Rýchlostná cesta R2 (Slovensko)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rýchlostná cesta R2 (Slovensko)
Rýchlostná cesta R2 (Slovensko)
E58-SVK.svg
E77-SVK.svg
E571-SVK.svg
E572-SVK.svg


Mapa
R 2
 v prevádzke       v pláne
Základné údaje
Správca: Národná diaľničná spoločnosť
a. s. (štát) 
Celková dĺžka: vrátane peáží 357 km
bez peáží 317,8 km 
  z toho v prevádzke: vrátane peáží 53,6 km
bez peáží 34 km 
  z toho v pláne: vrátane peáží 303,4 km
bez peáží 283,8 km

Kraj:

Trenčiansky kraj
Banskobystrický kraj
Košický kraj 
Výjazdy Výjazd (mimoúrovňové kríženie na diaľnici) 15 (v prevádzke) 
Tunely: 0 (v prevádzke) 

Rýchlostná cesta R2 (R2), niekedy nazývaná aj "Južná diaľnica" je rýchlostná cesta na Slovensku, ktorej trasa vedie v koridore bývalej cesty I/50, dnes ciest I/9 a I/16. Trasa cesty začína v križovatke s diaľnicou D1 v Chocholnej neďaleko Trenčína, pokračuje cez Bánovce nad Bebravou, Nováky, Prievidzu, Žiar nad Hronom, Zvolen, Lučenec, RImavskú Sobotu, Rožňavu až do Košíc. Košice cesta R2 obchádza sprvu z juhu kde vytvára južný obchvat mesta a križuje rýchlostnú cestu R4, následne trasa naberá severný smer k diaľnici D1 a výtvara východný obchvat Košíc. Trasa rýchlostnej cesty R2 končí v križovatke s diaľnicou D1 Košické Oľšany, východne od Košíc. Sprevádzkovanie rýchlostnej cesty v celej trase nemožno očakávať pred rokom 2030.

Trasa rýchlostnej cesty R2 križuje diaľnicu D1 (Križovatka Chocholná) a trasy rýchlostných ciest R8 (Bánovce nad Bebravou), R1 (Žiar nad Hronom a Zvolen), R3 (Žiar nad Hronom), R7 (Lučenec), R4 (Košice, juh) a D1 (Košické Oľšany). Údaje o križovaní ciest R3, R7 a R8 sú len orientačné, vzhľadom na vzdialený horizont výstavby menovaných rýchlostných ciest a s tým spojenú nestabilitu vedenia trás týchto rýchlostných ciest.

V úseku Žiar nad Hronom – Zvolen je R2 v peáži s rýchlostnými cestami R1 a výhľadovo aj s cestou R3. R2 je budovaná na trasách európskych ciest E58, E77, E571 a E572.

Úseky rýchlostnej cesty R2[upraviť | upraviť zdroj]

Ruskovce – Pravotice[upraviť | upraviť zdroj]

Tento úsek v okrese Bánovce nad Bebravou tvorí obchvat Bánoviec nad Bebravou. Úsek R2 odklonil dopravu z cesty I/9 z obcí Dolné Ozorovce a Horné Ozorovce a Bánoviec nad Bebravou. Cena za stavbu bola 88 miliónov €. Zmluva na výstavbu bola podpísaná 30. decembra 2013, samotná výstavba polovičného profilu úseku rýchlostnej cesty v kategórii 1/2 R 24,5/120 sa oficiálne začala 6. marca 2014. Úsek je dlhý 9,56 km, nachádza sa tu 15 mostných objektov a 3 križovatky. Výstavbu zabezpečilo združenie firiem Inžinierske stavby, a.s. a Cesty Nitra, a.s.

Úsek mal byť pôvodne odovzdaný v máji 2016, avšak kvôli zmene napojenia na pôvodnú cestu I/9 v mieste mimoúrovňovej križovatky Bánovce-západ bol celý úsek v polprofile slávnostne odovzdaný do užívania až 6. októbra 2016. [1]

Žiar nad Hronom, sever – Žiar nad Hronom, juh[upraviť | upraviť zdroj]

Tento úsek s dĺžkou 5,76 kilometra tvorí západný obchvat Žiaru nad Hronom.[2] Vedie prevažne poľnohospodárskym územím. Na úseku sa nachádzajú dve mimoúrovňové križovatky, 5 mostov a jeden nadchod pre peších v samotnom Žiari nad Hronom. Na križovatke Žiar nad Hronom, juh sa napája na R1 (južný obchvat Žiaru nad Hronom). Zmluva na výstavbu bola podpísaná 25. septembra 2012, samotná výstavba polovičného profilu úseku rýchlostnej cesty sa oficiálne začala 16. októbra 2012., pričom posledných cca 1,4 km pred mimoúrovňovou križovatkou s R1 sa budovalo hneď v plnom profile Úsek obsahuje 5 mostov v dĺžke 293 metrov.[2] Celý úsek bol odovzdaný do užívania 15. decembra 2014.[3]

Zvolen, východ – Pstruša[upraviť | upraviť zdroj]

Úsek vedie od diaľničného obchvatu Zvolena na východ severným obchvatom obce Vígľaš do Pstruše. Dlhý je 7,85 km, kategória vybudovanej cesty je R 24,5/120.[4] Podľa vyjadrení štátneho tajomníka ministerstva dopravy, Andreja Holáka v júni 2012, sa na úseku malo začať stavať do 30. júna 2013, hotový mal byť v roku 2015.[5] Zmluva na výstavbu však bola podpísaná až 12. júla 2014 a samotná výstavba sa oficiálne začala 11. septembra 2014. Úsek postavilo za 99 miliónov € združenie spoločností Corsan Corviam Construccion a Chemkostav IS s.r.o, pôvodne odhadované náklady boli 137 miliónov €.

Nachádza sa tu 14 mostov, mimoúrovňová križovatka a súčasťou stavby bola aj jedna dočasná križovatka, ktorá počas výstavby okolitých úsekov zabezpečovala prepojenie s I/16. Kvôli náročnému pyrotechnickému prieskumu z jari 2015 sa výstavba pretiahla a úsek mal motoristom slúžiť až od novembra 2016.[6] No napriek preloženiu termínu sa výstavba i tak nedokončila. Celý úsek bol napokon slávnostne odovzdaný do užívania 16. mája 2017.

Pstruša – Kriváň[upraviť | upraviť zdroj]

Úsek Pstruša – Kriváň tvorí južný obchvat Detvy. Dlhý je 10,38 km, pôvodne mal byť vybudovaný v rokoch 2012 – 2015 za sumu 134 miliónov €.[7] V lete 2012 sa však už rátalo s cenou 232 mil. €.[5] Víťazné konzorcium spoločností Strabag, s.r.o, Váhostav SK a Doprastav tento úsek nakoniec postavilo za 178 miliónov €. Zmluva na výstavbu bola podpísaná 12. novembra 2013, samotná výstavba sa oficiálne začala 25. novembra 2013. Trasa vedie súbežne s I/16 a železničnou traťou 160. Na úseku vybudovanom v kategórii R 24,5/120 sa nachádza 18 mostov a 3 križovatky, súčasťou stavby je aj privádzač Detva zabezpečujúci napojenie okresného mesta na R2. Denne trasou prejde 15 až 16 tisíc vozidiel.[5] Úsek bol do používania odovzdaný v plnom profile bez meškania 10. novembra 2015.[8] [9]

Kriváň - Mýtna[upraviť | upraviť zdroj]

Začiatok trasy rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna nadväzuje na predchádzajúci úsek R2 Pstruša – Kriváň v dočasne upravenej mimoúrovňovej križovatke Kriváň. Koniec úseku sa pred obcou Mýtna napája na nasledujúci úsek R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce. Ide o technicky náročný úsek, ktorého súčasťou bude cca 5 km dlhá mostná estakáda v údolí Krivánskeho potoka. Táto estakáda je situovaná vo výške 15 - 45 m ponad trasu cesty I/16, v tesnej blízkosti vysokého napätia a existujúcej zástavby. Dĺžka úseku je 9,1 km.[10] V súčasnosti prebieha súťaž na zhotoviteľa a samotná výstavba by sa mala začať v prvej polovici roku 2019, pokiaľ NDS a.s. zabezpečí do tej doby finančné prostriedky pre výstavbu tohto úseku.

Mýtna – Tomášovce[upraviť | upraviť zdroj]

Úsek Mýtna – Tomášovce bol pôvodne ocenený na 204 miliónov, pred tendrom bol zmiernený na 168 mil eur. Tender nakoniec vyhrala firma Metrostav za 127 mil. eur. Úsek Mýtna – Lovinobaňa bol pôvodne plánovaný ako jeden celok až po Kriváň.[11]Vzhľadom na nezabezpečenie finančných prostriedkov pre výstavbu tohto úseku v roku 2018, začiatok reálnej výstavby je odsunutý do roku 2019, pokiaľ NDS a.s. zabezpečí financovanie výstavby tohto úseku.

Obchvat Oždian[upraviť | upraviť zdroj]

Obchvat Oždian

Obchvat obce Ožďany je úsek v prevádzke ako rýchlostná cesta v polprofile. Úsek je dlhý 6,09 km. Výstavba prebehla v rokoch 2004 – 2007, náklady na výstavbu vo výške 57 040 848,62 € (1 718 412 605 Sk)[12] boli hradené zo štrukturálneho fondu, EIB a štátneho rozpočtu. Zhotoviteľom úseku bola firma Strabag, a.s. Na úsek bola podľa STN 736100 použitá kategória R22,5/100. Navrhnutá trasa spolu s plánovaným rozšírením zabezpečí kapacitné vyhliadky zaťaženia do roku 2030. Nachádza sa tu celkom 6 mostov, z toho jeden nad potokom Suchá. Úsek odľahčil zaťaženie obce Ožďany dopravou ako aj exhalátmi, vyriešil tiež nevyhovujúci úsek I/16 za obcou (tzv. Oždiansky kopec). Dočasné napojenie na I/50 je úrovňovými križovatkami. Úsek bol odovzdaný do predčasného užívania 5. decembra 2006[13] .

Bátka – Figa[upraviť | upraviť zdroj]

Tento úsek R2 takisto vytvorí spojenie s obchvatom Rimavskej Soboty a Figy a Tornale. Dĺžka úseku bude 8,1 km, výstavba by mala stáť 55 670 981,88 € (1 677 144 000 Sk)[14]. Úsek sa nachádza v poľnohospodárskej oblasti, čím bude potrebné prebudovať poľné cesty. Plánovaných je 7 mostov, mimoúrovňová križovatka, odpočívadlo Bátka, protihlukové bariéry.

Figa – Tornaľa[upraviť | upraviť zdroj]

Tento úsek R2 vybudovaný v polprofile ako obchvat obcí Figa a Tornaľa. Celková dĺžka úseku je 14 km. Výstavbu zabezpečili firmy Strabag, a.s. a Doprastav, a.s., financovanie bolo zo štrukturálneho fondu, štátneho rozpočtu a NDS. Začiatok výstavby bol v roku 2003, koniec v roku 2008. Na úseku sa nachádza 19 mostov, dominantný je lokalizovaný západne od obce Figa. Kategorizácia úseku je podľa STN 736100 R22,5/100, na polprofil, ľavú časť budúceho plného profilu, je použitá kategória R11,5/100. Nachádzajú sa tu tri mimoúrovňové križovatky.

Tornaľa – Gombasek[upraviť | upraviť zdroj]

Pripravovaný úsek R2 spojí Banskobystrický a Košický kraj. Dĺžka úseku bude 18 km. Úsek bude obsahovať 15 mostov a 1 odpočívadlo. Zo záverečného stanoviska EIA platného z 28.06.2016 vyplýva, že bude stavaný v červenom variante s tunelom Plešivec o dĺžke 1385 metrov.[23] Taktiež sa tu bude nachádzať odpočívadlo Gombasek. Podľa webovej stránky z NDS úsek k 11/2017 je v procese dokumentácie pre územne rozhodnutie..[15]

Rožňava – Jablonov nad Turňou (ľavý pás)[upraviť | upraviť zdroj]

Pripravovaný úsek R2 v polovičnom profile nahradí cestu I/16 cez horský prechod Soroška . Dĺžka úseku bude 14,1 km, jeho výstavba je plánovaná od roku 2019. Úsek bude postavený v kategórii R 22,5/100 v polovičnom profile t.j. R11,5/100, tunel Soroška v kategórií T8,0/100 v polovičnom profile, rýchlosť v tuneli bude obmedzená na 80 km/h až do postavenia druhej, pravej tunelovej rúry.

Šaca – Košické Oľšany[upraviť | upraviť zdroj]

Tento úsek dlhý 21,5 kilometra bude súčasťou takzvaného vonkajšieho (diaľničného) obchvatu Košíc, ktorý budú okrem rýchlostnej cesty R2 tvoriť i diaľnica D1 a rýchlostná cesta R4. Od križovatky Šaca vytvára trasa rýchlostnej cesty R2 južný obchvat mesta Košice. Pokračuje okolo areálu US Steel, južne od letiska Košice, údolím rieky Torysy až k obci Košické Olšany. Tam úsek ako aj celá rýchlostná cesta R2 končí v križovatke Hrašovík s diaľnicou D1.Posledný úsek R2 spojí R2 s diaľnicou D1 na križovatke Košické Oľšany a na križovatke Košice-juh s R4. Dĺžka celého úseku bude 24 km. Predpokladaná cena tohto úseku je 240 mil. €[29]. Nachádzať sa tu bude 15 mostov, 5 križovatiek, odpočívadlo Haniska a stredisko správy a údržby rýchlostných ciest SSÚR Šebastovce. Zo záverečného stanoviska EIA platného z 07.10.2014 vyplýva, že bude stavaný vo fialovom variante. Podľa webovej stránky z NDS úsek k 11/2017 je v procese dokumentácie pre stavebné povolenie. V roku 2018 bol úsek rozdelený na dva podúseky Košické Olšany - Križovatka R2/R4 a Križovatka R2/R4 - Košice Šaca s tým, že úsek Košické Olšany - Križovatka R2/R4 má byť rozostavaný ako prvý a to v priebehu roku 2019.

Petícia[upraviť | upraviť zdroj]

Primátorka Prievidze Katarína Macháčková spolu s 21 mestskými poslancami iniciovala petíciu za výstavbu R2 v Trenčianskom kraji. Text petície obsahuje túto žiadosť: „Som za bezodkladné zaradenie budovania piatich plánovaných úsekov cesty R2 v Trenčianskom samosprávnom kraji (D1 – Mníchova Lehota, Mníchova Lehota – Ruskovce, Ruskovce – Pravotice, Pravotice – Dolné Vestenice, Dolné Vestenice – Nováky) medzi najvyššie priority Vlády Slovenskej republiky pri rozvoji cestnej infraštruktúry na Slovensku. Žiadam o prehodnotenie a úpravu harmonogramu výstavby cestných komunikácií tak, aby sa vybudovanie cesty a jej definitívne odovzdanie do užívania zrealizovalo v čo najkratšom čase.”[16]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Vodiči prvýkrát prešli novou rýchlostnou cestou R2 Ruskovce  –  Pravotice [online]. Trenčiansky samosprávny kraj, 2016-10-07, [cit. 2016-10-07]. Dostupné online.
 2. a b Žiar nad Hronom dostane nový obchvat [online]. Národná diaľničná spoločnosť, 12.12.2014, [cit. 2014-12-12]. Dostupné online.
 3. NOVOTNÝ, Tomáš. NDS otvorí v pondelok obchvat Žiaru nad Hronom [online]. Petit Press, 12.12.2014, [cit. 2014-12-12]. Dostupné online.
 4. Zvolen, východ – Pstruša [online]. Národná diaľničná spoločnosť, [cit. 2013-11-28]. Dostupné online.
 5. a b c Do Detvy sa pôjde o tri roky po diaľnici [online]. pravda.sk, 08.06.2012, [cit. 2012-06-30]. Dostupné online.
 6. GRÁCOVÁ, Markéta. NDS skontrolovala pokrok prác na R2 [online]. Národná diaľničná spoločnosť, 2016-06-16, [cit. 2016-06-16]. Dostupné online.
 7. Pstruša – Kriváň
 8. MAJERNÍČEK, Martin. Obchvat Detvy je už hotový [online]. Perex, 2015-11-09, [cit. 2015-11-10]. Dostupné online.
 9. Správy [online]. ndsas.sk, [cit. 2018-02-16]. Dostupné online.
 10. Správy [online]. www.ndsas.sk, [cit. 2018-07-02]. Dostupné online.
 11. KRAJANOVÁ, Daniela. Diaľnica pri Lučenci zlacnela o 77 miliónov, a to sa ešte nestavia. dennikn.sk (Bratislava: N Press), 2018-05-25. Dostupné online [cit. 2018-06-01]. ISSN 1339-844X.
 12. Ožďany – obchvat
 13. Obchvat Oždian a Tornale zrýchli južné prepojenie Bratislavy s Košicami
 14. Bátka – Figa
 15. Tornaľa – Gombasek [online]. Národná diaľničná spoločnosť, 2014-01-08, [cit. 2014-01-08]. Dostupné online.
 16. Petícia za výstavbu rýchlostnej cesty R2 [online]. Prievidza : Mesto Prievidza, [cit. 2013-06-18]. Dostupné online.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]