Závody Slovenského národného povstania

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ZSNP
Slovalco

Závody Slovenského národného povstania bola hlinikáreň v Ladomerskej vieske pri Žiari nad Hronom na území bývalej obce Horné Opatovce, ktorú začali budovať v roku 1951. Dnes je bývalá hlinikáreň národný podnik, rozdelená do viacerých firiem s rôznymi majiteľmi (napr. Slovalco, a.s., ZSNP, a.s., Hydro aluminium, Nemak a ďalšie).

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

O výstavbe závodu sa začalo uvažovalo už v polovici roku 1950, keď Výskumný ústav kovov v Prahe pripravil hrubé odhady investičných nákladov, údaje o potrebách hlavných surovín a elektrickej energie. Podnet na výstavbu závodu v ČSR prišiel aj zo strany Sovietskeho zväzu na zasadnutí Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP) v novembri 1950.[1] Vzhľadom na to, že na území Česko-Slovenska sa nenachádzajú ložiská bauxitu, sa v januári a máji 1951 konali rokovania v Prahe a Budapešti o dodávke maďarského bauxitu a spočiatku aj oxidu hlinitého.

Pôvodne sa kalkulovalo s tým, že závod bude umiestnený na dvoch miestach, vo Sv. Kríži nad Hronom (od roku 1955 Žiar nad Hronom) a v lokalite Modrého Kameňa. V októbri 1951 na odporúčanie sovietskych expertov sa rozhodlo umiestniť celý závod v priestore Sv. Kríža nad Hronom.[2] Hospodárska rada pri ÚV KSČ a vláda definitívne rozhodli o výstavbe hlinikárne južne od Sv. Kríža nad Hronom 28. apríla 1951 a v novembri 1951 sa začalo s výstavbou.

Prečo sa však závod nevybudoval v Maďarsku, kde sa nachádzal bauxit a vyrábal oxid hlinitý, ale v Česko-Slovensku, resp. na Slovensku, nie je dodnes presne známe. Zrejme tu zohrali dôležitú úlohu strategické činitele a vysoká spotreba hliníka v Česko-Slovensku. Továreň mala slúžiť predovšetkým na zbrojnú výrobu. Hliník ako strategický výrobok podliehal v tom čase embargu zo strany západných štátov.

Historické míľniky[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1951 - založenie Kovohút Hron, n.p.
 • 1953 - vyrobená prvá tona hliníka
 • 1954 - zmena názvu podniku na Závod Slovenského národného povstania
 • 1967 - rozšírenie produktového portfólia o finálne výrobky a polotovary z hliníka
 • 1985 - začiatok rozsiahlej modernizácie výroby hliníka
 • 1998 - ukončenie výroby primárneho hliníka Söderbergovou technológiou
 • 2002 - privatizácia ZSNP, a.s.
- zmena názvu Závod Slovenského národného povstania, a. s. na ZSNP, a.s.
 • 2004 - vyrobená miliónta tona hliníka
 • 2006 - získanie certifikátu Bezpečný podnik (1. spoločnosť na Slovensku)

Súčasnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Po páde komunizmu boli závody sprivatizované. V roku 1998 sa úplne ukončila zastaraná neekologická výroba hliníka Söderbergovou technológiou a znížili sa emisie. Taktiež sa nedávno zlikvidovalo bývalé odkalisko červeného kalu, ktoré bolo veľkou záťažou a hrozbou pre životné prostredie v prípade havárie. Celá halda sa pokryla špeciálnou nepriepustnou textíliou a následne sa zatrávňuje.

Dnes závod za rok vyrobí približne 160 000 ton hliníka a hliníkových produktov elektrolytickou metódou.

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Výroba hliníku v tonách ? 111 500 110 000 108 000 135 592 141 637 140 119 143 060 160 156 181 318 176 895
Tržba z predaja výrobkov (v tis. SKK) 1 614 600 6 503 623 8 078 416 8 115 621 9 894 021 12 272 678 12 313 106 10 843 132 9 681 233 10 770 152 10 973 104
Čistý zisk (v tis. SKK) 27 400 -50 163 -70 091 -98 961 124 884 1 032 660 1 417 079 589 767 1 103 000 952 250 1 204 128

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. (Mlynárik, 1994, s. 150)
 2. RATKOŠ, Peter, ed. Dejiny Žiaru nad Hronom. 1. vyd. Martin : Osveta, 1978. 345 s. S. 218.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]