diel, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2011, 159 s. ISBN 978-80-8077-225-3;
 • ĎURIŠIN, V.,: Bulletin Prezídium Policajného zboru - odbor kynológie, Bratislava 1999, 18 s.

Literárne zdroje a odkazy[upraviť | upraviť kód]

 • WHO IS WHO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, 11. vydanie 20174/2014. Verlag für Personenenzyklopädien AG, Zug/Swizerland;
 • RULC, J., ŠTAUDINGER, J., NEVOLNÝ, P., Dějiny československé služební kynologie, Canis TR Praha, 2014, 764 s. ISBN 978-80-904210-8-0;
 • NEVOLNÝ, P., História vzniku plemena československý vlčiak, KCH ČSV SR, 2017, 160 s. ISBN 978-80-972737-0-5;
 • KECHTSBERGER, P., K šesťdesiatemu výročiu policajnej kynológie na Slovensku. In: Kynologická revue 2009;
 • ĎURIŠIN, V., Policajná kynológia, teória a prax, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice 2016, 500 s., ISBN 978-80-8077-510-0.

Referencie[upraviť | upraviť kód]

 1. a b REPUBLIKY, Ministerstvo vnútra Slovenskej. Policajná kynológia, Ministerstvo vnútra SR - Polícia [online]. www.minv.sk, [cit. 2018-11-19]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]