Wikipédia:Kaviareň/Wikipolitika/Archív 2009

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Máme tu povolené wikionly licencie? Nie. Tak prosím redaktorov, aby neposielali firmám požiadavky na povolenia pre zverejnenie ich loga na Wikipédii. Je jasné, že by sme také povolenie získali, len vďaka (slušne povedané) nepochopeniu licenčnej politiky pod vidinou reklamy. —Kandy Talbot 14:42, 26. január 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Súhlas. Žiadna firma, ktorá má na svoje logo copyright nemôže principiálne súhlasiť s jeho zverejnením pod ktorejkoľvek povolenou licenciou na wikipédii. Inou otázkou je, že tie licencie povolené na wiki sú absurdne okieštené... --Rádiológ 12:15, 27. január 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
To absurdné obmedzenie je len na Slovenskej wiki, keďže sme neschválili žiadne výnimky.--Otm 14:20, 27. január 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ono to je celé úchylné, ale táto diskusia nemá veľký zmysel, k ničomu tu v minulosti neviedla a pravdepodobne ani v budúcnosti nepovedie. Pre mňa je (by mala byť) wikipédia najrozsiahlejším zdrojom informácii na svete. Ak autor loga alebo obrázku poskytne práva tento na wiki uverejniť, je absurdné ak sa to neumožní len preto, že niekto (zrejme zakladatelia, aj keď i to sa mi už nezdá) má nutkavú potrebu mať tu len veci, ktoré môže slobodne ktokoľvek a akokoľvek meniť. Pri texte to chápem, je na tom celá wiki postavená... ale pri obrázkoch?!? Ako môže náhľad obrázku alebo loga veľkosti 400x400px komukoľvek narušiť jeho autorské práva, jednoducho nie som schopný pochopiť... čo si ľudia tú knihu alebo platňu nekúpia? Proste paródia. Nehovoriac o tom, že náš Autorský zákon použitie takýchto obrázkov povoľuje:

 • § 25 - Citácia diela Bez súhlasu autora možno použiť krátku časť zverejneného diela vo forme citácie v inom diele len na účel recenzie alebo kritiky tohto zverejneného diela alebo na vyučovacie účely, vedeckovýskumné účely alebo umelecké účely. Takéto použitie musí byť v súlade so zvyklosťami a jeho rozsah nesmie presiahnuť rámec odôvodnený účelom citácie. Pri citácii sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom sa dielo uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameň. Za takéto použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
 • § 26 - Propagácia výstavy umeleckých diel alebo dražby umeleckých diel (1) Na propagáciu výstavy umeleckých diel alebo dražby umeleckých diel možno bez súhlasu autora použiť dielo vyhotovením jeho rozmnoženiny, jej verejným rozširovaním predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, alebo verejným prenosom, a to v rozsahu potrebnom na takúto propagáciu. Na tieto použitia sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia veta. (2) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
 • § 27 - Použitie diela umiestneného na verejnom priestranstve (1) Bez súhlasu autora možno dielo trvalo umiestnené na verejnom priestranstve vyjadriť kresbou, maľbou, grafikou, reliéfnym obrázkom či reliéfnym modelom alebo ho zaznamenať fotografiou či filmom; takto vyjadrené alebo zaznamenané dielo možno bez súhlasu autora diela trvalo umiestneného na verejnom priestranstve použiť vyhotovením jeho rozmnoženiny, jej verejným rozširovaním predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, alebo verejným prenosom. Na tieto použitia sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia veta. (2) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
 • §28 - Použitie diela na vyučovacie účely (1) Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny krátkej časti zverejneného diela, na jej verejné rozširovanie inou formou prevodu vlastníckeho práva ako predajom, alebo na verejný prenos krátkej časti zverejneného diela, ak takéto použitie nepresahuje rámec odôvodnený vyučovacími účelmi v škole a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu. (2) Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny krátkej časti zverejneného diela, zverejneného krátkeho diela alebo zverejneného diela výtvarného umenia jeho prenesením na papier alebo na podobný podklad prostredníctvom reprografického zariadenia, na jej verejné rozširovanie inou formou prevodu vlastníckeho práva ako predajom, ak takéto použitie nepresahuje rámec odôvodnený vyučovacími účelmi v škole a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu. (3) Na použitie podľa odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia veta. (4) Za použitie podľa odsekov 1 a 2 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
 • § 29 - Použitie diela pre potreby zdravotne postihnutých (1) Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela, na jej verejné rozširovanie inou formou prevodu vlastníckeho práva ako predajom, na jej verejné rozširovanie vypožičaním alebo na verejný prenos, ak sa takéto použitie uskutočňuje výhradne pre potreby zdravotne postihnutých v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu. (2) Na použitie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia veta. (3) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

Takže asi tak... --Rádiológ 15:09, 27. január 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Tento dokument skopírovaný v roku 2006 anonymom do Duševné poruchy a poruchy správania (MKCH-10) a teraz rozhodený do článkov, je public domain? —Kandy Talbot 11:21, 1. február 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

 • Je to dosť pravdepodobné: AZ (618/2003 Z.z.) sa nevzťahuje na „text právneho predpisu, úradné rozhodnutie, verejnú listinu, verejne prístupný register, úradný spis, slovenskú technickú normu vrátane ich prípravnej dokumentácie a prekladu“ [§ 7 ods. 3 písm. b]. --AtonX 11:42, 1. február 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
 • Áno, je to verejne prístupný medzinárodný register --Rádiológ 12:10, 1. február 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

obrázok erbu dediny[upraviť | upraviť zdroj]

Dobrý deň. Chcela by som do wikipédie pridať obrázok erbu a vlajky dediny Vinosady. Aký sprievodný list by som mala napísať starostovi obce, aby to povolil? --Kuku 09:39, 13. február 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Pozri tu: Wikipédia:Erby. --Wizzard 09:40, 13. február 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Nevhodné redaktorské mená[upraviť | upraviť zdroj]

Vzhľadom na nedávne, ale aj dávne udalosti a diskusie navrhujem, aby sme vytvorili pravidlo, ktoré by zakazovalo určité druhy redaktorských mien. Takéto pravidlo by malo zahrnovať širšie okruhy, ktoré by definovali nevhodné redaktorské mená, a umožňovalo by byrokratovi takéto redaktorské meno premenovať. Sem by patrili napríklad

 • meno, ktoré môže viesť k zámene s existujúcim redaktorským menom, napríklad použitím inej znakovej sady
  (napr. „Redaktor:Anna“ a „Redaktor:Annа“ – v druhom mene je „a“ z cyriliky!)
 • meno, ktoré môže viesť k zámene s meno všeobecne známej osoby, resp. osobnosti
  (mali sme prípad Redaktor:Jozef.genzor, pozri diskusiu)
 • meno, ktoré upozorňuje na existujúcu internetovú doménu
  (Wikipédia nie je reklama, mám na mysli Redaktor:ICT.SK)
 • meno, ktoré je jednoznačne urážlivé, vulgárne, alebo iným spôsobom znevažuje iné redaktorské meno
  (prípadov bolo dosť, nemusím sa rozpisovať)

Prosím vás v tejto fáze o diskusiu alebo ďalšie návrhy. Znalých angličtiny upozorním ešte na príklad takéhoto pravidla: en:Wikipedia:Username policy --AtonX 23:09, 28. február 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Pre ostatných: Wikipédia:Používateľské meno. --–Bubamara 23:18, 28. február 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
V odporúčaniach je špecifikované, aké redaktorské mená sú výslovne zakázané. Z tohoto dôvodu tá časť nemá charakter odporúčania, ale pravidla. Súhlasím s tým, aby bol zoznam zakázaných mien rozšírený o Tebou uvedený bod 1) a bod 3). Nesúhlasím s bodom 2). Bod 4) už v zakázaných menách figuruje. Bude sa o tomto hlasovať na príslušnom mieste? Ak áno, zdôvodnenie nesúhlasu s bodom 2) môžem uviesť tam alebo aj tu.--MichalT 11:29, 1. marec 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Súhlasím s Atonom vo všetkých 4 bodoch. Otvorí niekto hlasovanie???--SVALNAC 11:50, 1. marec 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Chválenie sa cudzím perím?[upraviť | upraviť zdroj]

Presúvam to z diskusie k Slovenskému štátu, kde to hodila nejaká IP. Ide o to, že na tejto stránke je komplet rovnaký text ako v našom článku a chlapci zo SSCIT ja tvária že je to ich (riadok na konci článku: Článok tu zverejnený predstavuje duchovné vlastníctvo spoločnosti S.S.C.I.T. a nesmie byť rozširovaný bez jej súhlasu.). To združenie bolo zaregistrované v roku 2004, náš text bol iniciovaný začiatkom júla 2007 Pelexom, ale to eše nič neznamená (stránku mohli založiť neskôr a ten text tam skopírovať od nás). --peko 20:24, 18. marec 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Predstavitelia S.S.C.I.T. sa vyjadrili, že o tom netušili, a že to budú riešiť najprv interne, lebo oni si nechali tie heslá spracovať niekomu, komu za to zaplatili. (...„Nemusí to byť vždy úmysel a druhá strana môže mať záujem o nápravu!“...) V prípade, že sa potvrdí, že to od nás bolo skopírované (čo je bez debaty fakt) tak by chceli tie texty aj tak nejakým spôsobom použiť. (Minimálne d) Ja som im ešte na ich odpoveď neodpovedal, ale v úvodnom maile som zdôraznil, že ak chcú preberať texty z wikipédie, tak to ďalej musia šíriť pod GFDL. A tiež to, že by sa nemali podpisovať pod cudziu prácu.--Pelex 18:10, 20. marec 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Bohužiaľ, to nie je prvý prípad podpisovania sa pod cudziu prácu. Mali ste šťastie, že v tomto prípade druhá strana mala záujem o nápravu. Ja som sa zatiaľ stretla len s ignoranciou, v horšom prípade s hrubosťou a urážkami. Navrhujem založiť podobnú stránku ako majú Češi pre neriešiteľné prípady, aby plagiátori boli aspoň vystavení na hanbu sveta. Poznám hneď niekoľko prípadov, ktorými by sme ju mohli začať plniť. :-( --Eryn Blaireová 19:06, 20. marec 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Súhlasím. --Rádiológ 19:14, 20. marec 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Taktiež súhlasím. Izmaelt@+ 19:22, 20. marec 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Takáto stránky by mohla pre zaújmavosť existovať aj v našej jazykovej mutácii.--Pelex 19:32, 20. marec 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Tak som to teda načrtla.--Eryn Blaireová 10:21, 21. marec 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
...a to ešte nevieme, koľko seminárnych a iných školských prác necituje wikipédiu. :)))--mo-Slimy 12:17, 21. marec 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Pekné Eryn, len by som možno do tých linkov dal názov stránky, aby neboli skryté pod číslami, ale dalo sa aj bez kliknutia zistiť názov stránky. Izmaelt@+ 12:25, 21. marec 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ak viete aj o ozdrojovaných citáciách, aj taký zoznam by sa mohol vytvoriť. —Kandy Talbot 20:57, 23. marec 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Načo je nám vlastne wikislovník?[upraviť | upraviť zdroj]

Cieľom je začať debatu o užitočnosti/neužitočnosti a potrebnosti/nepotrebnosti wikislovníka.

Mám čoraz väčší pocit, že wikislovník je zbytočný. Je nejaký špeciálny dôvod, prečo by nemohol byť spojený s wikipédiou? Trebárs i vo forme špeciálnej šablóny pri slovníkových heslách... --Rádiológ 17:49, 20. marec 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Projekt http://www.omegawiki.org, ktorý vznikol z potreby vylepšiť wiki softvér (nielen) pre potreby tvorby mnohojazyčného slovníka (evolúcia wiktionary, nepatrí medzi projekty WMF) sa mi zdá životaschopnejší a použiteľnejší. Helix84.JPG helix84 14:12, 21. marec 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Hľadá sa dobrovoľník na slovenskú OTRS frontu. Trpezlivosť, vyznanie sa v slovenských zákonoch (dotiahnuť erby) a v politike Wikimédia Foundation, sú výhodou. —Kandy Talbot 16:11, 22. marec 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Revízia najlepších článkov[upraviť | upraviť zdroj]

Ako uviesť do života toto (pozn.: ešte je to nedokončené)? Treba dať o tom hlasovať tu?--MichalT 12:43, 1. marec 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Áno tam--Otm 15:34, 1. marec 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Diskutovať o vytvorenom nástroji na udržiavanie štandardu NČ sa môže tu.--MichalT 18:46, 31. marec 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Zjednotenie uctov[upraviť | upraviť zdroj]

Zdravím, mám menší problém. Používal som tu redaktorský účet EMPiko, pričom pôvodne som sa registroval ako eMPiko. Po tom, ako mi prvé písmeno zmenilo na veľké som sa na anglickú wikipediu registroval už len ako Empiko. Na slovenskej mi to však automaticky vytvorilo tento nový účet a ja by som ich chcel nejako zjednotiť, je to možné? --Empiko 16:44, 24. marec 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Podrobné informácie meta:Help:Unified_login. Podľa FAQ zatiaľ nie je možné zlúčiť odlišné používateľské mená, no môžeš požiadať na konkrétnej wiki o premenovanie ak je cieľové meno voľné. Helix84.JPG helix84 10:31, 31. marec 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Žiadosť o hlasovaní o pravidle[upraviť | upraviť zdroj]

Presunuté z Wikipédia:Nástenka správcov#Žiadosť o hlasovaní pravidla. --–Bubamara 00:21, 27. marec 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Vzhľadom k situácii výhonkov a revertov redaktora Vasiľa, odstránenia hlasovania Bubamary (tosa dá ale pochopiť) a náražkam Kandy Talbota žiadam hlasovanie o pravidle:

 • o tom či má byť v článku iba jeden výhonok
 • či v článku môžu byť viaceré výhonky súvisiace s témou.--Tom78 00:08, 27. marec 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Myslím že je hlúposť hlasovať o pravidle, koľko šablón výhonkov môže byť v článku. Stačí použiť sedliacky rozum a ide to (ak by som to vztiahol na pápežov, tak je naozaj zbytočné mať v jednom článku aj pápežský, aj kresťanský výhonok, nakoľko pápež je aj kresťa, nie? Teda je naozaj zbytočné mať tam obe šablóny). Ale ako chcete. Ak máte pocit že áno, vypracujte návrh takéhoto pravidla a dajte hlasovať. --peko 05:19, 27. marec 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Ak sa dá vložiť niekoľko tématicky odlišných výhonkových šablón, nech sa páči, na to netreba pravidlo, ale v tomto prípade, keď je pápežský výhonok, nemusí byť aj kresťanský. Iné by bolo, keby bol spevák a mal by hudobný a biografický výhonok. Izmaelt@+ 08:04, 27. marec 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Dalsie zbytocne hlasovanie - co tak pouzit zdravy rozum?-- Jonesy • 10:39, 27. marec 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Zdroje, konfrontáciou názorov[upraviť | upraviť zdroj]

nadviazanie na: Diskusia:Karl_Heinrich_Marx príspevok od Rusin

Sk wikipédia je tým presiaknutá.
Zbytočne vysvetľovať, že nezaujatý článok je možné napísať iba konfrontáciou rôznych názorov a pohľadov ľudí na danú tému. Nikto nevie napísať nezaujaté články sám (resp. iba jeden „tábor“) , pokiaľ ide o tému spoločenských vied.
Písať nezaujato je možné iba v exaktných vedách (2+2=4) ... (Preto, keď už niečo píšem, tak je to geografia :-/.)
Čím dlhšie to tu čítam, tým viac sa utvrdzujem, že veľká časť článkov je tu na „prečistenie hláv“. Niečo iné bola pravda v socializme niečo iné v čechoslovakizme .. a niečo iné teraz (,každé vychýlenie bude bez ďalšieho rozoberania a diskusie “napravené“) ..
Myslel som, že wiki bude miestom, kde sa niečo človek naučí .. nikto nemá patent na rozum a každý môže mať mylnú predstavu o danej téme. Miesto poučenia som sa však dozvedel, že wiki nieje diskusia (asi ma zmiatol názov linku na ktorý som ťukol – napravo od linku stránka).
Niektoré články sú vážne až na úrovni komentárov z dennej tlače .. dnes je v móde pesimizmus, kritika všetkého (v našej spoločnosti) a slepé uctievanie zlatého teľaťa + 95% subjektívnych pocitov autora na danú tému.
ps. Ani bakalársku prácu by mi nezobrali (neviem ako Vám), pokiaľ by som v nej nemal zdroje (citáty). Článok bez zdrojov - tj. že so to celé vymyslel sám (v súčastnosti nemožné), alebo ide o rozprávky starej matere.--Potocny 15:09, 1. apríl 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Nedám mi s Vami čiastočne nesúhlasiť. Ale treba si uvedomiť, že keď sa niečo tvrdí, musí to byť podložené i dôveryhodnými zdrojmi. Ozdrojovaný fakt Vám nikto nevymaže, ak ste ho samozrejme od slova doslova niekde neskopíroval. A najdôležitejší fakt - Wiki je encyklopédia, nie klub, kde sa vymieňajú názory - sem patria fakty, ak ich máte, sem s nimi (a s patričnými zdrojmi, z ktorých čerpáte). O podrobnostiach samozrejme možno diskutovať v diskusiách k článkom - to je priestor, kde možno niektoré veci utriediť. Je pravda, že je tu veľa informácii bez zdrojov ale to je tým, že wiki spočiatku rástla živelne a nikto to tu nestrážil. Situácia je už lepšia, ale o ideále sa stále hovoriť nedá. Majte trpezlivosť, pýtajte sa, sledujte a píšte. Budeme všetci len radi ak naše rady rozšírite. S pozdravom --Rádiológ 15:21, 1. apríl 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Niesom si istý, s čím ste presne nesúhlasil...
Wiki nieje klub, kde sa vymieňajú názory .. áno napísal som to záverom môjho príspevku (možno som to nepresne formuloval / nebol som celkom dobre pochopený .. potom sa ospravedlňujem).
AD dôveryhodný zdroj je relatívny pojem .. na mnohé témy existuje veľa zdrojov s rozdielnymi výkladmi a (myslím, že)je degradujúce ak niekto selektuje iba jeden názorový prúd .. (niekedy konca bez toho, aby mal ostatné preštudované).
Podarilo sa nám RAZ dosiahnuť, že sa upravil článok tak, aby bol obsahovo akceptovateľný pre všetkých zúčastnených. (Nikdy som tu už neskúšal na inom článku, nakoľko ten 1 pokus ma stál dosť energie). Ale prácou na tom jednom článku, som sa aj ja niečo naučil (nemal som vo všetko pravdu a dozvedel som sa nové veci) .. v niečom som mal pravdu a článok bol o niečo rozšírený. Zaujímavé to bolo, keď som podporu pre moje tvrdenia našiel v zdrojoch, ktoré tam dali redaktori predomnou. (.. tu sa človek iba zamyslí ako sa asi píšu niektoré články – keď nevieme čo je obsahom zdroja, ktorý sme použili).
Diskusia je nutná minimálne na ujasnenie obsahu .. prečo sa neposkytne čitateľovi viaceré názorové prúdy? .. Ale vyberie sa jeden a ostatné sú nedôveryhodné (prípadne sa spomenú s podhodnocujúcim podfarbením).
Ak si všimnete začiatok môjho prvého príspevku, reagujem na tému /Sekcia "Kritika"/
v Diskusia:Karl_Heinrich_Marx --- vážne wiki nieje klub na vymieňanie názorov ???
A to nieje jediný prípad .. koľko krát som čítal niečo podobné (bol zlý politik ?! .. taký a taký autor – a nasledovala opis povahy autora na celý odstavec a ako zdroj bola použitá 1(!) veta - citovanie niekoho od niekiaľ).
AD zdroje: Pardón, ale pravdu povediac nebadal som zlepšenie aj články staré pár mesiacov sú bez jediného zdroja (myslím aj doteraz) .. česť výnimkam :).--Potocny 17:34, 1. apríl 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ak máš nejaké problémy s konkrétnymi článkami (konkrétne povedzme najmä na anglickej wiki, všakáno), tak si to rieš tam a zbytočne tu nepíš triviálnosti v štýle "Aha objavil som Ameriku o známej webovej stránke" a nevylievaj si tu emócie. A nie je pravda, že články ktoré nemajú uvedené zdroje sú automaticky neoverené alebo zlé, práve naopak, v minulosti sme na sk wiki stíhali strážiť obsahy (skoro) všetkých článkov, teraz už menej a preto sú zdroje teraz už veľmi potrebné. Na anglickej nestíhajú a nekontrolujú už dávno skoro vôbec nič, preto to tam aj tak obsahovo vyzerá, hoci na prvý pohľad by človek povedal - podľa kvantity -, že to tam musí byť všetko úžasné. A nespomínam si, že by si "raz" niekedy nejako vhodne upravil nejaký článok, len si spomínam, že som raz nemal čas sa s tebou handrkovať, tak si ten článok nacionalisticky pokazil (čiže presne naopak ako tu tvrdíš). Okrem toho si láskavo nenamýšľaj, že to čo sa tebe nepáči je zle a to, čo napíšeš ty, je ten správny objektívny názor a neobracaj nám tu takýto názor na všeobecne platný fakt (a som si vedomý, že si to tu výslovne nenapísal, ale vyplýva to z toho). Bronto 20:35, 1. apríl 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

S anglickou wiki sa veľmi nezaoberám, nakoľko moja angličtina nieje taká dobrá aby som tam nejak výrazne zasahoval (neviem o tom, že by som tam nejaký článok upravoval) (a píšem sem - čiže hovorím o sk wiki). “Nacionalisticky“ upravil .. asi myslíš Slovenský znak, ktorý som nakoniec ozdrojoval z toho čo už tam bolo skôr.
O tom, že správny je iba jeden pohľad som už písal mnohokrát, a všetky ostatné sú nacionalistické, revizionistické, komunistické … (skrátka stereotyp čo sa opakuje). A predpokladám, že si môj príspevok ani nedočítal. NIKDY som nikde netvrdil, že môj pohľad je správny a v úpravách (napr.) Slovenského znaku som tiež uznal, keď som sa mýlil v niektorých veciach (.. ani Bronto nemá patent na rozum .. ako nikto na wiki).
A nespomínaš si, že by som "raz" niekedy … tvoj megalomanský štýl ma dojal .. upravil som iba dva články, ktoré boli pod paľbou Slovenský znak a Maďarizáciu (znak skočil ako skončil a maďarizácia .. to som nechal tak, už ma to nebavilo sa „handrkovať“ .. ale je zaujímavé ako vyzerá teraz).
AD emócie - na to je tu iný macher
Inač neviem čo by som ti mal na to odpísať, nič k téme v tvojom príspevku nebolo .. iba sa potvrdilo čo som napísal .. ani náznak, že by som sa zamyslel .. sebareflexia .. iba nejaká snaha uraziť? zosmiešniť? .. netusím ..
Dôvod prečo nemám vôľu pokračovať je zrejmí (áno .. viem .. nebudeš plakať .. ušetrím ti čas ktorý, by si zbytočne stratil “brechaním“ .. ja tiež nebudem ..)
ps. keď chceš porovnávať AJ a SK wiki . Tak myslím, že anglická je na tom podstatne lepšie (do obsahu) .. aj keby tam chýbali zdroje .. to bude tým, že diskusia tam slúži svojmu účelu a nevšimol som si,že by tam bol niekto, koho by (stále) bavilo hrať na Stalina.
Veľa zdaru .. Vám prajem a rozum do hrsti (aspoň:) ).
--Potocny 22:05, 1. apríl 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
  • Tak sa ešte musíš veľa učiť, ak si myslíš že angl. wiki je obsahovo v poriadku, ale neprekvapuje ma to. A ak Stalinom myslíš mňa a mne podobných (a zato sa blokuje), tak takých Stalinov by tam potrebovali aspoň 100....Po druhé, na angl. wiki sa vyskytuje nejaký Potocny....Tak a dúfam, že si sa už dohral na múdreho, nenaletíme ti tu na to. Možno na iných serveroch. Trepať somariny do vetra vie každý. Bronto 23:45, 1. apríl 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
 • Vieš, Potocny, ľudia tu chcú skôr upravovať články, ako len tak naprázdno diskutovať. Keď už na encyklopédii Wikipédii dobrovoľne míňajú svoj vlastný čas, je na nich, akým spôsobom ho míňajú. Odvolávke na redaktora Rusina príliš nerozumiem, keďže tento človek neprišiel na Wikipédiu upravovať články ako je zrejmé z jeho príspevkov. Aj tebe prajem veľa zdaru a snáď si v internetovom svete nájdeš svoj priestor na diskusiu o všetkom, čo ťa znepokojuje. --–Bubamara 23:14, 1. apríl 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Neviem prečo sa to snažíte zviesť na prázdne diskutovanie (.. o počasí .. ), ale ok, nezhodneme sa súčasný systém bude lepší …......
Čo ľudia chcú o tom už mám predstavu (nikdy nie všetci to isté) .. keď mi niektorý radia mimo wiki ( .. len aby to niekto náhodou nevidel :D .. že možno mám asi v niečom pravdu, ale mám našľapovať opatrne inač nič nedosiahnem .. určite sa mi nechce taktizovať a točiť sa ľudom okolo krku).
Ale áno, ľudia čo ostávajú .. nekritizujú, chcú to také aké to je .. ta správna krvná skupina tvoriaca monolit .. ostatným to nijak neublíži, keď ich Bronto detinsky pouráža, alebo zavedie tému niekam inam (obete sú inde .. ty iba ľudia kývnu plecami a idú ďalej).
Odvolávke na “životopis“ Rusína nerozumiem .. reagoval som na je jeho konkrétny postreh ..
Majte sa ..
(Ďalej už pokračovať/reagovať v tejto téme nebudem .. zbytočne sa to tu zahlcuje a miestami to začína byť "offtopic")

--Potocny 08:14, 2. apríl 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Tak nám milý infantilný Potočný - autor článkov o nádržiach a osoba, ktorá má problém ešte aj s tým, že by slovenský znak mohol byť podobný maďarskému - ozrejmi, aký má tento tvoj príspevok od začiatku praktický význam a čo iné nám priniesol okrem toho, že sa rád počúvaš, trepeš samozrejmosti, útočíš na druhých (a keď tí rovnako reagujú, tak sa sťažuješ) a spúšťaš zbytočnú nekonkrétnu diskusiu. Počúvame. Kde je konkrétny prínos tvojho príspevku. Poinformoval si nás, že je dobré, keď články majú zdroje? Fakt, naozaj, nepovedz... Bronto 15:41, 3. apríl 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ja som urážať nikoho nezačal (nikoho som napr. nenazval infantilným … ani som sa neznižoval k primitivizmom .. )
Niesom si celkom istý, ale mám taký pocit, že asi nikto nečítal to ... na čo som na začiatku odkazoval (,ako príklad o čom hovorím .. samozrejme je toho viac).
V tom konkrétnom prípade autor odseku „Kritika“ píše .. "V súčasnej dobe je viacmenej jasné, že mnohé z Marxových teoríí sa ukázali ako mylné." .. niesom expert na Marxa a práve o to viac ma zaujíma .. pre koho je to "viacmenej jasné" a prečo? Reagoval som na to, že keď sa píše článok, tak zdroj by mal byť aspoň pri takýchto tvrdeniach .. inač je to bulvár .. ako keď napíšem Bronto je zlý .. pre koho zlý? :) .. celý svet .. asi ťažko .. pokladám to za hrubú chybu, keď tu ostáva niečo také (bez zdrojov) .. ale človek sa nebude chytať za hlavu keď chýba citát za zrejmými “vecami“. (.. tak pls nerobte z toho niečo megalomanské .. ozbrojované diskutabilné príspevky napomáhajú zvýšiť úroveň článku .. o to je AJ wiki lepšia.)
Taktiež pokladám za “blogerinu“ keď niekto napíše, že mám problém s podobnosťou znakov (alebo podobne), že som nacionalista ….. -
AD Znak: Vtedy som spochybňoval, že slovenský znak vychádzal z Uhorského (tvrdenie bez zdroja), niekto ma nasmeroval na zdroj .. vec bola uzavretá.
AD nacionalista: Keď už mám byť osobný, tak celý život žijem v meste na južnom Slovensku .. a pochopiteľne sa nedá vyhnúť tomu, aby niektorý tvoji
kamaráti boli Maďari (keď s nimi vyrastáš .. no) .. tak prosím takéto podstrkovanie názorov, škatuľkujem .. to je ako z dennej tlače (kto s kým kde .. ja som nikoho na wiki neurážal, nezosmiešňoval, nevymýšľal si o ňom príbehy ..
.. inač neviem o tom, že by so niečo napísal o nejakej nádrži ..
--Potocny 18:17, 3. apríl 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

(Jaj hej Palcmanská :) .. tak napísal 1x)--Potocny 18:19, 3. apríl 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Zdielané IP škôl[upraviť | upraviť zdroj]

Dávam tu na zváženie, či školy, z ktorých sa pravidelne a sústavne vandalizuje, nezablokovať pre anonymov trvalo s povolením registrácie. Zbavíme sa vandalov a tí, ktorí budú mať záujem, môžu prispievať z vlastného hesla. --Rádiológ 08:58, 24. apríl 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ja som za tvoj návrh, tiež som to chcel mavrhnúť. --Otm 09:04, 24. apríl 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Som za vsetkymi desiatimi. :-)-- Jonesy diskusia 16:15, 24. apríl 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Vsetkymi dvadsiatimi :D. Izmaelt@+ 16:46, 24. apríl 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Wikislovník a Filit[upraviť | upraviť zdroj]

Máme povolenie Filitu pre Wikipédiu. Týka sa toto povolenie aj Wikislovníka?--MichalT 05:51, 16. máj 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

To povolenie je tu. Z neho vyplýva, že bol daný súhlas s uverejnením tam určeného materiálu pod GFDL licenciou. Ak teda wikislovník funguje pod tou istou licenciou, možno presúvať niektoré heslá z Wikipédie do wikislovníka? Ďalšia vec - Wikipédia by mala prejsť pod novú licenciu (nedávno prebiehalo hlasovanie). Bude sa povolenie dané na GFDL vzťahovať aj na ňu?--MichalT 12:07, 16. máj 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Redaktorské podstránky jedného redaktora[upraviť | upraviť zdroj]

Namiesto podstránok (ťahákov) môžem vytvoriť výhonky napr. Redaktor:Tom78/Gastronómia - červené nevytvorené stránky. Pretože je tu veľa chýbajúcich článkov.--Tom78 09:56, 9. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Prosím, predstavte si čisto teoreticky situáciu (a s tým súvisiaci počet kilobajtov), v ktorej by hoc aj každý piaty zaregistrovaný redaktor mal podobné množstvo podstránok ako máte vy v súčasnosti. Registrovaných používateľov podľa momentálnej štatistiky máme 29 781. --–Bubamara 10:04, 9. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Z diskusie (Diskusia s redaktorom:Tom78): Skúste si zadať výraz Redaktor:Tom78/ do vyhľadávača vo forme Redaktor:Tom78/ site:sk.wikipedia.org. Vyhodí Vám „šialenstvo“ s hláškou Výsledky 1 - 10 z približne 154 z sk.wikipedia.org pre Redaktor:Tom78/.. Naozaj neuvažujete o založení vlastnej wiki? To množstvo podstránok sa mi zdá už obludné a pribúdaju ako vidím závratným tempom ďalšie. --–Bubamara ♠ 09:40, 9. jún 2009 (UTC)

No trosku by si to mohol upratat a poznamky si ukladat na vlastny pocitac, wikipedia nie je poznamkovy blok ani sukromna webstranka... --AtonX 10:07, 9. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Myslím si, že ak tieto podstránky pomáhajú redaktorovi v redaktorskej práci, nie je s tým žiadny problém, je to všetko menný priestor redaktora. --Wizzard 10:13, 9. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Viem si predstaviť ako by vyzerali články keby boli len výhonky. Napríklad posledné Redaktor:Tom78/Záhradníctvo a záhrada/Latinský slovník (N) je prehľadom chýbajúcich článkov. Ak by som vytváral len vlastné stránky tak by som tam pridal aké stavisko má rastlina, ako ju zalievať...

Príkladom je tiež Redaktor:Tom78/Gastronómia, Redaktor:Tom78/Záhradníctvo a záhrada, ktoré som vytvoril ako podklad pre možný portál pre budúcnosť.

Chvályhodné predsavzatie... a kto sa o tie portály asi tak bude starať? Kto ich bude doplňovať? Stačí sa pozrieť, ako si portály na sk.wiki stoja dnes... Zbytočná námaha, ktorá sa dá venovať užitočnejším veciam. --Rádiológ 14:43, 9. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Neverím životnosti tých zamýšľaných portálov a množstvo podstánok svedčí viac o potrebe vlastnej wiki, než o činnosti na wikipédii-akurát zaberajú miesto na serveroch. Vasiľ 17:19, 9. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Myslím že sme sa tu viacerí vyjadrili proti vytváraniu bezperspektívnych súkromných pseudoportálov, alebo súkromných zoznamov a nadbytočného poznámkového aparátu. Buď z toho treba urobiť wikiobsah alebo si to uložiť na svojom súkromnom počítači alebo inej platforme, napríklad Google Docs. Je na adminoch aby zasiahli. --AtonX 18:53, 9. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

 • Admin musí citiť dostatočnú podporu redaktorov aby zasiahol. Súhlasím však, zasiahnúť treba. Toto šablónové spektrum hovorí jasne, že redaktor Tom78 či Redaktor:Tom778 má príliš široký okruh záujmov (odbornosť nehodnotím), a zameriava sa skôr na vytváranie vlastných podstránok, ako na samotné heslá. Myslím, že ho poriadne pohltila snaha obsiahnuť „všetko“, a tak výsledok je „nič“. --–Bubamara 19:01, 9. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Přiznám se, že jsem z této diskuse nepochopil, proč je třeba zasáhnout a jak. --Cinik 19:05, 9. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
No, osobne nemam nic proti zoapr podstrankam, ale ak sa niekto venuje viac svojim podstrankam ako clankom, je nacase zasiahnut (najma v tomto pripade). Izmaelt@+ 20:51, 9. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Myslím si, že to nie je na mieste. Na adných stránkach nie sú rozpracované žiadne významné heslá, dané stránky teda nie sú ani "pieskoviskami." S názorom spolukolegu AtonX naprosto súhlasím. --MARIÁN (NAPÍŠ MU) 21:00, 9. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Tie podstránky mali byť už dávno a jednoznačne zmazané, len som čakal, či to redaktor náhodou neurobí sám (že by ho osvietilo alebo sa stal podobný zázrak). Dôvod je, že platí:

 • (I) na 98% z nich nič nevzniklo (po veľmi dlhej dobe) a ani nevznikne, a slúžia (1) na obídenie toho, že zodpovedajúce články by boli inak z rôznych dôvodov zmazané (čo dotyčný na počudovanie ani sám nepopiera), a teda na obídenie pravidiel wikipédie, (2) ako praktická náhrada za vytvorenie vlastnej webovej stránky či vlastnej wiki s tou (pre dotyčného) úžasnou výhodou, že wikipédia im zvyšuje google hits (ak to zhrniem sú na wikipédiu fakticky umiestnené neschválené a nevyhovujúce kvázi-články, ale pritom sú medzi prvými výsledkami na googli a mi to tu trpíme; takéto pokusy sme tu už kedysi mali, ale vtedy sme mazali okamžite).
 • (II) Toto je encyklopédia a nie web hosting, myspace ani nič podobné; aj keby tie podstránky boli najdokonalejšie články na svete, podstránky sa vzhľadom na cieľ, určenie a zmysel tohto projektu majú vytvárať len v nevyhnutných prípadoch, v malej miere a dočasne, inak sa zmení na z encyklopédie na spomínaný web hosting, myspaca a podobne
 • (III) Nezmazaním týchto hromadne zakladaných podstránok sa vytvára precedens pre kohokoľvek, ako na wikipédii trvalo umiestniť svoj text bez toho, aby mohol byť zmazaný alebo akokoľvek dávaný do poriadku; stačí vždy len povedať, že to sú "pracovné stránky", ale inak ich tu nechať roky. Inými slovami sa nezmazaním kodifikuje podvod.

Takže neviem na čo admini ešte stále čakajú. Bronto 21:46, 9. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

No, aby niekto zasa nepovedal, že sme proti Tom-ovi nejako zaujatí, navrhujem dať o tom hlasovať. Ak bude komunita za zmazanie týchto podstránok, dať mu 7 dní na to, aby si ich obsah uložil niekde mimo wikipédie a sám si urobil poriadok: Teda maximálne stránka redaktora a nejaké tie 2-3 pieskoviská. Zároveň by sa mohlo vytvoriť i jednoduché pravidlo, aby sme už nabudúce o tom nemuseli debatiť. --Rádiológ 14:53, 10. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

 • Ale ved už sa uhlasujeme za každú vec, kto sa chcel vyjadriť sa vyjadril a tendencia je jasná. Redaktorské stránky treba využívať v rozumnej miere, na bezprostredné účely tvorby Wikipédie ako encyklopédie a komunity, podstránky podľa možnosti s dočasným charakterom. Nie sme webhosting ani súkromná wiki. Lehotu môžeme dať kľudne aj 30 dní, veď to neponáhla a má tam toho veľa, treba dať redaktorovi možnosť uložiť si súkromné poznámky u seba doma. --AtonX 16:24, 10. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
 • Pravidlo nie je potrebné, je potrebné sa riadiť zdravým rozumom. Stránky redaktora sú síce "osobné", ale treba si uvedomiť, že keďže vyhľadávače majú wikipédiu na popredných miestach, tak aj obsah redaktorských stránok sa objavuje vo výsledkoch vyhľadávania na poprednom mieste, a preto aj ich obsah nie je len vecou redaktora, ale vecou celej komunity. Rozsah menovaných redaktorských stránok je teda fakt objemovo mimoriadne vysoko nadštandardný, pričom ich obsah patrí skôr na pieskovisko, alebo niekde na usb kľúč. Neostáva mi nič iné ako súhlasiť s ich redukciou. Ja si napr. rozpracované stránky ukladám na disk ako holé txt súbory aj s formátovaním wikipédie, a potom ich len prekopírujem ako blok. Nechcem tu zasa vytvoriť nejaké dusno termínami a ultimátami, ale chcem požiadať redaktorov, ktorých sa takéto správanie týka, aby zredukovali svoje stránky a podstránky na rozumný počet a do takej formy, aby neobsahovali (alebo len na nevyhnutný čas obsahovali) rozpracované texty, čiže aby každá podstránka obsahovala to na čo je určená, teda informácie o redaktorovi resp. technické dáta. Každý správca by (teda podľa mňa) mal - ak narazí na takúto zbierku (alebo ak redaktorská stránka obsahuje informácie ktoré s wikipédiou nesúvisia) - upozorniť majiteľa na to, že to preháňa, resp. označiť stránku ako kandidáta na zmazanie ak nedôjde k náprave do určitého termínu. Týmto teda prosím redaktora Tom78, aby tak čo najskôr učinil. Vopred ďakujem. --  ivob   16:40, 10. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Re potom som nutný pristúpiť k vytváraniu výhonkov pretože tu absentuje veľký počet článkov. A nie odložiť to na neskôr ako som mal v pláne a vytvoriť dlhšie články. Čiže potom mám vytvárať všetky čo chýbajú, asi... --Tom78 16:53, 10. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

 • Rozpracovaná téma sa dá uložiť aj na domáci počítač, nemusí to byť práve priestor vo wikipédii... --  ivob   18:40, 10. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Nevytvoril som to ako rozpracované téma ale ako podklad pre možné portály a zistiť aké články z tejto oblasti chýbajú a že ich chýba veľmi veľa to je možné pozrieť si na cudzojazyčných wiki.--Tom78 18:52, 10. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

 • Portál by sa mal vytvoriť vtedy, ak existuje dostatok článkov z jednej oblasti. Tvoriť vaty typu: Botanická záhrada v Nitree je botanická záhrada kde sa sústreďujú rastliny z oblati botaniky. Založená bola v roku 1982 len aby boli do počtu nie je vhodné riešenie ako pomôcť Wikipédii. Ani Boh nestvoril svet za jeden deň. Kvantita uprednostnená pred kvalitou nám nezvýši kredit u čitateľov encyklopédie. --–Bubamara 19:03, 10. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Práve preto som vytvoril aj (aj) podstránky aby som mohol lepšie vytvoriť komplexnejšie články.

Citácia: Profesor Beasley-Murray prisľúbil svojim študentom a študentkám za skúšku výnimočnú známku A+ za napísanie projektu označeného na Wikipédii ako "atraktívny". V máji sa to zatiaľ podarilo trom osobám navštevujúcim literárny kurz. Podľa vyučujúceho im vytvorenie hesiel trvalo štyri mesiace a jeden príspevok upravovali aj tisíckrát. - http://marketer.hnonline.sk/c1-24675930-wikipedia-sa-stava-ucebnou-pomockou

Všetko chce čas. Ale ak to tak nie je tak nebudem nič iné len výhonkový "kráľ", pretože tu toho veľa chýba. Napríklad som vytvoril aby som (nielen ja) nemusel x krát overovať meno autora. Eduardo di Capua: O sole mio - Redaktor:Tom78/Zoznam zahraničných piesní (O,Ô) a z toho vyplýva že tu chýbajú významné osbnosti Eduardo di Capua, Beniamino Gigli, Mario Lanza, Andrea Bocelli, The Three Tenors, José Carreras. A ako vypadá článok: Luciano Pavarotti - posledná zmena - 14:28, 24. február 2009. A potom hovorte o kvalite. Prečo ste nerozšírila článok? Je to najvýznamnejší operný spevák na svete, čiže tým odpadá argument ktorý by ste mohla mať a to že nemôžte robiť všetko. Ak by som vedel anglicky tak by som už dávno tento článok rozšíril. Mal som napríklad plán vytvoriť článok Hyacint trochu rozsiahlejší, ale po tomto som ho vytvoril ako som ho vytvoril. --Tom78 08:06, 11. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

 • U6 som to písal inde a tu to rád zopakujem: pre mňa je cennejší redaktor, ktorý vytvorí jeden skutočne kvalitný článok za mesiac, ako taký, čo tu narobí 20 stubov denne, alebo len prekladá obsah zahraničných wiki. A takých je tu ako šafránu. Tom, sústreď sa na jeden článok, doveď ho do dokonalosti a potom sa venuj ďalšiemu. Tak wiki pomôžeš stokrát viac ako pridávaním jednovetových výhonkov. To, že tu chýba obrovské množstvo vecí, je každému jasné. Ale ty nie si nesmrteľný, stejne sa ti nikdy nepodarí urobiť všetko. Jednoducho si vyber článok (napríklad ten Bocelli) a pracuj na ňom tak, aby to bol naozaj Dobrý článok. --Rádiológ 16:00, 11. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
 • Vezmi si z tých študentov príklad: Ak urobíš jeden "perfektný článok" raz za štyri mesiace, bude to len dobre, nie výhonkovať kde-kade a vytvárať si desiatky podstránok. Pomer toho čo vytvoríš kvalitne v hlavnom priestore, a toho čo naukladáš do kadejakých zbytočných súkromných podstránok, čo tu okolo toho zbytočne nakecáš, naargumentuješ a nahádaš sa, a čo po tebe treba potom aj tak pracne opravovať je totiž veľmi nešťastný. --AtonX 10:25, 11. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
 • Nikto vás tu nenúti tvoriť zle preložené substuby plné chýb a preklepov, podstata je v tom že množstvo podstránok svedči viac o potrebe vlastného webu než o (pochybnom) prínose pre wiki. Vasiľ 13:58, 11. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Podstránky slúžia na to aby nebol len substub ale lepšie ako strácať čas podstránkami je dať všetko hneď na hlavné stránky wikipédie. Je väčším prepokladom, že ak vznikne výhonok, že sa rozšíri ako keď nie je vyttvorený článok. --Tom78 14:40, 12. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
To sú síce pekné predstavy, ale realita je, bohužiaľ, iná. To by potom bolo ideálne zobrať najväčší slovník slovenského pravopisu a všetky možné databázy a nahádzať to sem ako názvy článkov. Veď ak to niekto nájde, tak mu to nedá a rozšíri to... bohužiaľ v realite to takto nefunguje, stačí pár týždňov sledovať posledné úpravy. Absolútna väčšina výhonkov takými aj zostane, nanajvýš niekto pridá šablónu a iw. --Rádiológ 14:54, 12. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
A iw dokonca len bot. --MARIÁN (NAPÍŠ MU) 15:02, 12. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ako to je s podstránkami?[upraviť | upraviť zdroj]

Keď tak, tak potom nech nie sú žiadne podatránky iba stránka používateľa a diskusia

 • citácia: Nikto nie je ostrovom samým pre seba:

každý je kusom pevniny, kusom súše; a ak more odmyje hrudu, Európa sa zmenší, akoby sa stratil výbežok zeme - http://sk.wikipedia.org/wiki/Redaktor:Bubamara

--Tom78 08:40, 11. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ak nevidis rozdiel medzi tym, co si si ty vytvoril za podstranky a hlavne co mas na nich umiestnene a tym, co na nich ma Bubamara a ini redaktori, tak potom neviem ako ti pomoct. Inak tvrdenie, ze ked nemozem mat podstranky ja, tak at ich nema nikto, je hodny akurat tak maleho Kuba z pieskoviska.-- Jonesy diskusia 09:52, 11. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Tom78: Viete, Váš hlavný problém je v tom, že chápete veci inak ako väčšina redaktorov. Neurážam, konštatujem. --–Bubamara 09:55, 11. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

zasahy do vlastnej redaktorskej stranky[upraviť | upraviť zdroj]

Ahoj. otazka velmi jednoducha. Pouzivam wikipediu aj ako zapisnik pre svoj projekt. Niekedy kvoli svojej nepozornosti je tych uprav dost vela. Je to v tomto pripade nejako obtazujuce, alebo vobec nie? Ide konkretne o Redaktor:Stanislav Hoferek/Poznámky. dakujem --Stanislav Hoferek 17:28, 9. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

 • V zasade, wikipedia nie je zapisnik pre sukromne zalezitosti. Redaktorske stranky su urcene primarne na ucely vytvarania obsahu wikipedie. Co sa tyka obtazovania, tak prilisne ukladanie a opravovanie v podstate zatazuje servery a zaplna Posledne upravy, takze samoregulacia je vhodna. :) --AtonX 18:47, 9. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

napad na likvidaciu nezmyselnych pouzivatelov[upraviť | upraviť zdroj]

co takto pridat na redaktorsku stranku niekoho, kto sa 2x pokusa pridat nejaky link niekam, nejaky ten mudry text? nieco typu "tvoja uprava bola zmazana, pretoze je to reklama". Teda ze by sa urobila nejaka ta sablona na taketo vecicky. dufam, ze som neobjavil ameriku... --Stanislav Hoferek 17:59, 9. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Také niečo už existuje na tejto stránke. --ra1N 18:12, 9. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
ta reklama 2 je ono, parada. asi s tym zacnem spamovat :) zapis je nasledovny: {{Reklama2}} --Stanislav Hoferek 18:22, 9. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Pozor, treba to používať s rozumom, a obvykle pridávame ako nadpis sekcie == Text nadpisu == názov článku, kde bola reklama vložená. S pozdravom --MARIÁN (NAPÍŠ MU) 21:13, 9. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Jednota dátumov[upraviť | upraviť zdroj]

Zdravím, všimol som si, že spolukolega Pescan upravuje stránky typu 1. január a pod. do štýlu **. Na druhej strane na niektorých stránkach to ostalo "pôvodné" - 1. jún - teda do článku nebolo namiesto roku, ktorý sa opakuje pridané ** ale len * a rok bez wikilinkov. Osobne sa prikláňam k názoru, že to treba upraviť či ujednotiť, a zároveň si myslím, že druhá možnosť je vizuálne prijateľnejšia. --MARIÁN (NAPÍŠ MU) 21:08, 9. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Spolukolega Pescan pomaly všetko vracia do pôvodného stavu (pozri 1. január) tak ako je to na en wiki. S pozdravom, --Pescan 16:34, 10. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
:) --MARIÁN (NAPÍŠ MU) 20:44, 10. jún 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Encyklopédia astronómie[upraviť | upraviť zdroj]

Chci se zeptat, jak byl vyřešen starý problém s autorskými právy. Povolení jsem tu nenašel, ale Kategória:Heslá Encyklopédie astronómie je plná. --egg 13:18, 16. júl 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Anglická wikipedia: Slovensko-maďarské vzťahy, Uhorsko, Slovensko[upraviť | upraviť zdroj]

Zistil som, že absolútna väčšina článkov na anglickej wikipédii o Uhorsku, dejinách Slovenska, slovensko-maďarských vzťahoch je akoby v rukách maďarských fanatikov. Nedá sa s tým niečo robiť? Znejakých príčin všetky lokality na Slvoensku sú v maďarskej verzii: Orava je je ako Árva a pod.

Napr. nejaký kolektívny run? Alebo zablokovať, podobne ako to Rumuni spravili s článkami o Rumunsku a Sedmohradsku?


Corvinus 11:47, 5. september 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

 • Áno, samozrejme sa s „tým“ dá niečo robiť. Jednoducho nešíriť národnostnú nenávisť ďalej. Sme slovenská verzia encyklopédie Wikipédia. Záležítosti na en wiki rieš prosím tam, neprenášaj ich tu. Vďaka. --–Bubamara 11:58, 5. september 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Šikovné poľské tlačítko[upraviť | upraviť zdroj]

Ahojte, keď som surfoval po poľskej verzii wikipédie narazil som na tlačítko "Edytuj wersję roboczą" (tuto). Nebolo by možné niečo také preniesť aj na slovenskú wikipédiu? Zjednodušilo by to aktualizácie, hlavne športových, článkov. Ď --MARIÁN (NAPÍŠ MU) 12:19, 13. september 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ahoj. Možné by to bolo, súvisí to s rozšírením en:Wikipedia:Flagged revisions. Teda na to by si potreboval asi súhlas komunity a neviem či je to rozšírenie na skwiki potrebné. --ra1N 16:28, 13. september 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Potrebné je, aktualizácia športových článkov - minimálne. Vypracuješ požiadavku pre komunitu? Ja som za. --MARIÁN (NAPÍŠ MU) 20:04, 13. september 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Inak, pre nas nezasvetenych....co vlastne robi to tlacitko? Izmaelt@+ 20:05, 14. september 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Naozaj, čo robí to tlačítko? Mohol by to niekto vysvetliť. Kolacik 17:13, 9. november 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Je to napísané v tom linku vyššie, konkrétne:

It would allow a given revision to be "flagged" as providing a clean version of the article that did not include vandalism or other problems, and a page may be configured so that the latest flagged version appears to unregistered users by default.

a teda funguje to tak, že sa označí "čistá", overená, dobrá verzia článku bez vandalizmu a pod. a ďalšie úpravy sa robia do "pracovnej verzie". Ak je pracovná verzia v poriadku (napr. údaje sú správne) môže sa označiť ako overená. Sumár: Bežný užívateľ vidí článok bez žiadnych problémov, vandalizmu a ďalších negatívnych vecí. --ra1n 17:09, 9. november 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Takze to vlastne čistí stránku, nie? Kolacik 17:13, 9. november 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Skôr by som to nazval opatrením.--ra1n 17:21, 9. november 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Mazanie a obnova obrázkov na Commons[upraviť | upraviť zdroj]

Mám trochu odveci otázku týkajúcu sa Wikimedia Commons a keby som vedela po anglicky, idem ju položiť a hádať sa tam. Možno mi ju ale niekto bude vedieť zodpovedať aj tu. Pred istým časom som z jedného veľkého obrázku na Commons (z tohto) povystrihovala menšie časti, jednotlivé hviezdičky, aby sme mali čo dať do infoboxov. Každú jednu veľkú hviezdu som potom nahrala na Commons ako samostatný obrázok, smaozrejme, s popisom, že pochádza z väčšieho obrázku. Jedného dňa ale pôvodný obrázok na pár hodín zmazali. Možno omylom, to neviem, lebo na druhý deň už bol obnovený. S vymazaním väčšieho došlo samozrejme aj k zmazaniu menších, odvodených obrázkov, ktoré som vytovrila, ale po obnovení veľkého obrázka už jeho výstrižky obnovené neboli. Vedel by mi niekto vysvetliť, prečo? Dosť ma to irituje, nadrela som sa totiž na tom celé hodiny a chcela by som vedieť, z akého vážneho dôvodu môže niekto zničiť niečiju prácu (o mňa nai tak nejde, ale tieto obrázky tu chýbajú, jeden z nich bol napríklad členom šablóny, na ktorú odkazuje 757 článkov).--Eryn Blaireová 13:40, 28. október 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Narýchlo som to teraz pozrel. To vymazanie nebolo omylom ale týkalo sa práv resp. copyright DSS, DSS2 obrázkov. Všetko k tomu (zmazanie, zoznam, diskusiu) môžeš nájsť tu. --ra1N 23:01, 30. október 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
No ale ak to bolo vymazané kvôli copyrightu, prečo to potom obnovili? Som z toho jeleň a po anglicky nerozumiem.--Eryn Blaireová 22:09, 5. november 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Je to celé trochu zvláštne (ani na commonse to nie je presne vysvetlené) a ak som dobre pochopil tak ide o to, že pôvodný obrázok (File:Pleiades large.jpg) bol nahratý zo zdroja, ktorý neumožňoval zdieľanie podľa politiky licencií na commons. A teda bol (po diskusii) vymazaný. Následne bol však opäť nahratý ale už z iného zdroja. Domnievam sa, vzhľadom na to, že tvoje obrázky boli vystrihnuté z pôvodného obrázku tak práve preto boli vymazané. --ra1N 23:25, 5. november 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Chcem spraviť kompletnú reformu štruktúry stránok týkajúcich sa zásad, pravidiel a odporúčaní. Na tomto mieste som už začal s definíciou pojmov. Jasné vymedzenie týchto výrazov som titiž nenašiel nikde a to sa podpisuje na tom, že dochádza k ich mätúcemu používaniu (zamienanie pravidiel za zásady, v kategórii Zásady Wikipédie sú pomiešané rôzne veci). Mojim cieľom je vytvorit strom rozvetvujúci sa odhora dole, v ktorom bude mať každá zásada, pravidlo a odporúčanie svoje miesto dané presným vymedzením pojmov. Chcem tiež kompletne zrevidovať obsah zásad, pravidiel a odporúčaní a doplniť chýbajúce pravidlá a odporúčania (pritom samozrejme nemyslím svojvoľnú zmenu obsahu; Wikipédiu netvorím pre seba). Tieto zmeny však nebudú len povrchné a preto píšem sem, aby som zistil akú podporu má táto snaha. Nemôžem sa totiž riadiť len podľa vlastného rozumu, pretože tieto zmeny by mali vplyv nielen na mňa. Preto vás prosím o vyjadrenie sa k načrtnutým definíciám, ktoré sa nachádzajú tu. Predstavujú základný rámec pre reformu.--MichalT 22:05, 30. október 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Bravo, držím palce pri tejto náročnej a hlavne nevďačnej úlohe... respect. --Rádiológ 16:52, 31. október 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
No ten rešpekt si možno zaslúžim až bude vec dobre spravená.--MichalT 17:49, 31. október 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Nech sa páči, vstúpte.--MichalT 20:07, 22. november 2009 (UTC)Odpovědět[odpovedať]