Wikipédia:WikiProjekt Wikipolitika/Čo je Wikipolitika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Wikipolitika je súhrnný termín pre zásady, pravidlá a odporúčania a procesy, ktoré s nimi súvisia.

Zásady, pravidlá a odporúčania Wikipédie sú vytvárané komunitou redaktorov. Naším cieľom je pri tom vytvárať otvorenú a spoľahlivú encyklopédiu. Sumarizácia základných princípov je obsiahnutá v piatich pilieroch Wikipédie.

Zásady, pravidlá a odporúčania môžu byť upravované tak, ako každá iná neuzamknutá stránka. Úpravy, ktoré by však menili zásadným spôsobom ich zmysel, je potrebné najskôr prediskutovať s redaktormi tak, aby zmeny odrážali konsenzus komunity.

Z čoho vychádzame?[upraviť | upraviť kód]

Wikipédia je prevádzkovaná neziskovou nadáciou Wikimedia Foundation, ktorá si voči projektu vymedzuje určité práva. Za bežných okolností je však Wikipédia projekt riadený jej komunitou. Jej zásady a odporúčania sú odrazom konsenzu komunity a päť pilierov je vyjadrením jej najdôležitejších princípov, ktoré sú nemenné. Ďalšie podobné dokumenty nájdete tu:

Klasifikácia wikipolitiky[upraviť | upraviť kód]

Zásady sú redaktormi široko uznávané. Vyjadrujú štandardy, ktorými by sa mal každý redaktor za zvyčajných okolností riadiť. Väčšina zásad je priamo odovoditeľná z piatich pilierov a sú teda nemenné. Zoznam všetkých zásad nájdete v kategórii Zásady Wikipédie.

Pravidlá Wikipédie boli odsúhlasené redaktormi s hlasovacím právom a je ich teda možné meniť. Pravidlá sú záväzné pre každého redaktora. Ich funkciou je zefektívňovať chod Wikipédie, prispievať ku kvalite obsahu Wikipédie a vytvárať optimálne pracovné miesto pre redaktorov. Zoznam pravidiel nájdete v kategórii Pravidlá Wikipédie

Odporúčania majú odporúčací charakter. Ak je niektoré odporúčanie v rozpore so zásadou alebo pravidlom, prednosť má daná zásada alebo pravidlo. Zoznam odporúčaní môžete nájsť v kategórii Odporúčania Wikipédie.

Procedurálne otázky[upraviť | upraviť kód]

Ako sa rozhoduje o wikipolitike?[upraviť | upraviť kód]

Väčšina zo zásad Wikipédie bola sformulovaná v začiatkoch projektu na anglickej Wikipédii. Základné princípy, ktoré tvoria charakter projektu, sú nemenné v tom zmysle, že o nich nemožno otvoriť hlasovanie a tak ich zrušiť (pozri päť pilierov). Ukázalo sa vhodné preberať wikipolitiku z anglickej Wikipédie. Nie všetko však z rôznych dôvodov vyhovuje slovenskej Wikipédii, a tak dochádza k postupnej modifikácii niektorých pravidiel a odporúčaní. Zmeny a dodatky sa dosahujú konsenzom.

Ako sa vynucuje dodržiavanie zásad a pravidiel?[upraviť | upraviť kód]

Ty si redaktorom Wikipédie. Wikipédia nemá šefredaktora ani organizačnú hierarchiu, ktorá by monitorovala a schvaľovala každodenný vývoj encyklopédie. Namiesto toho aktívni účastníci robia zmeny a korekcie obsahu a formátovania. A tak sú používatelia pisateľmi aj redaktormi.

Väčšinu zásad a pravidiel tak vynucujú jednotliví redaktori, ktorí upravujú stránky a vzájomne o veciach diskutujú. Vo výnimočných prípadoch je potrebné sa obrátiť na správcov.

Schopnosti softvéru s obmedzeným prístupom[upraviť | upraviť kód]

Niektoré schopnosti softvéru, ktoré sú potenciálne zneužiteľné - ako mazanie a zamykanie stránok - sú prístupné iba správcom, ktorí sú skúsenými používateľmi, čo získali dôveru komunity. Medzi zásady, ktoré sa obzvlášť týkajú správcov, patria:

Navrhovanie pravidiel a odporúčaní[upraviť | upraviť kód]

Navrhované pravidlá a odporúčania závažného charakteru by mali byť komunite predložené k diskusii.

Proces navrhovania[upraviť | upraviť kód]

  1. Pridajte šablónu {{Návrh}} na začiatok stránky navrhovaného odporúčania alebo pravidla.
  2. Na diskusnej stránke uveďte, či to, čo navrhujete, má byť pravidlo alebo odporúčanie.
  3. Informujte redaktorov, ktorí by sa o návrh mohli zaujímať.

Prosím nechajte diskusiu otvorenú aspoň dva týždne.

Reagovanie na návrh[upraviť | upraviť kód]

  • Svoje reakcie a komentáre uvádzajte v diskusnej stránke. Pre zjednodušenie vyhodnocovania diskusie, svoje príspevky uvádzajte slovnými spojeniami Podporujem odporúčanie (alebo pravidlo), Nesúhlasím s odporúčaním (alebo s pravidlom), Komentár. Uistite, že Váš príspevok je podpísaný.
  • Hlasovanie nenahradzuje diskusiu. Vysvetlite prosím svoje postoje, klaďte otázky, sformulujte svoje obavy. Všetky pohľady sú vítané.